Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. RECEP BOZTEMUR
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 3137
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, ANKARA UNIVERSITY, Pol. Sci. & Public Ad
  Master's, Middle East Technical University, Pol. Sci. & Public Ad
  Doctorate, UNIVERSITY OF UTAH, Middle East Center

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Recep Boztemur, "Political Islam in Secular Turkey in 2000: Change in the Rhetoric towards Westernization, Human Rights and Democracy". "International Journal of Turkish Studies", 7, (2001), p.125-137.
  A.2 Recep Boztemur, The Role of the Bektashis in Turkey’s National Struggle (Book Review). "International Journal of Turkish Studies", 9, (2003), p.338-343.
  A.3 Recep Boztemur, De-Radicalization of Political Islam in the Middle East: The Case of the Egyptian Brotherhood. "Journal of Oriental and African Studies", 12, (2004), p.147-169.
  A.4 Recep Boztemur, Religion and Politics in the Making of American Near East Policy, 1918-1922. "Journal for the Study of Religions and Ideologies", (2005), p.45-59.
  A.5 Recep Boztemur, Nationalism and Religion in the Formation of Modern State in Turkey and Egypt Until World War I. "Journal for the Study of Religions and Ideologies", (2005), p.27-40.
  A.6 Recep Boztemur, Ideological-Political Considerations and Theoretical Partiality in Middle East Studies: The Bases for Teaching of History in Area Studies. "Journal for the Study of Religions and Ideologies", 12, (2013), p.81-100.
 

Conference Papers

  A.1 Recep Boztemur, "Prospects for Inter-University Web-Based History-Teaching in Turkey: Lessons from the METU Experiment and Some Questions for Research". "Recording the Past - Conference Book", (1999), p.61.
  A.2 Recep Boztemur, Radical Islam in Secular Turkey in 2000: The Islamic Fundamentalist Change towards Westernization, Human Rights and Democracy. "7th IAMES Congress, Abstracts Volume", (2000), p.84.
  A.3 Recep Boztemur, "De-Radicalization of Political Islam in North Africa: the Case of the Egyptian Brotherhood". "Islam and Africa: Global, Cultural and Historical Perspectives", (2001), p.6.
  A.4 Recep Boztemur, "Osmanlı Devlet-Toplum İlişkileri Üzerine Kuramsal Yaklaşımların Eleştirisi". "XIII Türk Tarih Kongresi", 3. Cilt, (2002), p.719-727.
  A.5 Recep Boztemur, Üçüncü Oturum Sonuçları. "Küreselleşme ve Uluslararası Güvenlik: Birinci Uluslararası Sempozyum Bildirileri", (2003), p.311-312.
  A.6 Recep Boztemur, Türk Siyasal İslamı'nın Batı ve Avrupa Birliği'ne Karşı Tarihsel Turumunda Değişim. "ODTÜ Uluslararası İlişkiler Konferansı, Bildiriler", (2003), p.79-89.
  A.7 Recep Boztemur, Results of the Third Session. "The Proceedings of the First International Symposium on Globalization and International Security", (2003), p.337-338.
  A.8 Recep Boztemur, History, Theory and Ideology in Middle East Studies: The Bases and Prospects for Multidimensional Area Studies. "The Sixth Nordic Conference on Middle Eastern Studies: Europe and the Middle East-An Entente Cordial", (2004).
  A.9 Recep Boztemur, Historical Foundations of Multiculturalism in the Ottoman Empire. "Challenges of Multiculturalism in Eastern and Central Europe", (2004).
  A.10 Recep Boztemur, Historical Foundations of Multiculturalism in the Ottoman Empire. "The Challenges of Multiculturalism in Central and Eastern Europe", (2005), p.143-154.
  A.11 R.Boztemur, Politico-Historical Origins of Orientalism and the Status of the East. "ICANAS 38 ANKARA, Sep. 10-15 2007", (2007).
  A.12 Recep Boztemur, Irak Savaşı Sonrası Orta Doğu. "SAREM 5. Uluslararası Sempozyumu: Orta Doğu, Belirsizlikler İçinde Geleceği ve Güvenlik Sorunları,", (2008).
  A.13 Recep Boztemur, "The Formation of ‘Turkish’ History and National Identity in Modern Turkey”. "WOCMES World Congress of Middle Eastern Studies", (2010).
  A.14 Recep Boztemur, Tarih Anlayışında Değişmeler ve Türkoloji Çalışmalarının Gelişiminde Toplumsal Tarihin Önemi. "IV. Uluslararası Türkoloji Kongresi Bildirileri, Türkistan, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni", (2011), p.401-405.

