Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. GÜLSÜN GÖKAĞAÇ ARSLAN
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 3202
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Chemistry
  Master's, Middle East Technical University, Chemistry
  Doctorate, University of Sydney, Chemistry

Research

Thesis Supervised

  A.1 Synthesis and Characterization of Poly(dihalophenylene oxide)s and its derivaties from diamminebis(trihalophenolato) Cu(II) complexes. Msc Thesis. Muammer Sonsuz. (2004)
  A.2 Carbon supported and surfactant stabilized metal nanoparticle catalysts for direct methanol fuel cells. Msc Thesis. Çağlar Çelik. (2005)
  A.3 ACTIVITY OF CARBON-SUPPORTED PLATINUM NANOPARTICLES TOWARD METHANOL AND ETHANOL OXIDATION REACTIONS: ROLE OF METAL PRECURSOR AND NEW SURFACTANTS. Msc Thesis. SELDA ŞEN. (2008)
  A.4 NEW BIMETALLIC CATALYST FOR ANODIC PART OF DIRECT METHANOL ETHANOL FUEL CELLS.. Msc Thesis. SALİH ERTAN. (2011)
  A.5 CARBON SUPPORTED PT/PD CATALYSTS FOR METHANOL AND ETHANOL OXIDATION REACTIONS. Msc Thesis. ZAFER ÖZTÜRK. (2011)
  A.6 THE PREPARATION AND ANALYSIS OF NEW CARBON SUPPORTED PT+SECOND METAL NANAOPARTICLES CATALYSTS FOR DIRECT METHANOL FUEL CELLS. Phd Thesis. FATİH ŞEN. (2012)
  A.7 PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF PLATINUM/CARBON CATALYSTS SYNTHESIZED BY DIFFERENT REDUCING AGENTS AND SURFACTANTS AND THEIR PERFORMANCE TOWARDS METHANOL OXIDATION REACTION. Msc Thesis. DENİZ ÇAKAL. (2014)
  A.8 CARBON-SUPPORTED PT NANOPARTICLES PREPARED BY NEW SURFACTANTS AND DIFFERENT REDUCING AGENTS FOR METHANOL OXIDATION REACTION. Msc Thesis. SEVDA SELİME KALYONCU. (2015)
  A.9 PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF CARBON SUPPORTED PLATINUM NANOPARTICLES FOR METHANOL OXIDATION REACTION. Msc Thesis. AYSU ASLANTÜRK. (2015)
  A.10 PT/MWCNT AND PT/F-MWCNT CATALYSTS PREPARATION BY HYDROGEN REDUCTION AND IMPREGNATION METHOD : THE APPLICATION TO METHANOL OXIDATION REACTION. Msc Thesis. MOHAMMED AHMED MOHAMMED ZABARA. (2016)
  A.11 PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF PT NANOCATALYSTS SUPPORTED BY THIOUREA-TREATED GO NANOPARTICLES: THE APPLICATION TO ANODIC PROCESS IN DMFC. Msc Thesis. TOPRAK SEDA KARAOSMANOĞLU. (2017)
  A.12 APPLICATION OF CARBON BASED NANOMATERIALS IN THE ENVIRONMENT: A CASE STUDY OF USING CARBON NANOTUBES. Msc Thesis. EDA ALEMDAR. (2017)

Project Work

  A.1 Doğrudan metanol yakıt pilleri için katalizörler hazırlanması ve bunların kimyasal özelliklerinin araştırılm. TÜBİTAK, 1 DECEMBER 1994 - 1 DECEMBER 1995. Researcher .
  A.2 Doğrudan metanol yakıt pilleri için katalizörler hazırlanması ve bunların kimyasal özelliklerinin araştırılm. TÜBİTAK, 1 DECEMBER 1994 - 1 DECEMBER 1995. Researcher .
  A.3 Preparation and characterization of Pt+Mo/C and Pt+W/C for methanol oxidation.. NATO Collaborative Research Grant, 1 JANUARY 1996 - 1 JANUARY 1998. Researcher .
