Prof.Dr. MİNE IŞIKSAL BOSTAN
FACULTY OF EDUCATION
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Mathematics Education
  Master's, Middle East Technical University, Second. Sch. Sci. & Math. Edu
  Doctorate, Middle East Technical University, Second. Sch. Sci. & Math. Edu

Research

Thesis Supervised

  A.1 Investigation of the Change in 6th Grade Students' Problem Solving Abilities, Attitudes towards Problem Solving and Attitudes towards Mathematics After Mathematics Instruction Based on Polya's Steps. Msc Thesis. Veysel Yıldız. (2008)
  A.2 THE RELATIONSHIP BETWEEN 6th GRADE STUDENTS’ PROBLEM SOLVING ACHIEVEMENT AND MATHEMATICS ACHIEVEMENT SCORES AFTER COMPLETING INSTRUCTION ON PROBLEM SOLVING. Msc Thesis. Dilek Karaoğlan. (2009)
  A.3 A CASE STUDY ON THE ASPECTS OF CLASSROOM DISCOURSE IN A FIFTH GRADE MATHEMATICS CLASS IN A REGIONAL ELEMENTARY BOARDING SCHOOL. Msc Thesis. Sule Sahin. (2009)
  A.4 AN INVESTIGATION OF PRE-SERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS’ VIEWS AND REFLECTIONS ABOUT ELEMENTARY MATHEMATICS CLASSES BASED ON THEIR OBSERVATIONS IN SCHOOL EXPERIENCE COURSES. Msc Thesis. Sumeyra Dogan. (2009)
  A.5 AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ORIGAMI-BASED INSTRUCTION ON ELEMENTARY STUDENTS’ SPATIAL ABILITY IN MATHEMATICS. Msc Thesis. Sedanur Cakmak. (2009)
  A.6 Preparing Prospective Teachers For Reform-Minded Teaching Through Online Video Case Discussions: Change in Noticing. Phd Thesis. ASLIHAN OSMANOGLU. (2010)
  A.7 INVESTIGATING PRESERVICE TEACHERS’ GEOMETRICAL REASONING REGARDING THREE DIMENSIONAL FIGURES. Msc Thesis. ÖZLEM DURSUN. (2010)
  A.8 THE EFFECTS OF DRAMA BASED INSTRUCTION ON SEVENTH GRADE STUDENTS’ACHIEVEMENT IN RATIO AND PROPORTION CONCEPTS,ATTITUDE TOWARD MATHEMATICS. Msc Thesis. ESRA DEBRELİ. (2011)
  A.9 INVESTIGATING EIGHT GRADE STUDENTS MATHEMATICS ACHIEVEMENT AND ATTITUDES ON FRACTALS. Msc Thesis. GÜLER AKAY. (2011)
  A.10 INVESTIGATION OF RELATIONSHIP AMONG SEVENTH GRADE STUDENTS MATHEMATICS SELF-EFFICACY, MATHEMATICS ANXIETY, AND MATHEMATICS ACHIEVEMENT. Msc Thesis. ŞENOL REÇBER. (2011)
  A.11 PRE-SERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS BELIEFS AND ATTITUDES TOWARDS THE USE OF HISTORY OF MATHEMATICS IN ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION. Msc Thesis. MUSTAFA ALPASLAN. (2011)
  A.12 CONSTRUCTION OF MATHEMATICS RELATED BELIEF SCALE OF PRE-SERVICE AND IN- SERVICE TEACHERS. Msc Thesis. RUHAN KAYAN. (2011)
  A.13 TEACHERS PERCEPTION OF PROBLEM SOLVING AND THEIR DIFFICULTIES WHILE INVOLVING IN PROBLEM SOLVING ACTIVITIES. Msc Thesis. HASAN ÇOKÇALIŞKAN. (2012)
  A.14 INVESTIGATING BELIEFS AND PERCEIVED SELF-EFFICACY BELIEFS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS TOWARDS USING ORIGAMI IN MATHEMATICS EDUCATION. Msc Thesis. OKAN ARSLAN. (2012)
  A.15 DEVELOPING A MEASURING INSTRUMENT TO DETERMINE PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS’ KNOWLEDGE AND PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE ABOUT FRACTIONS. Msc Thesis. DENİZ EROĞLU. (2012)
  A.16 INVESTIGATING PERCEPTIONS OF PRESERVICE MATHEMATICS TEACHERS ON THEIR TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (TPACK) REGARDING GEOMETRY. Msc Thesis. AYKUT BULUT. (2012)
  A.17 AN INVESTIGATION OF PRE-SERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS’ STRATEGIES USED IN MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING. Msc Thesis. SEHER AVCU. (2012)
