Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. YASİN CEYLAN (RETIRED)
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Atatürk Üniversitesi, Linguistics
  Doctorate, Edinburgh University, Philosophy

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Yasin Ceylan, Ahlak Dersinin Din Dersinden Ayrı Okutulması Gerekir.. "Bilim ve Ütopya", 1, (2002), p.4-5.
  A.2 Yasin Ceylan, Din ve Güven. "Bilim ve Ütopya", 1, (2002), p.54-57.
  A.3 Yasin Ceylan, Fichte'de Bilgi ve Değer. "Bilgi ve Değer", 1, (2002), p.169-175.
  A.4 Yasin Ceylan, Conflict between State and Religion in Turkey. "Religion, Civil Society and Nation", 1, (2002), p.12.
  A.5 Yasin Ceylan, Global Etik. "Doğu Batı", 1, (2002), p.246-251.
 

Conference Papers

  A.1 Yasin CEYLAN, Methodology of Disobedience. "International Network of Philosophers of Educations, Confer. Proceed.", (1998), p.98-100.
  A.2 Yasin CEYLAN, Islam and Global Dialogue. "", (1998).
  A.3 Yasin Ceylan, Vatan Kavramının Bir Dünya Görüşündei Yeri. "Yurtseverlik-Patriotism", x, (2008), p.17.
  A.4 Yasin Ceylan, Calligraphy as Expression of Spirituality. "Congress Book I", x, (2008), p.337-348.
  A.5 Yasin Ceylan, Fakirlik ve Ahlak. "Din ve İnsan Hakları perspektifinden Küresel Fakirlik, 25-27 Kasım 2016.", --, (2016), p.--.

Book and Chapter in a Book

  A.1 Yasin Ceylan, Islam and Global Dialogue. "Sensus Communis in Multi-and Intercultural Perspective", (2000), p.129-140.
  A.2 Ceylan,Y., "The conflict between State and Religion in Turkey". "Civil Society, Religion and the Nation", (2004), p.175-191.
  A.3 Yasin Ceylan, Religion and Modern Man. "Contemporary Philosophy", 10, (2010), p.341-369.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Yasin CEYLAN, İrtica Konusuna Felsefi Bir Yaklaşım. "Doğu-Batı", 1, (1997), s.120-126.
  A.2 Yasin CEYLAN, Din ve Laiklik. "Yeni Türkiye", 4, (1998), s.2571-2576.
  A.3 Yasin CEYLAN, İnanç, Bilim ve Felsefe Üçlemine Yeni Bir Yaklaşım. "Doğu-Batı", 1, (1998), s.105-109.
  A.4 Yasin CEYLAN, Din ve Ahlak. "Doğu-Batı", 2, (1998), s.107-114.
  A.5 Yasin CEYLAN, Bilim ve Netafizik. "Yeni Türkiye", 2, (1998), s.1662-1665.
  A.6 Yasin CEYLAN, Entelektüel Kimdir?. "Papirüs", (1998).
  A.7 Yasin CEYLAN, Yirminci Yüzyılın Son Çeyreğinde Müslümanların Hristiyan Dünyası Karşısındaki Tavırları. "Doğu-Batı", 1, (1998), s.89-99.
  A.8 Yasin CEYLAN, "Evrenin Belirsizliği Karşısında İnsanın Çaresizliği: Temel Kaygı. "Doğu Batı", 2, (1999), s.93-94.
  A.9 Yasin CEYLAN, "Özgürlük ve Sorumluluk". "Yeni Türkiye", (1999), s.188-196.
  A.10 Yasin Ceylan, Doğu Batı. "Islami Araştırmalar", 13, (2000), s.139-141.
  A.11 Yasin Ceylan, İslam batı ve Terörizm. "Evrensel Kültür", 140, (2003), s.8-11.
  A.12 Yasin Ceylan, Global Değerler. "DüşünenSiyaset", 17, (2003), s.19-22.
