Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. ZAHİT UYSAL
GRADUATE SCHOOL OF MARINE SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  
Fax :  
Address :
 

Education

  Doctorate, Middle East Technical University, Marine Sciences

Research

Thesis Supervised

  A.1 Temporal variability in Synechococcus spp., abundances in the northern Levantine basin as inferred from weekly time series observations in 1998. Msc Thesis. İrem KÖKSALAN. (2000)
  A.2 Monthly changes in the abundance and biomass of picoplankton (heterotrophic bacteria & cyanobacteria Synechococcus in the Cilician basin (eastern Mediterranean).. Msc Thesis. Cansu Bayındırlı. (2007)
  A.3 PHYTOPLANKTON PIGMENT DISTRIBUTION IN THE CILICIAN BASIN (NORTHEASTERN MEDITERRANEAN). Msc Thesis. NEBİL YÜCEL. (2008)
  A.4 PICOPLANKTON DYNAMICS IN HIGHLY POLLUTED INNER MERSIN BAY AREA. Msc Thesis. AYŞE GAZİHAN. (2011)
  A.5 MONTHLY CHANGES IN PRIMARY AND BACTERIAL PRODUCTIVITY IN THE NORTH - EASTERN MEDITERRANEAN. Phd Thesis. NEBİL YÜCEL. (2013)
  A.6 NATURAL AND HUMAN INDUCED NUTRIENT IMPACTS ON PHYTOPLANKTON COMMUNITIES IN MERSIN BAY, NE MEDITERRANEAN. Phd Thesis. LEONA JULIA BORAN. (2017)

