Assoc.Prof.Dr. ALİ EMRE MADRAN (RETIRED)
FACULTY OF ARCHITECTURE
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  
Fax :  
Address :
 

Education

  Doctorate, Middle East Technical University, Restoration

Publications (INTERNATIONAL)

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Emre Madran, Koruma İmar Planları ve Antalya Kaleiçi Örneği. "Mimarlık", -, (2001), s.32-34.
 

Conference Papers

  A.1 Emre Madran, Osmanlı İmparatorluğunda Onarım Esnafı, 16.-18. Yüzyıllar. "Uluslarüstü Bir Miras", 0, (1999), s.0.
  A.2 Emre Madran, Osmanlı İmparatorluğunda Onarım Esnafı (16.-18. Yüzyıllar). "Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı, Uluslarüstü bir Miras", (2000), s.125-150.
  A.3 Emre Madran. Ömür Bakırer, Ankara Kent merkezinde Özellikle Hanlar ve Bedestenin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi. "Tarih İçinde Ankara", -, (2000), s.105-128.
  A.4 Emre Madran, Kültür Varlıklarının Korunmasında İki Belge, İki Tavır. "Prof.Dr. Zafer Bayburtluoğlu Armağanı", -, (2001), s.371-386.
  A.5 Emre Madran, Gezi Yapıtlarında Ankara Kenti ve Yapıları. "Tarih İçinde Ankara II", -, (2001), s.155-172.
  A.6 Emre Madran, Anadolu'da 1300 M. Yılına Değin Yapılmış Türk-İslam Dönemi Yapıları Üzerine Bir Deneme. "VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu-Bildiriler", (2002), s.551-562.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Emre MADRAN, Osmanlı Devletinde Onarım Etkinlikleri/Vakıf Kurumu İlişkisi. "OSMANLI", 10, (1999), s.236-244.
  A.2 Emre MADRAN, Tarihi Miras Niteliğindeki Yapılara Müze İşlevinin Verilmesinde Kullanılacak Değerlendirme Ölçütleri. "Yeniden Müzeciliği Düşünmek", 0, (1999), s.87-98.
  A.3 Emre Madran, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Mevzuatının Gelişimi ve Yargısal Denetim. "Mekan Planlama ve Yargı Denetimi", (2000), s.156-200.
  A.4 Emre Madran, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Mevzuatının Gelişimi ve Yargısal Denetim. "Mekan Planlama ve Yargı Denetimi", -, (2001), s.156-199.
  A.5 Emre Madran, Osmanlı İmparatorluğunun Batılılaşma Sürecinde Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Yasal Düzenlemeler. "TÜRKLER", 9, (2002).
  A.6 Emre Madran, Türkiye: Geçmişten Geleceğe Bir Kültürel Miras. "Türkiye Cumhuriyetinin Temeli Kültürdür", I, (2002), s.8-55.
  A.7 Emre Madran, · Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Kültür Varliklarinin Korunmasina Iliskin Tutumlar ve Düzenlemeler. "Orta doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi", (2002).
<< back