  A.13 Ceylan,Y., İslam ve Diğer Her Şey. "Doğu Batı", İdeolojile, (2005), s.107-125.
  A.14 ceylan, ilahi adalet. "yaprak dergisi", 42, (2006), s.1.
  A.15 ceylan, yanlışın gücü. "yaprak dergisi", 32, (2006).
  A.16 ceylan, insan faktörü. "yaprak dergi", 30, (2006), s.1-3.
  A.17 ceylan, medeniyetler çatışması. "yaprak dergisi", 41, (2006), s.1.
  A.18 ceylan, insan ve yarattıkları. "yaprak dergi", 31, (2006), s.1-3.
  A.19 ceylan, özveri kültürü. "yaprak dergisi", 43, (2006), s.1.
  A.20 ceylan, irtica. "yaprak dergisi", 40, (2006), s.1.
  A.21 ceylan, bilinmeyenlerle yaşamak. "yaprak dergisi", 44, (2006), s.1.
  A.22 ceylan, tanrıya inanmak. "yaprak dergisi", 39, (2006), s.1.
  A.23 Yasin Ceylan, Birlikten Güç Doğar. "Paspatur", --, (2006), s.5-6.
  A.24 ceylan, inanç ve suç. "yaprak dergisi", 38, (2006), s.1.
  A.25 ceylan, mağduriyet hüzün ve özgürlük. "yaprak dergisi", 37, (2006), s.1.
  A.26 ceylan, başarmak. "yaprak dergisi", 36, (2006), s.1.
  A.27 ceylan, Bir Şeyler Söylemek. "yaprak dergi", 29, (2006), s.1-3.
  A.28 ceylan, aldanmak. "yaprak dergisi", 35, (2006), s.1.
  A.29 ceylan, insana bakmak. "yaprak dergisi", 34, (2006), s.1.
  A.30 ceylan, özgür olmak. "yaprak dergisi", 33, (2006), s.1.
  A.31 Yasin Ceylan, Siyaset, İktidar ve Din. "Ankara Barosu Dergisi", 65, (2007), s.9-12.
  A.32 Yasin Ceylan, İnsan ve Zaman. "Yaprak", 58, (2007), s.1-3.
  A.33 Yasin Ceylan, Tek Seslilik Çok Seslilik. "Yaprak", 58, (2007), s.1-3.
  A.34 Yasin Ceylan, Gerçek Olan ile Gerçek Olmayan. "Yaprak", 58, (2007), s.1-3.
  A.35 Yasin Ceylan, AKP İslam ve Modernleşme. "Radikal Gazetesi", x, (2007), s.10.
  A.36 Yasin Ceylan, Yargıç, Yasa, Karar. "Ankara Barosu Dergisi", 65, (2007), s.52-56.
  A.37 Yasin Ceylan, Yaşamak ve Anlamsızlık. "Yaprak", 58, (2007), s.1-3.
  A.38 Yasin Ceylan, Dünya Görüşleri ve Hümanist Değerler. "Yaprak", 58, (2007), s.1-3.
  A.39 Yasin Ceylan, İslami Kimlik Neden Batı'sız Olmaz. "Zaman Gazetesi", x, (2007), s.8.
  A.40 Yasin Ceylan, Değerlerin Evrimi Ve İdeal Tip. "Radikal Gazetesi 6/4/2007", x, (2007), s.11.
  A.41 Yasin Ceylan, Kültür Dil İlişkisi. "Yaprak", 58, (2007), s.1-3.
  A.42 Yasin Ceylan, Ebedi Barış ve İnsanın Deli Tarafının Islahı. "Cumhuriyet Bilim Teknoloji", 22, (2008), s.20-21.
  A.43 Yasin Ceylan, Başörtüsü, İslam, Laiklik. "Radikal-yorum", 12, (2008), s.11.
