Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Lecturer Dr. SİBEL YILMAZ
DEPARTMENTS REPORTING TO PRESIDENT'S OFFICE
PublicationsMembership & Awards
E-mail :  
Url :  https://blog.metu.edu.tr/yisibel
Phone :  
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Gazi Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyatı
  Master's, Gazi Üniversitesi, Turkish Literature
  Doctorate, Gazi Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Sibel Yılmaz, Edip Cansever'in "Mendilimde Kan Sesleri" Şiiri Üzerine Bir İnceleme. "Turkish Studies", 7, (2012), p.3291-3300.
 

Conference Papers

  A.1 Sibel Yılmaz, 40 Yılın Ardından Osman Şahin Hikâyeciliği. "Gazi Üniversitesi, IV. Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Bildiriler", (2012), p.161-167.
  A.2 Sibel Yılmaz, Yaşar Nabi Nayır'ın Gözünden Balkanlar ve Türk Kültürü. "2. Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı", Bildiriler, (2013), p.379- 386.
  A.3 Sibel Yılmaz, Yekta Kopan'ın Öykücülüğü: Modern Zamanlarda İnsanlık Halleri. "International Burch Univercity, II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Bildiriler", (2014), p.844-857.
  A.4 Sibel Yılmaz, Oğuz Tansel’in Şiirlerinde Yaşama Sevinci ve Umut. "Uluslararası Türk Masal Dünyası ve Ölümünün 100. Yılında Oğuz Tansel Sempozyumu Bildiriler Kitabı", (2016), p.447-451.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Sibel Yılmaz, Yalnızlık Kalesinde Bir Kader Sürgünü: Giovanni Drogo. "Ayraç Kitap Tahlili ve Eleştiri Dergisi", (2011), s.30-31.
  A.2 Sibel Yılmaz, Ömer Behiç'in Duygularıyla İmtihanı: Bir Devrin Romanı Kırık Hayatlar Üzerine Bir İnceleme. "Kurgan Edebiyat Dergisi", (2011), s.58-60.
  A.3 Sibel Yılmaz, Tante Rosa'yı Anlamak. "Dünyanın Öyküsü", 8. sayı, (2013), s.157-159.
  A.4 Sibel Yılmaz, Belleğin Parçalanan Akışında Yolculuk. "Deliler Teknesi", (2013), s.8-9.
  A.5 Sibel Yılmaz, Anneler, Kızları ve Işıltılı Hayatlar Üzerine İki Roman. "Varlık Dergisi", 1273. sayı, (2013), s.32-35.
  A.6 Sibel Yılmaz, İçinden Taşra, Çocukluk ve Hüzün Geçen Öyküler. "İzafi Dergisi", (2013), s.78-79.
  A.7 Sibel Yılmaz, Şinasi'nin Düşünce Dünyası ve Mustafa Reşid Paşa'ya Yazdığı Kasidelerin Tematik Tahlili. "Gazi Türkiyat", Güz 2013, (2013), s.157-185.
  A.8 Sibel Yılmaz, Bize Anlayamayacağımız Şeyler Anlat Başak. "Deliler Teknesi", (2013), s.15-17.
  A.9 Sibel Yılmaz, Bilgi Yığınına Dönüşen Bir Roman: Kafamda Bir Tuhaflık. "Sözcükler Dergisi", S. 54, (2015), s.144-147.
  A.10 Sibel Yılmaz, “Rıfat Ilgaz’ın Gözüyle Verem Hastanesinin Pijamalıları". "Roman Kahramanları", Sayı:28, (2016), s.90-92.
  A.11 Sibel Yılmaz, Dost: Vüs’at Bener (Öykü İncelemesi). "14 Şubat Dünyanın Öyküsü Dergisi", Sayı 15, (2016), s.113-116.
  A.12 Sibel Yılmaz, 1940'ların Türk Şiirinde "Küçük Adam" ve Serüvenleri. "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi", Cilt 1, (2017), s.265-279.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Ayfer Yılmaz, Harun Ceylan, Funda Bulut, Fatih Sakallı, Sibel Yılmaz..., Tanpınar'ın Solmaya Mahkum Ettiği Kötülük Çiçeği: Suat. "Onlar Ölümü Seçti: Türk Romanında İntihar Olgusu Üzerine Örnek İncelemeler", (2013), s.55-71.
  A.2 Dinçer Apaydın, Tayfun Haykır, Nurabiubiu Borsokeyeva, Sibel Yılmaz ..., Abdülhalim Memduh:Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye. "Yöntem Bilgisi Açısından Osmanlı Dönemi Edebiyat Tarihleri", (2013), s.27-47.
  A.3 Sibel Yılmaz vd., Murat Gülsoy'un "Kayıp Eşyalar Bürosu" ve Yekta Kopan'ın "İyi Uykular" isimli öykülerinin incelenmesi. "Yaşayan Hikayemiz: Günümüz Türk Hikâyesi Üzerine İncelemeler", (2014), s.302-8; 325-35.
  A.4 Sibel Yılmaz, Ziya Osman Saba Şiirinde Zamanın Görünümleri. "Edebî Metinlerde Zaman Kavramına Dair İncelemeler,", (2016), s.209-220.
  A.5 Sibel Yılmaz (Sevinç Sarın ile birlikte), Sazın ve Sözün Sultanları: Yaşayan Halk Şairleri I (Aşık Basiri bölümü). "Gazi Kitabevi", (2008).
<< back