Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. İLHAN TEKELİ (RETIRED)
FACULTY OF ARCHITECTURE
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 2204
Fax :  
Address :
 

Education

  Doctorate, İTÜ, City & Region Plan.

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 İlhan Tekeli, The Good City. "WPin Local Governance and Democracy", 1, (1999), p.91-94.
  A.2 İlhan Tekeli, If we become Aware That Rights are Produced by Society, We Can Imagine New Modalities of Democracy for Realization of Plularistic Societies". "Working Papers in Local Gowernance and Democracy", 1, (2000), p.144-151.
  A.3 İlhan Tekeli, Jede Verlagerung der EU_Grenzenschaft neue Betrictskandidaten. "www.boel.de", (2000), p.23-24.
  A.4 İlhan Tekeli, İzmir'in 5000 Yıllık Tarihi Üzerinde Nasıl Düşünülür. "İzmir'in 5000 yılı Kutlamaları", (2000).
 

Conference Papers

  A.1 İlhan Tekeli, The Characteristics of Coastal Settlements on the Basis of Their Specific Positions at the Intersection of Land and Sea and the Conditions for Their Sustainability. "Land and Water Integrated Planning for Sustainable Future XXXIV International Congress", (1999), p.59-67.
  A.2 İlhan Tekeli, XVI. Yüzyılda Akdeniz ve Kıyılarında Deniz Güçlerinin Siyasal ve Mekansal Örgütlenmesinde Osmanlı Örneği. "14.CIEPO ULUSLARARASI TÜRK İNCELEMELERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ", (2000), p.62.
  A.3 İlhan Tekeli, The Characteristics of Coastal Settlements at the Intersection of Land and the Sea and Their Conditions for Their Sustainability. "ınternational Seminar of Saida Balanced Urban Development Among Land, Sea, People", (2001).
  A.4 İlhan Tekeli, Paradigm Shifts of the Regional Growth Theories. "Probleme Regionale in Contextul Procesului de Globalizare", (2002), p.445.
  A.5 İlhan Tekeli, Discussion on the Changes in the Evaluation of Social Science Academic Staff Inroduced by the Transformation in the Institutionalization Of Global Academic Activity. "The Work Shop on the Evaluation of the Performance in Social Sciences UNESCO-MOST Meeting", (2003).
  A.6 İlhan Tekeli, Local Government in Search of its Place Beetween Political Society and Civil Society. "World Social Forum", (2003), p.1-10.
  A.7 İlhan Tekeli, İyi Yönetişim ve AB. " Avrupa Birliği Sürecinde Yerel Yönetimler Konferansı", (2003).
  A.8 İlhan Tekeli, Türkiye'nin Göç Tarihindeki Kavramsal Değişiklikler. " Uluslararası Göç ve Türkiye; Yeni Eğilimler, Sorunlar ve Çözüm Arayışları.", (2003).