  A.4 Metal-metal bağı içeren binükleer komp,(M2(B-B)4L2)n- ligand değiştirme reak. kinetiğinin incelenmesi. TÜBİTAK, 1 SEPTEMBER 1996 - 1 AUGUST 1998. Researcher .
  A.5 Preparation and characterization of Pt+Mo/C and Pt+W/C for methanol oxidation. NATO Collaborative Research Grants, 1 AUGUST 1996 - 1 AUGUST 1998. Coordinator .
  A.6 Met. yükselt. tepk. için C destekli Pt+W ve Pt+Mo kataliz. haz., naf. kull. elect. haline getiril... . TÜBİTAK, 1 AUGUST 1997 - 1 JULY 1999. Coordinator .
  A.7 Metanol yükseltgenme tepkimesi için karbon destekli Pt+W ve Pt+Mo katalizörlerinin hazırlanması, nafion ku. TÜBİTAK, 1 AUGUST 1997 - 1 AUGUST 1999. Researcher .
  A.8 Meth. yüsk. tep. için C destekli Pt+W ve Pt+Mo kata. haz., nafion kul. elek. hali. geti. & bun. yüzey kim. TÜBİTAK, 1 AUGUST 1997 - 1 JULY 1999. Coordinator .
  A.9 Anorganik madde kullan. polimer hazır. ve modern method. bazı yeni bileşiklerin sent. ve karakteriza.. METU, 1 MAY 1998 - 1 MAY 1999. Coordinator .
  A.10 Pt+ikinci metal/C kataliz. haz. ve bunların methanol yükseltgenme tepkimesi için aktivitelerinin tayini. AFP, 1 MAY 1999 - 1 MAY 2000. Researcher .
  A.11 Pt+ikinci metal/C katalizör. hazır. ve bunların metanol yükseltgenmesi için aktivitelerinin tayini. METU, 1 MAY 1999 - 1 MAY 2000. Researcher .
  A.12 Prep. and phys.-chem. char. of C supp. bimet. electrocat. for the electrochem. ox. of methanol. . TÜBİTAK-CNRS, 1 APRIL 1999 - 1 DECEMBER 1999. Coordinator .
  A.13 Konjuge dien. trietilsilenle trikarbonilaren M(Cr,W, Mo)komp. eşliğinde termal katal. hidrosililenme tep.. METU, 1 MAY 2000 - 1 MAY 2001. Researcher .
  A.14 Prep. & physico-chemical char. of carbon supported bimetallic electrocatalysts for the oxi. of methanol. Turkey/France Goverments, 1 JANUARY 2000 - 1 DECEMBER 2000. Coordinator .
  A.15 Fosfin türü kollektörlerin pirit ile etkileşiminin elektrokimsayasal olarak incelenmesi. METU, 1 JUNE 2000 - 1 JUNE 2001. Researcher .
  A.16 Konjuge dien. trietilsilenle trikarbonilaren M(Cr,W,Mo)komp. eşliğinde termal katal. hidrosililenme tep.. METU, 1 MAY 2000 - 1 MAY 2001. Researcher .
  A.17 Fosfin türü kollektörlerin pirit ile etkileşiminin elektrokimyasal olarak incelenmesi. METU, 1 JUNE 2001 - 1 MAY 2002. Researcher .
  A.18 Karbon destekli Pt+Pd katalizörlerinin hazır. ve bunların metanol yükseltgenme tepkimesi için kullanımı. METU, 1 JUNE 2001 - 1 MAY 2002. Coordinator .
  A.19 KARBON DESTEKLİ Pt+Pd KATALİZÖRLERİNİN HAZIRLANMASI VE BUNLARIN METANOL YÜKSELTGENME TEPKİMESİ İÇİN KULLAN. METU, 1 JUNE 2001 - 1 MAY 2002. Coordinator .
  A.20 FOSFİN TÜRÜ KOLLEKTÖRLERİN PİRİT İLE ETKİLEŞİMİNİN ELEKTROKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ. METU, 1 JUNE 2001 - 1 MAY 2002. Researcher .
