Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. HASAN ÜNAL NALBANTOĞLU (RETIRED)
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  
Fax :  
Address :
 

Education

  Doctorate, Hacettepe University, Sociology

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Modernity, State, and Religion: Theoretical Notes towards a Comparative Study". "Sojourn: Social Issues in Southeast Asia", 8, (1993), p.345-360.
  A.2 Hasan Ünal Nalbantoğlu, “Problematical Concepts, Ambivalent Identities: Western Identity seen from the Otherland''. "Innovation in Social Science Research", 8, (1995), p.183-190.
  A.3 Hasan Ünal Nalbantoğlu, “Time-Consumption and Boredom in the Modern Times” . ""S"- European Journal for Semiotic Studies 2003 [Special Issue on Semiotics in Turkey,]", 15, (2003), p.87-100.
  A.4 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Discussion" (at pages: 72-77; 177-180; 228-232; 315-318; 318-320). "Anadolu Uygarlıklarından 3. Binyıla Mesajlar: Geçmişten Geleceğe Arayışlar Buluşması", -, (2004), p.72-77;177-180.
 

Conference Papers

  A.1 Hasan Ünal Nalbantoğlu, Bahattin Akşit, Erdal Gürkan, Sezgin Tüzün, "The Reintegration of Turkish Return-Migrant Workers". "Studi Emigrazione", Anno XVIII, (1981).
  A.2 Nalbantoğlu, H. Ünal, Tekno-bilim Pazarında 'Bilgi' Üzerine Bazı Aykırı Görüşler. "Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Toplum Sempozyumu", (1999).

Book and Chapter in a Book

  A.1 Nalbantoğlu, H. Ünal, Homecoming after the Time-collapse. "Anytime", (1999).