Book and Chapter in a Book

  A.1 İlhan Tekeli, Anytime as an Interpretation of Time and its Prospects for Reflection on Future. "Anytime", (1999), p.226-233.
  A.2 İlhan Tekeli Selim İlkin, Avrupa Birliği Türkiye ve Yerellik. "IULA-EMME", (2003), p.150.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 İlhan Tekeli, Liberalizmi Ontolojik Kabullerinden Yola Çıkarak Sorgulamak. "Yeni Türkiye", (1999), s.77-82.
  A.2 İlhan Tekeli, Cumhuriyetten Sonra Yüksek Öğretimin Örgütlenmesindeki Gelişmeler. "Toplum Hekim", (1999), s.277-282.
  A.3 İlhan Tekeli, Demokrasinin ve Eğitimin Varsayımlarının Birbirie Karşı Oluşturdukları Koşullar üzerine. "Düşün", (1999), s.46-50.
  A.4 İlhan Tekeli Selim İlkin, Küreselleşme Ulus-Devlet Etkileşimi Bağlamında AB-Türkiye İlişkilerinin Yorumlanması. "Doğu-Batı", (2000), s.113-138.
  A.5 İlhan Tekeli, Küresel Kent Olma Yolunda İstanbul'un Başardıkları ve Başaramadıkları. "Power Ekonomi/İstanbul", (2000), s.36-41.
  A.6 İlhan Tekeli Selim İlkin, Küreselleşme Ulus Devlet Etkileşiminde Tükiye-AB. "Türkiye Sorunları", 35-36, (2000), s.45-56,45-52.
  A.7 İlhan Tekeli, Toplumların Hak Üretme Kapasitesine Sahip Olduklarının Farkında Olmasının Anayasa Tartışmalarına Getirebilecekleri Üzerine. "Yeni Türkiye", (2000).
  A.8 ilhan Tekeli, Görgü Birikim ve Yaşam Yerleri. "XXI Mimarlık Kültürü Dergisi", (2000), s.19.
  A.9 İlhan Tekeli Selim İlkin, Karayollarının Gelişmesi Üzerine Bir Uluslararası Karşılaştırma Çerçevesi. "Mülkiye", XXIV, (2000), s.59-72.
  A.10 İlhan Tekeli Ahmet Kuyaş, Araba Sevdası. "Cogito", (2000), s.96-106.
  A.11 İlhan Tekeli, Kuramsal Bir Çözümleme ve Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Reformları. "GÖRÜŞ", (2000), s.48-55.
  A.12 İLHAN TEKELİ, SELİM İLKİN, Cumhuriyetin Demiryolu Politikalarının Oluşumu ve Uygulaması. "KEBİKEÇ", (2001), s.125-164.
  A.13 İLHAN TEKELİ, İstanbul'u Bilmek Üzerine Düşünceler. "İSTANBUL", (2001), s.41-45.
  A.14 İlhan Tekeli, Ütopya Üzerine Söyleşi. "Arredemento Mimarlık", (2001), s.77-80.
  A.15 İlhan Tekeli, Her Geçen Gün Geleceği Yeniden Yaratıyor ve Yeniden Kavrıyoruz. "XXI Mimarlık Kültürü Dergisi", (2001), s.152-157.
  A.16 İlhan Tekeli, STK'lar ve Tarih. " Toplumsal Tarih", (2001), s.16-18.
  A.17 İlhan Tekeli, Dünya Kenti Olma Süreci içinde Akımlar Mekanını Yeniden Biçimlendiren İstanbul. "İSTANBUL", (2001), s.88-94.
  A.18 İlhan Tekeli, Bireyin Yaşamı Nasıl Tarih Oluyor ?. "Toplumsal Tarih", (2001), s.13-20.
  A.19 İlhan Tekeli, WALD Bir Demokrasi Kütüphanesi Oluşturuyor. " Virgül", (2001), s.36-37.
