Prof.Dr. NİLGÜN TÜRKAN GÜLEÇ
FACULTY OF ENGINEERING
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 2682
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Geological Eng.
  Master's, Middle East Technical University, Geological Eng.
  Doctorate, University of Cambridge, Earth Sciences

Membership and Awards

 

Memberships

  A.1 Yerbilimleri (H.Ü.) Membership in editorial board . 1 JANUARY 1998 - .
  A.2 Member of the Editorial Board of Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Bülteni . - .
  A.3 Memmer of the Editorial Board of Türkiye Jeoloji Bülteni . - .
  A.4 Member of the Editorial Board of Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A - Yerbilimleri . - .
  A.5 Member of the Editorial Board of Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimler . 1 JANUARY 2000 - 1 DECEMBER 2000.
  A.6 Member of the Editorial Board of Türkiye Jeoloji Bülteni . 1 JANUARY 2000 - 1 DECEMBER 2000.
  A.7 Member of the Editorial Board of Hacettepe University Yerbilimleri Journal . 1 JANUARY 2000 - 1 DECEMBER 2000.
  A.8 Member of the Editorial Board of TÜBİTAK Turkish Journal of Earth Sciences . 1 JANUARY 2000 - 1 DECEMBER 2000.
  A.9 Member of the Editorial Board of TÜBİTAK Turkish Journal of Earth Sciences . 1 JANUARY 2001 - 1 DECEMBER 2001.
  A.10 Member of the Editorial Board of Cumhuriyet Üniversitesi Müh. Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri . 1 JANUARY 2001 - 1 DECEMBER 2001.
  A.11 Member of the Eitorial Board of Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni . 1 JANUARY 2001 - 1 DECEMBER 2001.
  A.12 Member of the Editorial Board of Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi . 1 JANUARY 2001 - 1 DECEMBER 2001.
  A.13 Editorial Board Member of Türkiye Jeoloji Bülteni . 1 JANUARY 2002 - 1 DECEMBER 2002.
  A.14 Editorial Board Member of TÜBİTAK Turkish Journal of Earth Sciences . 1 JANUARY 2002 - 1 DECEMBER 2002.
  A.15 Editorial Board Member of Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi . 1 JANUARY 2002 - 1 DECEMBER 2002.
  A.16 TÜBİTAK Turkish Journal of Earth Sciences . 1 JANUARY 2003 - 1 DECEMBER 2003.
  A.17 Hacettepe Üniversitesi YERBİLİMLERİ Dergisi . 1 JANUARY 2003 - 1 DECEMBER 2003.
  A.18 TÜBİTAK Turkish Journal of Earth Sciences . 1 JANUARY 2004 - 1 DECEMBER 2004.
  A.19 Hacettepe Üniversitesi YERBİLİMLERİ Dergisi . 1 JANUARY 2004 - 1 DECEMBER 2004.
  A.20 Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği, Danışma Değerlendirme Yönlendirme Kurulu Üyesi . 1 JANUARY 2004 - 1 DECEMBER 2004.
  A.21 TÜBİTAK Turkish Journal of Earth Sciences . 1 JANUARY 2005 - 1 DECEMBER 2005.
  A.22 YERBİLİMLERİ - Earth Sciences Journal . 1 JANUARY 2005 - 1 DECEMBER 2005.
  A.23 TUBITAK Turkish Journal of Earth Sciences, Editorial Board . 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2006.
  A.24 Türkiye Jeoloji Bülteni Editorial Board . 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2006.
  A.25 YERBİLİMLERİ - Earth Sciences Journal Editorial Board . 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2006.
  A.26 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER 2007.
  A.27 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER 2007.
  A.28 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2008 - 1 DECEMBER 2008.
  A.29 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2015 - 1 DECEMBER 2015.
  A.30 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2015 - 1 DECEMBER 2015.
  A.31 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2015 - 1 DECEMBER 2015.
 

