Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. SÜLEYMAN TUĞRUL
GRADUATE SCHOOL OF MARINE SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  
Fax :  
Address :
 

Education

  Doctorate, Middle East Technical University, Marine Sciences

Research

Thesis Supervised

  A.1 Seasonal variations of primary production and limiting nutrients in the Izmit Bay using carbon-14 technique and their relationships with environmental factors (in Turkish). Phd Thesis. Enis Morkoç. (1991)
  A.2 Nutrient and organic carbon budgets in the Sea of Marmara: A progressive effort on the biogeochemical cycles of carbon, nitrogen and phosphorus. Phd Thesis. Sevcan Çolpan POLAT. (1995)
  A.3 The abundance and elemental composition of suspended organic matter in the Turkish seas (Black, Marmara and Mediterranean). Msc Thesis. Yeşim ÇOBAN. (1997)
  A.4 DETERMINATION OF TOTAL PHOSPHORUS AND TOTAL NITROGEN IN THE EASTERN MEDITERRANEAN WATER COLUMN. Msc Thesis. MUHAMMED FATİH SERT. (2010)
  A.5 TROPHİC STATE ASSESSMENT IN THE MERSİN BAY, NOTHEASTERN MEDITERRANEAN SEA. Msc Thesis. MEHMET SALİH KAPTAN. (2013)
  A.6 SPATIAL VARIATIONS OF PARTICULATE ORGANIC MATTER (POM) COMPOSITION AND CONCENTRATIONS IN SURFACE WATERS AND SEDIMENTS OF THE MERSIN BAY. Msc Thesis. İSMAİL AKÇAY. (2015)

Project Work

  A.1 SEKA-Akdeniz Müessesesi Taşucu kraft selulozu, kraft kağıdı ve kereste fabrikaları tesislerinin baca gazları. SEKA-Akdeniz Müessesesi Müdürlüğü, 1 JANUARY 1997 - 1 DECEMBER 1997. Researcher .
  A.2 SEKA-Akdeniz Müessesi Taşucu kraf selulozu, kraft kağıdı ve kereste fabrika tesislerinin baca gazları ile. SEKA-Akdeniz Müessesesi Müdürlüğü, 1 JANUARY 1997 - 1 DECEMBER 1997. Researcher .
  A.3 Black Sea Ecosyetm Processes and Forecasting/Operational Database Management System. NATO, 1 SEPTEMBER 1998 - 1 SEPTEMBER 2003. Researcher .
  A.4 A report on the ecosystem of the southern Black Sea. Global Environmental Facility, 1 JULY 1998 - 1 SEPTEMBER 1998. Researcher .
  A.5 Karadeniz Ekosistemi; Dönüşümler, Öngörüler, ve Uygulamalı veri Yönetımi . NATO-nsf, - . Coordinator .
  A.6 Black Sea Ecosyetm Processes and Forecasting/Operational Database Management System. NATO, 1 SEPTEMBER 1998 - 1 SEPTEMBER 2003. Researcher .
  A.7 SEKA-Akdeniz müessesi Taşucu ktaft selülozu, kraft kağıdı ve ke- reste fabrikaları tesislerinin baca gazları il. SEKA-Akdeniz Müesssesesi, 1 JANUARY 1998 - 1 DECEMBER 1998. Researcher .
  A.8 Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’in Alt Beslenme Basamakları Dinamiği: Biojeokimyasal Dönüşümler ... . TÜBİTAK, - . Coordinator .
  A.9 SEKA Taşucu kağıt Fab. Atıksu ve baca gazlari kirilik ölçümleri, deniz suyu ölçüm ve izleme . SEKA-Akdeniz İşletmesi, - . Coordinator .
  A.10 Ulusal Deniz Araştırmaları Projesi: Kadadeniz, Marmara, Ege ve Akdenizde biojeokimyasal döngüler. TUBİTAK, 1 MAY 2000 - 1 APRIL 2001. Researcher .