Project Work

  A.1 Ecosystem modeling as a management tool for the Black Sea A regional program of multi-instutional cooper. NATO-Science for Stability Program, 1 JUNE 1993 - 1 NOVEMBER 1998. Researcher .
  A.2 Long-term fluctuations of the zooplankton in the Black Sea.. NATO Linkage Grant, 1 JANUARY 1996 - 1 JANUARY 1998. Researcher .
  A.3 Distribution of Cyanobacterium Synechococcus which contributes much to primary production in the Black Sea in. TÜBİTAK Research Project YDABÇAG -352, 1 NOVEMBER 1996 - 1 NOVEMBER 1997. Researcher .
  A.4 Distribution of Cyanobacterium Synechococcus which contributes much to primary production in the Black Sea in. TÜBİTAK Research Project YDABÇAG -352, 1 NOVEMBER 1996 - 1 NOVEMBER 1997. Researcher .
  A.5 Karadeniz'in ekolojisi. TÜBİTAK Araştırma Projesi No.YDABÇAG 44, 1 MAY 1997 - 1 MAY 1997. Researcher .
  A.6 Changing biochemistry and biology of the southern Black Sea since 1960 with a special emphasis on changes within. METU-IMS, 1 SEPTEMBER 1998 - . Researcher .
  A.7 İskenderun Coal Fired Power Station. Identification of Benthic Infauna. PARMAŞ, 1 JULY 1999 - 1 OCTOBER 1999. Researcher .
  A.8 A time series study .....and long term changes in the northern Levantine Basin . UNESCO/IOC, 1 MARCH 1999 - 1 MARCH 2000. Coordinator .
  A.9 A time series study to determine anthropogenic influences on ecological cycles and long-term changes. TUBİTAK & UNESCO - IOC, 1 APRIL 1999 - 1 APRIL 2000. Coordinator .
  A.10 İskenderun Coal Fired Power Station. Identification of Marine Fauna and Flora and Turtle Nesting Assessement. PARMAŞ, 1 JULY 1999 - 1 SEPTEMBER 1999. Researcher .
  A.11 Ulusal Deniz Araştırma ve İzleme Programı, Akdeniz, Marmara denizi, Türk Boğazlar Sistemi, Karadeniz ve. TÜBİTAK, 1 JANUARY 2000 - 1 DECEMBER 2000. Researcher .
  A.12 Identification of Marine Fauna and Flora of a Petroleum Terminal in the Iskenderun Bay. Final Report . Energy and Envir. Invest. Inc., 1 APRIL 2001 - 1 APRIL 2001. Researcher .
  A.13 Identification of Marine Fauna and Flora of a Petroleum Terminal in the Iskenderun Bay -Spring Survey-. ENVY (Energy and Envir. Invest. Inc.), 1 JULY 2001 - 1 JULY 2001. Researcher .
  A.14 Levantin baseni pikoplankton (heterotrofik bakteri ve cyanobakteri) içerik ve dinamikleri. TÜBİTAK, 1 SEPTEMBER 2002 - 1 JUNE 2005. Coordinator .
  A.15 Ege Denizi ve Kuzeydoğu Akdeniz kıyı alanlarında uzun süreli biyolojik izleme, değişim ve uyum izleme. T. C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 1 JANUARY 2005 - 1 DECEMBER 2005. Researcher .
  A.16 Karadeniz Ekosisteminin Mevcut Durumunun ve Gelecekteki Olası Davranış Biçimlerinin Saptanması. TUBİTAK Projects , 1 JULY 2005 - 1 JANUARY 2009. Researcher .
  A.17 Kilikya Baseni Kıyısal Ekosisteminde Dolaşım, Taşınım ve Ötrofikasyon Araştırmaları. TUBİTAK Projects , 1 JULY 2005 - 1 APRIL 2008. Local Coordinator .
  A.18 Kuzeydoğu Akdeniz'de Zooplankton Kommunitesinin Mevsimlik Değişimi ve Diğer Biyotik ve Abiyotik Faktörler. TUBITAK, 1 MARCH 2005 - 1 SEPTEMBER 2006. Researcher .
  A.19 EUTROPHICATION ASSESSMENT IN TURKISH COASTAL WATERS OF THE EASTERN MEDITERRANEAN. UNEP, 1 JANUARY 2005 - 1 JANUARY 2006. Researcher .
  A.20 Kuzeydoğu Akdeniz ve Ege Denizi Kıyı Alanlarında Uzun Süreli Biyolojik İzleme. Değişim ve Uyum İzleme. Mer. PARTLY NATIONAL- PARTLY INTERNATIONAL A project whose budget constitutes 50% or more international funding (International TUBITAK common projects etc.) , 1 JANUARY 2008 - 1 DECEMBER 2008. Researcher .
  A.21 Mersin Körfezinde (Kuzeydoğu Akdeniz) birincil üretim miktarlarının mevsimsel değişimleri. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 MARCH 2009 - 1 JUNE 2011. Local Coordinator .
  A.22 MED POL Faz IV. Kuzeydoğu Akdeniz ve Ege Denizi ve Kıyı Alanlarında Uzun Süreli Biyolojik İzleme; Değişim ve Uyum İzleme; Mersin Körfezi Ötrofikasyon İzleme Programı. 2009 yılı projesi, Final Raporu.. DSİM Projects , 1 JANUARY 2009 - 1 DECEMBER 2009. Researcher .
  A.23 MED POL Faz IV. Kuzeydoğu Akdeniz ve Ege Denizi ve Kıyı Alanlarında Uzun Süreli Biyolojik İzleme; Değişim ve Uyum İzleme; Mersin Körfezi Ötrofikasyon İzleme Programı. 2009 Yılı Projesi, Ara Raporu.. DSİM Projects , 1 JANUARY 2009 - 1 DECEMBER 2009. Researcher .
