Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. LEVEND TUTLUOĞLU
FACULTY OF ENGINEERING
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 2654
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Mining Eng.
  Master's, UNIVERSITY OF CALIFORNIA - BERKELEY, Mineral Engineer
  Doctorate, UNIVERSITY OF CALIFORNIA - BERKELEY, Mineral Engineer

Research

Thesis Supervised

  A.1 Coupled Fictitious Stress and Displacement Discontinuity Boundary Element Method for Half Plane Rock Fragmentation and Crack Problems. Msc Thesis. Gürkan Burak Buyurgan. (1998)
  A.2 Effect of Rock and Discontinuity Parameters on the Dynamic Stability of Rock Slopes. Msc Thesis. Sedat Doğramacı. (1998)
  A.3 Slope Stability Assessment of A Bor Mineral Stockpile Site. Msc Thesis. Koray Önal. (2001)
  A.4 Fracture Toughness Tests on Brazilian Discs of Ankara Andesite. Msc Thesis. Sinem Şener. (2002)
  A.5 Investigation of Mixed Mode Crack Propagation from Pre-existing Notches in Brazilian Discs of Ankara Andesite. Msc Thesis. Onat Başbay. (2002)
  A.6 Development of a new method for mode I fracture toughness test on disc type rock specimens. Msc Thesis. Çiğdem Alkılıçgil. (2006)
  A.7 Effects of geometrical factors on fracture toughness using semi-circular bending type specimens. Msc Thesis. KIVANÇ HET. (2008)
  A.8 Effects of specimen height and loading span on the fracture toughness of disc type rock specimens under three point bending. Msc Thesis. YAŞAR BURKAY TEZ. (2008)
  A.9 Investigation of geometrical factors for determining fracture toughness with the modified ring test. Msc Thesis. CEYDA ALPAY. (2008)
  A.10 Flooding analysis and slope stability assesment due to a confined aquifer in the Elbistan-Çöllolar open cast mine. Msc Thesis. Selin Yoncacı. (2009)
  A.11 Development of specimen geometries for mode I fracture toughness testing with disc type rock specimens. Phd Thesis. ÇİĞDEM ALKILIÇGİL. (2010)
  A.12 INVESTIGATION OF MIXED MODE CRACK PROPAGATION BY USING ROCK CORE SPECIMENS. Phd Thesis. SİNEM ŞENER. (2011)
  A.13 SHEAR MODE FRACTURE TOUGHNESS OF ROCK WITH DIFFERENT CORE-BASED SPECIMEN GEOMETRIES. Phd Thesis. KIVANÇ HET. (2014)
  A.14 INVESTIGATION OF FRACTURE TOUGHNESS WITH FOUR POINT BENDING LOADING ON RECTANGULAR ROCK SPECIMENS. Msc Thesis. UĞUR ALKAN. (2015)
  A.15 PURE TENSILE FRACTURE MODELLING AND TOUGHNESS MEASUREMENTS ON BRAZILIAN DISCS OF ANDESITE AND MARBLE. Msc Thesis. CANSIN ÖZDOĞAN. (2017)

