Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. YEZDAN BOZ
FACULTY OF EDUCATION
PublicationsResearch
E-mail :  
Url :  -
Phone :  
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Food Eng.
  Doctorate, University of Warwick, Science Education

Research

Thesis Supervised

  A.1 Conceptual Change Text Oriented Instruction to Facilitate Conceptual Change in Rate of Reaction Concepts. Msc Thesis. Ceyda Balcı. (2006)
  A.2 EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING ON 11TH GRADE STUDENTS’ UNDERSTANDING OF RATE OF REACTION CONCEPTS. Phd Thesis. ÖZGECAN TAŞTAN. (2009)
  A.3 EFFECT OF CASE-BASED INSTRUCTION ON 10TH GRADE STUDENTS’ UNDERSTANDING OF GAS CONCEPTS.. Phd Thesis. EYLEM YALÇINKAYA. (2010)
  A.4 EXAMINATION OF CHEMISTRY TEACHERS TOPIC-SPECIFIC NATURE OF PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE IN ELECTROCHEMISTRY AND RADIOACTIVITY. Phd Thesis. SEVGİ AYDIN. (2012)
  A.5 EFFECT OF STRUCTURING COOPERATIVE LEARNING BASED ON CONCEPTUAL CHANGE APPROACH ON STUDENTS’ UNDERSTANDING OF THE CONCEPTS OF MIXTURES AND THEIR MOTIVATION. Phd Thesis. HATİCE BELGE CAN. (2013)
  A.6 THE INFLUENCE OF SUBJECT MATTER KNOWLEDGE ON PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE. Phd Thesis. BETÜL EKİZ KIRAN. (2016)
  A.7 EXAMINATION OF INTERACTION BETWEEN PRE-SERVICE CHEMISTRY TEACHERS’ PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE AND CONTENT KNOWLEDGE IN ELECTROCHEMISTRY. Phd Thesis. ELİF SELCAN KUTUCU. (2016)

Project Work

  A.1 Örnek olaya dayalı öğrenme yönteminin 11.sınıf öğrencilerinin reaksiyon hızıkonusundaki kavram yanılgılarını giderme.. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2009 - 1 DECEMBER 2009. Local Coordinator .
  A.2 Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnanç ve Özyeterliliklerinin Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımını Kullanmaları Üzerine Bir Modelleme Çalışması. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2011 - 1 DECEMBER 2011. Local Coordinator .
  A.3 Kavramsal değişim koşullarına dayalı işbirlikçi öğrenme durumlarının 9. sınıf öğrencilerinin karışımlar konusu ile ilgili kavrnamları anlama üzerine etkisi.. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2012 - 1 DECEMBER 2012. Local Coordinator .
  A.4 Öğretmen Adaylarının Afet ile İlgili Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2013 - 1 DECEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.5 Okullarda Öğretmene Yönelik Şiddet: Sıklığı, Doğası ve İlişkili Değişkenleri. BAP-1 BAP-1 , - . Researcher .
<< back