Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Assist.Prof.Dr BESİM CAN ZIRH
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  https://metu.academia.edu/BesimCanZIRH
Phone :  +90312210 5995
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Sociology
  Master's, Middle East Technical University, Pol. Sci. & Public Ad
  Doctorate, UCL, Anthropology

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Zırh, BC, Following the Dead beyond the ‘Nation’: A Map for Transnational Alevi Funerary Routes from Europe to Turkey. "Ethnic and Racial Studies", 35, (2012), p.157-172.
  A.2 Zırh, BC, The Reckoning of Pluralism: Political Belonging and the Demands of History in Turkey. "Reviews & Critical Commentary", (2015), p.1-1.

Book and Chapter in a Book

  A.1 ERDEMIR A & ZIRH, BC, From raindrops to hailstones: Environments of insecurity in the case of emigration from Turkey to London. "Rethinking Global Migration: Practices, Policies and Discourse in the European Neighbourhood", (2008), p.177-185.
  A.2 Zırh, BC, Euro-Alevis: From Gasterbeiter to Transnational Community.. "The Making of World Society: Perspectives from Transnational Research", (2008), p.103 – 130.
  A.3 Zırh, BC, Kırmančiya Belekê: Understanding Alevi Geography in between Spaces of Longing and Belonging. "Alevis in Europe: Voices of Migration, Culture and Identity", (2017), p.157-172.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Funda ŞENOL-CANTEK, Besim Can ZIRH, Bir Semt Monografisine Doğru: Cebeci’ye Bakmak. "İdeal Kent", 11, (2014), s.İdeal Kent.
  A.2 Besim Can ZIRH, Cansız Hayaller: Gayri-Resmi Tarihimizin Şeyleşmiş İmajları.. "Kebikeç: İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi.", 40, (2015), s.221-229.
  A.3 Zırh, BC, Dünden Bugüne Sıla İle Gurbet Arasında Alevi Coğrafyası Üzerine.. "KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi: Beşeri Coğrafya", 44, (2017), s.225-247.
  A.4 Zırh, BC, Alevi-Olmayan Bir Araştırmacı Olarak Alevilik Üzerine Çalışmak: Göç-Mekanda ama Evde Çok-Alanlı Etnografi.. "Moment: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi", 4, (2017), s.52-72.
 

Conference Papers

  A.1 Besim Can Zırh, Siyasetimizde Yeni Bir Müessese: Taamüden Trollcülük.. "Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi: Kuram, Yöntem, Uygulama ve Siyasa (7-8 Mayıs 2013)", (2013), s.1-10.
  A.2 Besim Can Zırh, Göç Çalışmalarında Sahayı Düşünmek: Yöntemsel Milliyetçiliğe Karşı Çok-Alanlı Etnografi.. "13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (4-6 Aralık 2013)", (2013), s.1-10.
  A.3 Besim Can Zırh, Hüseyin Aygün’ün CHP Tunceli Milletvekilliği ve Ulusal Basında Tunceli (Dersim) Gündemi.. "II. Uluslararası Tunceli (Dersim) (20-22 Eylül 2013)", (2013), s.1-20.
  A.4 Besim Can ZIRH, Gurbette Ölüm: DITIB Ulus-ötesi Cenaze Hizmetlerinin Kurumsallaşması Üzerine.. "14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi", (2015).
  A.5 Besim Can Zırh, Internationalization of Domestic Affairs through Migration: Alevis in Germany: A Specter Haunting Turkish Foreign Policy.. "4. Turkish Migration Conference", (2016).
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Besim Can Zırh, Mustafa Akçınar, Derin Bir Kuyu Dersim'e Berlin'den Bakmak.. "Dersim'i Parantezden Çıkarmak", (2013), s.44-75.
  A.2 Besim Can ZIRH, Alevilik’te Şehadet: Kerbela’dan Gezi’ye Hüseyin’in Tarih Dışına Taşan Nefesi. "Öl Dediler Öldüm: Türkiye’de Şehitlik Mitleri", (2014), s.89-110.
  A.3 Besim Can ZIRH, Bir Kesisim Kümesi olarak Milli-Muhafazakarlıgın Üç Degili: Aleviler, Ermeniler ve Kürtler.. "Kızılbaslık, Alevilik, Bektasilik: Tarih, Kimlik, Inanç, Ritüel.", (2015), s.327-368.
  A.4 Besim Can ZIRH, Türkiye Göç Arastırmalarında Arastırmacı Deneyimleri: Göç Çalısmalarında Arastırmacının Konumu Üzerine Öz-Düsünümsel Bir Bakıs. (ODTÜ Göç Araştırmaları Grubu).. "Göçler Ülkesi: Akışlar, Göçmenler Araştırmacılar.", (2015), s.197-227.
  A.5 Zırh, BC, Uluslara Dayalı Küresel Mıntıka Rejiminde Beklenmedik ve Tekinsiz İki Kırılma Olarak Rakka ve Rojava.. "“Uluslararası” Kavramını Yeniden Düşünmek: Kuramsal ve Yöntemsel Tartışmalar.", (2017), s.95-127.
<< back