Project Work

  A.1 Bandırma Etibor İhraç Stok Sahası Stabilite Etüdü. ETİ Holding A.Ş., 1 JULY 2001 - 1 SEPTEMBER 2002. Researcher .
  A.2 Yüksek gerilme bölgelerinde kayaların kırılma mekanizmasının arştırılması. BAP-2002-03-05-02, 1 MAY 2002 - 1 MAY 2003. Coordinator .
  A.3 TKİ, ELİ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ EYNEZ MEKİİNDEKİ GALERİNİN KALICI TAHKİMAT TASARIMI. TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU, 1 MARCH 2004 - 1 JULY 2004. Researcher .
  A.4 TKİ, Çan İşletmesi Açık Ocakları Çan/B Panolarında Şev Tasarımı. TKİ, 1 SEPTEMBER 2004 - 1 JUNE 2005. Researcher .
  A.5 TKİ Orhaneli İşletmesi Açık Ocak Panolarında Şev Tasarımı ve Dragline Çalışma Sisteminin Belirlenmesi. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, 1 SEPTEMBER 2005 - 1 MAY 2006. Researcher .
  A.6 EnerjiSA Tufanbeyli Sahası 2.Sıra Deneyleri ve Şev Stabilitesi Çalışması. DSİM Projects , 1 NOVEMBER 2006 - 1 JANUARY. Researcher .
  A.7 TKİ Genel Müdürlüğü Çan İşletmesi Açık Ocak Arası ve Batı Panolarında Şev Tasarımı. DSİM Projects , 1 JUNE 2006 - 1 JUNE 2007. Researcher .
  A.8 TKİ Orhaneli İşletmesiAçık Ocakları Dikmentepe Civarında Şev Tasarımı Yapılması. DSİM Projects , 1 NOVEMBER 2006 - 1 FEBRUARY 2007. Researcher .
  A.9 ENERJİSA Tufanbeyli Sahası Deneyleri ve Şev Stabilitesi Çalışması. ENERJİSA, 1 MAY 2006 - 1 JUNE 2006. Researcher .
  A.10 Elbistan-Çöllolar Linyit Sahası Şev Stabilite Çalışması. DSİM Projects , 1 DECEMBER 2007 - 1 MAY 2008. Researcher .
  A.11 Elbistan-Çöllolar Linyit Sahası Şev Stabilite Çalışması ve Laboratuvar Deneyleri. DSİM Projects , 1 OCTOBER 2007 - 1 JUNE 2008. Researcher .
  A.12 TKİ Açık Orhaneli Açık OcaklarıSağırlar Sektörü SA-5 Pamosu Şev Tasarımı. DSİM Projects , 1 JUNE 2007 - 1 AUGUST 2007. Researcher .
  A.13 TKİ Orhaneli İşletmesi Açık Ocaklarında Revize Üretim Planlaması İçin Gerekli Olan Şev Stabilite Çalışması. DSİM Projects , 1 JANUARY 2008 - 1 APRIL 2008. Researcher .
  A.14 Afşin-Elbistan B Sahasında akiferin ocak faaliyetlerine ve şevlere etkisinin ve Palplanş İstinat yapısı olanaklarının araştırılması. TEKNOKENT Projects , 1 JANUARY 2009 - 1 MARCH 2009. Researcher .
  A.15 TKİ-Soma Eynez havzası yüzey sularının açık ocaklar dökü harmanlarına etkisinin araştırılması. TEKNOKENT Projects , 1 JANUARY 2009 - 1 AUGUST 2009. Researcher .
  A.16 Elbistan-Çöllolar Açık Ocak İşletmesi Heyelan Analizleri ve Çözüm Önerileri. TEKNOKENT Projects , 1 FEBRUARY 2010 - 1 MAY 2010. Researcher .
  A.17 TKİ Orhaneli Sağırlar Ocağı madencilik faaliyetlerinin altıntaş köyüne olan heyelan ve patlatma risklerinin araştırılması. TEKNOKENT Projects , 1 NOVEMBER 2010 - 1 DECEMBER 2010. Researcher .
  A.18 Tam Enerji Üretim A.Ş.' nin üzerinde çalıştığı Kangal Etyemez Linyit Sahası ile ilgili fiziksel-mekanik deneylerle, kazı şev stabilitesi analizlerinin yapılması. TEKNOKENT Projects , 1 MAY 2010 - 1 JULY 2010. Researcher .
  A.19 Alkim Çayırhan yeraltı sodyum sülfat işletmesi üretim panoları ve ana galerilerin duraylılığının araştırılması. TEKNOKENT Projects , 1 NOVEMBER 2010 - 1 DECEMBER 2010. Researcher .
  A.20 Preliminary Geotechnical Parameter Determination of Sivişli and Şelale Deposits, Adana, TURKEY. DSİM Projects , 1 SEPTEMBER 2011 - 1 NOVEMBER. Researcher .
  A.21 Geotechnical and Seismic Activity Hazard Report on Kızıltepe Deposit Project, Balıkesir, TURKEY. TEKNOKENT Projects , 1 FEBRUARY 2011 - 1 MAY. Researcher .
