Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. DAVİD GRÜNBERG
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 3140
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Management
  Master's, Middle East Technical University, Logic, Phil. And Hist. Of Sci.
  Doctorate, Middle East Technical University, Philosophy

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Grünberg, D., The Endurance of Aesthetic Objects and the Relative Durability of Scientific Theories. "Analecta Husserliana", LXXXIII, (2004), p.631-647.
  A.2 Grünberg, D., Harun Rızatepe'nin "Uzayman Bölgeleri ve Özellikler--İki Soru" Adlı Eleştiri Yazısına Yanıt. "Felsefe Tartışmaları (A Turkish Journal of Philosophy)", 32, (2004), p.67-69.
  A.3 Grünberg, D., The Meaning of Life vis-a-vis the Challenges of the Present-Day World. "Analecta Husserliana", 84, (2005), p.13-31.
  A.4 Grünberg, D., Three Basic Ontological Categories Concerning the Physical Realm. "Metaphysica", 6, (2005), p.85-109.
  A.5 Grünberg, D., T-Theoretical Single-Case Ontic Probability. "Yeditepe'de Felsefe (Philosophy at Yeditepe)", 4, (2005), p.226-248.
  A.6 Grünberg, D., On the Ontological Structure of Husserl's Perceptual Noema and the Object of Perception. "Analecta Husserliana", 88, (2005), p.175-195.
  A.7 David Grünberg, Husserl's Transcendental Phenomenology and the Mind-Body Problem. "Analecta Husserliana", XCIV, (2007), p.237-258.
 

Conference Papers

  A.1 Grünberg, David, "Bootstrapping and the Problem of Testing Quantitative Theoretical Hypotheses.". "Twentieth World Congress of Philosophy, Abstracts.", (1998), p.85.
  A.2 Grünberg, D., Christensen's Pairs of Counterexamples: The Underdeterminacy Problem of Glymour's Confirmation Theory. "11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science", (1999), p.166.
  A.3 Grünberg, D., Wittgenstein's On Certainty and Analytic Epistemology. "Third European Congress of Analytic Philosophy", (1999), p.87-88.
  A.4 Grünberg, David, Metaphysical Presuppositions and Scientific Rationality. "Proceedings of the Metaphysics for the Third Millennium Conference", II, (2002), p.63-68.
  A.5 Grünberg, D., Three Basic Ontological Relations. "XXIst World Congress of Philosophy", (2003), p.135.
  A.6 Grünberg, D., Ontological Epistemology: Natural Kinds and Laws in Natural Science and Mathematics. "Third Principia International Symposium", (2003), p.37 - 38.

Book and Chapter in a Book

  A.1 Grünberg, D., Bootstrapping and the Problem of Testing Quantitative Theoretical Hypotheses. "Proceedings of the 20th World Congress of Philosophy, Volume 10: Philosophy of Science", 10, (2001), p.143-150.
  A.2 Grünberg, D., Confirmation of Theoretical Hypotheses: Bootstrapping with a Bayesian Face. "Boston Studies in the Philosophy of Science: Turkish Studies in the Hist. and Phil. of Science", 244, (2005), p.87-101.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Grunberg,David, Felsefede Salt Uslamlama Yolu ile Düşünce Karşıtlıkları Gidrilebilir mi ?. "Felsefe Tartışmaları", 23, (1998), s.57-60.
  A.2 Grünberg, D., Arda Denkel'in Töz Anlayışı: Bir Eleştiriye Yanıt. "Felsefe Tartışmaları", 28, (2001), s.77-84.
  A.3 Grünberg, D., Tümeller Tartışması ve Ilımlı Adcılık I: Tümeller Sorununun Dilsel-Mantıksal Çerçevesi. "Felsefe Tartışmaları", 29, (2002), s.57-67.
  A.4 Grünberg, D., Tümeller Tartışması ve Ilımlı Adcılık (II): Tümeller Sorunu ve Çeşitli Görüşler. "Felsefe Tartışmaları", 30, (2003), s.141 - 157.
  A.5 Grünberg, T., Grünberg D., Toplum Bilimleri Yönteminde Pozitivizm: Adorno Popper Tartışması. "Cogito", 36, (2003), s.124 - 141.
  A.6 Grünberg, D., Fiziksel Varlık Alanının Ontolojisi. "Felsefe Dünyası", 38, (2003), s.21 - 40.
  A.7 Grünberg, D., Doğruya, İyiye Güzele:Teo Grünberg'le Söyleşi. "Cogito", 40, (2004), s.38-50.
  A.8 Grünberg, D., Etik ve Yaşamın Anlamı. "Erdem", 15, (2005), s.147-159.
  A.9 Grünberg, D., Kant, Aşkınsal Çıkarımlar ve Kuşkuculuk. "Cogito", 41-42, (2005), s.87-95.
 

