Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Assoc.Prof.Dr. MUSTAFA KOÇAK
GRADUATE SCHOOL OF MARINE SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Ege University, Chemistry
  Master's, Institue of Marine Sciences, METU, Oceanography
  Doctorate, Institue of Marine Sciences, METU, Oceanography

Research

Thesis Supervised

  A.1 CHEMICAL CHARACTERIZATION AND SPECIATION OFTHE MICRO NUTRIENTS IN THE ATMOSPHERIC PARTICLES, DRY AND WET DEPOSITION MODES OVER THE EASTERN MEDITERRANEAN: BIO-AVAILABILITY AND IMPACT OF ATMOSPHERIC INPUTS ON MARINE PRODUCTIVITY. Msc Thesis. GÜLTEKİN YILMAZ. (2016)
  A.2 CHEMICAL CHARACTERIZATION AND SPECIATION OF THE MACRO NUTRIENTS IN THE ATMOSPHERIC PARTICLES, DRY AND WET DEPOSITION MODES OVER THE EASTERN MEDITERRANEAN: SOURCE AREAS, BIO-AVAILABILITY AND IMPACT OF ATMOSPHERIC INPUTS ON MARINE PRODUCTIVITY. Msc Thesis. MÜNEVVER NEHİR. (2016)

Project Work

  A.1 Policy-oriented marine Environmental Research in the Southern EUropean Seas . Projects funded within the scope The EU Frameworks Programs Cooperation Projects , 1 JANUARY 2012 - 1 APRIL 2016. Researcher .
  A.2 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (Özel Gelir) Doğu Akdeniz Aerosellerinin Kimyasal Kompozisyonunun Aydınlatılması:Menşeinin ve Kaynak bölgelerin Belirlenmesi ve Denizsel Üretime Atmosferik Besin Tuz Girdilerinin Olası Etkileri.. BAP-2(DPT) (Excluding OYP and other Projects coordinated by President’s office) , 1 NOVEMBER 2012 - 1 NOVEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.3 Deniz Ekosistem ve İklim Araştırma Merkezi (DEKOSIM). BAP-2(DPT) (Excluding OYP and other Projects coordinated by President’s office) , 1 JANUARY 2012 - 1 DECEMBER 2014. Researcher .
  A.4 Doğu Akdeniz´deki Atmosferik Parçacıkların, Kuru ve Yaş Çökellerin Kimyasal Karakterinin Belirlenmesi ve Türleştirilmesi: Menşe, Kaynak Bölgeler, Biyo-Kullanılabilirlik ve Atmosferik Girdilerin Denizs. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 SEPTEMBER 2013 - 1 MARCH 2016. Local Coordinator .
  A.5 Bölgesel Yönetim Planları İçin Akdeniz’de Özgü Geliştirilecek Göstergeler İle Denizsel Çevre Hedeflerin Belirlenmesi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 FEBRUARY 2013 - 1 FEBRUARY 2016. Researcher .
  A.6 Doğu Akdeniz´deki Atmosferik Parçacıkların, Kuru ve Yaş Çökellerin Kimyasal Karakterinin Belirlenmesi ve Türleştirilmesi: Menşe, Kaynak Bölgeler, Biyo-Kullanılabilirlik ve Atmosferik Girdilerin Denizs. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 SEPTEMBER 2013 - 1 MARCH 2016. National Coordinator .
  A.7 Doğu Akdeniz´deki Atmosferik Parçacıkların, Kuru ve Yaş Çökellerin Kimyasal Karakterinin Belirlenmesi ve Türleştirilmesi: Menşe, Kaynak Bölgeler, Biyo-Kullanılabilirlik ve Atmosferik Girdilerin Denizs. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 SEPTEMBER 2013 - 1 MARCH 2016. Local Coordinator .
  A.8 DOĞU AKDENİZ’DEKİ MİNERAL TOZUN ATMOSFERİK KOLON İÇERİSİNDEKİ DİKEY VE YATAY DAĞILIMI: KİMYASAL KOMPOZİSYON VE UZUN ERİMLİ TAŞINIM. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2014 - 1 DECEMBER 2015. Local Coordinator .
<< back