Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. YALIN ARICI
FACULTY OF ENGINEERING
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 7477
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Civil Engineering
  Master's, Univ. of California at Berkeley, Civil Engineering-structures
  Master's, University of California at Berkeley, International And Area Studies
  Doctorate, University of California at Berkeley, Civil And Environmental Eng.

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Khalid Mosalam, Yalin Arici, Health monitoring of a bridge system using strong motion data. " SMART STRUCTURES AND SYSTEMS", 5, (2009), p.16.
  A.2 YALIN ARICI, Investigation of the cracking of CFRD face plates. "Computers and Geotechnics", 38, (2011), p.905-9016.
  A.3 YALIN ARICI, Behaviour of the reinforced concrete face slabs of concrete faced rockfill dams during impounding. "Structure and Infrastructure Engineering", (2011), p.14.
  A.4 YALIN ARICI, Evaluation of the Performance of the Face Slab of a CFRD during Earthquake Excitation. "Soil Dynamics and Earthquake Engineering", 55, (2013), p.71-82.
  A.5 YALIN ARICI, HALIL FIRAT OZEL, Comparison of 2D versus 3D Modelin Approaches for the Analysis of the Concrete Faced Rock-Fill Cokal Dam. "Earthquake Engineering and Structural Dynamics", 42, (2013), p.2277-2295.
  A.6 Arici, Yalin, Binici, Baris, Aldemir, Alper, Comparison of the expected damage patterns from two- and three-dimensional nonlinear dynamic analyses of a roller compacted concrete dam. "Structure and Infrastructure Engineering", 10, (2014), p.305-315.
  A.7 Akpınar, U., Binici, B., Arıcı, Y., Earthquake Stresses and Effective Damping in Concrete Gravity Dams. "Earthquakes and Structures", 6, (2014), p.251-266.
  A.8 ALDEMIR ALPER,Yılmaztürk Melek,Yücel Ali Rıza,BINICI BARIS,ARICI YALIN,Akman,A., Beton Barajların Deprem Davranıslarının Incelenmesinde Kullanılan Analiz Metodları. "Teknik Dergi", 26, (2015), p.6943-6968.
  A.9 Aldemir, A., B. Binici, Y. Arici, O. Kurc & E. Canbay, Pseudo-dynamic testing of a concrete gravity dam. "Earthquake Engineering and Structural Dynamics", 44, (2015), p.1747-1763.
  A.10 Yilmazturk, S.M., Arici, Y., Binici, B., Seismic assessment of a monolithic RCC gravity dam including three dimensional dam–foundation–reservoir interaction. "Engineering Structures", 100, (2015), p.137-148.
  A.11 Soysal, B.F., Binici, B., Arıcı, Y., Investigation of the relationship of seismic intensity measures and the accumulation of damage on concrete gravity dams using incremental dynamic analysis. "Earthquake Engineering and Structural Dynamics", 45, (2016), p.719-737.
  A.12 ÖZGENOĞLU MÜGE,ARICI YALIN,, Comparison of ASCE/SEI Standard and modalpushoverbased ground motion scaling proceduresfor pre-tensioned concrete bridges,. "Structure and Infrastructure Engineering", 13, (2017), p.1609-1623.
  A.13 Bybordiani, M., Arici, Y., The Use of 3D Modeling for the Prediction of the Seismic Demands on Concrete Gravity Dams. "Earthquake Engineering and Structural Dynamics", 46, (2017), p.1769-1789.
 