  A.18 THE EFFECT OF CREATIVE DRAMA METHOD ON 8TH GRADE STUDENTS´ MATH ACHIEVEMENT ON FRACTAL GEOMETRY. Msc Thesis. AYŞE DAMLA GEÇİM. (2012)
  A.19 THE EFFECT OF REALISTIC MATHEMATIC EDUCATION ON ACHIEVEMENT OF FIFTH GRADE STUDENTS IN PERIMETER AND AREA CONCEPTS. Msc Thesis. NİLGÜN YURTSEVER. (2012)
  A.20 INVESTIGATION OF INSERVICE MATHEMATICS TEACHERS PERCEPTION ON MATHEMATICALLY GIFTED STUDENTS. Msc Thesis. SUMEYRA TÜTÜNCÜ. (2013)
  A.21 PRE-SERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS’ PROOF CONCEPTION IN GEOMETRY. Msc Thesis. ESRA DEMİRAY. (2013)
  A.22 PROBABILITY MISCONCEPTIONS OF PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS. Msc Thesis. MÜNEVVER İLGÜN. (2013)
  A.23 MISCONCEPTIONS OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS' COMMON ERRORS IN THE DOMAIN OF AREA AND PERIMETER AND THE RELATIONSHIP BETWEEN THEIR GEOMETRY SELF-EFFICACY BELIEFS AND BASIC PROCEDURAL AND CONCEPTUAL KNOWLEDGE OF AREA AND PERIMETER . Msc Thesis. NAGEHAN ORHAN. (2013)
  A.24 THE EFFECTS OF GEOGEBRA ASSISTED GEOMETRY INSTRUCTION ON 7TH GRADE STUDENTS PROBLEM-SOLVING PERFORMANCE. Msc Thesis. MUSTAFA BUĞRA AKGÜL. (2014)
  A.25 MIDDLE SCHOOL STUDENTS ACHIEVEMENT LEVELS, SOLUTION STRATEGIES, AND REASONS UNDERLYING THEIR INCORRECT ANSWERS IN LINEAR AND NON-LINEAR PROBLEMS. Msc Thesis. RUKİYE AYAN. (2014)
  A.26 INVESTIGATING ELEMENTARY STUDENTS UNDERSTANDING OF GEOMETRY. Phd Thesis. REYHAN TEKİN SİTRAVA. (2014)
  A.27 SEVENTH GRADE STUDENTS' POSSİBLE SOLUTION STRATEGIES, ERRORS AND MİSİNTERPRETATIONS REGARDING THE CONCEPTS OF MEAN, MEDIAN AND MODE GIVEN IN BAR GRAPH REPRESENTATIONS. Msc Thesis. DİDEM ENİSOĞLU. (2014)
  A.28 PROSPECTIVE TEACHERS SELF-EFFICACY FOR PREPARING AND IMPLEMENTING WORTHWHILE MATHEMATICAL TASKS. Phd Thesis. BİLGE YÜREKLİ. (2015)
  A.29 INVESTIGATION OF ATTITUDES OF MIDDLE GRADE STUDENTS TOWARDS USE OF TECHNOLOGY IN MATHEMATICS LESSONS. Msc Thesis. EMİNE AYTEKİN. (2015)
  A.30 INVESTIGATING EFFECTS OF FRACTION BARS AS A MANIPULATIVE ON 6TH GRADE STUDENTS LEARNING ABOUT FRACTION CONCEPT.. Msc Thesis. GİZEM SEVİM ATAYEV. (2015)
  A.31 PRE-SERVICE MIDDLE MATHEMATICS TEACHERS PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE REGARDING GEOMETRY. Msc Thesis. ASLI BİLİK. (2016)
  A.32 INSERVICE TEACHERS’ BELIEFS OF USING MANIPULATIVE MATERIALS AND EFFECT OF THIS BELIEF ON THEIR CLASSROOM PRACTICES. Msc Thesis. SEMANUR KANDİL. (2016)
  A.33 A PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE REGARDING DIFFERENT VIEWS OF 3-D FIGURES IN GEOMETRY. Msc Thesis. İPEK SARALAR. (2016)
  A.34 THE CASE OF PLANNING AND IMPLEMENTING MATHEMATICS AND SCIENCE INTEGRATION IN THE 8TH GRADE BY ONE MATHEMATICS AND ONE SCIENCE TEACHERS IN A PUBLIC MIDDLE SCHOOL. Phd Thesis. BETÜL YENİTERZİ. (2016)
  A.35 PERCEPTION OF NUMBER SENSE CONCEPT OF GIFTED AND TALENTED STUDENTS. Phd Thesis. DUYGU ÖZDEMİR. (2016)
  A.36 6TH GRADE STUDENTS’ MATHEMATICAL THINKING AND REPRESENTATIONS IN MODEL-ELICITING ACTIVITIES. Phd Thesis. BERNA AYGÜN. (2016)
  A.37 AN ANALYSIS OF PROSPECTIVE MIDDLE SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS’ ARGUMENTATION STRUCTURES IN TECHNOLOGY AND PAPER-PENCIL ENVIRONMENTS. Phd Thesis. ÖZLEM ERKEK. (2017)
  A.38 IN-SERVICE MIDDLE SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS’ KNOWLEDGE FOR USE IN TEACHING LINEAR EQUATIONS AND GRAPHS WITH GEOGEBRA. Phd Thesis. SEÇİL YEMEN KARPUZCU. (2017)

