Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. SAADET SEÇİL AKGÜN (RETIRED)
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Ankara Universitesi, History
  Doctorate, Ankara Unuversitesi, History

Membership and Awards

 

Awards

  A.1 ODTÜ. "ODTÜ ÖDÜLÜ", (7.2003)
  A.2 ODTU. "ODTÜ ödülü", (5.2005)
  A.3 Metu. "Parlar Vakfı Yılın Tezi ödülü", (.2005)
 

Memberships

  A.1 Atatürk Yolu - Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü . 1 JANUARY 2002 - 1 DECEMBER.
  A.2 Genel Kurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Merkezi Dergisi - Hakem . - .
  A.3 Review of Armenian Studies - Memeber of the Editorian Board . - .
  A.4 İstanbul Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Ensitisü Dergisi -Hakem . - .
  A.5 Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi . - .
  A.6 Editorial Board : Review of Armenian Studies A Quarterly Journal of History, . - .
  A.7 Dil Derneği . - .
  A.8 Felsefe Derneği . - .
  A.9 Atatürkçü Düşünce Derneği . - .
  A.10 ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği . - .
  A.11 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER.
  A.12 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER.
  A.13 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER.
  A.14 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER 2007.
  A.15 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER.
 

Refereeing

  A.1 Makedonya'da Etnik Kimliğin Tarihsel, Dinsel ve Kültürel Belirleyici Unsurları. 2002.
  A.2 Rus Arşiv Belgeleri Işığında Ermeni Soykırımı İddialarının Tutarsızlığına Dair. 2002.
  A.3 Türk Ink1lap Tarihi Enstitusu. 2004.
  A.4 Genelkurmay Askeri Tarih ve stratejik Etud Dergisi. 2004.
  A.5 Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları. 2005.
  A.6 Stratejik Araştırmalar Dergisi. 2005.
  A.7 Atatürk Yolu Dergisi. 2005.
  A.8 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı. 2005.
  A.9 OTAM. 2008.
  A.10 OTAM. 2008.
  A.11 BAP Projesi. 2009.
  A.12 : Uluslar arası Multidisipliner Kadın Kongresi. 2009.
  A.13 Osmanlı Tabiiyet Kanunu veriliş tarihi : 30 Nisan. 2012.

Conference and Seminar Organization

  A.1 AKGšN SE€˜L, 70. Yılında Atatürk'ün Büyük Nutku ve Dönemi. "METU, History Department (organized", (10.1997).
  A.2 Secil Karal Akgun-Omer Turan, Osmanlı Rus Savaşı Sempozyumu. "M.E.T.U.", (12.2006).
  A.3 Seçil Karal Akgun Murat Uluğtekin, Tarihte Kızılay. "Türkiye Kızılay Derneği i", (10.2012).
  A.4 Seçil Karal Akgün, Balkan Faciası. " Bulgaristan Azarbeycan Kırım Dernekleri", (12.2012).
  A.5 Osmanlı İmparatorluğunda Anayasal Gelişmele, Osmanlı İmparatorluğunda Anayasal Gelişmeler. "Barolar Birliği", (3.2012).
  A.6 Seçil Karal Akgün, Balkanlar ve Göç. "Bilay Vakfı", (11.2012).
  A.7 Seçil Karal Akgün, Atatürk'ü Anarken. "Rotary Çankaya", (11.2012).
  A.8 Seçil Karal Akgün, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Kpnferansı. "ODTÜ Kıbrıs yerleşkesi", (11.2012).
  A.9 Seçil Karal akgün, Kurtuluş Savaşının Panaroması. ";nönü Vakfı", (10.2012).
  A.10 Seçil Karal Akgün, Türkiye’de Eşitlik Yönünde Tarihsel Gelişmeler. " Burhaniye ADD", (3.2012).
  A.11 Seçil Karal Akgün, Türk Devrimini İncelemek. "Karabük Üniv. Uluslararsı İlişkiler Bölümü", (2.2012).
<< back