  A.20 İlhan Tekeli, Gecenin İstanbul'u. "İstanbul", (2001), s.62-66.
  A.21 İlhan Tekeli, Ötekileşme Ötekileştirme Ekseninde Tarihte Avrupa İlişkileri. "Toplumsal Tarih", (2002), s.2-3.
  A.22 İlhan Tekeli, Yaratıcı ve Çağdaş Tarih Eğitimi için. "Toplumsal Tarih", (2002), s.1-39.
  A.23 İlhan Tekeli, Hergün Yeniden Keşfedilen Atatürk. "Düşün", (2002), s.14-18.
  A.24 İlhan Tekeli, Coğrafya Camiasının Birikimini Dışlamadan Bugünkünden Çok İleri ve Öğrencilere Zevki Gelecek Bir Coğrafya Müfredatı Önerisi. "TÜSİAD Görüşleri Dizisi", (2002), s.18-23.
  A.25 İlhan Tekeli, Sivil Toplum Kuruluşları ve Araştırma Finansmanı. "Günce", (2002), s.11-12.
  A.26 İlhan Tekeli Vd., Değişen Kentler Değişen İzmir. "Ege Mimarlık", (2002), s.5-22.
  A.27 İlhan Tekeli, Dünyaya Eklemlenmekte İzmir Niye Geri Kaldı? . "İzmir Kent Kültürü Dergisi", (2002), s.6-17.
  A.28 İlhan Tekeli, Stefanos Yerasimos'un TÜBA'da Yaptığı Konuşma Üzerine Yanlış Okumalar. "Toplumsal Tarih", (2002), s.20-21.
  A.29 İlhan Tekeli, Türkiye Kent Planlamasının Kurumsallaşmasını Yeniden Düzenlerken. "Planlama", (2002), s.4-11.
  A.30 İlhan Tekeli, Sosyal Araştırma ile Politika Bağının Kurulması Üzerine. "İTÜ Dergisi/a", (2002), s.45-53.
  A.31 İlhan Tekeli, İstanbul Dergisi 10 Yılda Ansiklopedik Bir Bilgi Birikimi Sağladı.. "İstanbul", 41, (2002), s.43-46.
  A.32 İlhan Tekeli, Türkiye'de Kentlerde Izgara Plan Anlayışı Neden Etkili Olamadı?. "Arredamento Mimarlık", (2002), s.61-63.
  A.33 İlhan Tekeli, Türkiye'de Eğitim Reformu Tartışması için Bir düşünce Tartışması. "Günce", (2003), s.9-12.
  A.34 İlhan Tekeli, Onurlu Yaşam Hakkının Temel Ögelerinden Biri olarak Düşünce ve İfade Özgürlüğü. "Güzel Yazılar", (2003), s.42-43.
  A.35 İlhan Tekeli, Tarihteki Saptırmaları Tarih İçinden Okumak. "Toplumsal Tarih", (2003), s.2-3.
  A.36 İlhan Tekeli, 2023 Yılı Tarih Yazıcılığı Üzerine Düşünceler. "Toplumsal Tarih", (2003), s.116-118.
  A.37 İlhan tekeli, Kent Mekanının Belirleyicisi,Durak. "Yirmibir Mimarlık Tasarım ve Kent Dergisi", (2003), s.81-82.
  A.38 İlhan Tekeli, Üniversiteye Dair Konuşmak. "Toplum ve Bilim", (2003), s.123-143.
  A.39 İlhan Tekeli, Sosyal Araştırma ile Politika Oluşturma Bağının Kurulması Üzerine. "İTÜ Dergisi/a", 1, (2003), s.45-53.
  A.40 İlhan Tekeli, Mekana ve Zamana Eşdeğerde Önem Veren Bir Sosyal Bilimin Gerekliliği Üzerine. "Peysaj Mimarlığı", 1, (2003), s.39-47.
  A.41 İlhan Tekeli Yücel Gürsel, Saçaklanma, Kentsel Etek, Kırsal Etek. "Mimar İST.", 38, (2003), s.69-79.
  A.42 İlhan Tekeli, Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği. "Toplumsal Tarih", (2003), s.20-22.
 

