Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. HÜSEYİN ÇAĞATAY KESKİNOK
FACULTY OF ARCHITECTURE
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, City & Region Plan.
  Master's, Middle East Technical University, Pol. Sci. & Public Ad
  Doctorate, Middle East Technical University, Pol. Sci. & Public Ad

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Çağatay Keskinok, Kentsel Mekanın Üretiminde Rastlantısallık Sorunu Üzerine. "ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi", 18, (1999).
  A.2 Çağatay Keskinok, Kent Planlamayı Eşitlik ve Toplumsal Adalet Çerçevesinde Yeniden Düşünmek. "24. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu: Geleceği Planlamak", (2001).
  A.3 Çağatay Keskinok, Book Reviews:Gönül Tankut, The Seljuk City. "Mimarlık Fakültesi Dergisi", 24, (2007).
  A.4 H.Çağatay Keskinok, Shifting from Planning Human settlements to Enabling Networks: At What Cost?”. "Ekistics", (2010).
  A.5 H.Çağatay Keskinok, City Planning Practice of Turkey in the 1930s. "METU Journal of Faculty of Architecture", 27, (2010), p.173-188.
  A.6 Cağatay Keskinok, Tourism Development and Planning: The Case of Kalkan, Antalya, Turkey. "Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events", 4:3, (2012), p.353-374.
  A.7 Çağatay Keskinok, Ankara için Kamusal Yarar ve Güzelliğe Adanmış Bir Yaşam. "ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi", 30, (2014), p.xvi.
  A.8 Çağatay Keskinok, Derleyenden Mektup. "Mimarlık Fakültesi Dergisi, Aralık 2013, (2), ss.", 30, (2014), p.vi-vii..
 

Conference Papers

  A.1 Çağatay Keskinok, A Critique of Neo-liberal Policies and Post-modernist Planning Strategies and Perspectives: The Case of Turkey. "APSA Congress 2007: Towards an Asian Approach to Planning for Millenium Development", (2007).
  A.2 Çağatay Keskinok, Planning the Future in the 2000s and Lessons From Turkish Urban Planning Experience in the 1930s,. "APSA (Asian Planning Schools Association) Congress Abstracts- Future of Asian Cities", (2009), p.75.
  A.3 H.Çağatay Keskinok, Public Benefits in Planning and Design: an Integrative Approach. "Desirable Human Settlements, Futures of Relevance, Technical Papers", (2010), p.33-34.
  A.4 Çağatay Keskinok, The Change in Urban Policy Frameworks in Turkey since Mid-1980s . "Technospaces-Persistance-Practices-Performance", (2015), p.21.

