Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. BAYKAN GÜNAY (RETIRED)
FACULTY OF ARCHITECTURE
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, City & Region Plan.
  Master's, Middle East Technical University, City & Region Plan.
  Doctorate, Middle East Technical University, City & Region Plan.

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Baykan Günay, Skyframe (Gökkafes) in Istanbul: An Ontological Assessment. "Journal of Urban Design", 10, (2005), p.111 - 132.
  A.2 Baykan Günay, Gestalt Theory and City Planning Education. "Journal of the Faculty of Architecture - METU", 24, (2007), p.93-113.
  A.3 Baykan Günay, Conservation of Urban Space as an Ontological Problem. "Journal of the Faculty of Architecture - METU", 26, (2009), p.123-156.
 

Conference Papers

  A.1 Baykan Günay, Technopark in the Middle East Technical University. "Industrial Estates in OIC Countries", (2000), p.184 - 194.
  A.2 Baykan Günay, Ankara: Duality of the Core and the Fringe. "Urban Transformation: 14th International Planning History Society Conference", (2010), p.2.

Book and Chapter in a Book

  A.1 Baykan Günay, “La Nouva Architettura Turca”. "Arte e Cultura del Meditarraneo nel XX Secolo", (2005), p.699-709.
  A.2 Baykan Günay, Urban Design is a Public Policy. "METU Faculty of Architecture Press", (1999), p.82.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Baykan Günay, Kentsel Tasarım Kültürü ve Yaratıcılığın Sınırları. "PLANLAMA", (1998), s.54-61.
  A.2 Baykan Günay, Tasarım İmar'a Karşı. "Planlama", (2001), s.31-44.
  A.3 Baykan Günay, Forum. "Mimarlık", (2006), s.33 - 34.
  A.4 Baykan Günay, Varlıkbilim Bağlamında Koruma. "Bilim ve Ütopya", (2006), s.05 - 20.
  A.5 Baykan Günay, Şehircilik – Planlama – Tasarlama – Mimarlık - Peyjaj. "Planlama", (2007), s.19-22.
 

Conference Papers

  A.1 Baykan Günay, Planlama Yaklaşımlarının Mülkiyet İlişkileri Açısından İrdelenmes. "Planlamanın Meşruiyeti ve Plancıların Konumları", (1998).
  A.2 Baykan Günay, Kent Ölçeğinde Peyzajın Tasarım Boyutu. "2000'li Yıllarda Yaşadığımız Çevre ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu Bildiriler Kitabı", (2000).
  A.3 Baykan Günay, Fiziksel Planlamada Şehircilik ve Mimarlık. "Ulusal Fiziki Planlama Semineri", (2002), s.165 - 174.
  A.4 Baykan Günay, Bir Varlıkbilim Sorunu Olarak Gökkafes. "Küreselleşme Sürecinde Kentsel Tasarım ve Yerel Özellikler", (2002), s.109 - 124.
  A.5 Baykan Günay, Şehircilik: Bir Kültür Ürünü Üretme Sorunsalı. "8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 27. Kolokyumu, Şehircilikte Reform.", (2004), s.1-17.
  A.6 Baykan Günay, Ulus Tarihi Kent Merkezi Planlama Çalışmaları. "Korum Sempozyumu; Diyarbakır", (2006).
  A.7 Günay, Baykan, Planlama Meslek Alanına İlişkin Gözlemler. "Planlama Meslek Alanı, Geçmişten Geleceğe Dünya Şehircilik Günü 7-9 Kasım", (2007).
  A.8 Baykan Günay, Meslek Alanına İlişkin Gözlemler. "Planlama Meslek Alanı Geçmişte Geleceğe Kolokyumu Bildiriler Kitabı", (2008).
  A.9 Baykan Günay, Projelerle Kent Üretmek. "Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Şehir Plancıları Odası", (2010), s.21.
  A.10 Baykan Günay, Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları, Kamu Yararı. "Kentleri Korumak, Savunmak Kolokyumu Bildiriler Kitabı", (2010), s.29.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Baykan Günay, Turizm Merkezi Kavramının Gelişimi ve Yargı Denetimi. "Mekan Planlama ve Yargı Denetimi", (2000), s.200 - 283.
  A.2 Ö.Altaban, A.Türel, B.Günay, Gökkafes. "Tarihi ve Doğal Çevrenin Korunmasında Bilirkişi Raporları: Gökkafes, Park Otel, Taşkışla", (2000).
  A.3 Baykan Günay, Pogradec; Towards an Interdisciplinary Endeavor. "Hybrid Spaces", (2004), s.29-37.
  A.4 Baykan Günay, Ankara Çekirdek Alanının Oluşumu ve 1990 Nazım Planı Hakkında Bir Değerlendirme. "Cumhuriyet;in Ankara;sı", (2006), s.61 - 118.
  A.5 Baykan Günay, Planlama Kuramı ve Kentsel Planlama Eğitimi. "Kentsel Planlama Kuramları", (2007), s.307-341.
  A.6 Baykan Günay, Erhan Acar, Adnan Barlas, Banu Aksel, Cansu Canaran, Troia Museum Studies. "Competition Brief / Museum of Troia", (2007), s.19-109.
  A.7 Baykan Günay, “ODTÜ-KKTC Yerleşkesinin Mekânsal Oluşum Süreci”. "ODTÜ Mimari Projeler 1, Yarışma Projeleri 00 – 08", (2008), s.42-56.
  A.8 Baykan Günay, Gecekonduya Ne Oldu? Zilyetliğe Dayalı Kentten – Sahipli Kente. "Gecekondu, Dönüşüm, Kent, Tansı Şenyapılı’ya Armağan", (2009), s.85-112.
  A.9 Baykan Günay, Property Relations and Urban Space. "METU Faculty of Architecture Press", (2000), s.271.
  A.10 Baykan Günay, Türkiye Mimarlığı: Gelenek, Yöre, Doğu, Batı ISBN-975-395-914-1. "TMMOB Şehir Plancıları Odası", (2005), s.103.
<< back