Prof.Dr. AYŞE FERİDE ACAR (RETIRED)
FACULTY OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Sociology
  Master's, Bryn Mawr College, Sociology
  Doctorate, Bryn Mawr College, Sociology

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Feride Acar, Frauen und Akademische Bildung in der Turkei. "Zeitschrift Fur Turkeistudien", 3, (1990), p.77-91.
  A.2 Feride Acar, Women and University Education in Turkey. "Higher Education in Europe", 18, (1993), p.65-77.
  A.3 Feride Acar, Ayşe Güneş-Ayata ve Demet Varoğlu, Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık: Türkiye'de Eğitim Sektörü Örneği. "", (1999).
  A.4 Feride Acar, Ayşe Güneş-Ayata ve Demet Varoğlu, Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık: Türkiye'de Eğitim Sektörü Örneği. "", (1999).
  A.5 Feride Acar and Gülbanu Altunok, The 'politics of intimate' at the intersection of neo-liberalism and neo-conservatism in contemporary Turkey. "Women's Studies International Forum", (2012).
  A.6 Feride Acar & Gülbanu Altunok, “The ‘Politics of Intimate’ at the Intersection of Neo-Liberalism and Neo-Conservatism in Contemporary Turkey”. " Women's Studies International Forum", 41, (2013), p.14-23.
 

Conference Papers

  A.1 Feride Acar, Turkish Women in Academia. "7th Annual International Conference Women in Higher Education Orlando", (1994).
  A.2 Feride Acar, Women's Economic, Social and Cultural Rights. "Women Studies", (1997).
  A.3 Feride Acar, Patriarchal Violence against Women: Some Observations from the Perspective of CEDAW . "Report of International Conference: Combating Patriarchal Violence Against Women", (2005), p.28-29.
  A.4 Feride Acar, Fighting Violence Against Women. "IPI World Congress and 56th General Assembly Congress Report 2007", (2007), p.69-70.
  A.5 Feride Acar, Gülbanu Altunok, Elif Gözdaşoğlu Küçükalioğlu,, Gender Based Violence in the Turkish Policy Agenda: Interplay of Internal and External Dynamics Since the 1990s. "4th ECPR Conference, Pisa 6-8 September 2007", (2007).

Book and Chapter in a Book

  A.1 Feride Acar, Role Priorities and Career Patterns: A Cross-Cultural Study of Turkish and Jordanian University Teachers. "Storming the Tower: Women in the Academic World", (1990), p.129-143.
  A.2 Feride Acar, The True Path Party. "Political Parties and Democracy in Turkey", (1991), p.188-201.
  A.3 Feride Acar, Was die islamische Bewegung für Frauen so anziehend macht: Eine Untersuchung ber Frauenzeitschiften und eine Gruppe von Studentirnnen. "Fravenforschung aus der Turkei: Aufstand im haus der Fraven", (1991), p.73-92.
  A.4 Feride Acar, Women in Academic Science Careers in Turkey. "Women in Science: Token Women or Gender Equality", (1991), p.147-171.
  A.5 Feride Acar, Women in the Ideology of Islamic Revivalism: Three Islamic Women's Journals. "Islam in Modern Turkey: Religion, Politics and Literature in a Secular State", (1991), p.280-303.
  A.6 Feride Acar, Islam in Turkey. "Turkey and Europe", (1993), p.219-238.
  A.7 Feride Acar, Higher Education in Turkey: A Gold-Bracelet for Women. "World Yearbook of Education 1994: The Gender Gap in Higher Education", (1994), p.160-170.
  A.8 Feride Acar, Women and Islam in Turkey. "Women in Modern Turkish Society", (1995), p.46-60.
  A.9 Feride Acar and Ayşe Ayata, Country Report (on Republic of Turkey). "International Conference Islamic Laws & Women in the Modern World", (1996), p.456-475.
  A.10 Feride Acar, Turkey. "European Women's Studies Guide II", (1997).
  A.11 Feride Acar, Turkey. "The First CEDAW Impact Study Final Report", (2000).
  A.12 Feride Acar, Turgut Özal: Pious Agent of Liberal Transformation. "Political Leaders and Democracy in Turkey", (2002).
  A.13 Feride Acar and Ayşe Güneş-Ayata, Gender and Cultures of Education in the Turkish Secondary Education System. "Fragments of Culture", (2002), p.90-111.
  A.14 Feride Acar & Ayşe Ayata, Gessellshaftliche Geschlechterrollen und die Dynamik ihrer Veranderungen. "Geschlecht und Recht", (2003), p.19-33.
  A.15 Feride Acar, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. "The Essentials of Human Rights", (2005), p.58-61.
  A.16 Ayşe Feride Acar, Chapter 12: Conclusion. "Bridging the Gender Gap in Turkey: A Milestone Towards Faster Socio-economic Development and Poverty", (2006), p.206-214.
  A.17 Ayşe Feride Acar, Chapter 1: Introduction . "Bridging the Gender Gap in Turkey: A Milestone Towards Faster Socio-economic Development and Poverty", (2006), p.1-8.
  A.18 Ayşe Feride Acar, Chapter 3: Women's Education. "Bridging the Gender Gap in Turkey: A Milestone Towards Faster Socio-economic Development and Poverty", (2006), p.32-53.
  A.19 Feride Acar, Personal Reflections: Thoughts on the Committee's Past, Hopes for Its Future. "The Circle of Empowerment", (2007), p.340-345.
  A.20 Feride Acar and Gülbanu Altunok, "Understanding Gender Equality Demands in Turkey: Foundations and Boundaries of Women's Movements". "Gender and Society in Turkey: the Impact of Neo-liberal Policies, Political Islam and EU Accession", (2012).