  A.44 Yasin Ceylan, Türkiyede Din ve Devlet ArasındakiÇatışma. "Liberal Düşünce", 13, (2008), s.107-123.
  A.45 Yasin Ceylan, İslam, Nurculuk ve Fethullah Gülen Hareketi. "Radikal Gazetesi", 19.4.2009, (2009), s.radikal 2.
  A.46 yasin Ceylan, Bir Dünya Görüşü Olarak İslam. "Felsefe Yazın", 5, (2009), s.2-3.
  A.47 Yasin Ceylan, Yaşam Biçimleri ve Tolerans. "Radikal Gazetesi", 13.12.2009, (2009), s.radikal 2.
  A.48 Yasin Ceylan, İrtica İle Nası Mücadele Edilir?. "Radikal Gazetesi", (2009), s.Radikal 2.
  A.49 Yasin Ceylan, İnanç İdeoloji ve Vicdan. "Radikal Gazetesi", 29.11.2009, (2009), s.radikal 2.
  A.50 Yasin Ceylan, İdeal Kürt Kimdir?. "Radikal Gazetesi", 25.10.2009, (2009), s.Radikal 2.
  A.51 Yasin Ceylan, Laikler, Dindarlar ve Kürtler. "Radikal Gazetesi", 13.09.2009, (2009), s.Radikal 2.
  A.52 Yasin Ceylan, İslamofobi. "Radikal(2) gazetesi", 24.10.2010, (2010), s.3-4.
  A.53 Yasin Ceylan, Siyasi İslam. "Radikal(2) Gazetesi", 1.8.2010, (2010), s.7-8.
  A.54 Yasin Ceylan, Kutsalcılar, İzindeyiciler ve İdeal Birey. "Radikal(2) gazetesi", 24.1.2010, (2010), s.4-5.
  A.55 Yasin Ceylan, İnanmak veya İnanmamak. "Radikal(2) gazetesi", 21.11.2010, (2010), s.1-2.
  A.56 Yasin Ceylan, Ahmet Türk'e Atılan Yumruk. "radikal(2) Gazetesi", 18.04.2010, (2010), s.2-3.
  A.57 Yasin Ceylan, Anayasanın Değişmez Maddeleri. "Radikal(2) Gazetesi", 10.10.2010, (2010), s.7-8.
  A.58 Yasin Ceylan, Kürt Dilinde Eğitim. "Radikal(2) Gazetesi", 3.10.2010, (2010), s.3-4.
  A.59 Yasin Ceylan, Kürtler ve İtaat. "Radikal (2)Gazetesi", --, (2010), s.2-3.
  A.60 Yasin Ceylan, İnsan Merkezdir. "Radikal (2) Gazetesi", 12.12.2010, (2010), s.4-5.
  A.61 Yasin Ceylan, İslam ve İslami Partiler. "Radikal(2) Gazetesi", 19.12.2010, (2010), s.1-2.
  A.62 Yasin Ceylan, Yeniden Aydınlanma. "Radikal (2) Gazetesi 18.12.2011", --, (2011), s.4-6.
  A.63 Yasin Ceylan, Çok Kültürlülük İflas mi Etti?. "Radikal Gazetesi (2)13.2.2011", --, (2011), s.3-4.
  A.64 Yasin Ceylan, Prof. Karaman'ın Tahammülü. "Radikal (2) Gazetesi 14.8.2011", --, (2011), s.4-5.
  A.65 Yasin Ceylan, Kültür ve Kişilik. "Radikal (2) Gazetesi 4.9.2011", --, (2011), s.7-8.
  A.66 Yasin Ceylan, İnanç ve Eylam. "Radikal (2) Gazetesi 09.10.2011", --, (2011), s.7-8.
  A.67 Yasin Ceylan, Ümmetçilik ve Kürt Sorunu. "Radikal (2) Gazetesi 17.7.2011", --, (2011), s.5-7.
  A.68 Yasin Ceylan, Hür Adam. "Radikal Gazetesi(2) 16. 1. 2011", --, (2011), s.1-2.
