Assoc.Prof.Dr. TÜLİN YANIK
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 6465
Fax :  +903122107976
Address :
 

Education

  Doctorate, The George Washington University, Genetics And Cell Biology

Research

Thesis Supervised

  A.1 ALTERATIONS OF HYPOTHALAMIC NEUROPEPTIDES INVOLVED IN FOOD INTAKE AND APPETITE IN OLANZAPINE MONOTHERAPY. Msc Thesis. DENİZ SEZLEV. (2012)
  A.2 DETERMINATION OF HYPOTHALAMIC NEUROPEPTIDE LEVELS INVOLVED IN APPETITE REGULATION IN ATYPICAL ANTIPSYCHOTIC DRUG, RISPERIDONE TREATMENT. Msc Thesis. CANAN KURŞUNGÖZ. (2012)
  A.3 DETECTING G-PROTEIN COUPLED RECEPTOR INTERACTIONS USING ENHANCED GREEN FLUORESCENT PROTEIN REASSEMBLY. Msc Thesis. GÖZDE KUMAŞ. (2012)
  A.4 INVESTIGATION OF THE CELLULAR MECHANISIMS UNDERLYING THE CARBOXYPEPTIDASE E MUTATION. Msc Thesis. FERİDE KAŞIKÇI. (2014)
  A.5 EFFECTS OF METFORMIN ON OLANZAPINE INDUCED WEIGHT GAIN IN MALE WISTAR RATS: THE CHANGE OF HYPOTHALAMIC NEUROHORMONES INVOLVED IN BODY WEIGHT REGULATION. Msc Thesis. GİZEM KURT. (2014)
  A.6 EFFET OF MATERNAL HIGH FAT DIET ON HYPOTHALAMUS VACULARITE OF THEIR OFFSPRING. Msc Thesis. HİKMET TANER TEKER. (2014)
  A.7 DETECTION OF HYPOTHALAMIC NEUROPEPTIDE LEVELS INVOLVED IN APPETITE REGULATION IN ARIPIPRAZOL TREATMENT. Msc Thesis. SERHAT ÖZDEMİR. (2014)

Project Work

  A.1 Sizofreni ve metabolik sendrom. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JUNE 2008 - 1 DECEMBER 2009. Local Coordinator .
  A.2 Psikotik Bozukluklar ve Metabolik Sendrom: Atipik antipsikotiklerin monoamin nörotransmitter genlerin açılım düzeylerine etkileri. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JUNE 2008 - 1 DECEMBER 2009. Local Coordinator .
  A.3 Şizofren Hastaların Tedavisinde Kullanılan Atipik Antipsikotik Olanzopine´nin Neden Olduğu Aşırı Kilo Alma Yan Etki Mekanizmalarının Nörohormon Gen ve Protein Seviyelerinde İncelenmesi. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2010 - 1 DECEMBER 2010. Local Coordinator .
  A.4 Karboksipeptidaz E´nin Nöroproteksiyondaki Rolünün Hücresel Mekanizmalarının İncelenmesi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 OCTOBER 2011 - 1 OCTOBER 2013. Local Coordinator .
  A.5 Karboksipeptidaz E´nin Nöroproteksiyondaki Rolünün Hücresel Mekanizmalarının İncelenmesi. TUBİTAK Projects , 1 OCTOBER 2011 - 1 OCTOBER 2013. Local Coordinator .
  A.6 Polikistik Over Sendromunda Yeme Mekanizmalarını Düzenleyen Hipotalamik Hormonların Periferal Düzeylerinin Belirlenmesi. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2011 - 1 DECEMBER 2011. Local Coordinator .
  A.7 Şizofren hastaların tedavisinde kullanılan atipik antipsikotik olanzopinenin neden olduğu aşırı kilo alma yan etki mekanizmalarının nörohormon gen ve protein seviyelerinde incelenmesi. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2011 - 1 DECEMBER 2011. Local Coordinator .
  A.8 Kokain Ve Amfetamin İle Regüle Edilen Transkript(cart) İle Etkileşip Erk Fosforilasyonunu Tetikleyen G-Proteine Kenetli Reseptörün Tespiti. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2012 - 1 DECEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.9 Kokain ve Amfetamin Ile Regüle Edilen Transcript" (CART) Peptidini Tanıyan G-Proteine Kenetli Reseptör Adaylarının Tayini.. TUBİTAK Projects , 1 NOVEMBER 2012 - 1 OCTOBER 2013. Researcher .
  A.10 Kokain ve Amfetamin ile regüle edilen Transkript(CART) ile etkileşip ERK fosforilasyonunu Tetikleyen G-Proteine Kenetli Reseptörün Tespiti. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2012 - 1 DECEMBER 2012. Local Coordinator .
  A.11 Atipik Antipsikotiklere Bağlı Kilo Almasında Santral Nöropeptitlerin Rolü Ve Tedavide Metforminin Etkinliği.. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2012 - 1 DECEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.12 Atipik Antipsikotiklere Bağlı Kilo Almasında Santral Nöropeptitlerin Rolü Ve Tedavide Metforminin Etkinliği.. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2012 - 1 DECEMBER 2014. Local Coordinator .
  A.13 Atipik Antipsikotiklere bağlı kilo alma ında santral nöropeptitlerin rölü ve tedavide metforminin etkinliği. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2012 - 1 DECEMBER 2012. Local Coordinator .
  A.14 Aşırı Yağlı Diyetle Beslenen Hamile Dişi Sıçan Yavrularının Hipotalamus Damarlarında Görülen Değişikliklerin Incelenmesi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Short term (shorter than 1 year) research projects with small budget (lower than 30.000 TL) ( 1002 etc.) , - . Local Coordinator .
  A.15  Aşırı Yağlı Diyetle Beslenen Hamile Dişi Sıçan Yavrularının Hipotalamus Damarlarında Görülen Değişikliklerin Incelenmesi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Short term (shorter than 1 year) research projects with small budget (lower than 30.000 TL) ( 1002 etc.) , 1 MAY 2013 - 1 MAY 2014. Local Coordinator .
  A.16 Kalori Kısıtlamasının Beyin Yaşlanmasına Etkileri. OTHER , 1 DECEMBER 2013 - 1 NOVEMBER 2015. Local Coordinator .
  A.17 Kokain ve Amfetamin ile Regüle Edilen Transkript (CART)´le Etkileşip ERK fosforilasyonunu tetikleyen belirlenmiş on GPCR geninin qRT-PCR ile doğrulanması.. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2014 - 1 DECEMBER 2014. Local Coordinator .
  A.18 Isı şoku altında termofilik arkea'da (model: Thermoplasma volcanium) global gen anlatımındaki farklılaşmanın mikrodizin tekniği ile analizi. BAP-1 BAP-1 , - . Researcher .
  A.19 G-proteine Kenetli Reseptörlerin Birbirleri ile Olan Etkileşimlerinin Çift Moleküllü Floresan Birleşme (BiFC) ve Förster Rezonans Enerji Transferi (FRET) Metotları ile Araştırılması. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2016 - 1 DECEMBER 2016. Researcher .
<< back