  A.11 Besin Çeşitliliğinin zooplanktonların Büyümelerine ve Besin Tuzları Döngülerine etkileri. TUBITAK, 1 APRIL 2000 - 1 AUGUST 2002. Researcher .
  A.12 Atmosferik Sahra Tozunun Doğu Akdeniz Fitoplankton Dinamiği Üzerine Etkisi . TUBITAK, 1 OCTOBER 2000 - 1 OCTOBER 2002. Researcher .
  A.13 SEKA-Taşucu kağıt Fab. bacagazları, katı atık, atık karakterizasyonu,. SEKA, 1 JANUARY 2000 - 1 DECEMBER 2000. Coordinator .
  A.14 Akdeniz'in Atmosfer Tozlarının Sediment., Minerol.ve Jeokimyasal Yapılarının saptanması. TUBITAK, 1 MAY 2001 - 1 MAY 2002. Researcher .
  A.15 Karadeniz'de Partikül Organik Madenini kaynağı ve kompozisyonu . TUBITAK, 1 AUGUST 2001 - 1 AUGUST 2003. Coordinator .
  A.16 Kuzeydoğu Akdeniz de yaşayan fitoplankton kompozisyonunun pigment markerlarının farklı ortam koşullarında. TUBITAK, 1 SEPTEMBER 2001 - 1 DECEMBER 2004. Researcher .
  A.17 Akdeniz'de fitoplankton iz-Pigmentlerinin Farklı ortaml koşullarında saptanması. TUBITAK, 1 JUNE 2001 - 1 DECEMBER 2002. Researcher .
  A.18 Turkish-Ukaraine Colloborative Research in the Black Sea . NSF (USA), TUBITAK, 1 JANUARY 2002 - 1 DECEMBER 2003. Researcher .
  A.19 MED POL III. Asama Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi Deniz Kesimi. Çevre Bakanlığı, 1 APRIL 2002 - 1 NOVEMBER 2002. Researcher .
  A.20 Muğla kıyılarında koyları etkilemeyecek deniz balığı yetiştirme alanlarının tespiti . TUBITAK, 1 SEPTEMBER 2002 - 1 APRIL 2004. Researcher .
  A.21 Characterization and monitoring of SEKA-TAŞUCU factories' wastrewaters and gas emissions. SEKA-TAŞUCU İŞLETMESİ, 1 JANUARY 2002 - 1 DECEMBER 2002. Coordinator .
  A.22 Akdeniz’de fitoplankton gruplarının kompozisyonu ve iz-pigmentlerinin kantitatif belirlenmesi. METU, 1 JANUARY 2002 - 1 DECEMBER 2002. Researcher .
  A.23 KDoğu Akdeniz kıyı sularında fosfor ve azot bileşikleri değişim.fitoplankton tür dağılımına etkisi. TUBITAK, 1 AUGUST 2002 - 1 AUGUST 2004. Coordinator .
  A.24 Impact of P, N variations in NE Mediterranean coastal waters to phytoplankton comp. distributions. TUBITAK, 1 AUGUST 2002 - 1 AUGUST 2004. Coordinator .
  A.25 Kuzeydoğu Akdeniz kıyı sularında fosfor ve azot değişimlerinin fitoplankton tür dağılımına etkisi. TUBITAK, 1 SEPTEMBER 2002 - 1 DECEMBER 2004. Coordinator .
  A.26 Levantin baseni pikoplankton (heterotrofik bakteri ve cyanobakteri) içerik ve dinamikleri. TUBITAK, 1 SEPTEMBER 2002 - 1 JUNE 2005. Researcher .
  A.27 Atmosferik Sahra tozunun Doğu Akdeniz fitoplankton dinamiği üzerine etkisi. TUBITAK, 1 JANUARY 2002 - 1 JUNE 2004. Researcher .
  A.28 MEDPOL Bilimsel Ölçüm ve Arştırma Projesi. Çevre Bakanlığı, 1 JANUARY 2003 - 1 DECEMBER 2003. Researcher .
