Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. HÜSEYİN ÇAĞATAY KESKİNOK
FACULTY OF ARCHITECTURE
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, City & Region Plan.
  Master's, Middle East Technical University, Pol. Sci. & Public Ad
  Doctorate, Middle East Technical University, Pol. Sci. & Public Ad

Membership and Awards

 

Awards

  A.1 METU Prof.Dr.Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı. "Prof.Dr.Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Tez Ödülü/ Tez Yöneticisi", (12.2000)
  A.2 ODTÜ Prof.Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı. "ODTÜ Yılın Eğitimcisi Ödülü", (1.2006)
  A.3 ODTÜ ÖED, Bilim ve Ütopya Koop. EMO. "Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü", (4.2010)
  A.4 METU. "METU Incentive Premium for Performance - 2009", (7.2010)
 

Memberships

  A.1 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 1994 - 1 MARCH 2009.
  A.2 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 1995 - 1 MARCH 2009.
  A.3 şehir Plancıları Odası Onur Kurulu . 1 MARCH 1998 - 1 MARCH 2000.
  A.4 Mimarlar Odası Çevre, Kentleşme ve Planlama Komitesi . 1 APRIL 1998 - 1 DECEMBER 2000.
  A.5 Bilim ve Ütopya Dergisi Editorial Board membership . - .
  A.6 TEORİ Dergisi Editorial Board Membership . - .
  A.7 Bilim ve Ütopya dergisi yayın kurulu üyeliği . 1 JANUARY 2000 - 1 DECEMBER 2000.
  A.8 Teori dergisi yazı kurulu üyeliği . 1 DECEMBER 2000 - 1 DECEMBER 2000.
  A.9 Teori Degisi Yayın Kurulu üyeliği . - .
  A.10 Planlama Dergisi Yayın Kurulu üyeliği . - .
  A.11 Member of board of editors of a journal . 1 APRIL 2001 - 1 MARCH 2009.
  A.12 Planlama Dergisi Yayın Kurulu üyeliği . - .
  A.13 Teori Dergisi yayın Kurulu üyeliği . - .
  A.14 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2003 - 1 MARCH 2009.
  A.15 Member of Appraisal Committee or Award Jury . 1 SEPTEMBER 2003 - 1 MARCH 2009.
  A.16 Member of Appraisal Committee or Award Jury . 1 OCTOBER 2003 - 1 DECEMBER 2014.
  A.17 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2004 - 1 JANUARY 2009.
  A.18 TEORİ Dergisi Yazı Kurulu . 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2006.
  A.19 ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi Yazı Kurulu . 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2006.
  A.20 Planlama Dergisi Yazı Kurulu . 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2006.
  A.21 Bilim ve Ütopya Dergisi Yazı Kurulu . 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2006.
  A.22 ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayın Kurulu . 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2006.
  A.23 Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü Seçici Kurulu . 1 JANUARY 2006 - 1 APRIL 2006.
  A.24 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER.
  A.25 Member of Appraisal Committee or Award Jury . 1 JANUARY 2007 - 1 MARCH.
  A.26 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER.
  A.27 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER.
  A.28 Member of Appraisal Committee or Award Jury . 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER.
  A.29 Head of Appraisal Committee or Award Jury . 1 OCTOBER 2009 - 1 OCTOBER 2009.
  A.30 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2009 - 1 DECEMBER 2009.
  A.31 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2009 - 1 DECEMBER 2009.
  A.32 Member of Appraisal Committee or Award Jury . 1 JANUARY 2009 - 1 MARCH 2009.
  A.33 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2009 - 1 DECEMBER 2009.
  A.34 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2009 - 1 DECEMBER 2009.
  A.35 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2010 - 1 DECEMBER.
  A.36 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2010 - 1 DECEMBER.
  A.37 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2010 - 1 MAY 2010.
  A.38 Member of Appraisal Committee or Award Jury . 1 NOVEMBER 2011 - 1 APRIL 2012.
  A.39 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2011 - 1 JANUARY 2012.
  A.40 Member of Appraisal Committee or Award Jury . 1 NOVEMBER 2011 - 1 NOVEMBER 2011.
  A.41 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2011 - 1 JANUARY 2012.
  A.42 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2012 - 1 DECEMBER 2012.
  A.43 Member of Appraisal Committee or Award Jury . 1 JANUARY 2012 - 1 MAY.
  A.44 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2012 - 1 DECEMBER 2012.
  A.45 Member of Appraisal Committee or Award Jury . 1 OCTOBER 2013 - 1 APRIL.
  A.46 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2013 - 1 DECEMBER 2013.
  A.47 Member of Appraisal Committee or Award Jury . 1 OCTOBER 2013 - 1 OCTOBER.
  A.48 Member of Appraisal Committee or Award Jury . 1 JANUARY 2013 - 1 DECEMBER 2013.
  A.49 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2013 - 1 DECEMBER 2013.
  A.50 Chief editor of a journal . 1 JANUARY 2013 - 1 DECEMBER.
  A.51 Member of Appraisal Committee or Award Jury . 1 DECEMBER 2013 - 1 DECEMBER.
  A.52 Chief editor of a journal . 1 JANUARY 2013 - 1 DECEMBER 2014.
  A.53 Member of Appraisal Committee or Award Jury . 1 JULY 2013 - 1 AUGUST 2013.
  A.54 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2015 - 1 DECEMBER 2105.
  A.55 Member of Appraisal Committee or Award Jury . 1 JUNE 2015 - 1 NOVEMBER.
  A.56 Member of Appraisal Committee or Award Jury . 1 MARCH 2015 - 1 SEPTEMBER 2105.
  A.57 Member of Appraisal Committee or Award Jury . 1 NOVEMBER 2015 - 1 APRIL 2106.
  A.58 Chief editor of a journal . 1 JANUARY 2015 - 1 JANUARY 2016.
  A.59 Member of Appraisal Committee or Award Jury . 1 FEBRUARY 2016 - 1 APRIL.
  A.60 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2016 - 1 JANUARY 2017.
  A.61 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2016 - 1 JANUARY 2017.
  A.62 Member of Appraisal Committee or Award Jury . 1 JANUARY 2017 - 1 APRIL.
  A.63 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2017 - 1 JANUARY 2018.
  A.64 Member of Appraisal Committee or Award Jury . 1 JULY 2017 - 1 NOVEMBER 2017.
  A.65 Member of Appraisal Committee or Award Jury . 1 APRIL 2017 - 1 JUNE 2017.
  A.66 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2017 - 1 JANUARY 2018.
  A.67 Member of Appraisal Committee or Award Jury . 1 JULY 2017 - 1 OCTOBER 2017.
 

