Assoc.Prof.Dr. OSMAN GALİP YALMAN
FACULTY OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 2007
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Pol. Sci. & Public Ad
  Master's, Southampton, International Relatio
  Doctorate, Manchester University, Political Sciences

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Galip Yalman, Economic Theories of State or 'Economics Imperialism': Rent-Seeking Analysis as an Exemplar. "METU Studies in Development", 34, (2007), p.387-412.
 

Conference Papers

  A.1 Galip Yalman, Globalisaton and the State : Do We Need a New Paradigm?. "METU International Conference in Economics, Program & Abstracts", (2000), p.76.
  A.2 Galip Yalman, The Turkish Experience of Structural Adjustment in the 1980's and Beyond: A Panoply of Hegemonic Strategies. "Annual CEPSA Conference: The European Enlargement Process", (2001), p.35.
  A.3 Galip Yalman, Does 'Regionality' Matter? Changing Dynmaics of State-Market Relations in Turkey. "", (2005).
  A.4 Galip Yalman, State and Capital in the Context of Globalisation-cum-Europeanization: Reflections on the Turkish Case. "Historical Materialism Conference 2006: “New Directions in Marxist Theory”", (2006).
  A.5 Galip Yalman, Europeanisation as an Instrument for “Democratisation”: Reflections on the Recent Turkish Experience under AKP Rule . "10.Mediterranean Research Meeting, Montecatini Terme, EUI Robert Schuman Centre for Advanced Studies", (2009).
  A.6 Galip Yalman, Europeanisation as an Instrument for Democratisation: Reflections on the Turkish Case. "International Political Science Association’s Congress of 2009 Santiago, Chile", (2009).
  A.7 Galip Yalman & Pınar Bedirhanoğlu, Coping with the Crisis in the South: With or Without the IMF. "Historical Materialism Sixth Annual Conference", (2009).
  A.8 Galip Yalman, • “Crises as Driving Forces of Neoliberal ‘Transformismo’: The Case of Turkey in the 2000s”. "Historical Materialism Seventh Annual Conference,", (2010).
  A.9 Galip Yalman, • “Facets of Neoliberal Transformation: Turkey at the Crossroads in the 2000s”. "WOCMES 2010", (2010).
  A.10 Galip Yalman - Aylin Topal, The Turkish Winter of Discontent and its Aftermath: The Case of Tekel Workers. "HM 2013 Tenth Annual Conference 'Making the World Working Class'", (2013).
  A.11 Galip Yalman, Exceptionalism of the Turkish Case Revisited: Contours of an Emerging Market Economy in the Context of Global Financial Crisis. "Mediterranean Research Meeting, European University Institute", (2013).
  A.12 Galip Yalman, Crises as Driving Forces of Neoliberal Transformismo. "Annual Middle East Studies Conference of Singapore University", (2014).
  A.13 Galip Yalman, From Tekel Resistance to Soma Disaster: Victims of Privatisation. "Historical Materialism Conference 2014", (2014).
  A.14 Galip Yalman, Contours of Turkish Political Economy during the 2000s. "International Initiative for Promoting Political Economy Conference 2014", (2014).
  A.15 Galip Yalman, Strategies of Labour Containment During AKP Rule. "WOCMES 2014", (2014).

