Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. HALİL GİRAY BERBEROĞLU (RETIRED)
FACULTY OF EDUCATION
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Educational Sciences

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Sireci, S., Berberoğlu, G., Using Bilingual Respondents to Evaluate Translated-adapted Items. "Applied Measurement in Education", 13, (2000), p.229-248.
  A.2 Kalender, İ. and Berberoğlu, G., An assessment of factors related to science achievement of Turkish students. "International Journal of Science Education", 31, (2009), p.1379-1394.
  A.3 Yıldırım, H. and Berberoğlu, G., Judgemental and statistical DIF analysis of the PISA-2003 mathematics literacy items. "International Journal of Testing", 9, (2009), p.108-121.
  A.4 Gözde Akyüz & Giray Berberoğlu, Teacher and Classroom Characteristics and Their Relations to Mathematics Achievement of the Students in the TIMSS. "New Horizons in Education", 58, (2010), p.84-104.
  A.5 Çiğdem İş Güzel & Giray Berberoğlu, Students’ Affective Characteristics and Their Relation to Mathematical Literacy Measures in the Programme for International Student Assessment (PISA) 2003. "Eurasian Journal of Educational Research", (2010), p.93-112.
  A.6 Dilara Bakan Kalaycioğlu, D.B. and Berberoğlu, G., Differential Item Functioning Analysis of the Science and Mathematics Items in the University Entrance Examinations in Turkey. "Journal of Psychoeducational Assessment", 29, (2011), p.467-478.
  A.7 Berberoğlu, Giray & Tansel, aysıt, Does private tutoring increase academic achievement? Evidence from Turkey. "International Review of Education", (2014).

Book and Chapter in a Book

  A.1 Berberoğlu,G.,Waysman,M.,Toğrol,A., Middle East. "The Annotated Bibliography of International Programme Evaluation", (2000), p.261-305.
  A.2 Giray Berberoğlu, Evaluation of Science Education Programs. "International Encyclopedia of Education", 3, (2010), p.660-666.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Berberoğlu,G.,Demircioğlu,H., Factors Affecting Achievement in General Chemistry Courses Among Science Major Students. "Eğitim ve Bilim", 2, (2000), s.35-42.
  A.2 Ceylan, E. and Berberoğlu, G., Öğrencilerin Fen Başarısını Açıklayan Etmenler: Bir Model Çalışması. "Eğitim ve Bilim", 32, (2007), s.36-48.
  A.3 Berberoğlu, G., Arıkan, S., Demirtaşlı, N., İş, G. ve Çiğdem, Ö., İlköğretim 1.-5. sınıflar arasındaki öğretim programlarının kapsam ve öğrenme çıktıları açısından değerlendirilmesi. "Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama", 1, (2009), s.10-48.
  A.4 Berberoğlu, G., Milli Eğitim bakanlığı Seviye Belirleme Sınavlarının (SBS) Değerlendirilmesi. "Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama", 1, (2009), s.10-24.
  A.5 Berberoğlu, G., Cito Öğrenci izleme Sistemi(ÖİS)Öğrenci Sosyal Gelişim Programına (ÖSGP) İlişkin Ön Bulgular. "Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama", 1, (2009), s.32-42.
  A.6 Berberoğlu, G., Madde haritalama yöntemi ve Cito Türkiye Öğrenci İzleme Sistemi (ÖİS) uygulamalarında yeterlik düzeylerinin belirlenmesi. "Cito Eğitim: kuram ve Uygulama", 1, (2009), s.14-24.
  A.7 Berberoğlu, G. ve Tuncer, Özgen, Ç., Türkçe okuduğunu anlama becerileri. "Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama", 1, (2009), s.9-18.
  A.8 İş, G. Ç., Berberoğlu, G., Demirtaşlı, N., Arıkan, S. ve Özgen, Ç., Öğretim programlarının öğrenme çıktıları açısından değerlendirilmesi. "Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama", 1, (2009), s.10-30.
  A.9 Giray Berberoğlu, Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır?. "Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama", (2010), s.10-22.
  A.10 Giray Berberoğlu, Ölçme ve Değerlendirmenin Uygulamaya Yansıyan Boyutu. "Cito Eğitim:Kuram ve Uygulama", (2010), s.10-14.
  A.11 Giray Berberoğlu, Nükhet Demirtaşlı, Çiğdem İş Güzel, Serkan Arıkan, Çiğdem Özge, Okul Dışı Etmenlerin Öğrenci Başarısı ile İlişkisi. "Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama", (2010), s.28-38.
  A.12 Ömer Ahmet Konak, Giray Berberoğlu, Serkan Arıkan, Çiğdem Özgen,Çiğdem İş Güzel,, Okula Hazır Bulunuşluk Kapsamında Bilişsel ve Dil Becerileri. "Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama", (2010), s.9-20.
  A.13 Berberoğlu, G., Fen ve Teknoloji Öğretim Programlarının Kapsam Analizi. "Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama", (2011), s.10-16.
  A.14 Berberoğlu, G., İş Güzel, Ç., Toker, N., Öğrenci İzleme Sistemi’nde Yeterlik Tanımlarının Dikey İfadelendirilmesi. "Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama", (2011), s.10-12.
  A.15 Berberoğlu, G., Okullarda Ölçme ve Değerlendirme Ne Amaçla Yapılmalıdır. "Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama", (2011), s.10-24.
  A.16 Beberoğlu,G., Cito Türkiye Genel Dönem Sınavları. "Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama", (2011), s.10-16.
 

Conference Papers

  A.1 Gürçay,D., Bozkurt,A.İ., Kaptan,F., Berberoğlu,G., Öğretmen Adaylarının Fen Derslerinde Değişik Taksonomik Düzeylerdeki Başarılarının Değerlendirilmesi. "IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 2000", (2000), s.40.
  A.2 Bozkurt,A., Gürçay,D., Kaptan,F., Berberoğlu,G., Öğretmen Adaylarının Fen Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörler. "IV. fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 2000", (2000), s.56.
  A.3 Asil, M., Bakan, D., Berberoğlu, G. ve Çekinmez, Ü., Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Başarısı ile İlişkili Faktörlerin Modellenmesi. "Türkiyenin 2023 Vizyonunda Ün,iveristeye Giriş Sisteminde Sorunlar, Çözümler, Öneriler", (2009), s.259-267.
  A.4 Bakan, Dilaalara, K., Asil, M., Berberoğlu, G. ve Çekinmez, Ü., Okul ve Öğrenci Özelliklerine Göre ÖSS Sonuçlarının İncelenmesi . "Türkiyenin 2023 Vizyonunda Üniveristeye Giriş Sisteminde Sorunlar Çözümler, Öneriler", (2009), s.244-257.
  A.5 Sevgi, S. ve Berberoğlu, G., Uluslararası Matematik ve Fen Çalışmasında (TIMSS 2007)öğrencilerin matematik başarısını etkileyen öğretmen özellikleri. "8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu", (2009), s.214-242.
  A.6 Yayan, B. ve Berberoğlu, G., Uluslararası Matematik ve Fen Çalışmasında (TIMSS 2007)öğrencilerin matematik başarılarının öğrenci ve okul değişkenlerine göre incelenmesi. "8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu", (2009), s.244-245.
<< back