Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. AYŞEN YILMAZ (RETIRED)
GRADUATE SCHOOL OF MARINE SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Hacettepe University, Chemistry
  Master's, Middle East Technical University, Marine Sciences
  Doctorate, Middle East Technical University, Marine Sciences

Research

Thesis Supervised

  A.1 The Supply, Use and Distribution of Organic Carbon in The Sea of Marmara. Msc Thesis. S. Çolpan Polat. (1989)
  A.2 Bio-optical Characteristics of the Mediterranean and the Black Sea. Msc Thesis. Cristina Verdaguer Vidal. (1995)
  A.3 "Interrelationship Among Primary Production, Chlorophyll and Environmental Conditions in the Northern Levantine Basin. Phd Thesis. Dilek Ediger. (1995)
  A.4 Primary Production, Availability and Uptake of Nutrients and Photo-Adaptation of Phytoplankton in The Black Sea, The Sea of Marmara and the Eastern Mediterranean. Msc Thesis. Mehmet Kadir YAYLA. (1999)
  A.5 Nitrogen Cycling in the Black Sea. Phd Thesis. Yeşim Çoban Yıldız. (2003)
  A.6 CLIMATE CHANGE IMPACTS ON PRIMARY PRODUCTION AND ECONOMICALLY IMPORTANT FISH STOCKS IN THE SEAS SURROUNDING TURKEY. Msc Thesis. SELİN KÜÇÜKAVŞAR. (2013)
  A.7 UNCERTAINTY ASSESSMENT IN PROJECTION OF THE EXTREME RIVER FLOWS, THE CASE OF OMERLI CATCHMENT, ISTANBUL. Msc Thesis. BATUHAN EREN ENGİN. (2015)
  A.8 MODELLING OF CARBON SINK CAPACITY OF THE BLACK SEA. Msc Thesis. YELİS CENGİZ. (2016)