Conference Papers

  A.1 İlhan Tekeli Selim İlkin, 1908 Tarihli Umur-u Nafia Programı'nın Anlamı Üzerine. "International Congress on Learning and Education in the Ottoman World", (1999).
  A.2 İlhan Tekeli, Bursa'nın Tarihinde Üç Dönüm Noktası. "International Building and Life Congress", (1999).
  A.3 İlhan Tekeli, Issues of Regulation in Democratic and Innovative Context. "International Conference, Global Flows/Local Fissures:Urban Antoganisms Revisited", (1999).
  A.4 İlhan Tekeli, Gündelik Yaşam Üzerine Düşünceler. "Global and Local:New Trends in Historiography and Muzeology", (1999).
  A.5 İlhan Tekeli, Gelişen ve Saygınlığı Koruyabilen Bir Sivil Toplum Alanının Oluşma Koşulları Üzerine Düşünceler. "Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu.V", (1999).
  A.6 İlhan Tekeli, Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Modernitesinde Planlamanın Yeri. "Kamu Yönetiminde Planlamanın Kurumsallaşması", (1999).
  A.7 İlhan Tekeli Selim İlkin, 28 Aralık 1860 Tarihli Tahrir-i Nüfus ve Emlake Dair Talimnamenin Osmanlı Modernite Projesi Açısından Okunması üzerine. "XIII Türk Tarih Kongresi", (1999).
  A.8 İlhan Tekeli, Gelişen ve Saygınlığı Koruyabilen Bir Sivil Toplum Alanının Oluşma Koşulları Üzerine Düşünceler. "Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu.V", (1999).
  A.9 İlhan Tekeli, Bursa Tarihinde Üç Ayrı Dönüşüm Dönemi. "Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bursa ve Yöresi,XI. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kong", (2000), s.7-30.
  A.10 İlhan Tekeli, Gelişen ve Saygınlığını Koruyabilen Bir Sivil Toplum Alanının Oluşma Koşulları Üzerine Düşünceler. " Sivil Toplum Kuruluşları ve Yasalar-Etik-Deprem", (2000), s.111-115.
  A.11 İlhan Tekeli Selim İlkin, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1.Dünya Savaşındaki Düzenlemeler İçinde İaşe Nezareti ve Kara Kemal Beyin Yeri.. "XII Türk Tarih Kongresi", XII, (2000), s.1157-1188.
  A.12 İlhan Tekeli, Tarih Yazımında Gündelik Yaşam Tarihçiliğinin Kavramsal Çerçevesi Nasıl Geliştirilebilir.. "Üçüncü Uluslararası Tarih Kongresi Tarih Yazımında Yeni Yaklaşımlar Küreselleşme Yerelleşme", (2000), s.42-60.
  A.13 İlhan Tekeli, Geleceğin Kestirilemezliğinin Farkına Varılmasının Planlama Düşüncesini Etkilemesi Üzerine. "VI Araştırma Zirvesi 2001 Krizin Gölgesinde Yeni Bir dünyaya Doğru", (2001).
  A.14 İlhan Tekeli, Demokratik Geleceğin Demokratik Planlaması. " Geleceği Planlamak Dünya Şehircilik Günü 24. Kollokyumu", (2001), s.27-32.
  A.15 İlhan Tekeli, Marginal Sector in the Process of Economic Development and Turkish Case. "Second Conference on Turkish Democracy", (2001), s.357-378.
  A.16 İlhan Tekeli, 1980'lerden Günümüze Türkiye'nin Dinamikleri ve Sosyo Kültürel Değişmeler. "İktisat Dergisi", (2001), s.159-164.
  A.17 İlhan Tekeli, Geleceğin Kestirilemezliğinin Farkına Varılması Planlama Düşüncesini Nasıl Etkiliyor?. "Krizin Gölgesinde Yeni Bir Dünyaya Doğru", (2002), s.s.113-125.
  A.18 İlhan Tekeli, Milli Fiziki Plan Semineri Konusunda Üçüncü Kez Konuşurken. "1968'den 21. Yüzyıla Ulusal Fiziki Planlama Semineri", (2002), s.9-26.
