Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. GÜLAY FATMA HASDOĞAN
FACULTY OF ARCHITECTURE
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 2214
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Industrial Design
  Master's, Middle East Technical University, Building Science
  Doctorate, Central Saint Martin's C of Art & Design, Industrial Design

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Gülay Hasdoğan, New Stimuli for Design Profession in Turkey. "Icograda ICSID IFI Joint Newsletter", (1995), p.5.
  A.2 Gülay Hasdoğan, Product Induced Home Accidents: A Search for Safer Designs. "METU Journal of the Faculty of Architecture", 12, (1995), p.49-60.
  A.3 Gülay Hasdogan, The Role of User Models in Product Design for Assessment of User Needs. "Design Studies", 17, (1996), p.19-33.
  A.4 Hasdoğan, Gülay, The Institutionalization of the Industrial Design Profession in Turkey: Case Study – The Industrial Designers’ Society of Turkey. "The Design Journal", 12, (2009), p.311-338.
  A.5 Hasdoğan, G., Characterising Turkish Design through Good Design Criteria: The Case of Design Turkey Industrial Design Awards. "METU Journal of the Faculty of Architecture", 29, (2012), p.171-191.
  A.6 Hasdoğan, Gülay, Obituary: Necdet Teymur'u anarken. "METU Journal of Faculty of Architecture", (2017), p.v-vii.
 

Conference Papers

  A.1 Gülay Hasdoğan, Consumer Protection, Accidents Resulting from Consumer Products and the Designer’s Liability. "Design, Industry and Turkey: Proceedings of the International Product Design Symposium", (1994), p.46-54.
  A.2 Korkut, F., Hasdoğan, G., The Profession of Industrial Design in Turkey: The Correspondence between Education and Practice. "IDATER '98: Int. Conf. on Design and Tech. Educational Research & Curr", (1998), p.125-131.
  A.3 Hasdoğan, G. and Korkut, F., Digital Technologies Expanding the Boundaries of User-Product Interaction: An Educational Project on User Interface Design. "ICSID 2nd Educational Conference: Critical Motivations and New Dimensions", (2003), p.165-169.
  A.4 Evyapan, Naz, Fatma Korkut and Gülay Hasdoğan, Glass Packaging for Food and Beverage Products: Design Process and Innovation Strategies in an Educational Project. "IV. Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisi Bildiri Kitabı", 2, (2005), p.637-646.
  A.5 Gülşen Töre, Gülay Hasdoğan, User workshops: a method for eliciting user needs, 27-29 September. "Design and Emotion 2006", (2006).
  A.6 Naz A.G.Z. Evyapan, Fatma Korkut, Gülay Hasdogan, Implications of Collaboration with Industry for Educational Strategies in Industrial Design: A Case of Graduation Project Course. "CLTAD 3rd International Conference: Enhancing Curricula", (2006), p.137-159.
  A.7 Gülay Hasdoğan, Naz Evyapan and Fatma Korkut, Understanding User Experience for Scenario Building: A Case in Public Transport Design. "Contemporary Ergonomics 2006", (2006), p.189-193.
  A.8 Börekçi, N.A.G.Z., Kaygan P. and Hasdoğan, G., Concept Development for Vehicle Design Education Projects Carried Out in Collaboration with Industry. "26th CIRP Design Conference, Procedia", 50, (2016), p.751-758.
  A.9 Hasdoğan, G. and Hasdoğan, M., Empowering Craftspeople by Reinforcing Design Skills The Case of a Design Training Course for Woodworking in Kastamonu Turkey. "Making Futures: craft and the (re)turn of the maker in a post-global sustainably aware society", 4, (2016).

