Assoc.Prof.Dr. KAAN SAYIT
FACULTY OF ENGINEERING
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 2693
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Geological Eng.
  Master's, Middle East Technical University, Geological Eng.
  Doctorate, Middle East Technical University, Geological Eng.

Research

Thesis Supervised

  A.1 Geology and Petrology of the Kösedağ Metavolcanic Rocks to the south of Tosya. Msc Thesis. FARUK BERBER. (2015)
  A.2 THE PETROLOGY AND GEODYNAMIC IMPORTANCE OF THE META-MAGMATIC ROCKS WITHIN THE ÇANGALDAĞ COMPLEX (KASTAMONU-TURKEY). Phd Thesis. OKAY ÇİMEN. (2016)

Project Work

  A.1 Mersin Melanjlarında (Orta Toroslar, Güney Anadolu) Yer Alan Sedimanter Birimlerin Radyolarya ve Diğer Faunalara (Konodont, Ammonit ve Foraminifera) Bağlı Olarak Yaşlandırılması ve Volkanik/Volkanosedimanter Birimlerin Jeokimyası/Petrografisi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , - . Researcher .
  A.2 Çangaldağ Kompleksi İçerisindeki (Kastamonu-Türkiye)Meta-Magmatik Kayaların Petrolojisi ve Jeodinamik Önemi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Short term (shorter than 1 year) research projects with small budget (lower than 30.000 TL) ( 1002 etc.) , 1 NOVEMBER 2014 - 1 NOVEMBER 2015. Local Coordinator .
  A.3 MERSİN MELANJI (ORTA TOROSLAR, GÜNEY ANADOLU) İÇİNDE YER ALAN SEDİMANTER BİRİMLERİN RADYOLARYA VE DİĞER FAUNALARA (KONODONT, AMMONİT VE FORAMİNİFERA) BAĞLI OLARAK YAŞLANDIRILMASI VE VOLKANİK/VOLKANOSEDİMANTER BİRİMLERİN JEOKİMYASI/PETROGRAFİSİ. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , - . Researcher .
  A.4 Kösedag Batısındaki Metavolkanik Kayaların Petrolojisi ve Jeokronolojisi. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2014 - 1 DECEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.5 Çangaldağ Kompleksi içerisindeki (Kastamonu-Türkiye) Meta-magmatik Kayaların Petrolojisi ve Jeodinamik Önemi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Short term (shorter than 1 year) research projects with small budget (lower than 30.000 TL) ( 1002 etc.) , - . National Coordinator .
  A.6 Kösedağ Batısındaki Metavolkanik Kayaların Petrolojisi ve Jeokronolojisi. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2015 - 1 DECEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.7 PALEOTETİS NİLÜFER BİRİMİ?NİN MAFİK KAYALARININ İZ ELEMENT SİSTEMATİĞİ: TRİYAS MANTO SORGUCUNUN KARAKTERİ VE HETEROJENLİĞİNE DAİR YAKLAŞIMLAR. BAP-1 BAP-1 , 1 APRIL 2015 - 1 DECEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.8 PALEOTETİS NİLÜFER BİRİMİ?NİN MAFİK KAYALARININ İZ ELEMENT SİSTEMATİĞİ: TRİYAS MANTO SORGUCUNUN KARAKTERİ VE HETEROJENLİĞİNE DAİR YAKLAŞIMLAR. BAP-1 BAP-1 , 1 APRIL 2015 - 1 DECEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.9 BOĞAZKALE (ÇORUM) CİVARINDA YÜZEYLEYEN DİYABAZ DAYKLARININ JEOKİMYASI VE PETROJENEZİ. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2016 - 1 DECEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.10 BOĞAZKALE (ÇORUM) CİVARINDA YÜZEYLEYEN DİYABAZ DAYKLARININ JEOKİMYASI VE PETROJENEZİ. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2016 - 1 DECEMBER 2017. Local Coordinator .
  A.11 ESKİŞEHİR AHIRÖZÜ DOLAYLARINDAKİ KAOLEN YATAKLARI VE CİVARINDAKİ HİDROTERMAL ALTERASYON. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2017 - 1 DECEMBER 2017. Local Coordinator .
<< back