Lecturer MUHTAR URAL ULUER
FACULTY OF ENGINEERING
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 7236
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Mechanical Eng.
  Master's, Middle East Technical University, Mechanical Eng.

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Uluer, M.U., Ünver, H.Ö., Gök, G., Fescioğlu-Ünver, N., Kılıç, S.E, A Framework for Energy Reduction in Manufacturing Process Chains (E-MPC) and a Case Study from the Turkish Household Appliance Industry. "Journal of Cleaner Production", 112, (2016), p.3342 - 3360.
 

Conference Papers

  A.1 Uluer, M.U., Kılıç, S.E., A Multi-Objective Bidding Algorithm for Shop-Floor Control. "Proceedings of the 13th International Conference on Machine Design and Production", 2, (2008), p.815-828.
  A.2 Uluer, M.U., Gök, G., Ünver, H.Ö., Kılıç, S.E., Towards a Decision Support Framework for Sustainable Manufacturing. "Sustainable Manufacturing - Shaping Global Value Creation: Proceedings of CIRP GCSM2011", (2011), p.83-88.
  A.3 Ünver, H.Ö., Uluer, M.U., Altın, A., Taşcıoğlu, Y., Kılıç, S.E., An Eco-Improvement Methodology for Reduction of Product Embodied Energy in Discrete Manufacturing. "Leveraging Technology for a Sustainable World: Proceedings of CIRP LCE2012", (2012), p.405-410.
  A.4 Uluer, M.U., Ünver, H.Ö., Kılıç, S.E., An Eco-Tracking System for Environmentally Conscious Manufacturing. "Proceedings of the 15th International Conference on Machine Design and Production", 2, (2012), p.845-855.
  A.5 Altıntaş, R.S., Uluer, M.U., Ünver, H.Ö., Kılıç, S.E., A Theoretical Energy Consumption Prediction Model for Prismatic Parts Using STEP AP224 Features. "Innovative Solutions: Proceedings of CIRP GCSM2013", (2013), p.655–660.
  A.6 Uluer, M.U., Ünver, H.Ö., Akkuş, K., Kılıç, S.E., A Model for Predicting Theoretical Process Energy Consumption of Rotational Parts Using STEP AP224 Features. "Re-Engineering Manufacturing for Sustainability: Proceedings of CIRP LCE2013", (2013), p.141–146.
  A.7 Uluer, M.U., Ünver, H.Ö., Akkök, M., Kılıç, S.E., An Investigation into Power and Energy Requirements for the Auxiliary Components of a CNC Lathe. "Proceedings of the 17th International Conference on Machine Design and Production", 2, (2016), p.611-628.

Publications (NATIONAL)

 

Conference Papers

  A.1 Uluer, M. U., Lotfi Sadigh, B., Şen, D.T., Kılıç, S.E., San-Tez Projesi: OSTİM’de KOBİ’lere Yönelik Sanal Fabrika Sisteminin Geliştirilmesi. "Üniversite Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi – 2008 Bildiri Kitabı", (2008), s.88 - 95.
  A.2 Lotfi Sadigh, B., Uluer, M.U., Ünver, H.Ö., Kılıç, S.E., Sanal İmalat Sistemleri. "2. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu Bildiriler Kitabı", (2010), s.367 - 378.
  A.3 Uluer, M.U., Lotfi Sadigh, B., Ünver, H.Ö., Kılıç, S.E., KOBİ’lerde Sanal Üretime Doğru: Bir Üretim Parkında Dağıtık İş Zekası Yapısı Tasarımı. "İleri Teknolojiler Çalıştayı ve Sergisi - 2010 Bildiri Kitabı", (2010), s.365 - 370.
  A.4 Uluer, M.U., Yıldırım, R.O., Üçgen Profilli Alümina/4340 Çeliği Kompozit Zırh Modeli Balistik Özelliklerinin Sayısal İncelenmesi. "5. Savunma Teknolojileri Kongresi - 2010 Bildiri Kitabı", 1, (2010), s.839 - 846.
  A.5 Uluer, M.U., Gök, G., Ünver, H.Ö., Kılıç, S.E., Üretim Sektöründeki Firmalar için Sürdürülebilir Üretim Çerçevesi. "2. İleri Teknolojiler Çalıştayı Bildiri Kitabı", (2011), s.381-390.
<< back