Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. AHMET RAŞİT KAYA (RETIRED)
FACULTY OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 2007
Fax :  
Address :
 

Education

No information found.

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Raşit Kaya &Barış Çakmur, Politics and the Mass Media in Turkey. "Turkish Studies", 11, (2010), p.521-537.

Publications (NATIONAL)

 

Book and Chapter in a Book

  A.1 A.Raşit Kaya, Medya Sahipliği Sorunu Üzerine. "Basın ve Siyaset İlişkisi: Kıldan İnce, Kılıçtan Keskin", (2008), s.144.
  A.2 Raşit Kaya, Medya ve Siyaset. "18.30 Söyleşileri", (2009), s.199-146.
  A.3 Raşit Kaya, Neoliberalizmin Türkiye'ye Siyasal Etkileri Üzerine Değerlendirmeler ve Tartışma Ögeleri. "Küreselleşme,Kriz ve Türkiye'de Neoliberal Dönüşüm", (2009), s.235-260.
  A.4 Raşit Kaya, Türkiye Siyasal Yaşamında 1980'ler Sonrası Gelişmeler ve Medya. "Türkiye'de Kitle İletişimi: Dün-Bugün-Yarın", (2009), s.233-243.
  A.5 Ahmet Raşit Kaya, Cumhuriyet Kavramı ve Türkiye'deki Gelişimi. "Türkiye'nin Cumhuriyeti-Bir Cumhuriyet Sorgulaması", (2012), s.161-168.
  A.6 Raşit Kaya, Barış Çakmur, Siyaset Bilimi ve Medya Çalışmaları. "Siyaset Bilimi,Kavramlar, İdeolojiler,Disiplinlerarası İlişkiler", (2012), s.518-527.
  A.7 A.Raşit Kaya, İktidar Yumağı-Medya,Semaye,Devlet. "İmge Kitabevi", (2009), s.431.
 

Translation of a Book or Chapter in a Book

 

Review of a Book

  A.1 Raşit Kaya, Handan Arıkan, Bir Mesleki Mobilite İncelemesi - Amerika Birleşik Devletlerinde meslek Gruplarının Yaş dağılımı Analizi. "Behice Boran- Yazılar,Konuşmalar,Söyleşiler,Savunmalar", 1, (2010), s.43-166.
<< back