Prof.Dr. AHMET RAŞİT KAYA (RETIRED)
FACULTY OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 2007
Fax :  
Address :
 

Education

No information found.

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Raşit Kaya &Barış Çakmur, Politics and the Mass Media in Turkey. "Turkish Studies", 11, (2010), p.521-537.

Publications (NATIONAL)

 

Book and Chapter in a Book

  A.1 A.Raşit Kaya, Medya Sahipliği Sorunu Üzerine. "Basın ve Siyaset İlişkisi: Kıldan İnce, Kılıçtan Keskin", (2008), s.144.
  A.2 Raşit Kaya, Medya ve Siyaset. "18.30 Söyleşileri", (2009), s.199-146.
  A.3 Raşit Kaya, Neoliberalizmin Türkiye'ye Siyasal Etkileri Üzerine Değerlendirmeler ve Tartışma Ögeleri. "Küreselleşme,Kriz ve Türkiye'de Neoliberal Dönüşüm", (2009), s.235-260.
  A.4 Raşit Kaya, Türkiye Siyasal Yaşamında 1980'ler Sonrası Gelişmeler ve Medya. "Türkiye'de Kitle İletişimi: Dün-Bugün-Yarın", (2009), s.233-243.
  A.5 Ahmet Raşit Kaya, Cumhuriyet Kavramı ve Türkiye'deki Gelişimi. "Türkiye'nin Cumhuriyeti-Bir Cumhuriyet Sorgulaması", (2012), s.161-168.
  A.6 Raşit Kaya, Barış Çakmur, Siyaset Bilimi ve Medya Çalışmaları. "Siyaset Bilimi,Kavramlar, İdeolojiler,Disiplinlerarası İlişkiler", (2012), s.518-527.
  A.7 A.Raşit Kaya, İktidar Yumağı-Medya,Semaye,Devlet. "İmge Kitabevi", (2009), s.431.
 

Translation of a Book or Chapter in a Book

 

Review of a Book

  A.1 Raşit Kaya, Handan Arıkan, Bir Mesleki Mobilite İncelemesi - Amerika Birleşik Devletlerinde meslek Gruplarının Yaş dağılımı Analizi. "Behice Boran- Yazılar,Konuşmalar,Söyleşiler,Savunmalar", 1, (2010), s.43-166.
<< back