  A.69 Yasin Ceylan, Bölünmez Bütünlük ve Kürtler. "Radikal (2) Gazetesi 06.11.2011", --, (2011), s.3-4.
  A.70 Yasin Ceylan, Diyanetin İslamlaştırma Politikası. "Radikal gazetesi (2)10.7.2011", --, (2011), s.3-4.
  A.71 Yasin Ceylan, Ebu'l Ala al-Maarri Üzerne Bazı Düşünceler. "Bilim ve Ütopya", 17, (2011), s.22-31.
  A.72 Yasin Ceylan, Siyaset ve Ahlak. "Radikal(2) Gazetesi 18.10.2011", --, (2011), s.5-6.
  A.73 Yasin Ceylan, Dindar Bir Gençlik Yetiştirmek İstiyoruz. "Radikal 2", 05.02.2012, (2012), s.6.
  A.74 Yasin Ceylan, Dindarlık ve Kişilik. "Radikal 2", 27.05.2012, (2012), s.9.
  A.75 Yasin Ceylan, İkili Hakikat İkili Kişilik. "Radikal 2", 25.03.2012, (2012), s.8.
  A.76 Yasin Ceylan, Din ve Dünya. "Radikal 2", 15.04.2012, (2012), s.4.
  A.77 Yasin Ceylan, Kürtçe Medeniyet Dili mi?. "Radikal 2", 04.03.2012, (2012), s.3.
  A.78 Yasin Ceylan, Çağdaş Toplum ve Din. "Radikal 2", 15.07.2012, (2012), s.9.
  A.79 Yasin Ceylan, Oryantalistler ve İslam. "Radikal 2", 16.12.2012, (2012), s.6.
  A.80 Yasin Ceylan, Siyaset İktidar ve Din. "Radikal l2", 1.1.2012, (2012), s.4.
  A.81 Yasin Ceylan, İmam Hatipli Haylaz. "Radikal 2", 09.12.2012, (2012), s.10.
  A.82 Yasin Ceylan, İslam Dünyası ve Gerçekler. "Radikal 2", 25.11.2012, (2012), s.9.
  A.83 Yasin Ceylan, Kürtçe Eğitim Şeytana Uymaktır. "Radikal 2", 28.10.2012, (2012), s.5.
  A.84 Yasin Ceylan, Lidere Sadakat ve Kişilik. "Radikal 2", 19.08.2012, (2012), s.5.
  A.85 Yasin Ceylan, İslam ve Şiddet. "Radikal 2", 01.10.2012, (2012), s.10.
  A.86 Yasin Ceylan, Zalimleştirilen Bir Millet. "Radikal 2", 15.01.2012, (2012), s.7.
  A.87 Yasin Ceylan, Toprak Üzerine. "Radikal 2", 24.06.2012, (2012), s.6.
  A.88 Yasin Ceylan, Devlet Vesayeti ve Birey. "Radikal 2", 16.09.2012, (2012), s.7.
  A.89 Yasin Ceylan, Paketten çıkan dil. "Radikal 2", --, (2013), s.1.
  A.90 Yasin Ceylan, Kürt Aleytarlığı. "Radikal 2", --, (2013), s.5.
  A.91 Yasin Ceylan, Ateistin Hukuku. "Felsefe gazetesi", --, (2013), s.--.
  A.92 Yasin Ceylan, Başbakanın Zihin Yapısı. "Radikal 2", --, (2013), s.7.
  A.93 Yasin Ceylan, Siyasi İslamın Çöküşü. "Radikal 2", --, (2013), s.8.
  A.94 Yasin Ceylan, Zehir mi Hayat iksiri mi?. "Radikal 2", --, (2013), s.4.
  A.95 Yasin Ceylan, İnanç ve İdeolojileri Eleştirmek. "Radikal 2", --, (2013), s.4.