Book and Chapter in a Book

  A.1 Recep Boztemur, "Nationalism and the Other: the Making of Nation and the Nation-State in the Balkans" (in Bulgarian). "Balkan Identities in the Bulgarian Culture, 19th and 20th Centuries", (2001), p.191-218.
  A.2 Recep Boztemur, Ottoman Empire. "Encyclopedia of Global Religions", 2, (2012), p.958-962.
  A.3 Recep Boztemur, The Middle East. "Encyclopedia of Global Religions", 2, (2012), p.789-796.
  A.4 Recep Boztemur, Turkey. "Encyclopedia of Global Religions", 2, (2012), p.1310-1312.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Recep Boztemur, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet-Toplum İlişkileri: Araştırma Yöntemlerinde ve Kuramsal Yaklaşımlarda Tek Yanlılık". "OTAM - Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi dergisi", (1999), s.79-110.
  A.2 Recep Boztemur, "Avrupa'nın Uzun Ondokuzuncu Yüzyılı". "Doğu-Batı", 4, (2001), s.53-68.
  A.3 Recep Boztemur, Marx, Doğu Sorunu ve Oryantalizm. "Doğu-Batı Düşünce Dergisi", 5, (2002), s.135-150.
  A.4 Recep Boztemur, Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında Batı Avrupa ve Avrupa Düzeni. "Toplumsal Tarih", 19, (2003), s.48-53.
  A.5 Recep Boztemur, Yirminci Yüzyılda Avrupa Tarihi Öğrenimi ve Öğretimi: Ders Kitapları ve Avrupa Tarihi. "Toplumsal Tarih", 19, (2003), s.50-55.
  A.6 Recep Boztemur, “Tarihsel Açıdan Millet ve Milliyetçilik: Ulus-Devletin Kapitalist Üretim Tarzıyla Birlikte Gelişimi”. "Doğu Batı Düşünce Dergisi", (2006), s.161-179.
  A.7 Recep Boztemur, "Irak Milliyetçiliği: Toplumsal Bütünleşmede Ordunun Rolü ve Devletin Meşruluk Temelleri". "Doğu Batı Düşünce Dergisi", (2006), s.59-81.
  A.8 Recep Boztemur, Irak Milliyetçiliği: Toplumsal Bütünleşmede Ordunun Rolü ve Devletin Meşruluk Temelleri. "Doğu Batı Düşünce Dergisi", (2007), s.59-81.
  A.9 Recep Boztemur, Tarih ve Sosyal Bilimler Yaklaşımlarıyla Bölgesel Tarih İncelemeleri: Orta Doğu Tarihi Araştırmaları. "Global Strateji Dergisi", 3, (2008), s.99-107.
  A.10 Recep Boztemur, Editoryal: Sayı Editöründen. "Mülkiye", 35, (2011), s.5-8.
  A.11 Recep Boztemur, Mısır’da Halk Hareketleri, Müslüman Kardeşler ve Demokrasinin Geleceği. "Adam Akademi: Sosyal Bilimler Dergisi", 1, (2011), s.55-70.
  A.12 Recep Boztemur, "Arap İsyanı, 1916-1918". "Mülkiye", 35, (2011), s.61-79.
 