Book and Chapter in a Book

  A.1 H.Ç.Keskinok, Opportunities for Integration, The Turkish Case:Return to Villages and Rehabilitation Project. "ISOCARP Review", ISBN 90-75, (2006), p.16.
  A.2 Çağatay Keskinok, Introduction to the Theme: Cites, security and Poverty. "The Cities, Security and Poverty", (2015), p.xv-xvii.
  A.3 Çağatay Keskinok, Land Development Problems Under Deregulation Policies: The Case of Turkey. "Challenges for Governance Structures in Urban and Regional Development", (2015), p.89-97.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Çağatay Keskinok, Planlı Gelişmenin Reddi ve Sonucu. "Bilim ve Ütopya", (1999), s.60-61.
  A.2 Çağatay Keskinok, Bu Büyük Yıkım Hangi Politikaların Sonucu. "Bilim ve Ütopya", (1999), s.14-16.
  A.3 Çağatay Keskinok, Özelleştirme ve Kent Planlama. "Teori", (1999), s.3-21.
  A.4 Çağatay Keskinok, Atatürk Orman Çiftliği:Kuruluşu, Sorunları ve Gelişme Seçenekleri için Öneriler. "Mimarlık Dergisi", -, (2000), s.43-46.
  A.5 Çağatay Keskinok, Deprem Plansızlık İdeolojisini Suçüstü Yakalamıştır. "Mimarlık Dergisi", -, (2000), s.10-11.
  A.6 Çağatay Keskinok, Nasıl Bir Üniversite?. "Bilim ve Ütopya", 7, (2000), s.41-47.
  A.7 Çağatay Keskinok, Deprem, Planlama ve Serbest Piyasa. "Teori", -, (2000), s.14-27.
  A.8 Çağatay Keskinok, Üniversitemizde Yeni Açılımlar Üzerine Düşünceler. "ODTÜ'lü Dergisi", (2001), s.30-33.
  A.9 Çağatay Keskinok, 17 Ağustos Depremi, Kentlşme ve Planlama Sorunları Üzerine Düşünceler. "Planlama Dergisi", (2001).
  A.10 Çağatay Keskinok, Yeni Küreselleşmenin Kıskacında Kent ve Planlama. "Mimarist", (2001), s.64-78.
  A.11 H.Ç.Keskinok, Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunmasında Koruma-Gelişme İkilemi. "Bilim ve Ütopya", 2006, (2006), s.5.
  A.12 Çağatay Keskinok, Kentsel Estetik Üzerine. "Mimarlık", 337, (2007).
  A.13 Çağatay Keskinok, Tarık Şengül, Neden Toplum İçin Şehircilik. "Batı Akdeniz Mimarlık", 2009/39, (2008), s.40-41.
  A.14 Çağatay Keskinok, Kenti Tüketmek Üzerine. "Mimarist", -, (2009), s.74-77.
  A.15 Çağatay Keskinok, Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü’nün Anlam ve Önemi . "Bilim ve Ütopya", -, (2009), s.8-10.
  A.16 Çağatay Keskinok, Planlama ve Postmodern Tuzaklar. "Bilim ve Ütopya", -, (2009), s.23-24.
  A.17 Çağatay Keskinok, Türkiye’de Devletçilik Döneminde Sanayi Kentleri . "Bilim ve Ütopya", -, (2009), s.81-83.
  A.18 H.Çağatay Keskinok, Kamusallığın Üretimi Olarak Kentsel Estetik. "Dosya", (2010), s.15-22.
  A.19 H:çağatay Keskinok, Kayıkla Kağnının Mucizeler Yarattığı Kent: İnebolu. "ODTÜ’lü Dergisi", (2010), s.32-35.
  A.20 H.Çağatay Keskinok, Kayıkla Kağnının Mucizeler Yarattığı Kent İnebolu için Projeler. "ODTÜ’lü Dergisi", (2010), s.52-56.
  A.21 Çağatay Keskinok, Kentlerde Kamusal Mekanların Yitirilmesi Sorunu: Bağlamını Yitiren Kentler. "Mimarlık Dergisi", 364, (2012), s.8-9.
  A.22 Çağatay Keskinok, Weberci Çerçeveden Kurtulmak. "Bilim ve Ütopya Dergisi", 214, (2012), s.59-63.
  A.23 Çağatay Keskinok, Siyasi İktidar, Kentsel Rantlar ve “Çılgın Projeler” . "Dosya", 28, (2012), s.108-112.
  A.24 Çağatay Keskinok, Yabancı Bir Plancı Herman Jansen ve Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Kent Planlamasının Temel Özellikleri . "Bilim ve Ütopya", (2013), s.75-79.
  A.25 Çağatay Keskinok, Kamusallık Yeniden İnşa Edilirken. "Bilim ve Ütopya", (2013), s.13-14.
  A.26 Çağatay Keskinok, “Yerel Yönetimlerden Yerel Devletçiklere-Yerel Yönetimleri Bekleyen Sorunlar ve Çözüme Yönelik Yerel Siyasa Önerileri”, Teori, sayı.287, Aralık 2013, ss.3-25. . "Teori", (2013), s.3-25.
  A.27 Çağatay Keskinok, Ankara’nın Planlaması, Ulus Tarihi Kent Merkezi ve Raci Bademli. "ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi", 30, (2014), s.224-225.
  A.28 Çağatay Keskinok, "Son İstanbul”bir Türkiye Ütopyası Olabilir miydi?. "Bilim ve Ütopya Dergisi", (2014), s.5-17.
  A.29 Çağatay Keskinok, Küreselleşme İdeolojisinin Kent Planlamaya İlişkin Kavramları. "Memleket, Siyaset, Yönetim", (2015), s.235-251.
  A.30 Çağatay Keskinok, Yeni Öğretim Yılında Üniversiteleri Bekleyen SorunlarEylül 2015 (429) 18-20.. "Öğretmen Dünyası Dergisi", (2015), s.18-20.
  A.31 Çağatay Keskinok, Türkiye’nin Erken Cumhuriyet Dönemi’ndeki Şehir ve Bölge Planlama Deneyiminden Çıkarılacak Dersler. "Bilim ve Ütopya Dergisi", (2015), s.58-61.
  A.32 H:Çağatay Keskinok, Oryantalizmden Emperyalizme Doğru Doğu Toplumlarına Batı Merkezci Yaklaşımların Eleştirisi. "Bilim ve Ütopya", 271, (2016), s.48-55.
  A.33 Çağatay KESKİNOK, Kentleşme Süreçlerimiz, Ankara ve Planlama Sorunları. "ODTÜ'lüler Bülteni", (2017), s.26-27.
 