  A.24 Mersin Körfezinde (Kuzeydoğu Akdeniz) birincil üretim miktarlarının mevsimsel değişimleri. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2009 - 1 DECEMBER 2010. Local Coordinator .
  A.25 Mersin Körfezinde (Kuzeydoğu Akdeniz) birincil üretim miktarlarının mevsimsel değişimleri. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 MARCH 2009 - 1 FEBRUARY 2010. Local Coordinator .
  A.26 Mersin Körfezi’nde (Kuzeydoğu Akdeniz) sınırlayıcı besin elementi deneyleri, birincil ve bakteriyal üretim üzerine olası etkilerinin belirlenmesi . BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 FEBRUARY 2011 - 1 MARCH 2012. Local Coordinator .
  A.27 Doğu Akdeniz’de Mevcut Farklı Ekosistemlerin – Upwelling Bölgeleri, Açık Deniz ve Kıta Sahanlığı Suları - Dinamikleri, Bakteriyel ve Birincil Üretim Potansiyelleri, Üst Trofik Seviyelere Yansımaları.. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 OCTOBER 2011 - 1 OCTOBER 2014. Local Coordinator .
  A.28 Mersin körfezinde ( Kuzey Doğu Akdeniz) sınırlayıcı besin elementi deneyleri, birincil ve bakteriyel üretim üzerine olası etkilerinin belirlenmesi.. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2011 - 1 DECEMBER 2011. Local Coordinator .
  A.29 Policy Oriented Marine Environmental Research in the Southern EUropean Seas (PERSEUS). Projects funded within the scope The EU Frameworks Programs Cooperation Projects , 1 JANUARY 2012 - 1 APRIL 2016. Researcher .
  A.30 Deniz Ekosistem ve İklim Araştırma Merkezi (DEKOSIM). BAP-2(DPT) (Excluding OYP and other Projects coordinated by President’s office) , 1 JANUARY 2012 - 1 DECEMBER 2014. Researcher .
  A.31 DENİZ DİP TARAMA UYGULAMALARI VE TARAMA MALZEMESİNİN ÇEVRESEL YÖNETİMİ. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Research Projects in the priority areas, result oriented and with multiple participants (1003, 1007 etc.) , 1 OCTOBER 2013 - 1 DECEMBER 2017. Researcher .
  A.32 Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Research Projects in the priority areas, result oriented and with multiple participants (1003, 1007 etc.) TÜBİTAK, 1 OCTOBER 2013 - 1 OCTOBER 2016. Researcher .
  A.33 DENİZ DİBİ TARAMA RAPORU HAZIRLANMASI. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) A.Ş., 1 AUGUST 2014 - 1 JANUARY 2015. Researcher .
  A.34 AKDENİZ BÜTÜNLEŞİK KİRLİLİK İZLEME 2015 YILI PROJESİ. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, 1 FEBRUARY 2015 - 1 APRIL 2016. Researcher .
  A.35 MERSİN ULUSLAR ARASI LİMANI (MIP)-Dökü alanı izleme projesi. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) MERSİN ULUSLARARASI LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş., 1 JANUARY 2015 - 1 MARCH 2016. Researcher .
  A.36 TÜRKİYE DENİZLERİNDE BÜTÜNLEŞİK İZLEME FAALİYETLERİ KAPSAMINDA 2015 YILI AKDENİZ KİRLİLİK VE EKOLOJİK KALİTE İZLEME VE DEĞERLENDİRME. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, 1 FEBRUARY 2015 - 1 APRIL 2016. Researcher .
  A.37 Deniz İzleme Değerlendirme-2016 Yaz Dönemi Akdeniz İzleme Programı. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Consultancy, Test and Experiments , 1 AUGUST 2016 - 1 MAY 2017. Researcher .
  A.38 Ulusal Balıkçılık Veri Toplama Programı İçin Karadeniz'de Hamsi Stoklarının Akustik Yöntem İle Belirlenmesi ve Sürekli İzleme Modelinin Oluşturulması. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Research Projects in the priority areas, result oriented and with multiple participants (1003, 1007 etc.) , 1 JANUARY 2016 - 1 NOVEMBER 2016. Researcher .
  A.39 AKDENİZ BÜTÜNLEŞİK KİRLİLİK İZLEME 2016 KIŞ DÖNEMİ PROJESİ. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, 1 FEBRUARY 2016 - 1 NOVEMBER 2016. Researcher .
  A.40 AKDENİZ BÜTÜNLEŞİK KİRLİLİK İZLEME 2016 YAZ DÖNEMİ PROJESİ. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, 1 AUGUST 2016 - 1 APRIL 2017. Researcher .

Consultancy and Expert Reports

  A.1 Reports on Ecological Indicators in the Black Sea. UNDP/GEF, (.1999)
  A.2 Akkuyu Nükleer Güç Santralı (ANGS) Çevresi Denizel Flora ve Fauna Değerlendirme Raporu. TAEK, (2.2009)
  A.3 Akkuyu Nuclear Power Plant (ANPP) Marine Flora and Fauna Inventory.. TAEK, (5.2009)
<< back