Prof.Dr. SENCER AYATA (RETIRED)
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  
Fax :  
Address :
 

Education

  Doctorate, University of Kent, Sociology

Publications (INTERNATIONAL)

 

Conference Papers

  A.1 Sencer Ayata, Economic Conditions and Industrial Cooperation Possibilities in Central Asia. "Inner Asia in the 21st Century", (1998).
  A.2 Sencer Ayata, Cultural Aspects of Enterpreneurship in Gaziantep. "Inter. Seminar on the New Local Centres of Industrial Development", (1998).
  A.3 Ayata, Sencer, Religion, Civil Society and Foreign Policy in Turkey. "On the Future of Turkish Foreign Policy", (1998).
  A.4 Ayata, Sencer, Reinventing Political Identitites Between Atlantic and Caspian. "The Antalya Conference", (1998).
  A.5 Ayata, Sencer, Society and Democratic Culture in Turkey: Recent Developments. "", (1998).

Book and Chapter in a Book

  A.1 AYATA, SENCER AYATA,AYŞE, ETHNICITY AND SECURITY PROBLEMS IN TURKEY. "NEW FRONTIERS IN MIDDLE EAST SECURITY", -, (1998), p.-.
  A.2 Sencer Ayata ve Ayşe Ayata, Religious Communities, Secularism and Security in Turkey. "New Frontiers in Middle East Security", (1998), p.107-127.
  A.3 Sencer Ayata, Une Approache de la Politique Etrangere. "Islam En Turquie", (1999), p.221-235.
  A.4 Sencer Ayata, Ayşe Güneş-Ayata, Ethnicity and Security Problems in Turkey. "New Frontiers in Middle East Security", (1999), p.127-150.
  A.5 Sencer Ayata, Ayşe-Güneş Ayata, Religious Communities, Secularism and Security in Turkey. "New Frontiers in Middle East Security", (1999), p.107-126.
  A.6 Sencer Ayata, Gleichberechtigung in der Mannergessellschaft. "Ehre und Würde", (2000), p.17-23.
  A.7 Sencer Ayata, The Center Right and Center Left in Turkey Politics: Problems, Developments and Prospects. "Turkey Since 1970", (2001).

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Sencer Ayata, Bin Yıl Kavşağında Sosyal Değişimi Anlamak: Türkiye'de Sosyal Sınıflar, Cemaatler, Kentler ve Küresel Dinamikler. "Mülkiye", 24, (2000).
  A.2 Sencer Ayata, Sivil Toplum Kavramı, Türkiye'de Sivil Toplum Örgütlenmeleri ve Sosyal Demokrasi. "Sosyal Demokrat Değişim", (2000).
  A.3 Sencer Ayata, Bir Yerel Sanayi Odağı Olarak Gaziantep'te Girişimcilik, Sanayi Kültürü ve Dış Ekonomik Dünya ile İlişkiler. "Ekonomide Durum", (2000).
 

Conference Papers

  A.1 Ayata, Sencer, Anadolu Sanayiinde Toplumsal Boyut. "97 Sanayi Kongresi", (1997).
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Ayata, Sencer, Toplumbilim Açısından Küreselleşme. "Küreselleşme", (1997).
  A.2 Sencer Ayata, Himayecilik, Parti ve Devlet: Türkiye'de İslamın Siyasallaşması. "75 Yılda Tebaa'dan Yurttaş'a Doğru, Bilanço 98", (1998), s.241-255.
  A.3 Sencer Ayata, Anadolu Sanayisinde Toplumsal Boyut. "97 Sanayı Kongresı Bildirileri", (1999), s.222-227.
  A.4 Sencer Ayata, Mersin'de Sanayileşme ve Ekonomik Gelişme. "Mersin'in Sanayileşmesi", (2000), s.24.
  A.5 Sencer Ayata ve Ayşe Ayata, Toplumsal Tabakalaşma, Mekansal Ayrışma ve Kent Kültürü. "Mübeccel Kıray için Yazılar", (2000).
  A.6 Sencer Ayata ve Ayşe Ayata, Türkiye'nin Güvenlik Problemleri. "Orta Doğu Politikaları ve Güvenlik: Yeni Yönelimler", (2000).
<< back