Assist.Prof.Dr BESİM CAN ZIRH
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  https://metu.academia.edu/BesimCanZIRH
Phone :  +90312210 5995
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Sociology
  Master's, Middle East Technical University, Pol. Sci. & Public Ad
  Doctorate, UCL, Anthropology

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Zırh, BC, Following the Dead beyond the ‘Nation’: A Map for Transnational Alevi Funerary Routes from Europe to Turkey. "Ethnic and Racial Studies", 35, (2012), p.157-172.
  A.2 Zırh, BC, The Reckoning of Pluralism: Political Belonging and the Demands of History in Turkey. "Reviews & Critical Commentary", (2015), p.1-1.

Book and Chapter in a Book

  A.1 ERDEMIR A & ZIRH, BC, From raindrops to hailstones: Environments of insecurity in the case of emigration from Turkey to London. "Rethinking Global Migration: Practices, Policies and Discourse in the European Neighbourhood", (2008), p.177-185.
  A.2 Zırh, BC, Euro-Alevis: From Gasterbeiter to Transnational Community.. "The Making of World Society: Perspectives from Transnational Research", (2008), p.103 – 130.
  A.3 Zırh, BC, Kırmančiya Belekê: Understanding Alevi Geography in between Spaces of Longing and Belonging. "Alevis in Europe: Voices of Migration, Culture and Identity", (2017), p.157-172.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Funda ŞENOL-CANTEK, Besim Can ZIRH, Bir Semt Monografisine Doğru: Cebeci’ye Bakmak. "İdeal Kent", 11, (2014), s.İdeal Kent.
  A.2 Besim Can ZIRH, Cansız Hayaller: Gayri-Resmi Tarihimizin Şeyleşmiş İmajları.. "Kebikeç: İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi.", 40, (2015), s.221-229.
  A.3 Zırh, BC, Dünden Bugüne Sıla İle Gurbet Arasında Alevi Coğrafyası Üzerine.. "KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi: Beşeri Coğrafya", 44, (2017), s.225-247.
  A.4 Zırh, BC, Alevi-Olmayan Bir Araştırmacı Olarak Alevilik Üzerine Çalışmak: Göç-Mekanda ama Evde Çok-Alanlı Etnografi.. "Moment: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi", 4, (2017), s.52-72.
 

Conference Papers

  A.1 Besim Can Zırh, Siyasetimizde Yeni Bir Müessese: Taamüden Trollcülük.. "Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi: Kuram, Yöntem, Uygulama ve Siyasa (7-8 Mayıs 2013)", (2013), s.1-10.
  A.2 Besim Can Zırh, Göç Çalışmalarında Sahayı Düşünmek: Yöntemsel Milliyetçiliğe Karşı Çok-Alanlı Etnografi.. "13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (4-6 Aralık 2013)", (2013), s.1-10.
  A.3 Besim Can Zırh, Hüseyin Aygün’ün CHP Tunceli Milletvekilliği ve Ulusal Basında Tunceli (Dersim) Gündemi.. "II. Uluslararası Tunceli (Dersim) (20-22 Eylül 2013)", (2013), s.1-20.
  A.4 Besim Can ZIRH, Gurbette Ölüm: DITIB Ulus-ötesi Cenaze Hizmetlerinin Kurumsallaşması Üzerine.. "14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi", (2015).
  A.5 Besim Can Zırh, Internationalization of Domestic Affairs through Migration: Alevis in Germany: A Specter Haunting Turkish Foreign Policy.. "4. Turkish Migration Conference", (2016).
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Besim Can Zırh, Mustafa Akçınar, Derin Bir Kuyu Dersim'e Berlin'den Bakmak.. "Dersim'i Parantezden Çıkarmak", (2013), s.44-75.
  A.2 Besim Can ZIRH, Alevilik’te Şehadet: Kerbela’dan Gezi’ye Hüseyin’in Tarih Dışına Taşan Nefesi. "Öl Dediler Öldüm: Türkiye’de Şehitlik Mitleri", (2014), s.89-110.
  A.3 Besim Can ZIRH, Bir Kesisim Kümesi olarak Milli-Muhafazakarlıgın Üç Degili: Aleviler, Ermeniler ve Kürtler.. "Kızılbaslık, Alevilik, Bektasilik: Tarih, Kimlik, Inanç, Ritüel.", (2015), s.327-368.
  A.4 Besim Can ZIRH, Türkiye Göç Arastırmalarında Arastırmacı Deneyimleri: Göç Çalısmalarında Arastırmacının Konumu Üzerine Öz-Düsünümsel Bir Bakıs. (ODTÜ Göç Araştırmaları Grubu).. "Göçler Ülkesi: Akışlar, Göçmenler Araştırmacılar.", (2015), s.197-227.
  A.5 Zırh, BC, Uluslara Dayalı Küresel Mıntıka Rejiminde Beklenmedik ve Tekinsiz İki Kırılma Olarak Rakka ve Rojava.. "“Uluslararası” Kavramını Yeniden Düşünmek: Kuramsal ve Yöntemsel Tartışmalar.", (2017), s.95-127.
<< back