  A.19 İlhan Tekeli, Türkiye Cumhuriyetinin Ekonomik ve Sosyal Politikası 1930-1980. "Türkiye Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti Fikri Temeller ve Siyasi Yönelim", (2002), s.105-131.
  A.20 İlhan Tekeli, 21 Yüzyıliçin Megakent (İzmir) Projeksiyonları. "21. Yüzyıl Eşiğinde İzmir Uluslararası Sempozyumu", (2002), s.174-175.
  A.21 İlhan Tekeli, Yeni Bir Siyaset Kültürü Üzerine Düşünceler. "Yeni Bir Siyaset Kültürü Üzerine Düşünceler", (2002), s.1-27.
  A.22 İlhan Tekeli, Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecindeki Türkiye'den Bir Bakış. "Avrupa Birliği Süreci ve Planlama 25. Dünya Şehircilik Günü", (2002), s.45-51..
  A.23 İlhan Tekeli Selim İlkin, Sağ Kadroculuk ya da kadroculuğun Bir İktidar Süreci Olarak evrenselliği Üzerine. "XIV. Türk Tarih kongresi", (2002).
  A.24 İlhan Tekeli, Bir Bölge Plancısının Çözmeye Çalıştığı Problemin Büyüklüğü Karşısında Yaşadığı İç Huzursuzluğu. "Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu", (2003).
  A.25 İlhan Tekeli, Küreselleşen Dünyaya AB Kanalıyla Eklemlenecek Türkiye'de Kent Planlamasının Yeniden Kavramsallaştırılması için Bir Tartışma. "Avrupa Birliği'nde Mekan Planlama Stratejileri-Ekonomik ve Ekolojik Perspektifler", (2003).
  A.26 İlhan Tekeli, Modernist Meşruiyet Çerçevesinde Hızlı Kentleşme Deneyimi. "80. Yılında Cumhuriyet'in Türkiye Kültürü", (2003).
  A.27 İlhan Tekeli, Kent Kültürü Üzerine Düşünmek. "TÜBA Paneli", (2003).
  A.28 İlhan Tekeli, Türkiye'de Belediyeciliğin Gelişimi. "Kadının Sosyal Durumunu Araştırma Derneği Semineri", (2003).
  A.29 İlhan Tekeli, Üniversite Üzerinde Düşünmek. "Tarih Vakfı Ankara Seminerleri", (2003).
  A.30 İlhan Tekeli, Kentleri Dönüşüm Mekanı Olarak Düşünmek. "Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Bildiriler", (2003), s.2-8.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 İlhan Tekeli, Cevdet Beyin Oğlu Refikte Kadroculuğun Üretilemeyişi Üzerine. "Orhan Pamuk'u Anlamak", (1999), s.45-50.
  A.2 İlhan Tekeli, Değişen'in Değiştirme Zorunluğu Var mı?. "75 Yılda Değişen Yaşam,Değişen İnsan,Cumhuriye Modaları", (1999), s.31-33.
  A.3 İlhan Tekeli, Reform Düşüncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Reformları Üzerine Çözümlemeler. "Türkiye Kamu Reformu", (1999).
  A.4 İlhan Tekeli, Yerel Siyaset ve Demokrasi/ Çoğulculuk / Sivil Toplum. "Sivil Toplum İçin Kent, Yerel Siyaset ve Demokrasi", (1999), s.195-232.
  A.5 İlhan Tekeli Selim İlkin, Tarımsal Teknolojide ilk Gelişmeler:İlk Makinalaşma. "75 Yılda Köylerden Şehirlere", (1999), s.6-22.
  A.6 İlhan Tekeli, Ankara'nın Başkentlik Kararının Ülkesel Mekan Organizasyonu ve Toplumsal Yapıya Etkileri Bakımından Genel Bir Değerlendirme. "Tarih İçinde Ankara(İkinci Defa Basılmıştır)", (2000), s.317-333.
  A.7 İlhan Tekeli, Değişmenin Sosyoloğu:Mübeccel Belik Kıray:. "Mübeccel Kıray İçin Yazılar", (2000).
  A.8 İlhan Tekeli, Gündelik Yaşam Üzerine Düşünceler. "", (2000), s.9-40.
  A.9 İlhan Tekeli, Kent Yoksulluğu ve Modernite'nin Bu soruya Yaklaşım Seçenekleri Üzerine. "Devlet Reformu Yoksulluk", (2000), s.139-160.
  A.10 İlhan Tekeli, Reform Düşüncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Reformları Üzerine Çözümlemeler. "Devlet Reformu: Türkiye'de Devlet Denetiminde Reformlar ve Başarılarının Değerlendirilmesi", (2000), s.75-94.