Refereeing

  A.1 Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A - Yerbilimleri. 1998.
  A.2 YERBİLİMLERİ (H.Ü. Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni). 1998.
  A.3 TÜBİTAK Turkish Journal of Earth Sciences. 1998.
  A.4 Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni. 1998.
  A.5 Yerbilimleri. 1999.
  A.6 Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi-Yerbilimleri. 1999.
  A.7 Türkiye Jeoloji Bülteni. 1999.
  A.8 Yerbilimleri. 2000.
  A.9 Türkiye Jeoloji Bülteni. 2000.
  A.10 Selçuk Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi Dergisi. 2001.
  A.11 Türkiye Jeoloji Bülteni. 2001.
  A.12 TÜBİTAK Araştırma Projeleri. 2001.
  A.13 Fourth International Symposium on Eastern Mediterranean Geology. 2001.
  A.14 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi. 2001.
  A.15 Türkiye Petrol Jeologları Derneği (TPJD) Bülteni. 2001.
  A.16 Geological Journal. 2001.
  A.17 Türkiye Jeoloji Bülteni. 2002.
  A.18 TÜBİTAK Araştırma Projeleri. 2002.
  A.19 Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) Araştırma Projeleri. 2002.
  A.20 African Journal of Earth Sciences. 2002.
  A.21 Journal of Volcanology and Geothermal Research. 2002.
  A.22 Chemical Geology. 2002.
  A.23 TÜBİTAK Turkish Journal of Earth Sciences. 2002.
  A.24 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi. 2002.
  A.25 Selçuk Üniv. Müh. Mim. Fk. Dergisi. 2003.
  A.26 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi. 2003.
  A.27 Geological Journal. 2003.
  A.28 Hacettepe Üniv. YERBİLİMLERİ Dergisi. 2003.
  A.29 TÜBİTAK-Jülich Araştırma Projesi. 2003.
  A.30 Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) Araştırma Projeleri. 2003.
  A.31 Cumhuriyet Üniversitesi BAP. 2003.
  A.32 Dokuz Eylül Üniversitesi BAP. 2003.
  A.33 Hacettepe Üniversitesi BAP. 2003.
  A.34 MTA Dergisi. 2003.
  A.35 TÜBİTAK Araştırma Projeleri. 2003.
  A.36 Geological Magazine. 2004.
  A.37 Maden Mühendisleri Odası Derg.. 2004.
  A.38 1. Ulusal Jeokimya Sempozyumu. 2004.
  A.39 58. TJK (Türkiye Jeoloji Kurultayı). 2004.
  A.40 Hacettepe Univ. YERBILIMLERİ Derg.. 2004.
  A.41 Türkiye Jeoloji Bülteni. 2004.
  A.42 World Geothermal Congress 2005 - Full Papers. 2004.
  A.43 Hacettepe Üniv. BAP projesi. 2004.
  A.44 TÜBİTAK Turkish Journal of Earth Sciences. 2004.
  A.45 Maden Tetkik ve Arama Dergisi (MTA Derg.). 2004.
  A.46 Geological Journal. 2004.
  A.47 GSA (Geological Society America) Bulletin. 2004.
  A.48 Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) Araştırma Projeleri. 2004.
  A.49 TÜBİTAK Araştırma Projeleri. 2004.
  A.50 Niğde Üniversitesi BAP Projesi. 2005.
  A.51 Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği Projeleri. 2005.
  A.52 Journal of Asian Earth Sciences. 2005.
  A.53 Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Projesi. 2005.
  A.54 Yüzüncü Yıl Üniversitesi BAP Projesi. 2005.
  A.55 LITHOS. 2005.
  A.56 TÜBİTAK Turkish Journal of Earth Sciences. 2005.
  A.57 Geochemical Journal. 2005.
  A.58 YERBİLİMLERİ - Earth Sciences Journal. 2005.
  A.59 Dokuz Eylül Üniversitesi BAP Projesi. 2005.
  A.60 Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Dergisi. 2005.
  A.61 TÜBİTAK Araştırma Projeleri. 2005.
  A.62 Ankara Universitesi BAP Projesi. 2005.
  A.63 TUBİTAK Araştırma Projeleri. 2006.
  A.64 MTA Dergisi. 2006.
  A.65 ODTÜ BAP Projesi. 2006.
  A.66 İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi. 2006.
  A.67 YERBİLİMLERİ - Earth Sciences Journal. 2006.
  A.68 Geological Society of London. 2006.