  A.22 Menteş Yeraltı Demir Ocağı Projesi, Kayseri, Türkiye. DSİM Projects , 1 JUNE 2012 - 1 SEPTEMBER 2012. Researcher .
  A.23 Waste dump stability assessment on Kızıltepe Deposit Project. DSİM Projects , 1 MARCH 2012 - 1 APRIL 2012. Researcher .
  A.24 Karaçat ve Karamadazı Yeraltı Demir Ocakları İşletme Projeleri Duraylılık Analizleri. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 MAY 2013 - 1 AUGUST 2013. Researcher .
  A.25 Ayazmant Demir-Bakır Cevheri Maden İşletme Projesi. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 MAY 2013 - 1 NOVEMBER 2013. Researcher .
  A.26 Karaçeşme Yeraltı Krom Ocağı Projesi Hazırlık Çalışmalarının Kontrol Edilmesi. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 MAY 2013 - 1 JULY 2013. Researcher .
  A.27 Gaziantep'de ki insan yapımı mağaraların duraylılık değerlendirmesi. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Consultancy, Test and Experiments , 1 JANUARY 2013 - 1 JANUARY 2013. Local Coordinator .
  A.28 Demir Export Fernas ortaklığı Soma Eynez Yeraltı Kömür Ocağı Taban ve Tavan Yolları Tahkimat Tasarımı. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 MAY 2013 - 1 AUGUST 2013. Researcher .
  A.29 Mardin-Hasankeyf Antik Kentinin Jeolojik-Jeoteknik Araştırılması Konusunda Hazırlanan Mühendislik Jeolojisi Raporunun Değerlendirmesi,. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Consultancy, Test and Experiments ES PROJE MÜ. MÜŞ. LTD, 1 MARCH 2014 - 1 APRIL 2014. Local Coordinator .
  A.30 Erzincan Bizmişen Demir Cevheri Maden İşletme Projesi. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Consultancy, Test and Experiments BİLFER MADENCİLİK VE TURİZM A.Ş., 1 MARCH 2014 - 1 SEPTEMBER. Researcher .
  A.31 Slope stability analysis for Tufanbeyli Coal Mine. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Consultancy, Test and Experiments FERNAS, 1 JANUARY 2014 - 1 MARCH. Researcher .
  A.32 Çan Yayaköy Kömür Sahası Açık İşletme Tasarım Projesi Sonuç Raporu. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 MAY 2015 - 1 DECEMBER 2015. Researcher .
  A.33 Zonguldak-Amasra-Kurucaşile yolu üzeri 50 nolu TCDD tüneli duraylılık etüdü ve test patlatmalarında ölçülen titreşimlerin analizine dayalı kontrollü palye patlatmaları tasarımı ve patlatmaların tünele etkisi hakkında teknik sonuç raporu. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 FEBRUARY 2015 - 1 MARCH 2015. Researcher .
  A.34 Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi İnönü-Vezirhan Kesimi T26 Tüneli KM 217+280–KM 222+360 Arası Değerlendirme ve Görüş Raporu. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Consultancy, Test and Experiments , 1 AUGUST 2015 - 1 OCTOBER 2015. Researcher .
  A.35 DÖRTGEN KESİTLİ KAYA NUMUNELERİNİN ÇATLAK TOKLUĞU DAVRANIŞININ EĞILME YÜKLERI ALTINDA ARAŞTIRILMASI. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2016 - 1 DECEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.36 Karaçat Açık İşletmesi Şev Tasarımı. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 MARCH 2017 - 1 AUGUST 2017. Researcher .
  A.37 Slope Stability Investigations for main Field Pit of Tufanbeyli Lignite Mine. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 NOVEMBER 2017 - 1 FEBRUARY 2018. Researcher .
  A.38 Emet Belediyesi 842 sicil ve IR:269 nolu kömür shasında rezerv ve dekapaj oranı belirlenmesi. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 MAY 2017 - 1 JUNE 2017. Researcher .
<< back