Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Assoc.Prof.Dr. ALİ EMRE MADRAN (RETIRED)
FACULTY OF ARCHITECTURE
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  
Fax :  
Address :
 

Education

  Doctorate, Middle East Technical University, Restoration

Publications (INTERNATIONAL)

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Emre Madran, Koruma İmar Planları ve Antalya Kaleiçi Örneği. "Mimarlık", -, (2001), s.32-34.
 

Conference Papers

  A.1 Emre Madran, Osmanlı İmparatorluğunda Onarım Esnafı, 16.-18. Yüzyıllar. "Uluslarüstü Bir Miras", 0, (1999), s.0.
  A.2 Emre Madran, Osmanlı İmparatorluğunda Onarım Esnafı (16.-18. Yüzyıllar). "Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı, Uluslarüstü bir Miras", (2000), s.125-150.
  A.3 Emre Madran. Ömür Bakırer, Ankara Kent merkezinde Özellikle Hanlar ve Bedestenin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi. "Tarih İçinde Ankara", -, (2000), s.105-128.
  A.4 Emre Madran, Kültür Varlıklarının Korunmasında İki Belge, İki Tavır. "Prof.Dr. Zafer Bayburtluoğlu Armağanı", -, (2001), s.371-386.
  A.5 Emre Madran, Gezi Yapıtlarında Ankara Kenti ve Yapıları. "Tarih İçinde Ankara II", -, (2001), s.155-172.
  A.6 Emre Madran, Anadolu'da 1300 M. Yılına Değin Yapılmış Türk-İslam Dönemi Yapıları Üzerine Bir Deneme. "VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu-Bildiriler", (2002), s.551-562.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Emre MADRAN, Osmanlı Devletinde Onarım Etkinlikleri/Vakıf Kurumu İlişkisi. "OSMANLI", 10, (1999), s.236-244.
  A.2 Emre MADRAN, Tarihi Miras Niteliğindeki Yapılara Müze İşlevinin Verilmesinde Kullanılacak Değerlendirme Ölçütleri. "Yeniden Müzeciliği Düşünmek", 0, (1999), s.87-98.
  A.3 Emre Madran, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Mevzuatının Gelişimi ve Yargısal Denetim. "Mekan Planlama ve Yargı Denetimi", (2000), s.156-200.
  A.4 Emre Madran, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Mevzuatının Gelişimi ve Yargısal Denetim. "Mekan Planlama ve Yargı Denetimi", -, (2001), s.156-199.
  A.5 Emre Madran, Osmanlı İmparatorluğunun Batılılaşma Sürecinde Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Yasal Düzenlemeler. "TÜRKLER", 9, (2002).
  A.6 Emre Madran, Türkiye: Geçmişten Geleceğe Bir Kültürel Miras. "Türkiye Cumhuriyetinin Temeli Kültürdür", I, (2002), s.8-55.
  A.7 Emre Madran, · Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Kültür Varliklarinin Korunmasina Iliskin Tutumlar ve Düzenlemeler. "Orta doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi", (2002).
<< back