Conference Papers

  A.1 Çağatay Keskinok, The Meaning of Locality in Globalist Point of View. "Globalization and Development Problems", (1999).
  A.2 Çağatay keskinok, Mekana Sermaye Mantıklı ve Teknolojik Belirlenimci Yaklaşımın Planlama Bakış Açımızda Yarattığı Yıkım. "3.Bin Yılda Şehirler: Küreselleşme, Mekan-Planlama", -, (2000), s.87-94.
  A.3 Proje Grubu, Kırsal ve Mekansal Gelişme Açısından GAP Köye Dönüş Projesi. "7.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi", (2001).
  A.4 Çağatay Keskinok, Metamorfoz Kentin Öyküleri. "Metomorfoz Ankara Yitik Zamanların Kenti", (2007), s.21-24.
  A.5 Çağatay Keskinok, Planlama ve Siyaset İlişkisi Üzerine: Kimin İçin Planlama, Kimin İçin Siyaset. "Planlama, Siyaset, Siyasalar", (2007).
  A.6 Çağatay Keskinok, Van Kentinin Kentleşme Sorunları , ss. 205-226, 2009, Ankara. . "Van Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı", -, (2009), s.205-226.
  A.7 H.Çağatay Keskinok, Kenti Korumak: Kamusallığı Yaratmak . "33. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Kentleri Korumak Savunmak,", (2010), s.51-59.
  A.8 h.Çağatay Keskinok, Özelleştirme ve Yerel Yönetimler. "Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu", (2010), s.35-43.
  A.9 H.Çağatay Keskinok, Denizli Kenti ve Planlamaya İlişkin Sorunlar. "Kent Merkezi Ölçeğinde Denizli Geleceğini Arıyor Sempozyumu", (2010), s.135-142.
  A.10 Çağatay Keskinok, Ankara kent Merkezinin Erken Cumhuriyet Döneminden Günümüze Planlanması Uygulamaları ve Sorunları. "Ankara Kent Merkezinin Dönüşümü: Geçmiş-Bugün-Gelecek", (2013).
  A.11 Çağatay Kesknok, Erken Cumhuriyet Dönemi Planlamasından Günümüze Trabzon’un Şehircilik ve Kentleşme Sorunları. "Büyükşehirler, Planlama ve Değişim Sorunları", (2014), s.99-117.
  A.12 Çağatay Keskinok, Atatürk Orman Çiftliği: Bir Özgürleşme Tasarısı. "Kent Yönetimi ve Planlama, 8 Kasım Dünya Şehircilk Günü 37. Kolokyumu Bildiriler Kitabı", 2, (2014), s.579-585.
  A.13 Çağatay Keskinok, Nasıl bir toplum, nasıl bir gelecek ve kentler?. "Kentlerin Geleceği- 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 38. Kolokyumu Bildiriler Kitabı", 1, (2015), s.24-30.
  A.14 Çağatay Keskinok, Plan Değişiklikleri, Çevre ve Etik. "Çevre ve Hukuk: Atatürk Orman Çiftliği’nden Gezi Parkı’na Çevre ve Hukuk Sempozyumu", (2015), s.24-29.
  A.15 H.Çağatay Keskinok, Müdahale Mücadele ve Planlama. "Müdahale, Mücadele ve Planlama, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu Bildiriler Kitabı", 2, (2016), s.1068-1072.