  A.96 Yasin Ceylan, İlahiyat ve Felsefe. "Radikal 2", --, (2013), s.6.
  A.97 Yasin Ceylan, Müslüman Müuslümana Tuzak Kurar mı?. "Radikal 2", --, (2014), s.7-8.
  A.98 Yasin Ceylan, Dindarlık ve Demokratlık. "Radikal 2", --, (2014), s.5-6.
  A.99 Yasin Ceylan, Siyaset ve Din. "yuzdeonmecmua, www.yuzdeon.org", 1, (2015), s.4-5.
  A.100 Yasin Ceylan, İnsanın Birinci Görevi kendisini Bilincine Teslim Etmektir.. "Aporia", --, (2015), s.28-33.
  A.101 Yasin Ceylan, Filozof ve Hayat. "Felsefelogos", 19, (2015), s.47-49.
  A.102 Yasin Ceylan, İnsanın Anadilinde Eğitim Hakkı. "yuzdeonmecmua, www.yuzdeon.org", 4, (2015), s.2-3.
  A.103 Yasin Ceylan, Şüpheyi Kapattığınız Zaman Zihin Eksik çalışır. "Birikim", 314-315, (2015), s.66-77.
  A.104 Yasin Ceylan, İnanç ve Düşünce. "Cogito, Yargıya Felsefeyla Bakmak", 215, (2015), s.21-27.
 

Conference Papers

  A.1 Yasin Ceylan, Adalet ve Dinamizm. "Muğla Üniversitesi II Felsefe Günleri: Adalet Sempozyumu", 1, (2003), s.7.
  A.2 Yasin Ceylan, Filozof Kimdir?. "IV Uluslararası Felsefe Günleri: Yozlaşma", -, (2006), s.--.
  A.3 Yasin Ceylan, Islam and Art. "Birinci Uluslararası Türkiye Estetik ve sanat Kongresi", (2006), s...........
  A.4 Yasin Ceylan, Hakikat Olanaklı mı gerekli mi?. "Hakikat ve Demokrasi Geriliminde kent", --, (2013), s.13.
  A.5 Yasin Ceylan, Kimlik Üzerine. "Ilgaz Felsefe Günleri", --, (2013), s.--.
  A.6 Yasin Ceylan, Toplumsal Bütünleşme ve Din Eğitimi. "MEB 1. Eğitim Kongresi Antalya", --, (2014), s.--.
  A.7 Yasin Ceylan, Kant Etiğinin Eleştirisi. "Kant Sempozyumu: Doğru İyi, Güzel. 28-29-30 nİSAN 2016", --, (2016), s.--.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Yasin Ceylan, Küreslleşme Sürecinde Etik Sorunlar. "Birinci Ulusal uygulamalı etik Kongresi Kitabı", 1, (2003), s.170-172.
  A.2 Ceylan, İslam ülkelerinde eğitim nasıl olmalıdır?. "Uluğ Nutku' ya Armağan", (2006), s.371-377.
  A.3 Yasin Ceylan, İnsan Hakları ve İnsanüstü Değerler. "Ankara barosu Felsefe Külübü Konferanslar Dizisi-I", -, (2006), s.181-231.
  A.4 Yasin Ceylan, Dil Kültür İlşkisi. "Anlam Kavramı üzerine Yeni Denemeler", 5, (2010), s.259-363.
  A.5 Yasin Ceylan, Afşar Hoca İnsanlar ve Felsefe. "Bir Portre: Afşar Timuçin", --, (2014), s.208-2011.
  A.6 Yasin Ceylan, Yargı ve Din: İnanç ve Düşünce. "Yargıya Felsefeyle Bakmak", --, (2016), s.21-26.
  A.7 Yasin Ceylan, İnsana Saygı. "SAYGI", --, (2016), s.1-4.
  A.8 Yasin Ceylan, Din ya da Politika Neden Felsefe?. "Phoenix Yayıevi", (2011), s.318.
<< back