  A.21 Pt+Pd/C FOR METHANOL OXIDATION REACTION. TÜBİTAK (TURKEY) - CNRS (FRANCE), 1 JANUARY 2002 - 1 DECEMBER 2002. Coordinator .
  A.22 KARBON DESTEKLİ Pt+Ta KATALİZÖRLERİNİN HAZIRLANMASI VE BUNLARIN METANOL YÜKSELTGENME TEPKİMESİ İÇİN KULLAN. METU, 1 JANUARY 2002 - 1 DECEMBER 2002. Coordinator .
  A.23 DOĞRUDAN METANOL YAKIT PİLLERİ İÇİN KATALİZÖRLERİN HAZIRLANMASI VE ANALİZLERİ. METU, 1 MAY 2003 - 1 MAY 2007. Coordinator .
  A.24 FERROSENİLDİİMİN LİGANDLARI VE GRUP 6 METAL KARBONİL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE TANIMLANMASI. METU, 1 MAY 2003 - 1 DECEMBER 2003. Researcher .
  A.25 POLİ(DİKLOROFENİLİNOKSİT) VE BUNUN TÜREVLERİNİN Cu(II) KOMPLEKSLERİNDEN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU. METU, 1 MAY 2003 - 1 APRIL 2004. Coordinator .
  A.26 Temiz enerji üretiminde kullanılan doğrudan metanol yakıt pilleri için katalizör tasarımı ve geliştirilmes. YUUP, 1 JANUARY 2004 - 1 JANUARY 2007. Coordinator .
  A.27 Doğrudan metanol yakıt pilleri için katalizörlerin hazırlanması ve analizleri. DPT-BAP, 1 JANUARY 2004 - 1 JANUARY 2008. Coordinator .
  A.28 Grup 6 elementlerinin diferrosenildiminkorbonil-metal kompleksleri: Sent., yapı. tanımla. ve kinetik incel. BAP, 1 JANUARY 2004 - 1 DECEMBER 2005. Researcher .
  A.29 Karbon destekli Pt+ikinci metal nanoparçacıklı katali. doğrudan metanol yakıt pilleri için hazırlanması. DPT-BAP, 1 JANUARY 2004 - 1 JANUARY 2010. Coordinator .
  A.30 Temiz enerji üretiminde kullanılan doğrudan metanol yakıt pilleri için yeni karbon destekli / desteksiz me. TUBİTAK Projects , 1 APRIL 2005 - 1 APRIL 2008. Local Coordinator .
  A.31 Synthesis. BAP, 1 JANUARY 2005 - 1 DECEMBER 2005. Researcher .
  A.32 Temiz enerji üretiminde kullanılan doğrudan metanol yakıt pilleri için katalizör tas. gel. ve uygulaması. DPT, 1 JANUARY 2005 - 1 DECEMBER 2006. Coordinator .
  A.33 Temiz enerji üret. kullanılan doğrudan metanol yakıt pil. için yeni karbon destekli/desteksiz metal nano p. TÜBİTAK, 1 MARCH 2005 - 1 MARCH 2008. Coordinator .
  A.34 Temiz enerji üretimende kullanılan doğ. metanol. yak. pil. için yeni kar. destk./dsksiz met. nanopar. kat.. TÜBİTAK, 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2006. Coordinator .
  A.35 Temiz enerji üretiminde kullanılan doğrudan metanol yakıt pilelleri içcin katalizör tasarim. geliş. ve uyg. DPT, 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2006. Coordinator .
  A.36 Karbon destekli platinikinci metalnanoparçacıklı katalizörlerin doğrudan metanol yakıt pilleri için hazırl. ÖYP, 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER. Coordinator .
  A.37 Inorganic Chemistry. METU, 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2006. Researcher .
  A.38 Yakıt hücrelerinde uklanılan Pt nanopartacıkları içeren yeni katalizörlerin AFM/STM ile yüzey morfolojiler. TUBİTAK Projects , 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER 2007. Local Coordinator .