  A.16 Çağatay KESKİNOK, Açış Konuşması. "Şehircilik ve Eğitimi, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 40. Kolokyumu 8. Kongresi Bildiriler Kitabı", (2017), s.5-8.
  A.17 Çağatay Keskinok, Planlamada Etik. "4. Çevre ve Kent Hukuku Kurultayı", (2017).
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Çağatay Keskinok, Kent Planlama ve Uygulamasında Menfaat İhlali ve Dava Açma Ehliyeti. "Mekan Planlama ve Yargı Denetimi", -, (2000), s.15-35.
  A.2 Çağatay Keskinok, Seçilmiş Bilirkişi Raporları. "Mekan Planlama ve Yargı Denetimi", -, (2000), s.284-529.
  A.3 Çağatay Keskinok, Kent Yönetimi ve Planlama. "Kentleşme ve Yerel Yönetimler", -, (2002), s.6.
  A.4 Çağatay Keskinok, Siyasal Bir Sorun Olarak Ankara Kentinin Kentleşme ve Planlama Sorunları. "Ankara'da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu", -, (2002), s.6.
  A.5 Çağatay Keskinok, Toplumsal Ekonomik Süreçler ve Fiziksel Planlama. "Ulusal Fiziki Planlama Semineri", 2, (2002), s.4.
  A.6 Çağatay Keskinok, Türkiye'de Kent Planlamanın Sorunları ve Avrupa Birliği Süreci:Bir Karşıt Görüş. "Avrupa Birliği Süreci ve Planlama", -, (2002), s.9.
  A.7 H.Ç.Keskinok, Ankara Kentinin Planlı Gelişimi Açısından Batıkent Projesinin Önemi/Planlama ve Tasarım Sürecine İlişkin Eleştirel Değerendirme. "Cumhuriyet'in Ankara'sı", (2006), s.32.
  A.8 Çağatay Keskinok, Bir Özgürleşme Tasarısı Olarak Atatürk Orman Çiftliği. "Bir Çağdaşlaşma Öyküsü-Cumhuriyet Devriminin Büyük Eseri: Atatürk Orman Çiftliği", (2007).
  A.9 Çağatay Keskinok, Kentsel Estetik Üzerine. "Türkiye’de Estetik", (2007).
  A.10 Çağatay Keskinok, Kentsel Toplumsal Hareketler Üzerine Tartışma. "Yerellik ve Politika/Küreselleşme Sürecinde Yerel Demokrasi", (2007), s.245-254.
  A.11 Cağatay Keskinok, Kenti Tasarlamanın ve Üretebilmenin Bir Aracı Olarak Toplu Konut Uygulamaları. "Planlama Meslek Alanı-Geçmişten Geleceğe", 1, (2008), s.293-321.
  A.12 Çağatay Keskinok, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi. "Kent Planlama ve Koruma Etkinlikleri", 1, (2008), s.243-256.
  A.13 Çağatay Keskinok, Kentler Sanayi ve Planlama. "Sanayi Kentleri ve Mimarlık", 1, (2008), s.85-93.
  A.14 Çağatay Keskinok, Ankara Kentinin Planlaması ve Atatürk Bulvarı’nın Oluşumu. "Cumhuriyet Devriminin Yolu Atatürk Bulvarı", -, (2009), s.37-57.
  A.15 Çağatay Keskinok, Kent, Kentsel Sorunlar, Kentlilik Bilinci içinde, , Ankara, 2009.. "Perşembe Söyleşileri", -, (2009), s.-.
  A.16 Çağatay Keskinok, Tuğrul Akçura ve Şehircilik. "Şehircilik Yazıları (Tuğrul Akçura (2009))", -, (2009), s.v-xiv.