  A.11 İlhan Tekeli, Türkiye Çevre Tarihçiliğine Açılırken. "Türkiye'de Çevrenin ve Çevre Tarihi Korumanın Tarihi", (2000), s.1-14.
  A.12 İlhan Tekeli, Türkiye'de Sosyal Bilimler. "Türkiye Cumhuriyetinin 75. Yılında Bilim,"Bilanço 1923-1998"", II, (2000), s.172-177.
  A.13 İlhan Tekeli, İdris Küçükömer Üzerine Değerlendirme. "İdris Küçükömer Anısına Sivil Toplum Arayışları", (2000), s.87-94,96-97.
  A.14 İlhan Tekeli, İnsan Duyumlu Bir Zaman Yorumu Olarak Anytime ve Geleceğe Bakışa Getirdikleri. "Anytime Konferans Bildirileri Kitabı", (2000), s.234-241.
  A.15 İlhan Tekeli, İnsanın Çevresini Bilme ve Denetleme ve Yorumlama Aracı Olarak Haritalar. "Jaques Pervitich: Sigorta Haritalarında İstanbul", (2000), s.7-9.
  A.16 İlhan Tekeli ve Diğerleri, Barajlar ve Tarihi Miras Buluşması. "Zeugma Yalnız Değil !", (2000), s.5-77..
  A.17 İlhan Tekeli, Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerine İrdelemeler. " Cevat Geray'a Armağan", (2001), s.729-746.
  A.18 İlhan Tekeli, Ankara After the Turkish Conquest. "Ankara Architectural Guide", (2002), s.8-13.
  A.19 İlhan Tekeli, Bilgi Toplumuna Geçerken Farklılaşan Bilgiye İlişkin Kavram Alanı Üzerine Bazı Saptamalar. "Bilgi Toplumuna Geçiş", (2002), s.15-46.
  A.20 İlhan Tekeli, Selçuklu Döneminde Türkleşmesi Sonrasında Ankara'nın Gelişmesi. "Ankara Mimarlık Rehberi", (2002), s.1-7.
  A.21 İlhan Tekeli, Türkiye'de Siyasal Düşüncenin Gelişimi Konusunda Bir Üst Anlatı. "Modernleşme ve Batıcılık, Modern Türkiye'de Siyasal Düşünce", (2002), s.19-42.
  A.22 İlhan Tekeli, Dünya'da ve Türkiye'de Temsili Demokrasinin Krizini Aşmak için Önerilenler Yeterli mi?. "Mehmet Ali Aybar Sempozyumları", (2003).
  A.23 İlhan Tekeli, Modernite Projesi İçinde Yapıların ve Kentsel Dokuların Korunması Sorunsalı. "Her Dem Yeşil Yapraklı Bir Ağaç Cevat Erder'e Arnağan", (2003), s.71-80.
  A.24 İlhan Tekeli Selim İlkin2, The Interperation of The Relations Between the European Union and Turkey in a Globalizing World. "The Turks", 5, (2003), s.343-355.
  A.25 İlhan Tekeli, Modernite Aşılırken Siyaset. "İmge Yayınları", (1999), s.1-254.
  A.26 İlhan Tekeli Selim İlkin, Osmanlı İmparatorluğunda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü (İkinici Baskı). "Türk Tarih Kurumu", (1999), s.1-221.
  A.27 İlhan Tekeli Selim İlkin, Avrupa Biliği ve Türkiye Cilt.3. "Ümit Yayıncılık", (2000), s.1-575.
  A.28 İlhan Tekeli, Modernite Aşılırken Kent planlaması. "İmge Yayınevi", (2001), s.1-278.
  A.29 İlhan Tekeli , Tarhan Erdem, Yiğit Gülöksüz, Dönüşen Dünyada Özlenen Türkiye İçin Yeni Bir Siyasal Oluşum. "Yeni Oluşum Yayınları", (2002), s.77.
  A.30 İlhan Tekeli, Eğitim Üzerine Düşünmek. "Türkiye Bilimler Akademisi", (2003), s.90.
  A.31 İlhan Tekeli Selim İlkin, Cumhuriyetin Harcı Köktenci Modernitenin Doğuşu. "Bilgi Üniversitesi", (2003), s.540.
  A.32 İlhan Tekeli, Selim İlkin, Bir Cumhuriyet Öyküsü, Kadrocuları ve Kadroyu Anlamak . " Tarih Vakfı Yurt Yayınları", (2003), s.610.
 

Translation of a Book or Chapter in a Book

 

Review of a Book

  A.1 İlhan Tekeli, Maps as Instruments for People to Know, to control and to interprete Their Environment. "Jacques Pervititich: İstanbul in the Insurance Maps", (2000), s.7-9.
<< back