Translation of a Book or Chapter in a Book

Review of a Book

  A.1 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Sıkıntı". "Defter", (2002), p.176-181.
  A.2 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Çin'de ve Batı'da Matematik ve Bilim". "Doğu'nun Bilgisi, Batının Bilimi", (1983), p.46-82.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Sosyal Planlamada Toplum Örgütlenmesinin Yeri: Bir Uygulanabilirlik Araştırması". "Hacettepe Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi", III, (1971).
  A.2 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Barkan’ın Ardından". "Okul Defteri", (1979).
  A.3 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Althusser'i Okumak: Bilimler Pratiği ve Felsefe Müdahalesi". "Ekonomik Yaklaşım", II, (1981), s.107-126.
  A.4 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Gerçeklik ve Bilim Pratiği Üzerine Tartışma ve Önermeler" (abstract in English). "METU Journal of Human Sciences", I, (1982).
  A.5 Hasan Ünal Nalbantoğlu, Bahattin Akşit, Sezgin Tüzün, "Mübeccel B. Kıray: Geçiş Toplumunun Sosyoloğu". "Bilim ve Sanat", (1982).
  A.6 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Positivist Bilimcilik Anlayışı ve Sosyal Bilimlerde Alternatif Felsefe Arayışları" (with abstract in English). "Impetus: Periodical Collection of Philosophy and Social Sciences", Book 1, (1986), s.1-17.
  A.7 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Teknoloji Sorununa Bazı Felsefi Yaklaşımlar Üzerine" (with abstract in English). "Impetus: Periodical Collection of Philosophy and Social Sciences", Book 2, (1987), s.9-29.
  A.8 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Modernizm hakkında Bir Tür Düşünme Denemesi". "Gösteri Sanat Edebiyat Dergisi - "Modernizm ve Türkiye" Eki", (1992), s.24-27.
  A.9 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "nostra causa agitur". "Arredamento", (1994), s.110-111.
  A.10 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Sanat ve Ötesine Giden Yolda". "Arredamento", (1994), s.136-137.
  A.11 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Çağdaş Yaşam ve Çağdaş Sanat Üzerine Heidegger'den bir Dolanım''. "Defter", (1995), s.33-38.
  A.12 Hasan Ünal Nalbantoğlu, Ulus Baker, Murat Uluğ, Kenan Güvenç, "Gündelik Hayat 1". "Mimarlık", (1996), s.35-43.
  A.13 Hasan Ünal Nalbantoğlu, Ulus Baker, Murat Uluğ, Kenan Güvenç, "Gündelik Hayat 2". "Mimarlık", (1997), s.21-30.
  A.14 Hasan Ünal Nalbantoğlu, Teknoloji Sorununa Bazı Felsefi Yaklaşımlar Üzerine. "Mimarlık", (1997), s.24-31.
  A.15 H.Ü.Nalbantoğlu, Yeni Ekonomi ve İnsan + Tartışma. "Yeni Ekonomi el Kitabı", (2001), s.117-139.
  A.16 H.Ü.Nalbantoğlu, Teknoloji, Sıkıntı ve Öteki Şeyler. "Defter", (2001), s.53-79.
  A.17 H.Ü.Nalbantoğlu, Yeni Ekonomi Koşullarında "İnsan". "Defter", (2001), s.11-23.
  A.18 H.Ü.Nalbantoğlu, Modern Çağda Zaman Tüketimi ve Sıkıntı. "Göstergebilim Tartışmaları", (2001), s.158-164.