  A.29 MEDPOLL Phase III. Ministry of Environment, 1 JANUARY 2004 - 1 DECEMBER 2004. Researcher .
  A.30 Kuzeydogu Akdeniz de yil boyunca degisim gösteren fitoplankton gruplarinin zaman-mekan ölçeginde izlenmesi. METU, 1 JANUARY 2004 - 1 DECEMBER 2004. Researcher .
  A.31 Karadeniz Ekosisteminin Mevcut Durumunun ve Gelecekteki Olası Davranış Biçimlerinin Saptanması. TUBITAK, 1 JANUARY 2005 - 1 JUNE 2008. Researcher .
  A.32 Med Pol FAZ III Ege Denizi ve KD Akdeniz kıyı alanlarında uzun süreli biyolojik izleme, değişim ve izlemee. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 1 JANUARY 2005 - 1 DECEMBER 2005. Coordinator .
  A.33 Kilikya Baseni Kıyısal Ekosisteminde Dolaşım,Taşınım ve Ötrafikasyon Araştırmaları. TUBITAK, 1 JUNE 2005 - 1 JANUARY 2008. Researcher .
  A.34 SESAME-Souther Europen Seas:Assessing and modelling ecoystem changes. EC, 1 NOVEMBER 2006 - 1 DECEMBER 2009. Researcher .
  A.35 MED POL- Pollution and Eutrophication Monitoring 2006 Programme. Minisstry of Environment, 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2006. Coordinator .
  A.36 SOUTHERN EUROPEAN SEAS: ASSESSING AND MODELLING ECOSYSTEM CHANGES (SESAME). EU , 1 NOVEMBER 2007 - 1 NOVEMBER 2010. Researcher .
  A.37 Southern European Seas: Assessing and Modelling Ecosystem Changes. EU , 1 MARCH 2007 - 1 APRIL 2011. Researcher .
  A.38 MED-POL NATIONAL POLLUTION MONITORING. DSİM Projects , 1 SEPTEMBER 2008 - 1 DECEMBER 2009. Local Coordinator .
  A.39 Türkiye Kıyıları Sıcak Nokta ve Hassas Alanları: Atık Özümseme Kapasitelerinin Nicel Yöntemlerle Belirlenmesi ve Sürdürülebilir Evsel Atıksu Yönetim Modellerinin Geliştirilmesi. TUBİTAK Projects , 1 MARCH 2008 - 1 AUGUST 2011. Local Coordinator .
  A.40 Urban and wastewater management along coastal areas of Turkey: Reidentification of hot stpots and sensitive areas, determination of assimination capacities by monitoring and modelling and sustainable urban wastewater investment plans(SESAME). TUBİTAK Projects , 1 MARCH 2008 - 1 MARCH 2011. Local Coordinator .
  A.41 Urban and wastewater management along coastal areas of Turkey: Reidentification of hot spots and sensitive areas, determination of assimilation capacities by monitoring and modelling and development of sustainable urban wastewater investment plans.. TUBİTAK Projects , 1 MARCH 2008 - 1 AUGUST 2011. Local Coordinator .
  A.42 MED POL 2009. DSİM Projects , 1 SEPTEMBER 2009 - 1 DECEMBER 2010. Local Coordinator .
  A.43 MED POL 2009 NATOINAL POLLUTION MONITORING. DSİM Projects , 1 SEPTEMBER 2009 - 1 DECEMBER 2010. Local Coordinator .
  A.44 MED POL 2010 Pollution Monitoring. OTHER INTERNATIONAL AGENCIES UNEM/MAP, 1 FEBRUARY 2010 - 1 FEBRUARY 2011. Local Coordinator .
  A.45 MED POL polltion monitoring in 2010. UN , 1 FEBRUARY 2010 - 1 FEBRUARY 2011. Local Coordinator .
  A.46 Pan-European infrastructure for ocean and marine data management . Projects funded within the scope The EU Frameworks Programs Cooperation Projects , 1 OCTOBER 2011 - 1 SEPTEMBER 2015. Researcher .