Book and Chapter in a Book

  A.1 Gülay Hasdoğan, Scenario Building as Part of the Design Process. "The Challenge of Complexity", (1997), p.134-141.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Gülay Hasdoğan, İlk Buluşmanın Ardından. "Tasarım", 48, (1994), s.97-98.
  A.2 Gülay Hasdoğan, User Input in the Design Process. "Stüdyolar", (1996), s.16-18.
  A.3 Gülay Hasdoğan, Türkiye’de Endüstriyel Tasarımların Korunmasında Uygulamaya Yönelik Sorunlar: Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi için Kavramsal bir Model Önerisi. "Legal FSHD", 1, (2005), s.341-353.
  A.4 Gülay Hasdoğan ve Bahar Şener, İyi Tasarım Üzerine. "Tasarım Merkezi Dergisi", (2006), s.66-70.
  A.5 Hasdoğan, Gülay, Tasarıma İlişkin bir Devlet Politikası var mı?. "Radikal Tasarım Gazetesi", (2009), s.15.
  A.6 Hasdoğan, Gülay, ETMK 21 Yıllık Geçmişin Hikayesi. "Dünya Gazetesi Özel Ek "Endüstriyel Tasarım", (2009), s.2.
  A.7 Hasdoğan, Gülay, Türk Tasarım ‘Danışma’ Konseyi. "Radikal Tasarım Gazetesi", (2009), s.5.
  A.8 Hasdoğan Gülay, İkinci Kez Design Turkey. "Radikal Tasarım Gazetesi", (2010), s.5.
  A.9 Şatır Seçil ve Gülay Hasdoğan, Endüstri Ürünleri Tasarımı Mesleğinin ve Öğretiminin Temel Yapısı. "Yapı", (2010), s.102-106.
  A.10 Gülay Hasdoğan Mustafa Hasdoğan, Ahşap Tasarımı Eğitiminde İkinci Evre. "Ahşap İşlemeciliği", 1, (2011), s.4-7.
  A.11 Mustafa Hasdoğan, Gülay Hasdoğan, Zanaat için tasarım eğitimi. "Ahşap İşlemeciliği", 1, (2011), s.20-21.
  A.12 Hasdoğan, G., Evimizin Kahramanı bir Ürün Olabilir mi?. "Tasarım Gazetesi", (2012), s.6.
  A.13 Hasdoğan, G. Şener-Pedgley, B., Sanayi Destekli Mezuniyet Projelerinde ODTÜ İkinci On Yıla Adımını Atarken. "Arredamento Mimarlık", (2012), s.119-121.
  A.14 Gülay Hasdoğan, Endüstriyel Tasarımın Değişen Koordinatları. "Marketing Türkiye Tasarım Eki", (2014), s.40-41.
  A.15 Bahar Şener, Gülay Hasdoğan, Geleceğin Mutfakları için Yeni Nesil Fikirler. "Banyo + Mutfak", (2014), s.46-52.
  A.16 Aren Kurtgözü (editör) Gülay Hasdoğan'la söyleşi, "ODTÜ Öğrencisi Hep Farklı". "ODTÜLÜ (Tasarım özel sayısı)", (2014), s.62-65.
  A.17 Hasdoğan, Gülay, Türkiye'deki Tasarım Yarışmalarının İçeriği ve Etkisi. "Merketing Türkiye, Tasarım Eki", (2015), s.58,60.
  A.18 Hasdoğan, G., Tasarım, Sistem, Hizmet ve Deneyim. "Cogito, Tasarım Ne Bekler?", (2016), s.73-84.
  A.19 Hasdoğan, G., Endüstri Ürünleri Tasarımı Mesleği Açısından Türkiye'nin son 27 Yılı. "Arredamento Mimarlık, Dosya: 1989'dan bu yana Neler Değişti?", (2016), s.109-111.
  A.20 Hasdoğan, Gülay, Akıllı şehirler ve akıllı ulaşımın gelişimi için yetkin tasarımcılar gerekiyor. "Taysad", 19, (2017), s.26, 28.
 

