Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. SAADET SEÇİL AKGÜN (RETIRED)
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Ankara Universitesi, History
  Doctorate, Ankara Unuversitesi, History

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 S. Akgun, European ınfluence on the Development of The Social and cultural Life Of The Ottoman Empire in the 18th Century. "Revue Des Etudes Stud-Est Europeannes", (1983).
  A.2 S.Akgun, Womens Emancipation In Turkey. "Turkish Studies Association Bulletin", 10, (1986).
  A.3 S. Akgun, The Abalution of the caliphate. "Revue des Etudes stud*est Europeannes", (1987).
  A.4 S. Akgun, Emancipation of the Turkish Woman. "Turkish Studies Association Bulletin", (1989).
  A.5 S.Akgun, The Turkish Image of American Missionaries ın Turkey. "Turkish Studies Association Bulletin", 13, (1991), p.87-91.
  A.6 S.Akgun- M.İlhan, Les Profils des e'changes Turco-Europe'enes. "CAD MOS Nowvelle Revue europeenne", (1992).
  A.7 S.Akgun, Opposition to the abolution of the Caliphate in Turkey. "Les annales de L'antre Islam", (1994).
  A.8 S.Akgun, Opposition to the Abolition in Turkey. "Les Annales de L'Annales Islam", 2, (1994).
  A.9 Secil Karal Akgün, Ottoman Armenians'Intricate Relations With Western Powers Before and During the Peace Settlements of the First World War. "Review of Armenian Studies", 18, (2009), p.39-80.
  A.10 Seçil Karal Akgün, Cumhuriyet Duyurulurken Geride Bırakılmayan Bir Kurum: Hilal-i Ahmer Cemiyeti, . "ODTÜ Gelişme Dergisi Cilt 39, Yıl: 2012 s. 111-136", 39, (2012), p.111-136.
  A.11 Secil Karal Akgün, Islahhaneler ve Memleket Sandıkları Devrimci İraden in Doğuşu: Mithat Paşa . "Bilim ve Ütopya", 18, (2012), p.18-30.
 

Conference Papers

  A.1 Secil Karal Akgün, Osmanlı İmparatorluğunda Mormon Misyonerler. "XIII Türk Tarih Kongresi", (2002), p.7.
  A.2 Seçil Karal Akgün, Ermeni Terörüne Yol Açan Olaylar Hakkında Aydınlatıcı Birkaç Belge Some Documents Reflecting the Background of Armenian Terrorism. "Talat Paşa'nın Ölümünün 81.Yıldönümünde Uluslararası Terrörizmine Bir Bakış Sempozyumu bildirileri", (2002), p.15-46.
  A.3 Secil Karal Akgun, Çeşitli Eserlerde Atatürk. "Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Sempozyumu", I, (2006), p.1.
  A.4 Secil Karal Akgun, TwoAmerican Comtacts During the Sivas Congress 1919. "Middle East Studies association", 50, (2006), p.1.
  A.5 Seçil Karal Akgün, Türk Basınından Seçmelerle Atatürkçülük. "Conference in Boston USA for the 125th anniversary of Atatürk, Assigned by the Turkish Foreign Minis", 1, (2006), p.1.
  A.6 Seçil Karal Akgun - Mustafa Kulu, Osmanlı İmparatorlugunun Son doneminde Girit Sorunu ve Dragomanlar. "Türk Tarih Kongresi", XIII, (2006), p.1.
  A.7 Seçil Karal Akgün, Lessons for the 21st Century:Republican Turkey's Acquaintance With World Classics. "3rd International Conference on European History", (2007), p.169-187.