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Feride Acar, Turkish Women in Academia: Roles and Careers. "METU Studies in Development", 10, (1983), s.409-446.
  A.2 Feride Acar, Working Women in a Changing Society: The Case of Jordanian Academics. "METU Studies in Development", 13, (1986), s.307-324.
  A.3 Feride Acar, Kadınların İnsan Hakları, CEDAW ve Türkiye. "Türk-İş Dergisi", (2005).
  A.4 Feride Acar, CEDAW ve Türkiye’de Durum. "Güncel Hukuk Dergisi", (2005).
 

Conference Papers

  A.1 Feride Acar, Turkish Women in Academia: Status and Trends in 1989. "Improving Employment Prospects for Women in a Changing Society: The Years Ahead", (1990), s.83-103.
  A.2 Feride Acar, Aile İçi Cinsiyet Rolleri. "Dünyada ve Türkiye'de Güncel Sosyolojik Gelişmeler", (1994), s.313-324.
  A.3 Feride Acar, Kadın ve Bilim. "Çağdaş Türkiye'de Kadın Sempozyumu", (1995), s.54-61.
  A.4 Feride Acar, Equality and Democracy. "Council of Europe Conference", (1997).
  A.5 Feride Acar, Kadınların İnsan Haklarının Gerçekleştirilmesi ve Ayrımcılığın Önlenmesinde Uluslararası Standartlar. "Hukukta Kadın Sempozyumu", (2000).
  A.6 Feride Acar, CEDAW. A Comprehensive Tool for Gender Equality. "Women’s Worlds 2005 Abstract Book", (2005), s.303.
  A.7 Ayşe Feride Acar, İnsan Hakları Hukuku ve Kadın. "Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2006 Cilt:3", (2006).
  A.8 Feride Acar, Bringing QUING in: Problems in Gender Studies and New Perspectives”, ,. "Citizenship and Cultural Identies in the EU International ESSRHA Conference Proceeding", (2008), s.31-36.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Feride Acar, Türkiye'de Kadınların Akademik Kariyere Katılımı. "Değişen Bir Toplumda Kadının İstihdam İmkanlarının Geliştirilmesi", (1990), s.81-100.
  A.2 Feride Acar, Türkiye'de İslamcı Hareket ve Kadın: Kadın dergileri ve Bir Grup Üniversite Öğrencisi Üzerinde Bir İnceleme. "Kadın Bakış Açısından 1980'ler Türkiye'sinde Kadınlar", (1990), s.69-87.
  A.3 Feride Acar, Türkiye'de Kadın Eğitimi: Yükseköğrenimde Kadın Öğrencilerin Konumu. "Kadın ve Sosyoekonomik Gelişme", (1992), s.11-22.
  A.4 Feride Acar, Bireylerarası İlişkiler ve Cinsiyet Rolleri. "Gecekondularda Ailelerarası Geleneksel Dayanışmanın Çağdaş Organizasyonlara Dönüşümü", (1993), s.195-247.
  A.5 Feride Acar, İslamcı İdeoloji ve Kadın. "Çağdaş Türkiye'de İslam", (1993), s.205-236.
  A.6 Feride Acar, Türkiye'de Kadınların Yüksek Öğrenim Deneyimi. "Türkiye'de Kadın Olmak", (1994), s.195-211.
  A.7 Feride Acar, Akademiklerinnen in der Turkei: Historische Entwicklung und heutige Situation. "Frauen in der Akademischen Welt", (1996).
  A.8 Feride Acar, Cumhuriyet ve Kadın. "Cumuhuriyetin 75. Yılında Türkiye'de Kadının Durumu", (1998).
