Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Assist.Prof.Dr BESİM CAN ZIRH
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  https://metu.academia.edu/BesimCanZIRH
Phone :  +90312210 5995
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Sociology
  Master's, Middle East Technical University, Pol. Sci. & Public Ad
  Doctorate, UCL, Anthropology

Research

Thesis Supervised

  A.1 A CULTURE OF MANAGING DIFFERENCE: MIGRATION MANAGEMENT OF SYRIAN AND IRAQI NATIONALS IN TURKEY. Msc Thesis. MICHELLE SARA DROMGOLD. (2015)
  A.2 ANALYZING THE RELATION BETWEEN NAME, CULTURE, AND THE CONSTRUCTION OF SELF-IDENTITY THROUGH THE ASSIMILATION OF TURKISH MINORITY IN BULGARIA AND THEIR FORCED MIGRATION TO TURKEY IN 1989. Msc Thesis. GİZEM KILIÇLI. (2017)
  A.3 A TALE OF GENTRIFIED NEIGHBOURHOOD: A CASE STUDY OF KUZGUNCUK. Msc Thesis. EZGİ ALTINOK. (2017)
  A.4 German-Turkish Master's in Social Sciences: Horse Bar: Experiences of "New Wave" Turkish Bar Patrons in Berlin. Msc Thesis. Matthew Joseph Kasper. (2017)
  A.5 INTERNATIONALIZATION IN ACADEMIA. Msc Thesis. EREN ÇALIŞKAN. (2017)
  A.6 German-Turkish Master's in Social Sciences: The Circassian Diaspora in Turkey.. Msc Thesis. Andres Orhan Martinez-Caro Alpakın. (2017)

Project Work

  A.1 GURBETTE ÖLÜM: AVRUPA´DA YAŞAYAN TÜRKİYELİ GÖÇMENLERİN CENAZE HİZMETLERİNE ULAŞIMI VE ANILAN HİZMETLER ÜZERİNDEN ŞEKİLLENEN ULUS-AŞIRI TOPLUMSAL MEKAN.. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2013 - 1 DECEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.2 GURBETTE ÖLÜM: AVRUPA?DA YAŞAYAN TÜRKİYELİ GÖÇMENLERİN CENAZE HİZMETLERİNE ULAŞIMI VE ANILAN HİZMETLER ÜZERİNDEN ŞEKİLLENEN ULUS-AŞIRI TOPLUMSAL MEKAN.. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2013 - 1 DECEMBER 2015. Local Coordinator .
  A.3 GURBETTE ÖLÜM: AVRUPA’DA YAŞAYAN TÜRKİYELİ GÖÇMENLERİN CENAZE HİZMETLERİNE ULAŞIMI VE ANILAN HİZMETLER ÜZERİNDEN ŞEKİLLENEN ULUS-AŞIRI TOPLUMSAL MEKAN.. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2013 - 1 DECEMBER 2015. Researcher .
  A.4 Türkiye’de Göçmen İşgücüne Yönelik Arz ve Talebin Sektörler Bazında Değerlendirilmesi, Geçici ve Döngüsel Göç Bağlamında Mevsimlik Göçmen İşçilerin Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Analizi Projesi. Projects funded by Ministries and other Public Bodies Projects supported by public agencies (SSM, AFAD, TUJJB, TAGEM etc.) TODAIE and the Directorate General of Migration Management, 1 MAY 2014 - 1 JANUARY 2016. Researcher .
  A.5 1979 İslam Devrimi sonrasında Türkiye’ye göç eden İranlıların Şiilik anlayış ve uygulamaları.. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2014 - 1 DECEMBER 2014. Researcher .
  A.6 A Culture of Managing Difference: Migration Management of Syrian and Iraqi nationals in Turkey. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2015 - 1 DECEMBER 2015. Local Coordinator .
  A.7 Çalışanlarının Biyografilerinden ODTÜ Tarihi Sözlü-Tarih Çalışması.. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2016 - 1 DECEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.8 Sınıf Siyaseti Olarak Kız Kardeşlik: Batı ve Doğu Karadeniz Fındık Kırma Fabrikaları ve İstanbul Serapool Fabrikası Örneği. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2016 - 1 DECEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.9 Sınıf Siyaseti Olarak Kız Kardeşlik: Batı ve Doğu Karadeniz Fındık Kırma Fabrikaları ve İstanbul Serapool Fabrikası Örneği. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2016 - 1 DECEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.10 Türkiye?de Yüksek Öğretimin Uluslararasılaşması Kapsamında Üniversite Öğrencilerinin Erasmus Değişim Programı?na. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2017 - 1 DECEMBER 2017. Local Coordinator .

Consultancy and Expert Reports

  A.1 The Report on Migration through Marriage from Konya to Norway. . Land Info - Norway, (9.2014)
<< back