Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. BAHADIR SADIK BAKIR
FACULTY OF ENGINEERING
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 2401
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Civil Engineering
  Master's, Middle East Technical University, Civil Engineering
  Doctorate, Iowa State University, Civil Engineering

Research

Thesis Supervised

  A.1 Vertical Vibration Analysis of a Rigid Rectangular Footing Resting on a Soil Layer Deposit . Msc Thesis. Ali Ercan. (1999)
  A.2 Quasi-Static Analysis of Soil-Pile Interaction Under Earthquake Loading. Msc Thesis. Merih Büyüklü. (1999)
  A.3 Analysis of Tunnel Advance in Soft Ground Using Finite Element Method: A Case Study on Bolu Tunnels. Msc Thesis. A. Gökmen Çakan. (2000)
  A.4 Effects of Soil Conditions on Building Damage Distribution during 1 Octobre 1995 Dinar Earthquake: A reevaluation. Msc Thesis. Serap Kalır. (2000)
  A.5 Liquefaction Characteristics of Surface Soils of Adapazarı. Msc Thesis. Onur Pekcan. (2001)
  A.6 Stability Analysis of a Highway Embankment Slope Failed during Düzce Earthquake. Msc Thesis. Ebru Akış. (2002)
  A.7 Seismically Induced Tilting Potential of Shallow Mats on Fine Soils. Phd Thesis. M. Tolga Yilmaz. (2004)
  A.8 Comparison of 2D and 3D Finite Element Models of Tunnel Advance in Soft Ground: A Case Study on Bolu Tunnels. Msc Thesis. Serkan Üçer. (2006)
  A.9 Analysis of Bearing Capacity Using Discrete Element Method. Msc Thesis. Ömer Ardıç. (2006)
  A.10 An investigation of accuracy of inertial interaction analysis with frequency independent impedance coefficients. Msc Thesis. Özgün Yılmazok. (2007)
  A.11 A simple assessment of lateral pier response of standard highway bridges on pile foundations. Msc Thesis. Ümit Taner Yüksekol. (2007)
  A.12 SITE CLASSIFICATION OF TURKISH NATIONAL STRONG-MOTION RECORDING SITES. Msc Thesis. M ABDULLAH SANDIKKAYA. (2008)
  A.13 STATIC AND SEISMIC STABILITY OF SOIL NAILED SLOPES. Phd Thesis. EBRU AKIŞ. (2009)
  A.14 AN INVESTIGATION OF THE INERTIAL INTERACTION OF BUILDING STRUCTURES ON SHALLOW FOUNDATIONS WITH SIMPLIFIED SOIL-STRUCTURE INTERACTION ANALYSIS METHODS . Msc Thesis. BORA EYCE. (2009)
  A.15 SEISMIC RESPONSE OF BURIED STRUCTURES. Msc Thesis. NİYAZİ ERTUĞRUL. (2010)
  A.16 CYCLIC BEHAVIOR OF SATURATED LOW PLASTIC FINE SOILS. Phd Thesis. SELMAN SAĞLAM. (2011)
  A.17 QUANTIFICATION OF THE CONTRIBUTION OF BEARING CAPACITY FAILURE TO REDUCTION IN SEISMIC DEMAND ON SUPERSTRUCTURE. Msc Thesis. HASAN EMRE OKTAY. (2012)
  A.18 TÜNELLERDE OLUŞAN SISMIK DEFORMASYONLARIN MODELLENMESI.. Phd Thesis. SERKAN ÜÇER. (2012)
  A.19 TWO-DIMENSIONAL NUMERICAL ANALYSIS OF TUNNEL COLLAPSE DRIVEN IN POOR GROUND CONDITIONS. Msc Thesis. MELİH TÜRKOĞLU. (2013)
  A.20 DEFORMATION MONITORING IN DEEP EXCAVATION IN ANKARA CLAY. Msc Thesis. OSMAN FATİH BEŞLER. (2013)
  A.21 AN INVESTIGATION OF SEISMIC BEHAVIOUR OF MULTI-SPAN BRIDGES ON SHALLOW FOUNDATIONS WITH SOIL-STRUCTURE INTERACTION ANALYSIS METHODS.. Msc Thesis. EKİN AKKAYA. (2013)
  A.22 ASSESSMENT OF LOCAL SITE EFFECTS ON DISTRIBUTION OF DAMAGE AT CITY OF YALOVA (TURKEY) DURING 17 AUGUST 1999 MARMARA EARTHQUAKE.. Msc Thesis. CEMAL İLHAN. (2015)