  A.47 Doğu akdenizde mevcut farklı ekosistemlerin-upwelling bölgeleri, açık deniz ve kıta sahanlığı suları-dinamikleri, bakteriyel ve birincil üretim potansiyelleri, üst trofik seviyelere yansımaları. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 OCTOBER 2011 - 1 OCTOBER 2014. Researcher .
  A.48 Doğu akdenizde mevcut farklı ekosistemlerin-upwelling bölgeleri, açık deniz ve kıta sahanlığı suları-dinamikleri, bakteriyel ve birincil üretim potansiyelleri, üst trofik seviyelere yansımaları . TUBİTAK Projects , 1 OCTOBER 2011 - 1 OCTOBER 2014. Researcher .
  A.49 Doğu akdenizde mevcut farklı ekosistemlerin-upwelling bölgeleri, açık deniz ve kıta sahanlığı suları-dinamikleri, bakteriyel ve birincil üretim potansiyelleri, üst trofik seviyelere yansımaları . Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) TUBITAK-1001 project, 1 OCTOBER 2011 - 1 OCTOBER 2015. Researcher .
  A.50 Pan-European infrastructure for ocean and marine data management . Projects funded within the scope The EU Frameworks Programs Cooperation Projects , 1 OCTOBER 2011 - 1 SEPTEMBER 2015. Researcher .
  A.51 Policy-oriented marine Environmental Research in the Southern EUropean Seas. Projects funded within the scope The EU Frameworks Programs Career Integration Grants (PEOPLE - Marie Curie etc.) and Infrastructure Development Program (CAPACITIES) , 1 JANUARY 2012 - 1 DECEMBER 2015. Researcher .
  A.52 Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Projesi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) funded by Ministry of Environment through TUBITAK-MAM, 1 JUNE 2012 - 1 DECEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.53 Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum . TUBİTAK Projects , 1 AUGUST 2012 - 1 SEPTEMBER 2012. Researcher .
  A.54 Derin Deniz Deşarjı Proje Hazırlama Esasları . DSİM Projects , 1 JULY 2012 - 1 SEPTEMBER. Researcher .
  A.55 Yüksek enerji çevre dinamiği: Türk bozğazlar sisteminde süreçler-TURBO . Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 AUGUST 2012 - 1 AUGUST 2015. Researcher .
  A.56 PERSEUS-Policy-oriented marine Environmental Research in the Southern EUropean Seas . Projects funded within the scope The EU Frameworks Programs Cooperation Projects , 1 JANUARY 2012 - 1 DECEMBER 2015. Researcher .
  A.57 Yüksek enerji çevre dinamiği: Türk bozğazlar sisteminde süreçler-TURBO . TUBİTAK Projects , 1 AUGUST 2012 - 1 AUGUST 2015. Researcher .
  A.58 Policy-oriented marine Environmental Research in the Southern EUropean Seas . Projects funded within the scope The EU Frameworks Programs Cooperation Projects , 1 JANUARY 2012 - 1 DECEMBER 2015. Researcher .
  A.59 Yüksek enerji çevre dinamiği: Türk bozğazlar sisteminde süreçler-TURBO. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 AUGUST 2012 - 1 AUGUST 2015. Researcher .
  A.60 Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi . BAP-2(DPT) (Excluding OYP and other Projects coordinated by President’s office) , 1 JANUARY 2012 - 1 DECEMBER 2014. Researcher .
  A.61 Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması . DSİM Projects , 1 JUNE 2012 - 1 DECEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.62 Yüksek enerji çevre dinamiği: Türk bozğazlar sisteminde süreçler-TURBO . Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 AUGUST 2012 - 1 AUGUST 2015. Researcher .
  A.63 Antalya Körfezinin oşinografik ve Biyoloıjik Özellikleri Hakkında Temel Çalışma Raporu . DSİM Projects , 1 JUNE 2012 - 1 JULY 2012. Researcher .