Conference Papers

  A.1 Gülay Hasdoğan, Tasarım Kavramının Hukuktaki Gelişimi ve Endüstriyel Tasarımların Korunmasına İlişkin Ülkemizdeki Yasal Düzenlemeye Yansımaları. "Tasarımda Evrenselleşme, 2. Ulusal Tasarım Kongresi", (1996), s.21-27.
  A.2 Hasdoğan, G., Güvenli Ürün Tasarımı için bir Yöntem Önerisi: Senaryo Kurma. "Ergonomi ve Yaşam Kalitesi - Bildiriler, 6. Ergonomi Kongresi", (1998), s.322-331.
  A.3 Fatma Korkut, Gülay Hasdoğan ve Naz Evyapan, Endüstriyel Tasarımların Korunmasında Türkiye Deneyimi ve Yeni Ulusal Düzenleme için bir Çerçeve Önerisi. "III. Ulusal Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı: Türkiye'de Tasarımı Tartışmak", (2006), s.384-391.
  A.4 Gülay Hasdoğan, Naz Evyapan ve Fatma Korkut, Endüstri Destekli Eğitim Projelerinde Tasarım Sürecini Etkileyen Faktörler: Öğrenci Değerlendirmesine Dayalı bir Vaka Çalışması. "Ulusal Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı: Türkiye'de Tasarımı Tartışmak", (2006), s.96-107.
  A.5 Hasdoğan, Gülay, Türkiye’de Devletin Endüstriyel Tasarıma Yönelik Girişimleri ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşunun bu Girişimlerdeki Rolü. "Tasarım veya Kriz, 4. Ulusal Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı, 8-9 Ekim 2009, İstanbul", (2009), s.173-190.
  A.6 Gülçin Cankız Elibol, Fatma Korkut, Gülay Hasdoğan, Tasarım Hukukunda Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesinde Kullanılan Terimler Açısından Kavramsallaştırma Sorunları. "Endüstride, Tasarımda, Eğitimde 40 Yıl Sempozyum Bildiri Kitabı", (2011), s.309-316.
  A.7 Gülay Hasdoğan, Önsöz: Tasarım Araştırmaları Konferansının Önemi. "UTAK 2014 Bildiri Kitabı: Eğitim, Araştırma, Meslek ve Sosyal Sorumluluk, 10-12 Eylül 2014, Ankara", (2014), s.ix-xi.
  A.8 Gülay Hasdoğan, Bahar Şener, Endüstri Destekli Eğitim Projelerinin Arkasındaki Motivasyonlar: ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Mezuniyet Projeleri. "UTAK 2014 Bildiri Kitabı: Eğitim, Araştırma, Meslek ve Sosyal Sorumluluk, 10-12 Eylül 2014, Ankara", (2014), s.219-234.
  A.9 Hasdoğan, Gülay ve Hasdoğan Mustafa, Empowering Craftspeople by Reinforcing Design Skills: The Case of a Design Training Course for Woodworking in Kastamonu, Turkey. "Making Futures: Craft And The (Re)Turn Of The Maker In A Post-Global Sustainably Aware Society", (2015).
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Gülay Hasdoğan, Konut ve Ev içi Kazaları. "Konutta Kalite", (1994), s.89-103.
  A.2 Günöven, A., Hasdoğan, G., Korkut F. and Mutaf, G., Tasarım Eğitiminde Stüdyoların Hedeflerinin Yıllara Göre Değişimi. "Fakültede Eğitim: Seminer I", (1997).
  A.3 Hasdoğan, G., ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans Programı Üzerine. "A. Er, F. Korkut, Ö. Er, eds, "Nesnel (1): Türkiye'de Tasarım Eğitimi"", (1998), s.102-103.
  A.4 Gülay Hasdoğan, Türkiye'de Endüstriyel Tasarım Potansiyelini Ortaya Çıkarmak: Bir Sivil Toplum Örgütünün Rolü - Bringing the Potential of Industrial Design in Turkey to Light: The Role of a Non-governmental Organisation. "Artvisit2: Uluslararası Tasarımcı ve Sanatçı Çalışmaları - International Designer & Artist Works", (2006), s.50-52.
  A.5 Gülay Hasdoğan, Türkiye’de Endüstriyel Tasarım Sektörünün Gelişme Trendleri ve İstanbul’un bu Gelişmedeki Konumu. "Yaratıcı İstanbul: Yaratıcı Sektörler ve Kent", (2011).
<< back