Project Work

  A.1 Çayeli-Hopa Karayolu Genişletme Projesi Kapsamında Pazar ve Çayeli Tünelleri Tasarım Danışmanlığı. TEMAT A.Ş., 1 NOVEMBER 1997 - 1 NOVEMBER 1997. Researcher .
  A.2 BAKAY Projesi Ankara Çayı Geçişi Temelleri Raporu. Evren Yapı İnş. Taah. ve San. Ltd., 1 AUGUST 1998 - 1 AUGUST 1998. Researcher .
  A.3 Samsun-Ordu Karayolu Kerimbey D.D.Y. Üst Geçidi Yaklaşım Dolgusu Geoteknik Raporu. TUB N A.Ş., 1 JULY 1998 - 1 JULY 1998. Researcher .
  A.4 İzmir Metropoliten Bölgesi Deprem Planlaması. DPT, 1 SEPTEMBER 1999 - 1 APRIL 2000. Coordinator .
  A.5 Türkiye İş Bankasına Ait Muhtelif Binaların Deprem Güvenliğinin Değerlendirilmesi. Türkiye İş Bankası, 1 MARCH 2000 - 1 JULY 2001. Researcher .
  A.6 İzmir Metropoliten Bölgesi Deprem Planlaması. State Planning Agency, 1 JANUARY 2000 - 1 JUNE 2001. Coordinator .
  A.7 TÜPRAŞ -İzmir Aliağa Rafinerisi Bacaları ve Lojmanlarının Deprem Güvenliği Tahkiki. TÜPRAŞ, 1 JANUARY 2001 - 1 JULY 2001. Researcher .
  A.8 TC Merkez Bankası Hizmet Binaları ve Lojmanları Deprem Güvenliği İncelenmesi. TC Merkez Bankası, 1 AUGUST 2002 - 1 JANUARY 2003. Researcher .
  A.9 Afyon Defterdarlık Binası Deprem Güvenliği Açısından Değerlendirme Raporu. Afyon Defterdarlığı, 1 AUGUST 2002 - 1 NOVEMBER 2002. Researcher .
  A.10 ADAPAZARINDA ZEMİN SIVILAŞMASI ARAŞTIRMASI AMACIYLA SONDAJ, IN-SITU VE ARAZİ DENEYLERİNİN TAMAMLANMASI. TUBİTAK, 1 JANUARY 2002 - 1 MARCH 2003. Coordinator .
  A.11 BOTAŞ Tesisleri Deprem Güvenliği Açısından Değerlendirme Projesi. BOTAŞ, 1 APRIL 2002 - 1 DECEMBER 2002. Researcher .
  A.12 Microzonation for Earthquake Risk Mitigation. Government of Switzerland, 1 MARCH 2002 - 1 JUNE 2003. Researcher .
  A.13 Merkez Bankası Binaları Deprem Güvenliği Tesbiti Projesi. T.C. Merkez Bankası, 1 JULY 2002 - 1 NOVEMBER 2002. Coordinator .
  A.14 Sıvılaşabilir Zeminler Üzerinde Yer Alan Binalarda Sıvılaşma Etkisinin Doğal Taban Izolatörü Olarak Kullan. TUBİTAK Projects , 1 JUNE 2003 - 1 JUNE 2007. Local Coordinator .
  A.15 Ulusal kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesinin Uluslararası ölçütlere göre derlenmesi. TÜBİTAK, 1 NOVEMBER 2005 - 1 NOVEMBER 2009. Researcher .
  A.16 Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi. TUBİTAK Projects , 1 NOVEMBER 2005 - 1 NOVEMBER 2009. Researcher .
  A.17 İstanbul'da seçilmiş konutların takviye edilmesine yönelik fizibilite çalışması müşavirlik hizmetleri ARGE. World Bank, 1 JANUARY 2005 - 1 OCTOBER 2005. Researcher .
  A.18 Sıvılaşabilir zeminler üzerinde yer alan binalarda sıvılaşma etkisinin doğal sismik taban izolatörü olarak. TÜBİTAK, 1 JANUARY 2005 - 1 DECEMBER 2005. Coordinator .
  A.19 Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi. TUBİTAK Projects , 1 NOVEMBER 2005 - 1 NOVEMBER 2009. Researcher .
  A.20 Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi. TUBİTAK Projects , 1 NOVEMBER 2005 - 1 NOVEMBER 2009. Researcher .
  A.21 Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesinin Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi. TÜBİTAK, 1 JANUARY 2006 - 1 NOVEMBER 2009. Researcher .
  A.22 Ankara-Çayyolu'na inşaa edilecek GORDION Alışveriş Merkezi için tren vibrasyon analizi. DSİM Projects , 1 MARCH 2007 - 1 APRIL 2007. Researcher .
  A.23 Elbistan-Çöllolar linyit sahası ile ilgili fiziksel-mekanik deneyler ile şev stabilite analizlerinin yapıl. DSİM Projects , 1 JANUARY 2008 - 1 APRIL. Researcher .
  A.24 Evaluation of projects of facilities for electricity power generation. DSİM Projects , 1 JANUARY 2009 - 1 DECEMBER 2009. Researcher .
  A.25 PARK TEKNİK A.Ş.. DSİM Projects , 1 JUNE 2011 - 1 SEPTEMBER 2011. Local Coordinator .
  A.26 PARK TEKNİK A.Ş. PROJESİ. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 APRIL 2013 - 1 JUNE 2013. Local Coordinator .

Consultancy and Expert Reports

  A.1 Kırşehir İli Yerleşim Alanının Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik İncelemesi Raporunun ve bu Raporda Önerilen Binalar için Kat Sınırlaması ile İlgili Görüşler. Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları..., (4.2003)
  A.2 Learning from Earthquakes - Preliminary Observations on the May 1, 2003, Bingöl Turkey Earthquake (web: eeri.org). Earthquake Engineering Research Institute (USA), (7.2003)
  A.3 1 Mayıs Bingöl Depremi İnceleme Raporu. Türkiye Deprem Vakfı, (10.2003)
  A.4 1 May 2003 Bingöl Earthquake Engineering Report. TÜBİTAK / YMAÜ, (2.2004)
  A.5 Deprem Surasi - Mevzuat Komisyonu - Zemin Mevzuati Raporu. TC Bayindirlik ve Iskan Bakanligi, (7.2004)
  A.6 Türkiye Deprem Yönetmeliği Zeminlere İlişkin Değişiklik Komisyonu Raporu. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, (3.2006)
<< back