Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Assoc.Prof.Dr. EMEL AKÖZER (RETIRED)
FACULTY OF ARCHITECTURE
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Architecture
  Master's, Middle East Technical University, Architecture
  Doctorate, Middle East Technical University, Architecture

Publications (INTERNATIONAL)

 

Conference Papers

  A.1 Aközer, E., A Research into the Implications of Post-Positivism for Design Teaching. "Proceedings: Research in Design Education - EAAE, ARCC and NCU", (1998), p.40-46.
  A.2 Emel Aközer, "Theorizing Artists" or Deliberating Professionals?. "The 8th Architecture & Behaviour Colloqium / Architectural Education Today", (2001).
  A.3 Emel Aközer, "Aesthetization and Greening of Politics and Philosophy.". "Culture, Quality of Life and Globalization: Problems and Challenges for the New Millenium", (2002), p.93-94.
  A.4 Emel Aközer, Architecture in Trees and Fields. "Fourfaces - The 20th EAAE Conference, Book of Proceedings, Stockholm - Helsinki, May 2003", (2003), p.5-8.
  A.5 Emel Aközer, Prospects of New Interdisciplinary Contexts For Research on the Built Environment . "EURAU 2004 EUROPEAN SYMPOSIUM ON RESEARCH IN ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN", (2004).
  A.6 Aközer, E., “Doctorates in Architecture: The Bologna Process and the Critical Tradition". "The Unthinkable Doctorate (Draft Papers) Colloquium NETHCA", (2005), p.5-11.
  A.7 Emel Aközer, Prospects of New Interdisciplinary Contexts for Research on the Built Environment. "EURAU'04 European Symposium on Research in Architectural and Urban Design", (2005), p.151-153.
  A.8 Emel AKÖZER, Doctorates in Architecture: The Bologna Process and the Critical/Humanist Tradition.. "The Unthinkable Doctorate: PhDesign in Architecture. Colloquium NETHCA, Brussels", (2006), p.141-150.
  A.9 Emel AKÖZER, Mine ÖZKAR, Selahattin ÖNÜR, Curricular Reform in Architectural Education as an Inclusive and Sustainable Process. "2009 SRHE Annual Conference ‘Challenging Higher Education’", (2009).
  A.10 Emel AKÖZER, Theoretical Constructions in Teaching and Learning Inclusive Design. "Proceedings of Four EAAE-ENHSA Subnetwork Workshops on Architectural Theory", (2010), p.184-193.

Book and Chapter in a Book

  A.1 Emel Aközer, A Trojan Racecourse. "Anytime", (1999), p.24-27.
  A.2 Emel Aközer, On the Sources of Incommensurable Valuations of Tradition and Innovation in Architectural Discourse. "Ethics in Architecture: Architectural Education in the Epoch of Virtuality (Transactions on... )", (2000), p.119-127.
  A.3 Emel Aközer, "Architectural Education: Cultivating Theorizing Artists or Deliberating Professionals.". "Architectural Education Today: Cross-Cultural Perspectives", (2002), p.43-50.
  A.4 Emel Aközer, On the Relevance of Defamiliarization. "Monitoring Urban Design Education for Architectural Education", (2004).
  A.5 Aközer, E., “Architecture in Trees and Fields of Knowledge”. "Fourfaces- the Dynamics of Architectural Knowledge", (2005), p.31-39.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Emel Aközer, Make Space, Make Space for a 'Good Death'. "ArchiScope", (1999), s.71-74.
  A.2 Emel Aközer, Sanat, Oyun ve Öykünme Üstüne. "XXI Mimarlık Kültürü Dergisi", 1, (2000), s.15.
  A.3 Emel Aközer, Charles Correa ile Sanal Tasarım Studyosunda Elektronik Charette. "XXI Mimarlık Kültürü Dergisi", (2001), s.80-83.
  A.4 Emel Aközer, Mualla Erkılıç, "Küresel Köy"ün geçirimsizliği ve "Kozmopolis"in Saydamlığı--Charles Correa ile Elektronik Ortamda "Charrette 2000" Üstüne Düşünceler. "DomusM / Küreselleşme Sürecinde "Öteki" Coğrafyalar /Other Geographies Under Globalization", (2001), s.63-65.
  A.5 Emel Aközer, Popüler Gelenekle Felsefe Gelenegi Arasinda Mimarlik Meslegi. "Arredamento Mimarlik", (2002), s.39-40.
  A.6 Emel Aközer, Mesleki Yeterliklerin Düzenlenmesi ve Bologna Süreci. "Yapı: Mimarlık Kültür Sanat", (2004), s.43-45.
  A.7 Aközer E., Biçimin Özgürlük ve Sorumluluğu İzlediği Kentlere Doğru: Evrensel Tasarım Felsefesi Üzerine Notlar.. "Tasarım Merkezi Dergisi", (2007), s.64-67.
  A.8 Aközer E., Özgürleştiren Tasarım. "Dosya 04: Tasarım ve özgürlük: Engelli insanlar ve herkes için tasarım", (2007), s.6-9.
 

Conference Papers

  A.1 Emel AKÖZER, Evrensel Tasarım ve İnsan Hakları Eğitimi. "II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı", (2006), s.11-12.
  A.2 Aközer, E., Mimarın Özgürlüğü.. "Türkiye'de Mimarlık, Sanat, Tasarım Eğitimi ve Bauhaus Sempozyumu.", (2008), s.19-21.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Emel Aközer, Nature from Within and from Without. "Nature as Space", (2000), s.15-35.
  A.2 Emel Aközer, Mimarlık, Gelenek ve Yenilik Üstüne. "", (2001), s.83-161.
  A.3 Emel Aközer, Etik Estetik. "", (2004).
  A.4 Emel Aközer, Yaşlı Kişilerin Yaşam Çevreleri Üzerine Düşünceler, EAAE Mimarlık Yarışması, İnsan Hakları Kültürü ve Evrensel Tasarım . "Birinci Sosyal Hizmetler Şurası - Türkiye’de Sosyal Refah Politikaları Çerçevesinde Sosyal Hiz", (2004), s.345-352.
  A.5 Aközer, E. ve Özkâr, M., Mimarlık eğitiminde değişim için yetkinliklere dayalı bir yaklaşım.. "Kapsayıcı ve katılımcı bir tasarım/araştırma projesi olarak değişim.", (2008), s.24-31.
 

Translation of a Book or Chapter in a Book

 

Review of a Book

  A.1 Emel Akozer, Genius Loci. "Any Seçmeler", (1998), s.11-17.
  A.2 Emel Aközer, Eleştirel Uluslararasıcılık. "Any Seçmeler", (1998), s.40-45.
  A.3 Emel Aközer, Uçbirim Mekanı. "Any Seçmeler", (1998), s.20-27.
  A.4 Emel Aközer, Yerin Fısıltısı. "Any Seçmeler", (1998), s.4-9.
  A.5 Emel Aközer, Troya'da Bir Koşu. "Anytime", (1999), s.26-29.
  A.6 Emel Aközer, Elif Kendir, "Bergama Arayüzü" Üstüne. "ArchiScope", (1999), s.145.
  A.7 Emel Aközer, Yeniliğin Kaynakları Üstüne--Mimarlıkta Yeni Arayışlar: Genç Türk Mimarları Sergisi. "Mimarlıkta Yeni Arayışlar/'Genç Türk Mimarları' (Sergi Kitabı)", (2000), s.109-112.
  A.8 Emel Aközer, İnşa Edilmiş Paradigmalar. "1/1 Yaz Uygulaması", (2004), s.51-56.
<< back