Conference Papers

  A.1 Recep Boztemur, "Osmanlı Devlet-Toplum İlişkileri Üzerine Kuramsal Yaklaşımların Eleştirisi". "13th Turkish Congress of History, Bildiri Özetleri", (1999), s.48-49.
  A.2 Recep Boztemur, "12 Mart Döneminde Siyaset ve Siyasi Partiler". "Meşrutiyetten Günümüze Siyasi Partiler ve Dönemler Sempozyumu, Ankara", (2006).
  A.3 Recep Boztemur, Orta Doğu’da Değişimin Nitelikleri ve Demokratikleşme Beklentileri. "12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi", (2011).
  A.4 Recep Boztemur, Berlin’den Sarayova’ya: Amerikan Belgelerinde Avrupa Güç Mücadelesi ve Osmanlı İmparatorluğu. "I. Uluslararası Tarih Sempozyumu: Berlin Konferansından Günümüze Büyük Güçler ve Türkiye", (2011).
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Recep Boztemur, "Ondokuzuncu Yüzyılda Kapitalist Dünya Ekonomisi ve Osmanlı İmparatorluğu". "Osmanlı", 3, (1999), s.383-388.
  A.2 Recep Boztemur, "The Impact of the Nineteenth-Century Capitalist World-Economy on the Formation of the Modern State in the Ottoman Empire". "The Great Ottoman-Turkish Civilization", 2, (1999), s.168-174.
  A.3 Recep Boztemur, 11 Eylül: Bir Dönüm Noktası mı?. "Tarihin 11 Eylül Durağı: Türkiye'den Akademik Bir Bakış", (2003), s.75-101.
  A.4 Recep Boztemur, Tarih Ders Kitapları ve İnsan Hakları. "Ders Kitaplarında İnsan Hakları: Tarama Sonuçları", (2003), s.207-239.
  A.5 Recep Boztemur, History Text-Books and Human Rights. "Human Rights Issues in Textbooks: The Turkish Case", (2004), s.123-148.
  A.6 Recep Boztemur, "Despotizm". "Felsefe Ansiklopedisi", 4, (2006), s.207-215.
  A.7 Recep Boztemur, "Doğu". "Felsefe Ansiklopedisi", 4, (2006), s.673-678.
  A.8 Recep Boztemur, Emperyalizm. "Felsefe Ansiklopedisi", 5, (2007), s.437-442.
  A.9 Recep Boztemur, Irak Savaşı Sonrası Orta Doğu. "Orta Doğu, Güvenlik Sorunları, SAREM 5. Uluslararası Sempozyum Bildirileri", (2008), s.153-160.
  A.10 Recep Boztemur, Cumhuriyetin Savunma Politikaları: Milli Güvenlik. "Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü: Atatürk Dönemi, 1920-1938", 1, (2009), s.221-230.
  A.11 Recep Boztemur, Devlet Yapısıyla İlgili İncelemeler Üzerinde Bir Değerlendirme (1920-1938). "Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü: Atatürk Dönemi, 1920-1938", 1, (2009), s.231-238.
  A.12 Recep Boztemur, Müdafaa-i Hukuk’tan Cumhuriyet Halk Fırkasına. "Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü: Atatürk Dönemi, 1920-1938", 1, (2009), s.166-167.
  A.13 Recep Boztemur, Sümerbank. "Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü: Atatürk Dönemi, 1920-1938", 1, (2009), s.209-211.
  A.14 Recep Boztemur, Tarih Anlayışı ve Tarih Araştırmaları. "Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü: Atatürk Dönemi, 1920-1938", 1, (2009), s.49-60.
  A.15 Recep Boztemur, Ulusal Ekonomi: Devletçiliğin Toplumsal ve Kültürel Etkileri. "Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü: Atatürk Dönemi, 1920-1938", 1, (2009), s.203-212.
  A.16 Recep Boztemur, İş Bankası. "Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü: Atatürk Dönemi, 1920-1938", 1, (2009), s.206-207.
  A.17 Recep Boztemur, Türk Parlamento Tarihi, 1969-1973, Millet Meclisi 3. Dönem Biyografi. "TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No. 158", (2017), s.i-613.
  A.18 Recep Boztemur, Türk Parlamento Tarihi, 1969-1973, Millet Meclisi 3. Dönem Bütçe Müzakereleri. "TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No. 158", (2017), s.i-805.
  A.19 Recep Boztemur, Türk Parlamento Tarihi, 1969-1973, Millet Meclisi 3. Dönem Denetim Faaliyeti. "TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No. 158", (2017), s.i-764.
  A.20 Recep Boztemur, Türk Parlamento Tarihi, 1969-1973, Millet Meclisi 3. Dönem Yasama Faaliyeti, Cilt II. "TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No. 158", (2017), s.i-697.
  A.21 Recep Boztemur, Türk Parlamento Tarihi, 1969-1973, Millet meclisi 3. Dönem Yasama Faaliyeti, Cilt I. "TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No. 158", (2017), s.i-640.
 

Translation of a Book or Chapter in a Book

 

Review of a Book

  A.1 Recep Boztemur, Uzun Yirminci Yüzyıl: Para, Güç ve Çağımızın Kökenleri. "", (1999).
  A.2 Recep Boztemur, Ortadoğu'da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk. "", (2001), s.1-223.
  A.3 Recep Boztemur, Balkanlar'da Osmanli Mirasi ve Ulusçuluk. "Balkanlar'da Osmanli Mirasi ve Ulusçuluk", (2004), s.400.
  A.4 Recep Boztemur, Osmanlı’dan Günümüze Ortadoğu’da Millet, Milliyet ve Milliyetçilik. "", (2011), s.320.
  A.5 Recep Boztemur, Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Milliyetçilik. "", (2012).
  A.6 Recep Boztemur, "An Ottoman Art Kept Alive in Morocco: The Nahıl-Work (The Vaxwork Tree Decoration)". "The Great Ottoman-Turkish Civilization", 4, (1999), s.756-763.
  A.7 Recep Boztemur, "Outlines of the Ottoman Economic System". "The Great Ottoman-Turkish Civilization", 2, (1999), s.7-24.
  A.8 Recep Boztemur, "Photography in the Ottoman Empire". "The Great Ottoman-Turkish Civilization", 4, (1999), s.812-826.
  A.9 Recep Boztemur, "The Settled Life in the Ottoman Empire: Townsmen and Peasants". "The Great Ottoman-Turkish Civilization", 2, (1999), s.351-359.
  A.10 Recep Boztemur, "Tiles in the Early Ottoman Empire: İznik, Bursa and Edirne in the 15th and the beginning of the 16th Centuries". "The Great Ottoman-Turkish Civilization", 4, (1999), s.707-714.
  A.11 Recep Boztemur, "Foundation of the Turkish Republic". "The Turks", 5-Turkey, (2002), s.15-20.
  A.12 Recep Boztemur, "Islam in the Volga (Itil) Khanate". "The Turks", 2-Mid Ages, (2002), s.61-68.
  A.13 Recep Boztemur, "State Tradition and Organization among Ancient Turks". "The Turks", 1 EarlyAge, (2002), s.693-713.
  A.14 Recep Boztemur, "The Armenians in the Ottoman Empire". "The Turks", 3 Ottomans, (2002), s.579-596.
  A.15 Recep Boztemur, "The Interpretation of the Relations between the European Union and Turkey in the Globalizing World". "The Turks", 5-Turkey, (2002), s.343-355.
<< back