Academic Staff Dr. MEHMET TEVFİK SANCAR
FACULTY OF EDUCATION
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  
Fax :  
Address :
 

Education

No information found.

Publications (INTERNATIONAL)

 

Conference Papers

  A.1 Ersoy, Y. ve Sancar, M., Teachers' Perception of Technology Education in Turkey. "Assessing Technology Education", 8, (1997), p.201-207.

Publications (NATIONAL)

 

Conference Papers

  A.1 Üstüner,I.,Ersoy.Y.,Sancar,M, Fen /Fizik Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim ve Sempozyumlardan beklentileri. "4.Ulusal Fen Eğitimi Konferansı Bildiri Özetleri", (2000), s.173.
  A.2 Erdem, A .,Üstüner,I.,Sancar,M, Edirne ve Kırklareli İllerinde Öğretmenlerin Fen/Fizik Eğitimi Hakkındaki Görüşler. "4,Ulusal Fen Eğitimi Konferansı Bildiri Özetleri 6-8 Eylül 2000 Eğitim Fakültesi", (2000), s.175.
  A.3 Üstüner,I.,Ersoy.Y.,Sancar,M, Sanal Sınıf Uygulamalarının Öğrencinin Fen ve Matematik Başarısına Etkisi. "4.Ulusal Fen Eğitimi Konferansı Bildiri Özetleri 6-8 Eylül 2000 Hacettepe Eğitim Fakültesi", (2000), s.79.
  A.4 Erdem, A. ve Sancar, M., Fen-Fizik Öğretmenlerinin Fen/Fizik Derslerinin amaçları ve Öğrencilerin Bilimsel Düşünme Yeteneklerinin Geliştirilmesi Konusundaki Görüşleri. "V Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi-Özetler", (2002), s.112.
<< back