Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. İLHAN TEKELİ (RETIRED)
FACULTY OF ARCHITECTURE
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 2204
Fax :  
Address :
 

Education

  Doctorate, İTÜ, City & Region Plan.

Membership and Awards

 

Awards

  A.1 Mustafa Parlar Vakfı. "1998-1999 Eğitim ve Öğretim Yılında Üstün Başarı ÖdülüJu", (7.1999)
  A.2 Vakıfbank. "1998-1999 Eğitim Öğretim Yılı ODTÜ Başarı Ödülü", (7.1999)
  A.3 METU. "Üstün Akademik Başarı", (6.2000)
  A.4 Galatasaray Rotary Club. "Rotary Professional Ethics Price", (11.2001)
 

Memberships

  A.1 Tepe Mimarlık Kültürü Merkezi Yönlendirme Kurulu Üyesi . 1 AUGUST 1999 - 1 DECEMBER.
  A.2 Editorial Board üyesi: Working Papers in Local Governance and Democracy . 1 JANUARY 1999 - 1 DECEMBER 1999.
  A.3 Danışman editör: Anadolu University Journal Of Science and Technoloğy . 1 JULY 1999 - 1 DECEMBER 1999.
  A.4 Editorial Advisory Committee üyesi Journal of Cyprus Studies . 1 MARCH 1999 - 1 DECEMBER.
  A.5 TÜBA Sosyal Bilimler Alanında Doktora Ve Doktora Sonrası Araştırmaları Destekleme Komitesi Üyesi . 1 JANUARY 1999 - 1 DECEMBER 1999.
  A.6 5.Toplam Kalite Makale Yarışması jüri Üyesi . 1 MARCH 2000 - 1 NOVEMBER 2000.
  A.7 Journal of Cyprus Studies . 1 JANUARY 2000 - 1 DECEMBER 2000.
  A.8 Afet İnan Tarih Ödülü Jürü Üyesi . 1 JUNE 2000 - 1 DECEMBER 2000.
  A.9 Working Papers in Local Governance and Democracy Editörler Kurulu üyesi . 1 JANUARY 2000 - 1 APRIL 2000.
  A.10 Mustafa Parlar Tez Ödülü Jürisi . 1 NOVEMBER 2000 - .
  A.11 Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Danışman Editörlüğü . 1 JANUARY 2000 - 1 DECEMBER 2000.
  A.12 ODTÜ Ödül Komitesi Üyesi . 1 JANUARY 2000 - 1 DECEMBER 2000.
  A.13 ODTÜ Ödül Komitesi Üyesi . 1 JANUARY 2001 - 1 DECEMBER 2001.
  A.14 Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Danışman Editörü . 1 JANUARY 2001 - 1 DECEMBER 2001.
  A.15 Yayın Danışma Kurulu Üyesi Mekan İnsanlık Mimarlık . 1 APRIL 2001 - 1 DECEMBER.
  A.16 ODTÜ Ödül Komitesi Üyesi . 1 JANUARY 2001 - 1 DECEMBER 2001.
  A.17 Working Papers in Local Governance and Democracy . 1 JANUARY 2001 - 1 DECEMBER 2001.
  A.18 Member of Editorial Board, Journal of Cyprus Studies . 1 JANUARY 2001 - 1 DECEMBER 2001.
  A.19 Kebikeç Yayın Danışma Kurulu Üyesi . 1 JANUARY 2002 - 1 DECEMBER 2002.
  A.20 İTÜ Dergisi A:Mimarlık, Planlama Tasarım dergisi . 1 JANUARY 2002 - 1 DECEMBER 2002.
  A.21 Afet İnan Tarih Ödülü Üyesi . 1 JANUARY 2002 - 1 DECEMBER 2002.
  A.22 Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi Danışma Kurulu Üyesi . 1 JANUARY 2002 - 1 DECEMBER 2002.
  A.23 MİM: Mekan İnsan Mimarlık Yayın Danışma Kurulu Üyesi . 1 JANUARY 2002 - 1 DECEMBER 2002.
  A.24 ODTÜ Ödül Komitesi Üyesi . 1 JANUARY 2002 - 1 DECEMBER 2002.
  A.25 Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Danışman Editörlüğü . 1 JANUARY 2002 - 1 DECEMBER 2002.
  A.26 Doğu Batı Üç Aylık Düşünce Dergisi Danışma Kurulu Üyesi . 1 JANUARY 2002 - 1 DECEMBER 2002.
  A.27 Journal of Cyprus Studies . 1 JANUARY 2002 - 1 DECEMBER.
  A.28 Mustafa Parlar Tez Ödülü Jüri Üyesi . 1 JANUARY 2002 - 1 DECEMBER 2002.
  A.29 İTÜ Dergisi A: Mimarlık Planlama Tasarım Dergisi Editörler Kurulu Üyesi . - .
  A.30 Kebikeç Yayın Danışma Kurulu Üyesi . - .
  A.31 Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi Danışma Kurulu Üyesi . - .
  A.32 MİM Mekan İnsan Mimarlık Yayın Danışma Kurulu Üyesi . - .
  A.33 Journal of Cyprus Studies . - .
  A.34 Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Danışman Editörlüğü . - .
  A.35 Doğu Batı Üç Aylık Düşünce Dergisi Danışma Kurulu Üyesi . - .
  A.36 ODTÜ Ödül Komitesi Üyeliği . - .
 

Refereeing

  A.1 Mekan İnsanlık Mimarlık MİM. 2001.
  A.2 Social Science Research Project. 2002.
  A.3 Social Science Reserch Projects TÜBA,TÜBİTAK,YÖK. 2003.
  A.4 İTÜ DERGİSİ A. 2003.

Conference and Seminar Organization

  A.1 İ.Tekeli,Ş.Önal,B.Madran,F.Yenişehirlioğlu,Z.Arıkan, Z.Toprak, A.Bartu, 3'rd International History Congressi,Global-Local New Trends in Histor. "Tarih Vakfı", (12.1999).
  A.2 İlhan Tekeli, Bülent Tanık, Çukurova 2. Kent Kurultayı. "TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Antakya", (3.2000).
  A.3 İlhan Tekeli, Küresel Yerel etkileşimi ve Yönetişim Toplantısı. "UNESCO Milli Komisyonu", (2.2001).
  A.4 İlhan Tekeli,Bahattin Akşit,Ahmet İnam,Süleyman Çetin Özoğlu,Gürol Irz, Bilgi Toplumuna Geçerken Bilgi. "Türkiye Bilinmler Akademisi", (3.2002).
  A.5 İlhan Tekeli, Ali Türel, The Workshop on the Evaluation of the Performance in Social Sciences. "UNESCO ve Türkiye Milli Komitesi", (6.2003).
<< back