Prof.Dr. HEDİYE SİBEL KALAYCIOĞLU
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 3124
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Sociology
  Doctorate, University of Kent at Canterbury, Sociology

Membership and Awards

 

Awards

  A.1 MUSTAFA PARLAR VAKFI. "ODTÜ - Mustafa Parlar 2003 yılın tezi ödülü", (12.2003)
  A.2 METU Institute of Social Sciences. "METU Thesis Award as the supervisor of the Ph:D thesis of Neriman AÇIKALIN", (5.2005)
  A.3 METU- Mustafa Parlar. "The Thesis of the Year for Ph.D Thesis of Dr. Kezban Çelik", (9.2007)
 

Refereeing

  A.1 Afyon Dumlupınar Üniveristesi Dergisi. 2004.
  A.2 Muğla Üniversitesi Dergisi. 2004.
  A.3 Sosyoloji Dergisi. 2004.
  A.4 Afyon Kocatepe Üniversitesi -Sosyal Bilimler Enstitütüsü Dergisi. 2005.
  A.5 Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2005.
  A.6 Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2005.
  A.7 Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2005.
  A.8 Sosyoloji Dergisi. 2005.
  A.9 Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği Dergisi. 2005.
  A.10 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, SBE, BAP Projesi. 2005.
  A.11 ODTÜ Gelişme Dergisi. 2005.
  A.12 Sosyoloji Derneği. 2006.
  A.13 TMMOB Konf.- Doğal ve Özel Nitelikli Kırsal Alanların Koruma Sorunsalları. 2006.
  A.14 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi. 2007.
  A.15 Journal of HUMAN DEVELOPMENT. 2007.
  A.16 SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2007.
  A.17 Nüfusbilim Dergisi. 2007.
  A.18 ODTÜ Gelişme Dergisi. 2007.
  A.19 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, BAP Projesi, Sonuç Raporu. 2007.
  A.20 T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştır. Genel Müdürlüğü, Aİle ve Toplum Dergisi. 2007.
  A.21 TÜBİTAK -SOBAG PROJELERİ. 2008.
  A.22 SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2008.
  A.23 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Dergisi. 2008.
  A.24 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2008.
  A.25 Hacettepe Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Fak.,Sosyal Hizmet Bölümü Dergisi. 2008.
  A.26 TÜBİTAK-Hızlı Destek Projeleri. 2009.
  A.27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ. 2009.
  A.28 National Women Studies (NWSA) Journal/SPECIAL ISSUE/Women in the Middle East. 2009.
  A.29 İlköğretimde Eşitsizlik: Kuzeydoğu,Ortadoğu veGüneydoğu Anadolu Bölgelerinde... 2009.
  A.30 TÜBİTAK-Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Final Yarışması Jürisi. 2009.
  A.31 TÜBİTAK-SOBAG PANELİST. 2009.
  A.32 Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. 2010.
  A.33 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2010.
  A.34 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Ph.D. Thesis. 2010.
  A.35 Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2010.
  A.36 URBAN ANTHROPOLOGY and STUDIES OF CULTURAL SYSTEMS AND WORLD ECONOMIC DEVELOPMEN. 2010.
  A.37 Atılım Sosyal Bilimler Dergisi. 2011.
  A.38 TUBITAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA BOLGE JURISI. 2011.
  A.39 URBAN ANTHROPOLOGY STUDIES OF CULTURAL SYSTEMS AND WORLD ECONOMIC DEVELOPMENT. 2011.
  A.40 URBAN STUDIES. 2011.
  A.41 toplum VE sosyal hizmet dergisi. 2011.
  A.42 TUBİTAK-BIDEP 2218. 2011.
  A.43 Sosyoloji Araştırmaları dergisi. 2012.
  A.44 Abant İzzet BAysal Üni İktisadi ve iDari Bilimler Fak. Dergisi. 2012.
  A.45 Osmangazi Üni Sosyal Bil. Dergisi. 2012.
  A.46 ÇAlışma İlişkileri Dergisi. 2012.
  A.47 GAziantep Üni. SBE dergisi. 2012.
  A.48 Sosyal Politika Dergisi. 2014.
  A.49 Sosyoloji Araştırmaları dergisi. 2014.
  A.50 SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2016.

Conference and Seminar Organization

  A.1 International Sociological Association- RC01 and METU, ISA -RC01 Interim Conference of Armed Forces and Conflict Resolution. " METU", (7.2004).
  A.2 Sibel Kalaycıoğlu, Angela Tangianu, A Dialog on the Educational Systems in Turkey and Italy. "METU,Sociology Dept.,Italian Cult.Inst., University of Milan", (3.2006).
  A.3 European Training Foundation/ EU, Seminar on professionalization of elderly care and women’s labou. "METU", (9.2009).
  A.4 Middle East Tech. Uni., Freie Univer Berlin and Friedrich Ebert Founda, Inter.Conf.on Social Precarity and Precarisation in the Light of EU. "Middle EAst Tech. University", (11.2010).
<< back