  A.19 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Kracauer ve 'Sikinti' Yazisi Için" [Siegfried Kracauer'in "Sikinti" baslikli yazisinin çevirisine Giris]. "Defter", (2002), s.169-176.
  A.20 Hasan Ünal Nalbantoglu, "Etik, Estetik, Teknik". "Defter", (2002), s.187-229.
  A.21 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Bir Toplumbilimcinin Gecikmis Portresine Doğru". "Biyografya", (2002), s.127-140.
  A.22 Hasan Ünal Nalbantoğlu, “Üniversite A.Ş.’de bir ‘homo academicus’: ‘Ersatz’ yuppie akademisyen” . "Toplum ve Bilim ['homo academicus alla turca' özel sayısı]", (2003), s.7-42.
  A.23 Hasan Ünal Nalbantoglu, Nietzsche ve Heidegger Türkçe'nin Evinde: Farklı Dilde Aynı Metafizik. "Toplum ve Bilim ['Ulus ve Devlet' özel sayısı]", (2003), s.82-103.
  A.24 Hasan Ünal Nalbantoğlu & Erdoğan Yıldırım, “Adaletin Kurgu Sökümü Yapılabilir mi? Derrida'nın Bir Savı Üzerine Çeşitlemeler”. "Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi (HFSA)", -, (2004), s.96-113.
  A.25 Hasan Ünal Nalbantoğlu, “ ‘Kant burada da hizmetinizdedir, Fräulein’: Maria von Herbert-Immanuel Kant Yazışması”. "Doğu Batı Düşünce Dergisi,", Yıl 7,, (2004), s.27-51.
  A.26 Hasan Ünal Nalbantoğlu, “Bir Tartışma Alanı Olarak Modern ve Modernizm”. "Virgül", -, (2004), s.8-9.
  A.27 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Derrida’nın ‘Kurgusöküm’ü: ‘Özne’siz bir Söyleme Doğru". "Toplum ve Bilim", (2005), s.7-16.
  A.28 Hasan Ünal Nalbantoğlu, Özne-Yapı Gerilimi’nin düşündürdükleri. "Virgül", (2006), s.18-19..
  A.29 Hasan Ünal Nalbantoğlu, Daímon’unu yitiren Üniversite. "Toplum ve Bilim", (2007), s.181-200.
  A.30 Hasan Ünal Nalbantoğlu, “ ‘Âlem Kitsch olmuş, biz n’apalım’: Adorno, Kültür, Sanat”. "Toplum ve Bilim", (2007), s.83-118.
  A.31 Hasan Ünal Nalbantoğlu, “Gene de Unutulmayan Adam”. "Muzaffer Şerif’e Armağan: Muzaffer Şerif’ten Muzafer Sherif’e,", (2007), s.107-117..
  A.32 H.Ü.Nalbantoğlu, Prof. Şerif Mardin’in bir ‘sanı’sı üzerine: [‘Çağdaş düşünürlerimiz arasında da bir Nietzscheen’i yaratabildiğimizi sanmıyorum.’]. "Toplum ve Bilim", (2008), s.194-219..
  A.33 Hasan Ünal Nalbantoğlu, Nedir ‘Mekân’Dedikleri?. "Zaman-Mekân", (2008), s.88-105.
  A.34 Hasan Ünal Nalbantoğlu, Daímon’suz Bilim?. "Bilim ve İktidar", (2008), s.14-33.
  A.35 Hasan Ünal Nalbantoğlu, Etik, Estetik, Teknoloji. "Batı Akdeniz Mimarlık [Mimarlar Odası Antalya Şubesi Bülteni", (2008), s.8-25..
  A.36 Hasan Ünal Nalbantoğlu, Çeviri/yorum’, İhanet, Dostluk. "Pasaj", (2008), s.91-103..
  A.37 Hasan Ünal Nalbantoğlu, Türkiye’de Bir Dans Sosyolojisi İçin Peşrev. "Baykuş: Felsefe Yazıları Dergisi", (2008), s.23-47..
  A.38 Hasan Ünal Nalbantoğlu, De te fabula narratur. "Toplum ve Bilim", (2008), s.35-44..
  A.39 Nalbantoğlu, Hasan Ünal, ‘Sağlık gizi’ üzerine bir kaç söz. "Toplum ve Hekim [Community and Physician]", XXIV, (2009).
  A.40 Nalbantoğlu, Hasan Ünal, “Aura ve ötesi” . "Toplum ve Bilim", (2009), s.70-102.
 

