Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Assist.Prof.Dr HİMMET MURAT GÜVENÇ (RETIRED)
FACULTY OF ARCHITECTURE
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  
Fax :  
Address :
 

Education

No information found.

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Murat Guvenc, Turkey's Demography and Economic Geography: An Overview. "Südosteuropa Mitteilungen", 44, (2004), p.30-43.
 

Conference Papers

  A.1 Murat Güvenç, Beş Büyükşehirde Köken-Gelir Temelinde Mekansal Farklılaşma. "BİLANÇO 1923-1998 "Türkiye Cumhuriyetinin 75 yılına toplu Bakış", 2, (1999), p.331-350.
  A.2 Murat Güvenç, Problemes de Representation des donnees de Recensement en Turquie: Quelques propositions et exemples. "Colloque; Cartographie, Géographie et Sciences Sociales", (2000), p.70.
  A.3 Murat Guvenc, "Continuités et Changements de la Géographie Commerciale de la Ville d'İstanbul: 1910 et 1922: Etude des Profils Commerciaux des Rues du Centre Ville". "IFEA Lecture Program: 2004-5 Le Commerce dans L'Empire Ottoman: Espace, Fonctions, Organisation", (2004).
  A.4 Burcu Erciyas & Murat Guvenc, Pontic Hoards: Re-reading the Numismatic Evidence with Correspondence Analysis. "An International Interdisciplinary Conference on the Black Sea Region: Past Present and Future", (2004), p.119-120.

Book and Chapter in a Book

  A.1 Güvenç Murat Isık Oguz, A Metropolis at the Crossroads: The Changing Social Geography of Istanbul under the Impact of Globalization. "Of States and Cities: The Partioning of Urban Space", (2002), p.200-217.
  A.2 Cem Behar,Oğuz Işık,Murat Güvenç,Sema Erder, Hakan Ercan, Türkiye'nin Fırsat Penceresi:Demografik Dönüşüm ve İzdüşümleri. "TÜSİAD VE CAPİTAL", (1999), p.138.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Murat Güvenç, Istanbul'u Haritalamak; 1990 Sayımından İstanbul Manzaraları. "İstanbul Dergisi", (2000), s.35-40.
  A.2 Murat Güvenç, Istanbul/Ankara/ Kentlerin Yananlamları; Toplumsal Coğrafyalar Farklılıklar-Benzerlikler. "Istanbul Dergisi", (2000), s.80-83.
  A.3 Murat Güvenç, Yoksulluk ve Kent Üzerine. "Arredamento Mimarlık", (2001), s.63-65.
  A.4 Murat Güvenç, Toplumsal Mekan Üzerine. "XXI Mimarlık Kültürü Dergisi", (2001), s.17.
  A.5 Murat Güvenç Tansı Şenyaopılı, Krize Direniş Biçimleri : İstanbul Emek Pazarında 2001 Krizinin Toplumsal Sonuçları. "Görüş TÜSİAD Yayın Organı", (2003), s.44-48.
  A.6 Murat Guvenc, 1990-2000 Dönemi İstanbul İstihdam Haritaları. "Istanbul Dergisi", (2004), s.50-53.
  A.7 Murat Güvenc, 1990-2000 Döneminde İstanbul'un İstihdam Profilinde Dönüşüm. "İstanbul Dergisi", (2004), s.43-46.
 

Conference Papers

  A.1 Murat Güvenç, Türkiye Seçim Coğrafyasında Dönüşüm1977:1999 İller İtibariyle ilişkisel çözümlemeler. "6 Ulusal sosyal bilim Kongresi 17-19 kasım ODTUI Ankara", (1999).
  A.2 Murat Güvenç, Ankara'da Statü/Köken Farklılaşması: 1990 Sayım Örneklemleri Üzerinde "Blokmodel Çözümlemeleri". "Tarih İçinde Ankara II : Aralık 1998 Seminer Bildirileri", (2001), s.17-34.
  A.3 Murat H. Güvenç, Bilgi Çağına Geçiş Sürecinde Yerellik ve Bilgi. "Bilgi Toplumuna Geçiş: Sorunsallar/Görüşler/Yorumlar/Eleştiriler ve Tartışmalar", (2002), s.156-166.
  A.4 Murat Güvenc, Galata ve Pera 1910: Ticari ve Sosyal topografya Çözümlemeleri. "Voyvoda Caddesi Mimarlık Sohbetleri", (2003).
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Guvenç H. Murat, Kent Araştırmasına İlişkisel Yaklaşım; İşyeri-Statü Farklılaşması ve Mekansal İzdüşümleri. "Mübeccel Kıray için Yazılar", (2000), s.261-272.
  A.2 Murat Guvenç, Kent Yoksulluğu. "Yoksulluk; Bölgesel Gelişme ve Kırsal Yoksulluk, Kent Yoksulluğu", (2000), s.91-93.
  A.3 Murat Guvenç, Pervititch Haritaları: Istanbul için Bitmemiş bir Araştırma Projesi. "Jacques Pervititch Sigorta Haritalarında Istanbul", (2000), s.11-20.
  A.4 Murat Güvenç, Urban Poverty. "Yoksulluk; Bölgesel Gelişme ve Kırsal Yoksulluk, Kent Yoksulluğu", (2000), s.95-97.
  A.5 Murat Güvenç, İstanbul'da İşyeri-Statü Temelinde Segregasyon; 1990 Sayımı Üzerinde İlişkisel Çözümlemeler. "Yoksulluk;Bölgesel Gelişme ve Kırsal Yoksulluk, Kent Yoksulluğu", (2000), s.99-138.
  A.6 Murat Guvenc, Doğu Yıllıkları ve Goad-Pervitich Haritaları. "Geçmişten Günümüze Beyoğlu Cilt 1", (2004), s.115-122.
  A.7 Murat Guvenc, Tekeli Araştırmalarının Düşünsel Arka Planı Üzerine. "", (2004), s.95-103.
  A.8 Cem Behar, Murat Güvenç, Sema Erder,Oguz Işık,hakan Ercan, Türkiye'nin Fırsat penceresi: Demografik Dönüşüm ve İzdüşümleri. "TÜSİAD", (1999), s.173.
  A.9 Murat Güvenç Oguz Işık, Emlak Bankası:1926-1998. "Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı", (1999), s.363+xvi.
  A.10 Murat Guvenç ve Oğuz Işık, Emlak Bankası 1926-1998 . "Tarih Vakfı yayınları", (2000).
 

Translation of a Book or Chapter in a Book

 

Review of a Book

  A.1 Murat Güvenç, Oğuz Işık, Emlak Bankası 1926 - 1998. "", (2000).
  A.2 Murat Güvenç, The Pervititich Maps; an Unfinished Research Project for İstanbul. "İstanbul in the Insurance Maps of Jacques Pervititich", (2000), s.11-20.
  A.3 Murat Guvenc, "Nejad" ve Haydi Haydi Yeter Bitsin Bu Artık. "Nejad:1923-1995", (2001), s.37-43.
<< back