Book and Chapter in a Book

  A.1 Secil Karal Akgün, Louis E. Browne and the Leaders of the Sivas Congress Chapter Two: The General Harbord Commission and the American Mandate Question (55-82). "Studies In Atatürk’s Turkey,", (2009), p. 15-54.
  A.2 Seçil Karal Akgün, Harbord Commission and the American Mandate Question. "Studies In Atatürk’s Turkey,", (2009), p.55-82.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 S. Akgun, Ataturk, Genclik ve cagdaslasma. "Cagdas Turk Dili", 116-117, (1998), s.69-75.
  A.2 Seçil Karal Akgün, Atatürk ve kültür. "Türk Kamu İşletmeleri Birliği,", 5, (1999), s.15-18.
  A.3 Seçil Karal Akgün, Türkiye'de Kadın ve Çağdaşlaşma. "Bülten, Türk Kamu İşletmeleri Birliği,", 5, (1999), s.12-13.
  A.4 Seçil Karal Akgün, Atatürk ve Kültür Üzerine. "Dr.Hadiye Tuncer'e Armağan", (1999), s.149-157.
  A.5 Seçil Karal Akgün, Demokrasi ve Laiklik. "Kardelen", 1, (1999), s.6-8.
  A.6 Seçil Karal Akgün, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ve Cumhuriyet Tarihi Öğretimi İçindeki Yeri: . "Bilanço 1923-1998", (1999), s.225-234.
  A.7 Seçil Karal Akgün, Ermeni Sorunu. "Çağdaş Türk Diplomasisi:200 Yıllık Süreç", (1999), s.203-213.
  A.8 S.K.Akgun, Türkiye'de Çağdaşlaşma ve Gençlik. "Düşün", (2000).
  A.9 S.K.Akgün, 20.Yüzyıl Boyunca Türkiye. "Anıtkabir Dergisi", 2, (2001).
  A.10 S.K.Akgün, 30 Ağustos Yeni Bir Alemin Doğduğu Zafer. "Atatürkçü Düşünce Derneği Dergisi", 7, (2001).
  A.11 S.K.Akgün, Ders Kitaplarında Cumhuriyet. "75.yılında Cumhuriyet ve Eğitim", (2001).
  A.12 S.K.Akgün, Kadın Haklarının Neresindeyiz?. "Atatürkçü Düşünce Derneği dergisi", 7, (2001).
  A.13 S.K.Akgün, Demokratik Gelişme Sürecinde Yurttaşlık Eğitimi. "Eğitim Dosyası T.E.D. Yayınları", (2001).
  A.14 S.K.Akgün, Tarihçi Ord.Prof.Enver Ziya Karal,Cumhuriyet Kuşağının Not Karnesi. "Bütün Dünya", (2001).
  A.15 S.K.Akgün, Laiklik ve Düşünce Özgürlüğü. "Anıtkabir Dergisi", 2, (2001).
  A.16 Seçil Karal Akgün, Öğrenim Birliği Yasası Ne Getirdi ve Bugün Öğrenim Birliğinin Neresindeyiz?. "78. Yılında Öğretim Birliği ve Yurt Dışında Eğitim Gören Öğrenciler,", (2002).
  A.17 Secil Karal Akgun, Some Abstracts From the Mormon Missionaries About the Turks and the Armenians. "Review of Armenian Studies", Vol 1, (2002), s.13.
  A.18 Akgün,S, Cumhuriyete giden yol. "Aksaray Atatürkcü Düsünce Dergisi", (2004).
  A.19 Akgün,S, Atatürk 'ün Sofras1. "Atatürk Yolu", (2004).
  A.20 Akgün,S, 80. y1l1nda halifeligin kald1r1lmas1. "Atatürk Yolu", 7, (2004).
  A.21 Seçil Karal Akgün, Murat Uluğtekin, Kuruluşunun İlk Yıllarında Türk Tayyare Cemiyeti (Türk Hava Kurumu). "Atatürk Yolu", 80. Yıl Öz, (2005).
  A.22 Seçil Karal Akgün, Savaştan Doğan Dostluk. "Anıtkabir Dergisi", Yıl 7, (2007), s.22-28.
  A.23 Seçil Karal Akgün, 80. Yılında Söylev'den Düşünceler. "Anıtkabir Dergisi", Yıl 7, (2007), s.21-28.
  A.24 Seçil Karal Akgün, İlhami Kiziroğlu, Gençlik ve Laik Eğitimin Önemi. "Popüler Bilim", (2007), s.35-39.
  A.25 Akgun, 85 YIL SONRA LOZAN'I ANARKEN: Türk Yunan Halklarının Yer Değişimi. "Anıtkabir Degisi", (2008).
  A.26 Akgün, Lozan'ı İzleyen Zorunlu Göç: Türk Yunan Halklarının Yer Değişimi. "Anıtkabir Dergisi", (2008).
  A.27 Seçil Karal Akgün, Birinci Dünya Savaşı Sonunda Osmanlı Ermenilerinin Büyük Batı Devletleriyle Karmaşık İlişkileri. "Ermeni Araştırmaları", 8, (2010), s.61-124.
  A.28 Seçil Karal Akgün, Atatürk ve Türk Devriminin Vazgeçilmez Kaynakları Türkiye Barolar Birliği Atatürk ve Türk Devriminin Vazgeçilmez Kaynakları . "Uluslar arası Atatürk’ü Çağdaş Yorumlama ve Anma Programı - XXI. Yüzyılda Atatürk’ü Düşü", I, (2010), s.47-81.
 