Conference Papers

  A.1 YALIN ARICI, BARIS BINICI, Seismic Analysis of a Concrete Face Rockfill Dam to Assess Plate Deformations. "COMPDYN 2009", (2009), p.6.
  A.2 YALIN ARICI, ÖYBKDB ÖN YÜZ PLAKALARINDAKĐ ÇATLAMANIN INCELENMESI. "1. Turkiye Deprem Muhendisligi ve Sismoloji Konferansi", (2011), p.10.
  A.3 Özel, H.F., Arıcı, Y.,, Comparison of 2D vs 3D Modeling Approaches for the Analyses of Concrete Faced Rockfill Dams. "15th World Earthquake Engineering Conference", (2012), p.7.
  A.4 Alper ALDEMİR , Barış BİNİCİ , Yalın ARICI, Comparisons of Two and Three Dimensional Nonlinear Dynamic Analyses Results of a Roller Compacted Concrete Dam. "Australia and South East Asia Conference in Structural Engineering", (2012).
  A.5 Alper Aldemir, Barış Binici, Yalın Arıcı, Two and Three Dimensional Nonlinear Dynamic Analysis of an RCC Dam. "10th International Conference on Advances in Civil Engineering", (2012).
  A.6 Aldemir, A., Binici, B., Arıcı, Y., Seismic Design and Performance of an High RCC Dam. "15th World Earthquake Engineering Conference", (2012), p.8.
  A.7 Y.Arici, Design of an Underground Powerhouse Cavern Using NonlinearFinite Element Analysis. "Eurock 2012, International Symposium for Rock Engineering and Sustainable Underground Construction", (2012), p.9.
  A.8 Aldemir A., Binici B., Canbay E., Kurc O. ve Arici Y., Seismic Performance Evaluation of a Concrete Gravity Dam Using Pseudo Dynamic Testing. "World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM 2013)", (2013).
  A.9 Soysal, B.F., Arıcı, Y., Nonlinear Behavior of Concrete Gravity Dams. "11th Advances in Civil Engineering", (2014).
  A.10 A. Aldemir, B. Binici, E. Canbay, Ö. Kurç ve Y. Arıcı, PSEUDO DYNAMIC TEST RESULTS OF A CONCRETE GRAVITY DAM. "Tenth U.S. National Conference on Earthquake Engineering", (2014).
  A.11 Soysal, B.F., Arıcı, Y., INCREMENTAL DYNAMIC ANALYSIS OF A GRAVITY DAM. "Tenth U.S. National Conference on Earthquake Engineering", (2014).
  A.12 B. F. Soysal, Y. Arici, The Use of Nonlinear Analyses Tools for the Structural Design of Concrete Dams. "ICOLD 25th Congress/Hydropower Symposium 15", (2015).
  A.13 A.Akman, Y.Arici, B. Binici, O. Kurc, Development of a software suite for the structural analysis and design of concrete gravity dams. "ICOLD 25th Congress/Hydropower Symposium 15", (2015).
  A.14 Bybordiani, M., Arici, Y., Motion Selection and Scaling for the Seismic Investigation of the Concrete Gravity Dams. "12th International Congress on Advances in Civil Engineering", (2016).
  A.15 Bybordiani, M., Arici, Y., Prediction of the seismic demands on concrete gravity dams using 3D vs. 2D modeling. "ICONHIC2016", (2016).
  A.16 Soysal, B.F., Arıcı, Y., Quantification of the damage states and levels on concrete gravity dams using seismic intensity measures. "ICONHIC2016", (2016).
  A.17 Bybordiani, M., Arici, Y., Motion Selection and Scaling for the Seismic Investigation of the Concrete Gravity Dams. "12th International Congress on Advances in Civil Engineering", (2016).
  A.18 Bybordiani, M., Arici, Y., Deficiencies of 2D Modelling for the Prediction of Seismic demands on the Concrete Gravity Dams. "12th International Congress on Advances in Civil Engineering", (2016).
  A.19 M. Ozgenoglu and Y. Arıcı, COMPARISON OF ASCE/SEI STANDARD (2010) AND MODAL PUSHOVER BASED GROUND MOTION SCALING PROCEDURES FOR PRE-TENSIONED CONCRETE BRIDGES. "4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 11-13 Ekim 2017", (2017).
  A.20 Milad Bybordiani and Yalın Arıcı, Structure-Soil-Structure Interaction of Adjacent Buildings Subjected to Seismic Loading. "4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 11-13 Ekim 2017", (2017).
  A.21 B. F. Soysal, Y. Arıcı, B. Binici and K. Tuncay, BETON AĞIRLIK BARAJLARININ GÖÇME DURUMLARININ BELİRLENMESİNDE ÖRTÜŞMELİ KAFES VE SONLU ELEMAN YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. "4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 11-13 Ekim 2017", (2017).
  A.22 B. F. Soysal, Y. Arıcı, B. Binici and K. Tuncay, MASİF BETON YAPILARDA HASAR İLERLEMESİ SİMÜLASYONU, ÖRTÜŞMELİ KAFES MODELİ VE SONLU ELEMANLAR YAKLAŞIMLARI KARŞILAŞTIRMASI. "4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 11-13 Ekim 2017", (2017).
  A.23 B.F. Soysal , B.Ö. Ay ve Y. Arıcı, BETON AĞIRLIK BARAJLARININ DOĞRUSAL OLMAYAN SİSMİK ANALİZLERİNDE KULLANILAN YER HAREKETİ SEÇME VE ÖLÇEKLEME TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ. "4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 11-13 Ekim 2017", (2017).
  A.24 M. Bybordiani, Y. Arıcı, THE USE OF 3D MODELING FOR THE PREDICTION OF THE SEISMIC DEMANDS ON THE GRAVITY DAMS. "16 th World Conference on Earthquake Engineering, 16WCEE 2017", (2017).
  A.25 Berat Feyza Soysal, Bekir Özer Ay, Yalin Arici, An Evaluation of the Ground Motion Scaling Procedures for the Nonlinear Seismic Analysis of Concrete Gravity Dams. "X International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2017", 199, (2017).
  A.26 Utku Albostana, Tunc Bahcecioglu, Yalin Arici, Ozgur Kurc, Nonlinear Seismic Dam and Foundation Analysis Using Explicit Newmark Integration Method with Static Condensation. "X International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2017", 199, (2017).
  A.27 B. Feyza Soysal, Beyazit B. Aydin, Kagan Tuncay, Yalin Arıcı and Baris Binici, OVERLAPPING LATTICE SIMULATION OF CONCRETE GRAVITY DAM COLLAPSE SCENARIOS. "COMPDYN 2017 6th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in SDEE", (2017).

