Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. OĞUZ IŞIK (RETIRED)
FACULTY OF ARCHITECTURE
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 7262
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, City & Region Plan.
  Master's, Middle East Technical University, City & Region Plan.
  Doctorate, University College London, City & Region Plan.

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Oğuz Işık and Melih Pınarcıoğlu, Development and conflict: The two faces of local transformation- The case of Denizli, Turkey. "City- Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy and Action", 5, (1996), p.93-70.
  A.2 Oğuz Işık and Melih PInarcıoğlu, Geographies of a silent transition: A geographically weighted regression approach to regional fertility differences in Turkey. "European Journal of Population", 22, (2006), p.399-421.
  A.3 Oğuz Işık, Melih Pınarcıoğlu, Two tales of an informal city- Sultanbeyli, Istanbul. "DomusMagazine", no:904, (2007), p.70-76.
  A.4 Oğuz Işık and Melih Pınarcıoğlu, Segregation in Istanbul: Patterns and processes. "Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie", 100, (2009), p.469-484.
  A.5 Oğuz Işık- Melih Pınarcıoğlu, Back to the year when it all started: Local determinants of party preferences in 2002 general elections. "METU Journal of Faculty of Architecture", 27, (2010), p.161-183.
 

Conference Papers

  A.1 Oğuz Işık & Melih Pınarcıoğlu, Povert strategies of the urban poor in Turkey. "GASI Proceedings Global Awareness Society International", (2000).
  A.2 Oğuz Işık & Melih Pınarcıoğlu, Poverty may be overcome but not for all: Pover-based networks among the urban poor. "3rd European Urban & Regional Studies COnference, 3-5 September", (2000).

Book and Chapter in a Book

  A.1 Oğuz Işık and Murat Güvenç, A metropolis at the crossroads: The changing social geography of Istanbul under the impact of globalization. "Of States and Cities", (2002), p.203-220.
  A.2 Oğuz Işık and Melih Pınarcıoğlu, Eine herbe Verstädterungsgeschichte: Sultanbeyli. "Self Service City: Istanbul", (2005).

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Oğuz Işık and Murat Güvenç, İstanbul’u okumak II: Mahalle düzeyinde konut mülkiyeti-statü farklılaşmasına ilişkin bulgular nasıl genellenebilir?. "Toplum ve Bilim", (1997), s.153-164.
  A.2 Oğuz Işık and Murat Güvenç, İstanbul’u okumak II: Mahalle düzeyinde konut mülkiyeti-statü farklılaşmasına ilişkin bulgular nasıl genellenebilir?. "Toplum ve Bilim", 23, (1997), s.153-164.
  A.3 Oğuz Işık, Kentlere, kentleşmeye ve 21. yüzyılın eşiğinde Türkiye kentlerine dair. "Toplum ve Hekim", 14, (1999), s.163-175.
  A.4 Oğuz Işık, Melih Pınarcıoğlu, Sultanbeyli Notları. "Birikim", (1999), s.47-52.
  A.5 Oğuz Işık & Melih Pınarcıoğlu, Yeni Zenginler, Eski Yoksullar. "Radikal II", (2000).
  A.6 Melih Pınarcıoğlu, Oğuz Işık, 1980 sonrası dönemde kent yoksulları arasında güce dayalı ağ ilişkileri: Sultanbeyli örneği. "Toplum ve Blim", (2001), s.31-61.
  A.7 Oğuz Işık and Melih Pınarcıoğlu, 1999 genel seçimleri coğrafyası. "Birikim", (2002), s.42-52.
  A.8 Oğuz Işık, Melih Pınarcıoğlu, Yoksulluğun değişen yüzü: Nöbetleşe yoksulluktan kuralsız yoksulluğa. "Görüş", 55, (2003), s.50-54.
  A.9 Oğuz Işık, Melih Pınarcıoğlu, Sultanbeyli: Enformelin Kurucu/Yıkıcı Gücü. "Cogito", (2003), s.114-117.
  A.10 Oğuz Işık and Melih Pınarcıoğlu, Bölgesel siyasi tercihler ve AKP. "Toplum ve Bilim", (2006), s.66-86.
 

Conference Papers

  A.1 Oğuz Işık, 21. yüzyılın eşiğinde değişen kentleşme dinamikleri. "3. Binyılda Şehirler: Mekan, Planlama, Küreselleşme, Dünya Şehircilik Günü 23. Kollokyumu", (1999).
  A.2 Oğuz Işık and Cem Kırlangıçoğlu, Creating 2010 census geography for Turkey using GIS. "25th Annual ESRI International User Conference", (2005).
  A.3 Oğuz Işk and Melih Pınarcıoğlu, Poverty, diversity and the construction of the ‘other’ in a rapidly urbanizing settlement. "The Fifth International Conference on Diversity in Organisations, Communities and Nations", (2005).
  A.4 Oğuz Işık and Melih Pınarcıoğlu, Diversity through the eyes of seasonal children workers in rural Turkey. "The Fifth International Conference on Diversity in Organisations, Communities and Nations", (2005).
  A.5 Oğuz Işık, Class, religion and politics in Turkey: The geography of Justice and Develeopment Party in 2002 and 2007 elections. "17th ISA World Congress of Sociology", (2010).
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Oğuz Işık, Kent ve kentleşme. "Coğrafya 2001", (2001), s.208-215.
  A.2 Oğuz Işık, Melih Pınarcıoğlu, Devredilemez ve kuralsız yeni bir yoksullaşma süreci. "Entelektüel Perspektif: Kültür, Siyaset ve Toplum Söyleşileri", (2004).
  A.3 Oğuz Işık and Melih Pınarcıoğlu, Ankara 2002 genel seçimleri coğrafyası. "'Cumhuriyet'in 'Ankara'sı", (2006), s.246-265.
  A.4 Oğuz Işık and Melih Pınarcıoğlu, İstanbul’da kentsel ayrışma: 1990’dan 2000’e neler oldu?. "Gecekondu, Dönüşüm, Kent- Tansı Şenyapılı’ya Armağan", (2009), s.379-407.
  A.5 Oğuz Işık, Türkiye Kadın Atlası. "Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği Yayın no:15", (1999).
  A.6 Oğuz Işık, Murat Güvenç, Türkiye Emlak Bankası Tarihi, 1926-1998. "Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı ve Emlak Bankası ortak yayın", (1999).
  A.7 Oğuz Işık, Murat Güvenç, Cem Behar, Sema Erder, Hakan Ercan, Türkiye'nin Fırsat Penceresi: Demografik Dönüşüm ve İzdüşümleri. "Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Yayın no: T/99-1-251", (1999).
  A.8 Oğuz Işık, Melih Pınarcıoğlu, Nöbetleşe Yoksulluk: Gecekondulaşma ve Kent Yoksulları- Sultanbeyli Örneği. "İletşm Yayınları", (2001), s.368.
  A.9 Oğuz Işık, Melih Pınarcıoğlu, Yeni Kalkınmacılık: Bölgesel Kalkınmada Yeni Arayışlar. "EU- UNDP", (2004), s.126.
  A.10 Oğuz Işık and Melih Pınarcıoğlu, Nöbetleşe Yoksulluk: Gecekondulaşma ve Kent Yoksulları- Sultanbeyli Örneği. "İletişim Yayınları", (2005).
<< back