  A.69 Osmangazi Universit6esi BAP projesi. 2006.
  A.70 Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği (TUJB) Projeleri. 2006.
  A.71 ITU BAP Projesi. 2006.
  A.72 TUBITAK Turkish Journal of Earth Sciences. 2006.
  A.73 TUBITAK Araştırma Projeleri. 2007.
  A.74 LITHOS. 2007.
  A.75 Turkish Journal of Earth Sciences. 2007.
  A.76 Geochemical Journal. 2007.
  A.77 YERBILIMLERI. 2007.
  A.78 International Journal of Earth Sciences. 2007.
  A.79 Türkiye Jeoloji Kurultayı 2007. 2007.
  A.80 Chemical Geology. 2008.
  A.81 Fırat Univ. Fen ve Muh. Bilimleri Dergisi. 2008.
  A.82 Turkish Journal of Earth Sciences. 2008.
  A.83 MTA Dergisi. 2008.
  A.84 Türkiye Jeoloji Kurultayı. 2008.
  A.85 TUBITAK Projeleri. 2008.
  A.86 BAP projects (Ankara University, Cumhuriyet University, Osmangazi University). 2009.
  A.87 Geochemistry, Geophysics, Geosystems (G-cube). 2009.
  A.88 TUBITAK project. 2010.
  A.89 YERBİLİMLERİ. 2010.
  A.90 BAP project. 2010.
  A.91 DPT project. 2010.
  A.92 Journal of Geophysical Research - SOLID EARTH. 2010.
  A.93 Türkiye Jeoloji Kurultayı. 2011.
  A.94 Yerbilimleri (Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi). 2011.
  A.95 MTA Dergisi. 2011.
  A.96 MTA Dergisi. 2012.
  A.97 AB Projeleri FP7-ENERGY. 2012.
  A.98 Chemical Geology. 2012.
  A.99 Jeoloji Mühendisliği Dergisi. 2012.
  A.100 Ankara Üniversitesi BAP. 2012.
  A.101 Journal of Asian Earth Sciences. 2012.
  A.102 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi BAP. 2012.
  A.103 Türkiye Jeoloji Bulteni. 2012.
  A.104 Fırat Üniversitesi BAP. 2012.
  A.105 Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP. 2012.
  A.106 Spectroscopy Letters. 2012.
  A.107 TUBITAK Projeleri. 2012.
  A.108 Maden Tetkik ve Arama Dergisi. 2013.
  A.109 BAP Projesi (Dokuz Eylul Universitesi). 2013.
  A.110 Jeoloji Mühendisliği Dergisi. 2013.
  A.111 TUBITAK Araştırma Projeleri. 2013.
  A.112 BAP Projesi (Yuzuncu Yıl Universitesi). 2013.
  A.113 FP7-Energy-2013 Projects. 2013.
  A.114 BAP projesi (Ankara Universitesi). 2013.
  A.115 Türkiye Jeotermal Kurultayı (TJK). 2014.
  A.116 Van 100.Yıl Universitesi BAP. 2014.
  A.117 TUBITAK-BIDEP project porposals. 2014.
  A.118 TUBITAK-CAYDAG project prosposals. 2014.
  A.119 Ankara Universitesi BAP. 2014.
  A.120 World Geothermal Congress (WGC) 2015. 2014.
  A.121 G-Cubed (Geochemistry, Geophysics, Geosystems). 2015.
  A.122 TUBITAK Project. 2015.
  A.123 TUBİTAK Proje final raporu. 2016.
  A.124 Gazi Universitesi Muhendislik Mimarlık Fakultesi Dergisi. 2016.
  A.125 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi BAP projesi. 2016.
  A.126 TÜBİTAK Proje önerisi. 2016.
  A.127 Türkiye Jeoloji Bülteni. 2017.
  A.128 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi BAP Projesi. 2017.
  A.129 Hacettepe Üniversitesi BAP projesi. 2017.
  A.130 Konya Selçuk Üniversitesi BAP Projesi. 2017.
  A.131 Istanbul Universitesi BAP Projesi. 2017.

Conference and Seminar Organization

  A.1 GšLE€ N˜LGšN, IAVCEI (Int.Assoc. of Volcanology and Chemistry of Earth's Interior). "METU", (9.1994).
  A.2 Sevük, S., Koçyiğit, A., Kelling, G., Altıner, D., Bozkurt, E., ......, Third International Turkish Geology Symposium. "METU", (9.1998).
  A.3 International Geothermal Association and Turkish Geothermal Assoc., World Geothermal Congress 2005 -devam ediyor. "METU", (1.2004).
  A.4 International Geothermal Association and Turkish Geothermal Associatio, World Geothermal Congress 2005. "METU", (4.2005).
<< back