Conference Papers

  A.1 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Osmanlı Toplumunda Tarım Teknolojisi, Artı-ürün ve Kent Ekonomisi". "Türkiye İktisat Tarihi Semineri : Metinler/Tartışmalar", (1975), s.33-70.
  A.2 Hasan Ünal Nalbantoğlu, 20. Yüzyılın Öne Çıkardığı Meslek Adamları Olarak Mühendisler. "Sanayi Kongresi '99 Bildiriler Kitabı", (2000), s.99-102.
  A.3 Hasan Ünal Nalbantoğlu, Kim Korkar Çöken Zamandan?. "Anytime", (2000), s.130-143.
  A.4 Hasan Ünal Nalbantoglu, Matematik Degerler aslinda Toplumsal-Estetik Degerler midir?. "Bilgi ve Deger: [Mugla Üniversitesi Felsefe Bölümü 'Bilgi ve Deger' Sempozyumu Bildirileri]", (2002), s.176-192.
  A.5 H.Ü.Nalbantoğlu, "Matematik Değerler aslında Toplumsal-Estetik Değerler midir?. "Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü "Bilgi ve Değer" Sempozyumu(17-18 Mayıs 2002) Bildirileri", (2002), s.176-192.
  A.6 H.Ü.Nalbantoğlu, "Enformasyon" Kölesi Tüketici, Bilgiyle Özgür Yurttaş". "Bilgi Toplumuna Geçiş: Sorunsallar/Görüşler,Yorumlar/Eleştriler ve Tartışmalar", (2002), s.63-71.
  A.7 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Aesthetics and Ethics: A Tenuous Relationship Revisited". "Aesthetics and Art in the 20th Century", (2002), s.93-108.
  A.8 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Müzikte Fay Hatlari". "21. Yüzyilin Basinda Türkiye'de Müzik Sempozyumu, 15-16 Mart 2002", (2002), s.69-81.
  A.9 Hasan Ünal Nalbantoğlu, “Modern Mimarlıkta ‘Ethos’ ve ‘Ahlâk’ Sorunu”. "Etik-Estetik [II. Mimarlık ve Felsefe Sempozyumu", -, (2004), s.40-63.
  A.10 Hasan Ünal Nalbantoğlu, İktidar İstencinden Artı-Ürüne. "Ekonomik Yaklaşım: İktisat İdeolojisi Kongreler Dizisi IV Bildiriler Kitabı", (2006), s.233-251.
  A.11 Hasan Ünal Nalbantoğlu, Üniversite A. Ş. & Ersatz Bilim. "Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumu: Muğla Üniversitesi Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Bild", (2006), s.393-404.
  A.12 Hasan Ünal Nalbantoğlu, Kant’ı ürküten üçlü: »Schwärmerei« - »Lesesucht« - »Buchmacherei«. "Immanuel Kant: Essays Presented at the Muğla University International Kant Symposium / Muğla Ünivers", (2006), s.596-609.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Hasan Ünal Nalbantoğlu, Bahattin Akşit, Trude Smoore, "Pazar için Üretimin ve Modern Teknolojinin Ankara Çevresinde İki Köy Üzerindeki Etkisi". "Türkiye'de Azgelişmiş Kapitalizm ve Köylere Girişi", (1967).
  A.2 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Prekapitalist Küçük Sanayi ve Tüccar Sermayesine Bağımlılığı". "Sanayide Küçük Üretim: Toplumsal ve Mekânsal Boyutlar", (1978).
  A.3 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Needham ve Batı Bilimi Üzerine". "Doğu'nun Bilgisi, Batının Bilimi", (1983), s.1-13.
  A.4 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Cumhuriyet Dönemi Ankara'sında Yükselen 'Orta Sınıf'Üzerine''. "Tarih İçinde Ankara", (1984), s.289-301.
  A.5 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Sanat Üretimi ve Çağdaş Öznenin Kuruluşu". "Bilgi Olarak Sanat, Olgu Olarak Sanatçı: Yeni Ontoloji", Kitap 4, (1992), s.19-30.
  A.6 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Bir Tarihsel Kurmaca: Siyasal Ahlâk Söylemi". "Siyasal Ahlâk ve Siyasal Ahlâksızlık", 2, (1993), s.278-282.
  A.7 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Modern Çağda Universitas Kavramına ne oldu?". "Kent, Planlama, Politika, Sanat: Tarık Okyay Anısına Yazılar", 2, (1994), s.437-453.
  A.8 Hasan Ünal Nalbantoğlu, " 'Yaratıcı Dehâ': Bir Modern Sanat Tabusunun Anatomisi". "Sanat ve Tabular", (1995), s.77-89.
  A.9 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Sanat ve Tabular: Kavram Çerçevesi-II". "Sanat ve Tabular", (1995), s.3-5.
  A.10 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Türkiye'de Modern Mimarlık Pratiği ve Söylemi". "70 Sonrası Mimarlık: Tartışmalar", (1996), s.104-125.
  A.11 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Mimarlık Eğitimi, Sosyoloji, ve Ötesi". "Mimarlık Eğitimi ve …", (1997).
  A.12 Hasan Ünal Nalbantoğlu, "Patikalar ve Otoyollar". "Patikalar: Martin Heidegger ve Modern Çağ", (1997), s.173-229.
  A.13 Hasan Ünal Nalbantoğlu, “ ‘Angst’ üzerine bir not”. "Anlama ve Yorum: Doğan Özlem Armağan Kitabı (60. yaşı anısına)", -, (2004), s.283-296.
  A.14 Hasan Ünal Nalbantoğlu, “Felsefede Hukuk Dilinin ve Sivil Toplum Kavramının İnanılmaz Serüvenleri”. "Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi (HFSA),", 12. Kitap, (2005), s.75-89.
  A.15 Hasan Ünal Nalbantoğlu, ‘Mekân’: Bir ‘Modern Çağ’ Kategorisini Sorgulamak. "Mimarlar Derneği-1927, Dönem Etkinlikleri: 2004-2006", (2006), s.285-303.
  A.16 Hasan Ünal Nalbantoğlu, Çizgi Ötesinden: Modern Üniversite, Sanat, Mimarlık. "ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara", (2000).
  A.17 Nalbantoğlu, Hasan Ünal, Arayışlar: Bilim, Kültür, Üniversite. "İletişim Yayınları", (2009), s.430.
<< back