Book and Chapter in a Book

  A.1 Galip Yalman, Kalkınma ve Yoksullukla Mücadele/ Development and Poverty Alleviation. "United Nations Millenium Panel", (2001), p.44-47.
  A.2 Galip Yalman, The Turkish State and the Bourgeoisie in a Historical Perspective : A Relativist Paradigm or A Panoply of Hegemonic Strategies?. "The Politics of Permanent Crisis : Class, Ideology and the State in Turkey", (2002), p.21-54.
  A.3 Galip Yalman, Rethinking the Nature of the Beast: The Turkish State and the Process of Europeanisation. "Neoliberal Globalisation as New Imperialism:Case Studies on Reconstruction of the Periphery", (2007), p.225-243.
  A.4 GALİP YALMAN, “Veranderung der Dynamik im Verhaltnis von Staat und Markt Der Fall der Türkei im Kontext der Europaisierung".. "Perspektiven auf die Türkei", (2008), p.127-145..
  A.5 Galip Yalman & Pınar Bedirhanoğlu, State, Class and Discourse: Reflections on the Neoliberal Transformation in Turkey. "Economic Transitions to Neoliberalism in Middle Income Countries", (2009), p.107-127.
  A.6 Galip Yalman, Discourse and Practice of Poverty Reduction Strategies: Reflections on The Turkish Case in the 2000s. "Converging Europe: Transformation of Social Policy in the Enlarged European Union and in Turkey", (2011), p.227-245.
  A.7 Galip Yalman, Politics and Discourse under the AKP’s Rule. "Silent Violence", (2012), p.21-41.
  A.8 Galip Yalman, “Crises as Driving Forces of Neoliberal ‘Trasformismo’: The Contours of the Turkish Political Economy since the 2000s”. "Palgrave Handbook of Critical International Political Economy", (2016), p.239-266.
  A.9 Galip Yalman, Serdal Bahçe, Hasan Cömert, Nilgün Erdem, Elif Karaçimen, Ahmet Ha, “Financialisation and the Financial and Economic Crises: The Case of Turkey". "Financialisation and the Financial and Economic Crises", (2016), p.275-298.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Yalman, Osman Galip, 5. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. "Toplum ve Bilim", (1997), s.215-217.
  A.2 Galip Yalman-Pınar Bedirhanoğlu, Neoliberalizmin Açmazları ya da Arjantin Fiyaskosunu Tartışmanın Önemi. "Birikim", (2002), s.18-23.
  A.3 Galip Yalman, • “İktisadi Devlet Kuramları veya ‘İktisadın Emperyalizmi’: Bir Örnek olarak Rant-kollama Analizi”. "Praksis", (2010).
 

Conference Papers

  A.1 Yalman, Osman Galip, Sermaye ve Devletin Yeniden Yapılanması. "1997 Sanayi Kongresi: Genel Bakış", (1998), s.157-160.
  A.2 Galip Yalman, Siyaseti ekonomiden Ayrıştırmak Mümkün mü?. "7.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Bildiri Özetleri", (2001), s.s.176.
  A.3 GALİP YALMAN, • “Towards a Critique of Poverty Reduction Strategies: Reflections on the Recent Experience in Turkey”. "Historical Materialism Conference 2008", (2008).
  A.4 GALİP YALMAN - PINAR BEDİRHANOĞLU, Anatolian Tigers and 2001 Financial Crisis in Turkey. "Transition to Neoliberalism in Middle Income Countries", (2008).
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Galip Yalman, Hegemonya Projeleri Olarak Devletçilik, Kalkınmacılık ve Piyasa. "Liberalizm, Devlet, Hegemonya", (2002), s.315-339.
  A.2 Galip Yalman, Türkiye'de Devlet ve Burjuvazi: Alternatif Bir Okuma Denemesi. "Sürekli Kriz Politikaları", (2004), s.44-75.
  A.3 Galip Yalman, Kapitalizm ve Devlet:Kuram ve Hegemonya. "İktisat, Siyaset, Devlet Üzerine Yazılar: Prof.Dr.Kemali Saybaşılı'ya Armağan", (2006), s.35-48.
  A.4 Galip Yalman, Sosyal Politika: Refah Devletinden Sosyal Risk Yönetimine. "Cahit Talas Anısına: Güncel Sosyal Politika Tartışmaları", (2007), s.655-670.
  A.5 Galip Yalman, • “Neoliberalizm Eleştirisine Katkı: Sermaye Gruplarının Bir Anatomisini Geliştirmek". "Tülay Arın’a Armağan: İktisat Yazıları,", (2010), s.315-323.
  A.6 Galip Yalman, Devlet. "Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinlerarası İlişkiler", (2012), s.69-85.
  A.7 Galip Yalman, Türkiye Burjuvazisinin Konumu. "İkinci Cumhuriyetin Düzeni", (2012), s.55-62.
  A.8 Galip Yalman, “AKP İktidarında Devlet ve Toplum”. "Kriz ve Türkiye", (2013), s.437-449.
  A.9 Galip Yalman, AKP Döneminde Söylem ve Siyaset: Neyin Krizi?. "İktidarın Şiddeti", (2014), s.23-46.
  A.10 Galip Yalman - Aylin Topal, 2009-2010 Tekel İşçileri Direnişi, Öncesi ve Sonrası: Toplumsal Farkındalıktan, Özelleştirme Mağduriyetine. "Türkiye Ekonomisinin Dünü Bugünü Yarını", (2015), s.401-426.
  A.11 Galip Yalman, “Cyprus ‘Conflict’: Plus ça change, plus c’est la meme chose". "History, Culture and Politics in the Mediterranean", (2016), s.128-138.
  A.12 Galip Yalman, Transition to Neoliberalism: The Case of Turkey in the 1980s. "İstanbul Bilgi University Press", (2009), s.1-423.
<< back