Refereeing

  A.1 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. 2002.
  A.2 ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2002.
  A.3 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2002.
  A.4 ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2006.
  A.5 Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2007.
  A.6 Ankara Üniversitesi BAP Projesi. 2007.
  A.7 Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü. 2007.
  A.8 Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 2007.
  A.9 ODTÜ İktisadi İdari İlimler Fakültesi BAP Projesi. 2007.
  A.10 İzzet Baysal Üniversitesi BAP Projesi. 2007.
  A.11 Peyzaj Mimarlığı Kongresi. 2007.
  A.12 1st International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies. 2010.
  A.13 8 Kasım Dünya Şehircilik Gunu 7. Kongresi Bildirileri 16 Kasim 2011 YTÜ İstanbul. 2011.
  A.14 METU Journal of Architecture. 2016.
  A.15 Genç Sosyal Bilimciler Ödülü-2017. 2017.
  A.16 The Future of Municipalities and New Approaches. 2017.
  A.17 VEKAM Ankara Araştırmaları Dergisi. 2017.
  A.18 41.Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu. 2017.
  A.19 METU Journal of the Faculty of Architecture. 2017.

Conference and Seminar Organization

  A.1 Ç Keskinok, M Ersoy, Ali..., 5. Üniversite Kurultayı (ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği) Düzenleme Ko. "METU", (10.2010).
  A.2 C Keskinok vd., 1st International Congress on Urban and Environmental Issues and Polic. "KTU", (6.2010).
  A.3 H.Çağatay Keskinok, O.Balaban, B.Gedikli, A.Şenyel, E.Yetişkul, Sürdürülebilir Şehircilik Kongresi ve Sergisi. "Türk Mühendisler Birliği Derneği", (4.2016).
  A.4 H.Çağatay Keskinok ve diğerleri, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 8. Türkiye Şehircilik Kongresi. "Şehir Plancıları Odası - ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü", (11.2016).
  A.5 H.Çağatay Keskinok ve diğerleri, Eymir Sempozyumu. "ODTÜ Mimarlık Fakültesi", (12.2016).
<< back