Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Lecturer Dr. FATMA SEDEF MERAL
FACULTY OF ENGINEERING
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 2264
Fax :  
Address :
 

Education

  Doctorate, Middle East Technical University, Industrial Eng.

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Korkmazel, T. ve Meral, S., Bicriteria Sequencing Methods for the Mixed-Model Assembly Line in Just-in-time Production Systems. "European Journal of Operational Research", 131, (2001), p.20.
  A.2 Hüseyin Güden ve Sedef Meral, An adaptive simulated annealing algorithm-based approach for assembly line balancing and a real-life case study. "International Journal of Advanced Manufacturing Technology DOI 10.1007/s00170-015-7802-y", (2015).
 

Conference Papers

  A.1 Meral, S. and İlhan, S., A Decision Support System for Assemble-to-Order Production Environments. "16th European Conference on Operational Research, Brussels", (1998).
  A.2 Şahin, G., Süral, H. and Meral, S., Location Analysis of Turkish Red Crescent Regional Blood Centers. "EURO 2001", (2001).
  A.3 Meral, S., Arın, L. and Kandiller, L., Assembly Line Balancing in an Electronics Company. "16th International Conference on Production Research", CD format, (2001), p.1.
  A.4 Büşra Atamer Balkan and Sedef Meral, Olive oil value chain dynamics: Turkish olive oil industry case. "8. International Olive Symposium", (2016).
  A.5 Büşra Atamer Balkan and Sedef Meral, Agricultural Value Chain Dynamics in Olive Oil Industry. "EURO 3. Workshop on Optimization Under Uncertainty in Agriculture and Agrifood Industry", (2016).

Publications (NATIONAL)

 

Conference Papers

  A.1 Meral, S. ve İlhan, S., Siparişe Göre Montaj Yapan Üretim Sistemleri için Bir Karar Destek Sistemi. "Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 19. Ulusal Kongresi", (1998).
  A.2 Arın, L., Meral, S. ve Kandiller, L., Montaj Hattı Dengeleme Problemi: Bir Uygulama. "Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 19. Ulusal Kongresi, Ank", (1998).
  A.3 Türkdönmez, G., Kandiller, L. ve Meral, S., Bir Çelik Konstrüksiyon İmalat Fabrikasında Kaynak Kullanımı ve İş Sıralama Seçeneklerinin Deneysel Analizi. "Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 19. Ulusal Kongresi, Ank", (1998).
  A.4 Altekin, T., Meral, S. and Kandiller, L., Çoklu-Model Montaj Hattı Dengelenmesi ve Bir Karşılaştırma (Multi-model Assembly Line Balancing and a Comparison). "21. Ulusal Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği Kongresi", (2000).
  A.5 Güven, S. and Meral, S., KIZILAY'ın Yeniden Yapılanma Projesi Çerçevesinde Çevre Analizi ve Stratejik Gücünün Araştırılması. "22. YA/EM Ulusal Kongresi", (2001).
  A.6 Şahin, G., Süral, H. and Meral, S., Kızılay Kan Merkezleri için Hiyerarşik Yer-Seçimi Analizi . "22. YA/EM Ulusal Kongresi", (2001).
  A.7 Sedef Meral, Ömer Kırca ve Aras Barutçuoğlu, Otomotiv Endüstrisinde Araç Gövde Atölyesi Tasarımı için Bir Yöntembilim. "YA/EM 2015", (2015).
  A.8 Mert Yegül veSedef Meral, Kan Tedarik Zincirinde Bütünleşik Tesis Yer Seçimi, Envanter Yönetimi ve Araç Rotalama Problemi. "YA/EM 2015", (2015).
  A.9 Büşra Atamer Balkan ve Sedef Meral, Tarımda Değer Zinciri Analizi ve İşaret Ettiği Problem Alanları: Zeytin ve Zeytinyağı Örneği. "YA/EM 2015", (2015).
  A.10 Cihan Tuğrul Çiçek veSedef Meral, Ticari Binaların Enerji Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Bir Yaklaşım. "YA/EM 2015", (2015).
  A.11 Büşra Atamer Balkan and Sedef Meral, Değer Zinciri Dinamikleri: Türkiye Zeytinyağı Endüstrisi. "YA/EM 2016", (2016).
  A.12 M.Mert Yegül ve Sedef Meral, Bütünleşik Tesis Yer Seçimi, Envanter Yönetimi ve Araç Rotalama Problemi İçin Kesin ve Sezgisel Çözüm Yöntemleri. "YA/EM 2016", (2016).
  A.13 Büşra Atamer Balkan ve Sedef Meral, Türkiye Zeytinyağı Endüstrisinde Değer Zinciri Dinamikleri. "UZOK 5. Ulusal Zeytin Öğrenci Konseyi", (2016).
<< back