  A.9 Feride Acar, Türkiye'de Kadın Öğretim Üyeleri. "Bilanço 98", (1998).
  A.10 Feride Acar, Uluslararası İnsan Hakları Söylemi ve Kadınların İnsan Hakları. "Kadınlar ve Gelecek", (1998).
  A.11 Feride Acar, Kadının İnsan Hakları. "İnsan Hakları Hukuku ve Kadın", (2003), s.20-29.
  A.12 Feride Acar ve Ayşe Ayata, Disiplin, Başarı ve İstikrar, Türk Ortaöğretiminde Toplumsal Cinsiyet ve Sınıfın Yeniden Üretimi . "Kültür Fragmanları, Türkiye'de Gündelik Hayat", (2003), s.101-123.
  A.13 Acar, Feride, Hukuk Merceği. "Tarihte, Dinde ve Felsefede Kadın", (2010), s.179-184.
  A.14 Acar, Feride, Kadınların İnsan Haklarında Ulusalüstü Standartlar ve Denetim: CEDAW Örneği Bağlamında Bazı Gözlemler. "Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları", (2010), s.197-206.
  A.15 Acar, Feride, Türkiye‟de Kadınların İnsan Hakları: Uluslararası Standartlar, Hukuk ve Sivil Toplum. "Kadın Hakları: Uluslararası Hukuk ve Uygulama", (2010), s.13-22.
  A.16 Acar, Feride, Türkiye`de İslamcı Hareket ve Kadın: Kadın Dergileri ve Bir Grup Üniversite Öğrencisi Üzerinde Bir İnceleme. "Kadın Bakış Açısından 1980’ler Türkiye’sinde Kadınlar (4. Baskı)", (2010), s.69-87.
  A.17 Feride Acar ve Yakın Ertürk, Kadınların İnsan Hakları: Uluslararası Standartlar, Kazanımlar, Sorunlar. "Birkaç Arpa Boyu...21. Yüzyıla Girerken Türkiye'de Feminist Çalışmalar", 1, (2011), s.281-303.
  A.18 Feride Acar and Gülbanu Altunok, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Taleplerini Anlamak: Türkiye'de Kadın Hareketinin Temelleri ve Sınırları". "Türkiye'de Refah Devleti ve Kadın", (2012).
  A.19 Feride Acar and Hakkı Onur Arıner, "Kadınların İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği". "İnsan Hakları El Kitabı", (2012).
  A.20 Feride Acar and Hakkı Onur Arıner, "Women's Human Rights and Gender Equality". "Human Rights Handbook", (2012).
  A.21 Acar, Feride; Altunok Gülbanu, Neo-liberalizm ve Neo-Muhafazakarlık Ekseninde Türkiye'de Özel Alan Politikası. "2000'ler Türkiye'sinde Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet", (2015), s.23-61.
  A.22 Acar, Feride - Arıner, Hakkı Onur, Kadınların İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği. "İç İşleri Bakanlığı Yayınları", (2009).
  A.23 Acar, Feride - Arıner, Hakkı Onur, Women’s Human Rights and Gender Equality. "The Ministry of Interior Publication", (2009).
  A.24 Ayata, A., Acar, F., Rittersberger-Tılıç, H., Beşpınar, F.U., Çelik, K, Türkiye’de İnsan Ticaretinin Farklı Formlarına Olan Talebin İncelenmesi. "İç İşleri Bakanlığı Yayınları", (2009).
  A.25 Ayata, A., Acar, F., Rittersberger-Tılıç, H., Beşpınar, F.U., Çelik, K., An Analysis of the Demand for Different Forms of Human Trafficking in Turkey. "The Ministry of Interior Publication", (2009).
<< back