Project Work

  A.1 İlköğretim Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Yapılarının İncelenmesi. TUBİTAK Projects , 1 FEBRUARY 2008 - 1 JUNE 2011. Researcher .
  A.2 An Investigation into Elementary School Students' Geometric Thinking. TUBİTAK Projects , 1 JANUARY 2008 - 1 JANUARY 2010. Researcher .
  A.3 İlköğretim Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Yapılarının İncelenmesi. TUBİTAK Projects , 1 FEBRUARY 2008 - 1 JUNE 2011. Researcher .
  A.4 İlköğretim Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Yapılarının İncelenmesi. TUBİTAK Projects , 1 FEBRUARY 2008 - 1 JUNE 2011. Researcher .
  A.5 Sürdürülebilirlik İçin Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım: Yaratıcı Drama. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2009 - 1 JANUARY 2010. Local Coordinator .
  A.6 İlköğretim öğretmen adaylarının uzamsal yetenekleri uzamsal kaygıları ve geometriye yönelik öz yeterlilikleri.. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2010 - 1 DECEMBER 2010. Local Coordinator .
  A.7 7.sınıf öğrencilerinin matematik öz yeterlilik algısı. Matematik kaygısı ve matematik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi.. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2010 - 1 DECEMBER 2010. Local Coordinator .
  A.8 8. sınıf öğrencilerinin uzamsal yetenekleri, geometri başarıları ve geometriye yönelik özyeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2011 - 1 DECEMBER 2012. Local Coordinator .
  A.9 İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik tarihinin matematik eğitiminde kullanılmasına ilişkin tutum ve inançları ile matematik tarihi hakkında sahip oldukları bilgiler.. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2011 - 1 DECEMBER 2012. Local Coordinator .
  A.10 8.Sınıf öğrencilerinin uzamsal Kaygıları (yetenekleri) geometri Başarıları. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2011 - 1 DECEMBER 2011. Local Coordinator .
  A.11 İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik tarihinin matematik eğitiminde kullanılmasına ilişkin tutum ve inançları ile matematik tarihi hakkında sahip oldukları bilgiler.. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2011 - 1 DECEMBER 2011. Local Coordinator .
  A.12 İlköğretim matematik öğretmenlerinin doğru denklemleri ve grafikler konusundaki yansımalarının pedagojik içerik bilgilerine etkisi üzerine bir çalışma. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2013 - 1 DECEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.13 İlköğretim Öğrencilerinin Düşünmelerinde Doğrusallığın Baskınlığı. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2013 - 1 DECEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.14 Dinamik geometri yazılımı ile İlköğretim matematik öğretmen adaylarının argümantasyon süreçlerinin incelenmesi. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2014 - 1 DECEMBER 2015. Local Coordinator .
  A.15 Ortaokul 5, 6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Çarpımsal Düşünme ile İlgili Bilgileri. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2016 - 1 DECEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.16 Matematikte Üstün Yetenekli 5. Sınıf Öğrencilerinin Belirlenmesi ve Farklılaştırılmış Öğretim Materyallerinin Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2016 - 1 DECEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.17 Ortaokul Öğretmen Adaylarının Fen ve Matematik Derslerinde Alternatif Öğretim Yaklaşımlarının Kullanımına İlişkin İnançlarının İncelenmesi. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2017 - 1 DECEMBER 2017. Researcher .
<< back