  A.64 Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi . Projects funded by Ministries and other Public Bodies Projects supported by public agencies (SSM, AFAD, TUJJB, TAGEM etc.) Kalkınma Bakanlığı, 1 JANUARY 2012 - 1 DECEMBER 2016. Researcher .
  A.65 Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi. Projects funded by Ministries and other Public Bodies Projects supported by public agencies (SSM, AFAD, TUJJB, TAGEM etc.) DPT project, 1 JANUARY 2012 - 1 DECEMBER 2014. Researcher .
  A.66 Policy-oriented marine Environmental Research in the Southern EUropean Seas . EU , 1 JANUARY 2012 - 1 DECEMBER. Researcher .
  A.67 Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Research Projects in the priority areas, result oriented and with multiple participants (1003, 1007 etc.) , 1 OCTOBER 2013 - 1 OCTOBER 2016. Local Coordinator .
  A.68 Bölgesel Yönetim Planları İçin Akdeniz’e Özgü geliştirilecek Göstergeler İle Denizel Çevre Hedeflerinin Belirlenmesi. . Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 FEBRUARY 2013 - 1 FEBRUARY 2016. Researcher .
  A.69 Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Research Projects in the priority areas, result oriented and with multiple participants (1003, 1007 etc.) TUBİTAK, 1 OCTOBER 2013 - 1 OCTOBER 2016. Local Coordinator .
  A.70 Deniz Dip tarama uygulamaları ve tarama malzemsinin çevresel yönetimi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Research Projects in the priority areas, result oriented and with multiple participants (1003, 1007 etc.) 1007Project, 1 OCTOBER 2013 - 1 OCTOBER 2016. Local Coordinator .
  A.71 Doğu Akdeniz’deki Atmosferik Parçacıkların, kuru ve Yaş Çökellerin Kimyasal karakterlerinin Belirlenmesi ve Türleştirilmesi: Menşe, Kaynak Bölgeler, Biyo-kullanılabilirlik ve Atmosferik Girdilerin Denizel Üretime Etkisi.. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 SEPTEMBER 2013 - 1 MARCH 2016. Researcher .
  A.72 DENİZ DİP TARAMA UYGULAMALARI VE TARAMA MALZEMESİNİN ÇEVRESEL YÖNETİMİ. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Research Projects in the priority areas, result oriented and with multiple participants (1003, 1007 etc.) , 1 OCTOBER 2013 - 1 DECEMBER 2017. Local Coordinator .
  A.73 Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi. . Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Research Projects in the priority areas, result oriented and with multiple participants (1003, 1007 etc.) , 1 OCTOBER 2013 - 1 OCTOBER 2016. Local Coordinator .
  A.74 Derin Deniz Deşarjı Proje Hazırlama Esasları. Projects funded by Ministries and other Public Bodies Projects supported by public agencies (SSM, AFAD, TUJJB, TAGEM etc.) , 1 JULY 2013 - 1 SEPTEMBER 2013. Researcher .
  A.75 DENİZ DİBİ TARAMA RAPORU HAZIRLANMASI. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) Mersin Liman İşletmesi A:Ş: (MIP-Mersin), 1 AUGUST 2014 - 1 JANUARY 2015. National Coordinator .
  A.76 DENİZLERDE BÜTÜNLEŞİK KİRLİLİK İZLEME . AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) TUBİTAK-MAM, 1 AUGUST 2014 - 1 AUGUST 2015. Local Coordinator .
  A.77 TÜBİTAK-MAM PROJESİ. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 AUGUST 2014 - 1 AUGUST 2015. Local Coordinator .
  A.78 MERSİN LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. PROJESİ. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 AUGUST 2014 - 1 JANUARY 2015. Local Coordinator .
  A.79 MERSİN KÖRFEZİ OŞİNOGRAFİK/KİRLİLİK İZLEME PROJESİ. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 1 NOVEMBER 2015 - 1 NOVEMBER 2016. Researcher .
