Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Lecturer Dr. MERYEM DEMİR
DEPARTMENTS REPORTING TO PRESIDENT'S OFFICE
Publications
E-mail :  
Url :  https://catalog.metu.edu.tr/acad_pers.php?prog=642&pers_id=MjI0NjU5
Phone :  +90312210 5025
Fax :  +902107951
Address :
 

Education

  Bachelor's, Istanbul University, Teacher Education
  Master's, Marmara University, Teacher Education
  Doctorate, Bilkent Üniversitesi (thesis phase), Turkish Literature

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Demir Meryem, short story:“Bir Çıkma Teklifi”. "Nikbinlik dergisi", (2003).
  A.2 Demir Meryem, kitap tanıtım-aşk:Eric Brondel,YKY: "Aşka Dair". "E Dergisi", (2003).
  A.3 Demir Meryem, short story: "Oğulu Beklerken". "Eylül Öykü dergisi", (2004).
  A.4 Demir Meryem, Jamal Mahjoub, Raşid’in Dürbünü adlı romanın eleştirisi.. "Radikal kitap eki", (2004).
  A.5 Demir Meryem, "Mardin" konulu araştırma yazısı. "Akşam-lık kitap eki", (2005).
  A.6 Demir Meryem, short story: “Günaydın”. "Kül Öykü dergisi", (2006).
  A.7 Demir Meryem, “Bir Memleket Gibidir ODTܔ adlı kitabın eleştirisi. "Radikal kitap eki", (2009).
  A.8 Demir Meryem, Sefa Şehrinden Reform Şehrine: İstanbul. "Şehr-i Sefa (yazar:Shirine Hamadeh) Kitabı Üzerine İnceleme Yazısı", 10, (2012), p.5.
 

Conference Papers

  A.1 Demir Meryem, Yıldız Cemal, Sait Faik Abasıyanık’ta Üslûp ve İçerik. "Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi", -, (2007), p.-.
  A.2 Demir Meryem, Yıldız Cemal, Oğuz Atay- “Demiryolu Hikâyecileri-bir rüya” Öyküsünün Üslûp Açısından İncelenmesi. "VI.International Language , Literature and Stylistics Symposium", -, (2007), p.-.
  A.3 Demir Meryem, Yıldız Cemal, Tek Yazar ve Aynı Şehre İki Farklı Bakış Açısı: Sait Faik’in “Havuz Başı” ve “Alemdağı’nda Var Bir Yılan” Öykülerinde İstanbul Görünümleri. "Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu (uluslararası katılımlı)", (2008), p.-.
  A.4 Demir Meryem, Yıldız Cemal, Edebi Metni Anlamada Dili İyi Bilmenin Etkisi ve Gerekliliği (Haldun Taner’in “Konçinalar” Adlı Öyküsünde İroni Ögelerinin İncelenmesi ). "Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu", -, (2008), p.-.
  A.5 Demir Meryem, Ferit Edgü’nün Papağan’ında Teklifsiz Dil-Metin Üslûbunu Oluşturmada Diyalog. "IX.International Language , Literature and Stylistics Symposium", (2009).
  A.6 Demir Meryem, Nesnel Söylem Üzerinden Kurmaca Bir Metin: Ah Ya Rab Yehova. "X.International Language , Literature and Stylistics Symposium", -, (2010), p.-.
  A.7 Meryem Demir, BİR ÜTOPYA ARAYIŞI Ali Kemal’in Fetret Romanı ve Eleştirel Söylem Çözümlemesi . "XI.International Language , Literature and Stylistics Symposium", -, (2011), p.-.
  A.8 Meryem Demir, RAŞİD’İN DÜRBÜNÜ NELERİ GÖSTERİYOR? Zaman -Uzam Bağlamında Doğudan Batıya-Geçmişten Şimdiye Gücün-Bilginin Aktarımı . "Metinlerin Kökenine Yolculuk-Uluslararası Dilbilim ve Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu", -, (2011), p.-.
  A.9 Demir Meryem, XII.International Language , Literature and Stylistics Symposium. "Moda Bağlamında Osmanlı Modernleşmesi", -, (2012), p.-.
  A.10 Demir Meryem, Temsiliyet Aracı Olarak Nobel Edebiyat Konuşmaları: Orhan Pamuk ve Necip Mahfuz Örneği . "I.International Language and Communication Symposium", 1, (2012).
  A.11 MERYEM DEMİR, Bir Dönem Romanı Olarak Ölmeye Yatmak ve Yazarın Dile Müdahalesizliği. "ILLS 2013", 1, (2013), p.47-57.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Meryem Demir, Parça Anlatılardan Oluşan Bütüncül Bir Metin: Hasanboğuldu. "KURGU Düşün, Sanat, Edebiyat Dergisi", Eylül-Ekim, (2010), s.130-132.
<< back