Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Lecturer Dr. UFUK YILDIRIM
FACULTY OF EDUCATION
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 4052
Fax :  +903122107971
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Science Education
  Doctorate, University of Warwick, Science Education

Research

Thesis Supervised

  A.1 PHYSICS TEACHERS’ BELIEFS RELATED TO TURKISH HIGH SCHOOL PHYSICS CURRICULUM: A MULTIPLE CASE STUDY. Phd Thesis. SERKAN KAPUCU. (2012)
  A.2 ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL PHYSICS TEACHERS’ PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE RELATED TO THE TEACHING OF ELECTRICITY. Phd Thesis. ERALP BAHÇİVAN. (2012)
  A.3 PERCEPTIONS OF SECONDARY SCIENCE TEACHERS ABOUT STEM EDUCATION. Msc Thesis. AYŞE NİHAN ŞATGELDİ. (2017)

Project Work

  A.1 Fizik Öğretmen Adaylarının Fizik Konularında/Problem Çözümlerinde Öğrenci Gibi Düşünebilme Becerileri .... BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 FEBRUARY 2008 - 1 DECEMBER 2009. Local Coordinator .
  A.2 Geleneksel ve Mikro-Bilgisayar Temelli Laboratuvar Uygulamalarının 9. ve 10. Sınıf Öğrencilerinin Mekanik ve Elektrik Konularındaki Başarılarına, Tutumlarına, Öz-Yeterlilik İnançlarına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkilerinin Karşılaştırılması. TUBİTAK Projects , 1 OCTOBER 2010 - 1 JULY 2012. Researcher .
  A.3 Geleneksel ve Mikro-Bilgisayar Temelli Laboratuvar Uygulamalarının 9. ve 10. Sınıf Öğrencilerinin Mekanik ve Elektrik Konularındaki Başarılarına, Tutumlarına, Öz-Yeterlilik İnançlarına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkilerinin Karşılaştırılması. TUBİTAK Projects , 1 OCTOBER 2010 - 1 JULY 2012. Researcher .
  A.4 Geleneksel ve Mikro-Bilgisayar Temelli Laboratuvar Uygulamalarının 9. ve 10. Sınıf Öğrencilerinin Mekanik ve Elektrik Konularındaki Başarılarına, Tutumlarına, Öz-Yeterlilik İnançlarına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkilerinin Karşılaştırılması. TUBİTAK Projects , 1 OCTOBER 2010 - 1 JULY 2012. Researcher .
  A.5 Türkiye´de Lise Öğrencilerinin Fizik Konularındaki Kavram Yanılgılarının Coğrafik Bölgelere göre Haritalanması. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2013 - 1 DECEMBER 2013. Local Coordinator .
<< back