  A.80 AKDENİZ BÜTÜNLEŞİK KİRLİLİK İZLEME 2015 YILI PROJESİ. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, 1 FEBRUARY 2015 - 1 APRIL 2016. Local Coordinator .
  A.81 MERSİN LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. PROJESİ. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) Mersin Liman İşletmesi A:Ş: (MIP-Mersin), 1 JANUARY 2015 - 1 MARCH 2016. National Coordinator .
  A.82 TÜRKİYE DENİZLERİNDE BÜTÜNLEŞİK İZLEME FAALİYETLERİ KAPSAMINDA 2015 YILI AKDENİZ KİRLİLİK VE EKOLOJİK KALİTE İZLEME VE DEĞERLENDİRME. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) TUBİTAK-MAM, 1 FEBRUARY 2015 - 1 APRIL 2016. Local Coordinator .
  A.83 MERSİN ULUSLAR ARASI LİMANI (MIP)-Dökü alanı izleme projesi. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) MERSİN ULUSLARARASI LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş., 1 JANUARY 2015 - 1 MARCH 2016. Local Coordinator .
  A.84 MERSİN KÖRFEZİ OŞİNOGRAFİK/KİRLİLİK İZLEME PROJESİ. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 OCTOBER 2015 - 1 JANUARY 2017. Local Coordinator .
  A.85 Tarama - Boşaltma Faaliyeti Sonrasında Dökü Alanı İzleme Projesi. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) MERSİN ULUSLARARASI LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş., 1 DECEMBER 2016 - 1 SEPTEMBER 2017. Local Coordinator .
  A.86 AKDENİZ BÜTÜNLEŞİK KİRLİLİK İZLEME 2016 YAZ DÖNEMİ PROJESİ. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, 1 AUGUST 2016 - 1 APRIL 2017. Local Coordinator .
  A.87 AKDENİZ BÜTÜNLEŞİK KİRLİLİK İZLEME 2016 KIŞ DÖNEMİ PROJESİ. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, 1 FEBRUARY 2016 - 1 NOVEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.88 MERSİN ULUSLARARASI LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. MERSİN LİMANI DİP TARAMASI: LİMANA YANAŞMA BÖLGESİNDE TARAMA ALANI KÖŞE KOORDİNATLARI DEĞİŞİMİ UYGUNLUĞU HAKKINDA DEĞERLENDİRME. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Consultancy, Test and Experiments MERSİN ULUSLARARASI LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş., 1 JANUARY 2016 - 1 FEBRUARY 2016. Local Coordinator .
  A.89 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - İZLEME PROJESİ. Projects funded by Ministries and other Public Bodies Projects supported by public agencies (SSM, AFAD, TUJJB, TAGEM etc.) Mersin Büyük Şehir Belediyesi, 1 JANUARY 2016 - 1 DECEMBER 2016. Researcher .
  A.90 Ulusal Deniz İzleme Değerlendirme-2016 Yaz dönemi Akdeniz İzleme Programı. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 AUGUST 2016 - 1 MAY 2017. Local Coordinator .
  A.91 SÖNMEZ ÇİMENTO PROJE A.Ş. Liman Tesisi Dolfen İlavesi ve Dip Taraması Çevresel Yönetim PLanı Raporu Hazırlama. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 APRIL 2017 - 1 JUNE 2017. Local Coordinator .
  A.92 Mersin Uluslarası Liman İşletmeciliği A.Ş. Tarama- Boşaltma Faaliyeti Sonrasında Dökü Alanı İzleme. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 APRIL 2017 - 1 JUNE 2017. Local Coordinator .
  A.93 Akdeniz İzleme Değerlendirme- 2017 Yaz-2018 Kış Dönemi Programı. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 SEPTEMBER 2017 - 1 SEPTEMBER 2018. Local Coordinator .

Consultancy and Expert Reports

  A.1 sampling and analysisi techniques for th eutrophication monitoring strategy of MED POL, MAP Tehnical report series, no: 163. UNEP/MAP Athens, (.2005)
<< back