Ulaşmaya çalıştığınız kişi artık Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde görev yapmamaktadır.
The person you are trying to reach is no longer working in the Middle East Technical University.
<< back