Publications (NATIONAL)

 

Conference Papers

  A.1 Alper ALDEMİR , Barış BİNİCİ , Yalın ARICI, SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETON BİR BARAJIN DEPREM GÜVENLİĞİNİN ÇEŞİTLİ SEVİYE MODELLER İLE İRDELENMESİ. "3. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu", (2012).
  A.2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına, Beton Barajlar Tasarım İlkeleri Rehberi. "Barajlar Kongresi", (2012), s.81.
  A.3 Arıcı, Y., Ön Yüzü Beton Kaplı Barajların Statik Yükler Altında Davranışları.. "Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu", (2012).
  A.4 Özel, H.F., Arıcı, Y.,, ÖYBKKDB´lerin Dinamik Yükler Altında Davranışları,. "3. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu", (2012).
  A.5 Arıcı, Y., Binici, B., Akman, A., Akman S.B., Köprübaşı Barajı Gömülü HES Yapısı Kaya Tahkimatı. "2. Barajlar Kongresi, DSİ", (2013).
  A.6 Silindirle Sıkıştırılmış Beton Barajların Kalibrasyonu, Soysal, B.F., Arıcı, Y. "2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı", (2013).
  A.7 A. Aldemir, B. Binici, E. Canbay, Ö. Kurç ve Y. Arıcı, Dinamik Benzeri Yöntemlerle Bir Beton Ağırlık Barajın Sismik Performansının Değerlendirilmesi. "2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı", (2013).
  A.8 Soysal, B.F., Arıcı, Y., ARTIMLI DİNAMİK ANALİZ YÖNTEMİ İLE BETON AĞIRLIK BARAJLARDAKİ HASAR BELİRLENMESİ. "3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı", (2015).
  A.9 M. Bybordiani, Y.Arıcı, On Soil-Structure Interaction Analysis of Concrete Gravity Dams in Frequency Domain. "3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı", (2015).
  A.10 B.F. Soysal, Y. Arıcı, BETON AĞIRLIK BARAJLARIN SİSMİK DAVRANIŞINI ETKİLEYEN PARAMETRELER. "3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı", (2015).
<< back