Project Work

  A.1 İSKENDERUN KÖRFEZİ'NDE KİRLENMEYE NEDEN OLAN FAKTÖRLER VE SU ÜRÜNLERİNE ETKİLERİ. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Daire Başkanlığı, 1 JANUARY 1981 - 1 DECEMBER 1982. Researcher .
  A.2 SEKA,TAŞUCU TESİSLERİNİN ATIKSU SİSTEMİ İŞLETME ÖNCESİ VE SONRASI OŞİNOGRAFİK-ATMOSFERİK İZLEME ÇALIŞMASI. SEKA Akdeniz Müessesesi, 1 JANUARY 1982 - 1 DECEMBER 1987. Researcher .
  A.3 İSTANBUL ATIKSU DEŞARJ PROJESİ. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 1 JANUARY 1983 - 1 DECEMBER 1993. Researcher .
  A.4 MED-POL İKİNCİ AŞAMA UZUN SÜRELİ İZLEME PROJESİ. T.C. Çevre Bakanlığı, 1 JANUARY 1983 - 1 DECEMBER 1996. Researcher .
  A.5 İZMİT KÖRFEZİ'NİN ÖZÜMLEME KAPASİTESİNİN SAPTANMASI PROJESİ. NATO / TÜBİTAK, 1 JANUARY 1984 - 1 DECEMBER 1988. Researcher .
  A.6 MERSİN KANALİZASYON DEŞARJI OŞİNOGRAFİ ÇALIŞMALARI. İller Bankası, 1 JANUARY 1984 - 1 DECEMBER 1985. Researcher .
  A.7 ULUSAL DENİZ ÖLÇÜM İZLEME VE ARAŞTIRMA PROGRAMI AKDENİZ, MARMARA, KARADENİZ ALT PROJELERİ. TÜBİTAK / DPT, 1 JANUARY 1986 - 1 DECEMBER 1996. Researcher .
  A.8 KUZEYDOĞU AKDENİZ'DE DAYANIKLI PLASTİKLERİN MİKTARLARI VE DAĞILIMLARI. IOC/UNEP, 1 JANUARY 1988 - 1 DECEMBER 1989. Researcher .
  A.9 İSKENDERUN KÖRFEZİ OŞİNOGRAFİK ARAŞTIRMA PROJESİ. İskenderun Belediyesi, 1 JANUARY 1988 - 1 DECEMBER 1989. Researcher .
  A.10 İSKENDERUN DENİZ DEŞARJ SAHASINDA DEŞARJ ÖNCESİ DENİZ-ÇEVRE ARAŞTIRMALARI. İskenderun Belediyesi ve Dünya Bankası, 1 JANUARY 1991 - 1 DECEMBER 1993. Researcher .
  A.11 DOĞU AKDENİZ'İN FİZİKSEL, BİYOLOJİK, VE KİMYASAL OŞİNOGRAFİSİNİ ARAŞTIRMA PROGRAMI, II. AŞAMA ÇALIŞMALARI. TÜBİTAK, 1 JANUARY 1991 - 1 DECEMBER 1995. Researcher .
  A.12 ULUSLARARASI KARADENİZ OŞİNOGRAFİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (CoMSBlack). NATO-LINKAGE, 1 JANUARY 1991 - 1 DECEMBER 1993. Researcher .
  A.13 İSTANBULBOĞAZI ALTSUYUNA DEŞARJ EDİLEN ATIKSULARIN TAŞINIM,KARIŞIM ÖZELLİKLERİNİN,DOĞRUDAN ÖLÇÜMLE İZLEME. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi,(İSKİ) / Dünya Bankası, 1 JANUARY 1991 - 1 DECEMBER 1994. Researcher .
  A.14 MERSİN KÖRFEZİ'NDE DENİZ DEŞARJI SİSTEMLERİNE BAZ OLUŞTURACAK OŞİNOGRAFİK ÇALIŞMALAR. Mersin Belediyesi ve Dünya Bankası, 1 JANUARY 1991 - 1 DECEMBER 1992. Researcher .
  A.15 KARADENİZ EKOSİSTEMİNİN MODELLEMESİ. NATO-SfS, 1 JANUARY 1993 - 1 DECEMBER 1997. Researcher .
  A.16 Denizlerimizde Üretkenlik ve Mikrobiyolojik Çevrim. Devlet Planlama Teşkilatı, 1 APRIL 1994 - 1 APRIL 1996. Researcher .
  A.17 Denizlerimizde Üretkenlik ve Mikrobiyolojik Çevrim. Devlet Planlama Teşkilatı, 1 APRIL 1994 - 1 APRIL 1996. Researcher .
  A.18 Denizlerimizde Üretkenlik ve Mikrobiyolojik Çevrim. Devlet Planlama Teşkilatı, 1 APRIL 1994 - 1 APRIL 1996. Researcher .
  A.19 ULUSAL GEF ÇEVRE KORUMA VE YÖNETİMİ DENİZ KESİMİ PROJESİ. T.C. Çevre Bakanlığı, 1 JANUARY 1995 - 1 DECEMBER 1997. Researcher .
  A.20 MANAVGAT İÇME VE KULLANMA SUYU PROJESİ. INTEC Inc., 1 JANUARY 1995 - 1 DECEMBER 1996. Researcher .
  A.21 The Black Sea Ecosystem Processes, Prediction and Operational Data Managements. NATO-SfP,, 1 JULY 1998 - 1 JUNE 2002. Researcher .
  A.22 The Black Sea Ecosystem Processes, Prediction and Operational Data Managements. NATO-SfS, 1 JULY 1998 - 1 JUNE 2002. Researcher .
  A.23 New Production and Nitrogen Cycling in the Black Sea. NSF/USA and TUBITAK/Turkey, 1 JANUARY 1998 - 1 JANUARY 2001. Coordinator .
  A.24 THE BLACK SEA ECOSYSTEM PROCESSES, PREDICTION AND OPERATIONAL DATA MANAGEMENTS. NATO-SfP, 1 JULY 1998 - 1 DECEMBER 2002. Researcher .
  A.25 New Production and Nitrogen Cycling in the Black Sea. NSF/TUBITAK, - . Researcher .
  A.26 Türkiye Denizlerinde Fotosentetik Üretimin Uzaktan Algılama ile İzlenmesi: SeaWifS Uydusu için Algoritma. METU/Araştırma Fonu, 1 MAY 1999 - 1 MAY 2000. Researcher .
  A.27 Environmental Security of Hazardous Substances Involved in Oil&Gas Transportation in Black&Caspian Regions. NATO-CCMS, 1 MAY 2000 - 1 NOVEMBER 2001. Researcher .
  A.28 Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'in Alt Beslenme Basamakları Dinamiği. TÜBİTAK, 1 AUGUST 2000 - 1 DECEMBER 2000. Researcher .
  A.29 CHEMO-DENITRIFICATION REACTIONS in SUBOXIC ENVIRONMENTS. NSF/USA, TÜBİTAK, NATO-SfP, 1 JANUARY 2001 - 1 JANUARY 2003. Researcher .
  A.30 Karadeniz’de Partikül Organik Maddenin Kaynaği ve Kompozisyonu. TUBİTAK, 1 AUGUST 2001 - 1 AUGUST 2003. Coordinator .
  A.31 Chemo-denitrification reactions in suboxic environments. NSF/USA (NSF OCE 0081118), NATO SfP, TÜBİTAK, 1 JANUARY 2001 - 1 JANUARY 2003. Researcher .
  A.32 Karadeniz’de Partikül Organik Maddenin Kaynağı ve Kompozisyonu . TÜBİTAK, 1 AUGUST 2001 - 1 AUGUST 2003. Coordinator .
  A.33 KARADENİZ’DE PARTİKÜL ORGANİK MADDENİN KAYNAĞI VE KOMPOZISYONU. TÜBİTAK, 1 AUGUST 2001 - 1 AUGUST 2003. Coordinator .
  A.34 Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Kıyı ve Deniz Alanlarının Biyolojik Çeşitlilik Tespiti . DSİM Projects , 1 OCTOBER 2008 - 1 NOVEMBER 2009. Local Coordinator .

Consultancy and Expert Reports

  A.1 R/V BİLİM Autumn 1999 Cruise Report, The Black Sea, The Sea of Marmara, Aegean Sea and Eastern Mediterranean, 09 September-24 October 1999.. Harvard Univ, Univ. of Washington, TÜBİTAK, NATO, (2.2000)
  A.2 Ulusal Deniz Araştırma ve İzleme Programı, Akdeniz, Marmara Denizi, Türk Boğazlar Sistemi, Karadeniz ve Atmosfer Alt Projeleri, 1995-1999 Dönemi Sentez Raporu. TÜBİTAK, (11.2000)
<< back