Conference Papers

  A.1 Davenport, D., Grünberg, D., Özgürlüklerin Bedeli. "Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu 2001", (2001), s.59-64.
  A.2 Grünberg, David, Kaplamsal Anlam, İçlemsel Anlam ve Teorik Terimler. "ODTÜ Felsefe Bölümü 25. Yıl Felsefe Günleri ANLAM Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı", (2008), s.39.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Grünberg, D., Eğitim-Felsefe İlişkisi Üzerine. "Felsefe Eğitimi ve Sorunları", (2002), s.151-159.
  A.2 Grünberg, D., Geç Wittgenstein'da 'Kesinlik' Kavramı ve Analitik Bilgi Kuramı. "Vehbi Hacıkadiroğlu Armağanı: Felsefe Tartışmaları", (2002), s.204-213.
  A.3 Grünberg, D., Bilimsel Yöntem ve Sınama Biçimleri. "Felsefe Ansiklopedisi", 2, (2004), s.569-574.
  A.4 Grünberg, D., Doğa Bilimleri Felsefesinde Fiziksel Nicelikler Problemi. "Yaman Örs Armağanı", (2005), s.421-434.
  A.5 Grünberg, D., Tropların Biraradalığı: Simons-Denkel Tartışması. "Arda Denkel'in Ardından", (2005), s.72-81.
  A.6 Grünberg, D., Tümeller Tartışması ve Ilımlı Adcılık I: Tümeller Sorununun Dilsel-Mantıksal Çerçevesi. "Uluğ Nutku'ya Armağan", (2006), s.420-431.
  A.7 Grünberg, David, Gerekçelendirme Sorununa Semantik-Epistemik Bir Yaklaşım. "Bir Us ve Bilim Savaşçısı: Cemal Yıldırım'a Armağan", (2008), s.157-167.
  A.8 Grünberg, David, Üç Temel Ontolojik Bağıntı. "Teoman Duralı'ya Armağan: Bir Felsefe-Bilim Çağrısı/ Festschrift in Honor of Teoman Duralı", (2008), s.284-289.
  A.9 Grünberg, Teo ve Grünberg, David, Toplum Bilimleri Yönteminde Pozitivizm: Adorno-Popper Tartışması. "Bir Us ve Bilim Savaşçısı: Cemal Yıldırım'a Armağan", (2008), s.375-401.
  A.10 Grünberg, D., Gerekçelendirme ve Doğruluk. "Bilgi Felsefesi", (2010), s.33-44.
  A.11 Grünberg, D., Kaplamsal Anlam, İçlemsel Anlam ve Teorik Terimler. "Anlam Kavramı Üzerine Yeni Denemeler", (2010), s.167-172.
  A.12 Grünberg, Teo ve Grünberg, David, Mantık Terimleri Sözlüğü. "Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü: Sosyal Bilimler", (2011), s.Around 60 pages.
  A.13 Grünberg, D., Christensen’in Glymour’un Pekiştirme Kuramına Yönelttiği Karşı-Örnekler: Bir Çözüm Önerisi. "Tutarsızlığın İz Sürücüsü: Bilimde/Düşüncede: Teo Grünberg’e Armağan", (2013), s.271 – 276.
  A.14 Grünberg, D., Fiziksel Varlık Alanının Ontolojisi. "Diriliş Yolunda Türk Düşüncesi: Necati Öner’e Armağan", (2013), s.215 – 240.
  A.15 Grünberg, D., Teo Grünberg (D. 1927 - ). "Tanzimattan Günümüze Türk Düşünürleri--Cilt 4B Cumhuriyetten Günümüze Bilimsel ve Felsefi Düşünce T", (2015), s.2810 - 2822.
  A.16 Grünberg, D., Introduction. "Language, Logic, and Empirical Knowledge: Collected Papers (1965 -2005) of Teo Grünberg", (2017), s.ix - xii.
  A.17 Grünberg, T., Onart, A., Grünberg, D., Turan, H., Mantık Terimleri Sözlüğü. "METU Press", (2003), s.i - xiv + 219.
  A.18 Grünberg, T. ve Grünberg, D., Metafizik. "Anadolu Üniversitesi Yayınları", (2010), s.191.
  A.19 Grünberg, Teo ve Grünberg, David, Bilim Felsefesi. "Anadolu Üniversitesi Yayınları", (2011), s.1 - 164 + vii.
  A.20 Grünberg, Teo ve Grünberg, David, Metafizik (2. baskı). "Anadolu Üniversitesi Yayınları", (2011), s.1 - 191 + viii.
  A.21 Grünberg, T. and Grünberg, D., Bilim Felsefesi (2. baskı). "Anadou Üniversitesi Yayınları", (2012), s.i-vii, 1-164..
  A.22 Grünberg, T. and Grünberg, D., Metafizik (3. baskı). "Anadolu Üniversitesi Yayınları", (2012), s.i-vii, 1-191.
  A.23 Grünberg, T., Grünberg, D., Bilim Felsefesi (3. baskı). "Anadolu Üniversitesi Yayınları", (2013), s.171.
  A.24 Grünberg, T., Grünberg, D., Metafizik (4. baskı). "Anadolu Üniversitesi Yayınları", (2013), s.199.
  A.25 Grünberg, T. and Grünberg, D., Bilim Felsefesi (4. baskı). "Anadolu Üniversitesi Yayınları", (2014), s.1 - 164.
  A.26 Grünberg, T. and Grünberg, D., Bilim Felsefesi, 6. Baskı. "Anadolu Üniversitesi Yayınları", (2015), s.i - 164.
  A.27 Grünberg, T. and Grünberg, D., Bilim Felsefesi (9. baskı). "Anadolu Üniversitesi Yayınları", (2016), s.171.
<< back