Conference Papers

  A.1 Secil Karal Akgun, The Impact of the French Expedition to Egypt on Early 19th Century Ottoman Reforms. "2nd International Congress of Napoleonic Studies", (2002), s.10.
  A.2 Seçil Karal Akgün, Türkiye'de Kafdın Haklarının Gelişimi. "HaRİT Genel Komutanlığı 107. Yıl Konferansları", (2002).
  A.3 Akgün,S, Atatürk 'ün getirdigi Aydinlanma. "Zonguldak karaelmas Ün.", (2004).
  A.4 Akgün,S, secularism in Turkey. "ODTU- Pitzer College", (2004).
  A.5 Akgün,S, yak1n dönem tarihi ogretiminde yöntem. "t1p fakültesi deontoloji seminerleri", (2004).
  A.6 Akgün,S, Cumhuriyet, genclik ve egitim. "Türk yükselis dernegi", (2004).
  A.7 Akgün,S, Atatürk ve Devrim Yasalar1. "Cankaya Rotary", (2004).
  A.8 Seçil Karal Akgün, “Siyasal Sorumluluk”. " Atatürk’ü Anarken (1990-2005)", 1, (2005), s.12-50.
  A.9 Seçil Karal Akgün, “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretimi”. "Lefke Avrupa Üniversitesi III. Güzelyurt Tarih Buluşması Sempozyumu", (2005).
  A.10 Secil Akgün, Halifeliğin Kaldırılmasının Etkenleri. "Gazi Üniversitesi TİTE 3 Mart Sempozyumu Bildirileri", (2007).
  A.11 Seçil Karal Akgün, Osmanlı İmparatorluğunun Paylaşılması Girişiminde Amerika. "Başkent Üniv. Stratejik Araştırmalar Merkezi Osmanlıdan Lozana Batı'nın Paylaşım Projeleri", (2007), s.67-84.
  A.12 Seçil Karal Akgün, Türk Aydınının Çok Sık Andığı İki Değer: İsmail Hakkı Tonguç ve Köy Enstitüleri. "Aramızdan Ayrılışının 50. Yıldönümünde İsmail Hakkı Tonguç", 1, (2010), s.41-51.
  A.13 Seçil Karal Akgün, Ellinci Yılında 27 Mayıs Hareketi ve 1961 Anayasasının Türkiye'de Anayasal Kültürün Oluşumundaki Rolü. "Mülkiye", 34, (2010), s.145-166.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Seçil Karal Akghün, Osmanlı’dan İşgal Yıllarına Mütarekeden Cumhuriyet Günlerine Mudanya. "Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Mudanya Konferansı,", 1, (2008), s.10.
  A.2 Seçil Karal Akgün, “Türkiye’nin Aydınlanmasında İsmet İnönü, Köy Enstitüleri ve Dünya Klasikleri. "Bir us Ve Bilim Savaşçısı Cemal Yıldırım", 1, (2008), s.22.
  A.3 Seçil Karal Akgün, “Çanakkale Muharebelerinde Anzaklardan Esintiler, Cilt IV,. "Çanakkale Tarihi", VI, (2008), s. 1905-1955.
  A.4 Seçil Karal Akgün, Ne Kadar Karizmatik. "Şerafettin Turan ile Söyleşi: Tarih Yaşanmış Hayattır", 1, (2008), s.4.
  A.5 S.K.Akgün,M.Uluğtekin, Hilal-i Ahmer'den Kızılay'a Cilt I. "Kızılay Gn.Md.lüğü Matbaası", (2000).
  A.6 S.K.Akgün,, Hilal-i Ahmer'den Kızılay'a Cilt II. "Türk Hava Kurumu Matbaası", (2001).
  A.7 S.K.Akgün,K.Giray, 1899-1999 Yüzyıl (Century). "Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Md.lüğü", (2001).
  A.8 Secil Karal Akgün - Murat Ulugtekin, Hilal-i Ahmer'den Kızılay'a. "Türkiye Kızılay Derneği--THK Yayınevi", (2002), s.650.
  A.9 Secil Karal Akgün, Müze Olmasının Öyküsüyle Selanik'teki Ev. "İş Bankası Yayınları", (2006), s.317.
  A.10 Seçil Karal Akgün, Halifeliğin Kaldırılması ve Laiklik (1924-1928). "Temel Yayınları", (2006), s.359.
  A.11 Seçil Karal Akgün, 27 Mayıs: Bir İhtilal Bir Devrim Bir Anayasa. "ODTÜ Yayıncılık", (2009), s.291.
  A.12 Seçil Karal Akgün-Nurat Uluğtekin, Akçuraoğlu Yusuf: Birinci Dünya Savaşı Sonunda İskandinavyadan Sibiryaya Hilal-i Ahmer Hizmetinde. "Rıhtım Ajans Yayınevi", (2009), s.303.
<< back