  A.39 Temiz Enerji Üretiminde Kullanılan Doğrudan Metanol Yakıt Pilleri İçin Yeni Karbon Destekli/Desteksiz Meta. TUBİTAK Projects , 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER 2007. Local Coordinator .
  A.40 Yakıt hücrelerinde kullanılan Pt nanoparçacıkları içeren yeni katalizörlerin AFM/STM ile yüzey morfolojile. TUBİTAK Projects , 1 AUGUST 2007 - 1 AUGUST 2008. Local Coordinator .
  A.41 Farklı dezenfeksiyon solüsyonlarının guta-perka ve rezilon konları üzerine etkilerinin atomik kuvvet mikro. BAP-2(DPT) (Excluding OYP and other Projects coordinated by President’s office) , 1 DECEMBER 2007 - 1 DECEMBER 2008. Researcher .
  A.42 Mezoyapıların incelenmesi. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER. Researcher .
  A.43 Tekrarlayan kök kanal tedavilerinde kök kanal dogusunun uzaklaştırılmasında kullanılan farklı Ni-Ti eğeler. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 DECEMBER 2007 - 1 DECEMBER 2008. Researcher .
  A.44 Doğrudan metanol yakıt hücreleri için karbon destekli platin nanoparcacıklari içeren yeni katalizörlerin h. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2008 - 1 DECEMBER 2008. Local Coordinator .
  A.45 Doğrudan etanol yakıt hücreleri için yeni metal nanoparçacıkları içeren katalizörlerin hazırlanması, karakterizasyonu ve aktivitelerinin tayini. TUBİTAK Projects , 1 APRIL 2008 - 1 APRIL 2011. Local Coordinator .
  A.46 Doğrudan etanol yakıt hücreleri için yeni metal nanoparçacıkları içeren katalizörlerin hazırlanması, karak. TUBİTAK Projects , 1 JULY 2008 - 1 JULY 2010. Local Coordinator .
  A.47 Doğrudan Etanol Yakıt Hücreleri Için Yeni Metal Nanoparçacıkları Içeren Katalizörlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu Ve Aktivitelerinin Tayini. TUBİTAK Projects , 1 JULY 2008 - 1 DECEMBER 2010. Local Coordinator .
  A.48 Doğrudan Etanol Yakıt Hücreleri Için Yeni Metal Nanoparçacıkları Içeren Katalizörlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu Ve Aktivitelerinin Tayini. TUBİTAK Projects , 1 JULY 2008 - 1 JULY 2010. Local Coordinator .
  A.49 Doğrudan metanol yakıt hücreleri için karbon destekli Pt nanoparçıcıklı katalizörlerin hazırlanması, karakterizasyonu ve aktivite tayini. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2009 - 1 JANUARY 2010. Local Coordinator .
  A.50 Stabilizatör ve Indirgeyicilerin Katalizörlerin Performansları Üzerindeki Etkisi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 MARCH 2012 - 1 MARCH 2014. Local Coordinator .
  A.51 Stabilizatör ve Indirgeyicilerin Katalizörlerin Performansları Üzerindeki Etkisi. TUBİTAK Projects , 1 MARCH 2012 - 1 MARCH 2014. Local Coordinator .
  A.52 Stabilizatör ve Indirgeyicilerin Katalizörlerin Performansları Üzerindeki Etkisi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 MARCH 2012 - 1 MARCH 2014. Local Coordinator .
  A.53 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2014 - 1 DECEMBER 2015. Local Coordinator .
  A.54 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2014 - 1 DECEMBER 2015. Local Coordinator .
  A.55 Hidrojen üretiminde formik asidin dehidrojenlenmesini katalizleyecek metal nanokümelerinin hazırlanması, tanımlanması ve katalitik performanslarının incelenmesi. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2015 - 1 DECEMBER 2015. Researcher .
  A.56 Değişik destek maddeleri kullanılarak yeni katalizörlerin hazırlanması. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2017 - 1 DECEMBER 2017. Local Coordinator .
<< back