  A.17 Çağatay Keskinok, Özcan Altaban, Mehmet Adam, Tüğrkay Ateş, Cumhuriyet’ten Günümüze Konut Politikaları (1923’den 1980’lere). "Gecekondu, Dönüşüm, Kent", -, (2009), s.263-285.
  A.18 Çağatay Keskinok, Melih Ersoy, YÖK’ün Üniversitelere İlişkin Gelişme Politikalarının Tarihsel Değerlendirmesi. "5. Üniversite Kurultayı", (2011), s.9.
  A.19 Çağatay Keskinok, Melih Ersoy, Baykan Günay, Danıştay 6. Daire Başkanlığı’na Bilirkişi Raporu (Dosya no: 2007/8514). "Davalar, Bilirkişi Raporları, Kararlar", 13, (2011), s.28.
  A.20 Çağatay Keskinok, Melih Ersoy, Baykan Günay, Danıştay 6. Daire Başkanlığı’na Bilirkişi Raporu (Dosya no: 2008/2001(. "Davalar, Bilirkişi Raporları, Kararlar", 13, (2011), s.67.
  A.21 Çağatay Keskinok, Melih Ersoy, Baykan Günay, Danıştay 6. Daire Başkanlığı’na Bilirkişi Raporu (Dosya no: 2008/896) . "Davalar, Bilirkişi Raporları, Kararlar", 13, (2011), s.41.
  A.22 Çağatay Keskinok, Melih Ersoy, Tarık Şengül, Antalya 2. İdare Mahkemesi’ne Bilirkişi Raporu (Dosya No: 2007/796). "Davalar, Bilirkişi Raporları, Kararlar", 13, (2011), s.16.
  A.23 Çağatay Keskinok, Melih Ersoy, Tarık Şengül, Antalya 2. İdare Mahkemesi’ne Bilirkişi Raporu (Dosya no: 2007/159),. "Davalar, Bilirkişi Raporları, Kararlar", 13, (2011), s.11.
  A.24 Çağatay Keskinok, Ankara Kent Atlası Çalışması Üzerine Düşünceler . "Ankara Kent Atlası", -, (2012), s.xxviii-xxxi.
  A.25 Çağatay Keskinok, Yeni Liberal Siyasalar, Post Modernizm ve Türkiye’de Kent Planlama. "21. Yüzyılda Planlamayı Düşünmek 21. Yüzyılda Planlamayı Düşünmek Kurultayı Bildiriler Kitabı", (2014), s.215-227.
  A.26 H.Çağatay Keskinok, Azgelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler ve Çevre Sorunları. "İnsan Çevre Toplum", (2016), s.546.
  A.27 Çağatay KESKİNOK, Farklı Kademelerde Bölge ve Kent Planlama. "Kent, Planlama ve Afet Risk Yönetimi", (2017), s.28-54.
  A.28 Çağatay KESKİNOK Meltem ŞENOL BALABAN, Afet Sakınım Planlaması ve Kent Planlama. "Kent, Planlama ve Afet Risk Yönetimi", (2017), s.167-192.
  A.29 Çağatay Keskinok ve diğerleri, Nasıl Bir İmar Hukuku? Nasıl Bir İmar Düzeni?: Kentleşme, Çevre ve Yerleşmeler Planlama Çerçeve Yasası. "TMMOB Mimarlar Odası", (2001).
  A.30 H.Ç.Keskinok, Kentleşme Siyasaları. "Analiz Basın Yayın", (2006), s.239.
  A.31 H.Çağatay Keskinok, Planlama ve Tasarım Öğrencilerine-Afet Palnlaması ve Kentsel Gelişme, Planlama ve Tasarım Sorunları Üzerine Düşünceler ve Sorular. "ODTÜ Mİmarlık FAkültesi Cep Kitapları", (2014), s.50.
 

Translation of a Book or Chapter in a Book

 

Review of a Book

  A.1 Çağatay Keskinok, Kentsel Praksise Doğru. "Praksis Dergisi", (2001).
<< back