Assoc.Prof.Dr. BARIŞ PARKAN
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 3140
Fax :  
Address :
 

Education

  Doctorate, The University of Texas at Austin, Philosophy

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Barış Parkan, A Process-Ontological Account of Work. "Axiomathes--An International Journal in Ontology and Cognitive Systems", 14, (2004), p.233-249.
  A.2 Baris Parkan, "Professionalism: A Virtue or Estrangement from Self-Activity?". "Journal of Business Ethics", (2008), p.77-85.
  A.3 Parkan Barış, "Relatively Completely Happy". "Analecta Husserliana", 102, (2009), p.341-353.
  A.4 Parkan Barış, "On Multinational Corporations and The Provision of Positive Rights". "Journal of Business Ethics", 85, (2009), p.73-82.
 

Conference Papers

  A.1 Baris Parkan, The Relation Between Work and Value: A Process-Based Account. "Proceedings of the 2004 Hawaii International Conference on Arts and Humanities", (2004).

Book and Chapter in a Book

  A.1 Barış Parkan, “The Narcissism of the Beautiful Soul”. "Hegel-Jahrbuch", Geist, (2010), p.147-152.
  A.2 Parkan, Baris, "Towards A Systematic Articulation of The Concept of Work". "Work In The Contemporary World: Contours of Work From Interdisciplinary Perspectives", (2015), p.91-108.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Baris Parkan, Negatif Haklar, Pozitif Haklar ve Mülkiyet Hakkı Üzerine. "Felsefe Dünyası", (2006), s.159-167.
  A.2 Baris Parkan, "Eleştirel Kuramda Özne ve Öz-Eleştiri Sorunu". "Felsefe Yazın", 3, (2007), s.53-56.
  A.3 Barış Parkan, "Baskıcı Yapılar Altında Kadın-Beden İlişkisi ve Kadınsal Özellikler". "Özne", 18. Kitap, (2013), s.43-58.
  A.4 Barış Parkan, "Komünizme Geçişte İnsani Güçlerin Gelişimi". "Bilim ve Ütopya", (2013), s.17-22.
  A.5 Parkan, Baris, "Feuerbach'ın Ateizmi: Sevgi İman Etmez". "Bilim ve Ütopya", 254, (2015), s.32-42.
  A.6 Barış Parkan, Organik Gerçeklik: Süreç Felsefesi. "ODTÜLÜ", (2016), s.44-47.
  A.7 Barış Parkan, "Emek". "ODTU'lüler Bülteni", 275, (2017), s.39.
 

Conference Papers

  A.1 Baris Parkan, "Cinsel Taciz ve Erdem Etiği". "II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi Bildiriler Kitabı", (2007), s.551-557.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Barış Parkan, Marx, Fikir Mimarları Dizisi-27. "Say Yayınları", (2011), s.352.
 

Translation of a Book or Chapter in a Book

 

Review of a Book

  A.1 Parkan, Baris, "Ayrı Düşen Şeyler:Tarihsel ve Sistematik Diyalektik ile Politik İktisadın Eleştirisi". "Yeni Diyalektik ve Politik İktisat, Editörler:Ersin Vedat Elgür", (2015), s.219-246.
<< back