Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. SULTAN ÇİĞDEM SAĞIN ŞİMŞEK
FACULTY OF EDUCATION
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 6494
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Foreign Lang. Edu.
  Master's, Middle East Technical University, English Language Teaching
  Doctorate, University of Hamburg, Linguistics

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Sagin-Simsek, C; Selvi, A& Üzüm, B, Attitudes towards German language and culture. "Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht", 12, (2007), p.1-10.
  A.2 Sagin -Simsek, Cigdem, A study of the finite element in L3 German by Turkish learners.. "Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht", 12, (2007), p.1-9.
  A.3 Sağın Şimşek, Çiğdem, Students’ attitudes towards integration of ICTs in a reading course: A case in Turkey. "Computers & Education", 51, (2008), p.200-211.
  A.4 Çiğdem Sağın Şimşek & Wolf König, Receptive multilingualism and language understanding: intelligibility of Azerbaijani to Turkish speakers. "The International Journal of Bilingualism", 16, (2012), p.315-331.
  A.5 Suzan Kavanoz and Çiğdem Sağın-Şimşek, Eğitim bilimleri araştırma makalelerine tür-odaklı yaklaşım: Karşılaştırmalı çözümleme. "Turkish Studies", 8, (2013), p.693-710.
  A.6 Çiğdem Sağın-Şimşek, Receptive multilingualism in Turkish-Turkmen academic counseling sessions. "Applied Linguistics Review", 5, (2014), p.195 – 210.
  A.7 Gülay Cedden & Çiğdem Sağın-Şimşek, The impact of a third language on executive control processes. "International Journal of Bilingualism", 18, (2014), p. 558–569.
  A.8 Elena Antonova-Ünlü, Çiğdem Sağın-Şimşek, The use of verbal morphology in Turkish as a third language: The case of Russian–English–Turkish trilinguals. "International Journal of Bilingualism", 19, (2015), p.347– 362.
  A.9 Elena Antonova-Ünlü, Çiğdem Sağin-Şimşek, Ender Ateşman & Anna Lozovska, Russian Immigrant Diaspora in Turkey: Language Use, Preference and Attitudes. "Turkish Studies", 16, (2015), p.391-410.
  A.10 Sağın Şimşek, Ç. & Antonova Unlu, E., Subject realization in bilingual Turkish: A comparative study of German-Turkish and Russian-Turkish bilingual children . "Journal of Child Language Development and Acquisition", 5, (2017), p.193-207.
 

Conference Papers

  A.1 Sagin Simsek, C., The influence of second language acquisition process on the first language: Changes in Turkish word order in Germany.. "The 16th Annual Conference of the European Second Language Association", (2006), p.122.
  A.2 Sagin Simsek, C., Turkish word order in Germany in children aged 5-10.. "The 13th International Conference on Turkish Linguistics", (2006), p.100.
  A.3 Sagin-Simsek, Cigdem, Acquisition of null subject parameter by Turkish-German bilingual children.. "6th International Symposium on Bilingualism", (2007), p.301-302.
  A.4 Çigdem Sağın-Şimşek, Receptive milingualism in Turkish-Azerbaijani semi-communication. "19th Annual Conference of the European Second Language Association", (2009), p.26.
  A.5 Çiğdem Sağın-Şimşek, Acquisition of Turkish word order in children aged 3-5. "15th International Conference on Turkish Linguistics", (2010), p.62.
  A.6 Sağın Şimşek, Çiğdem; Cedden Gülay, Does knowledge of an additional language bring an advantage in working memory?. "7th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism", (2011), p.59.
  A.7 Sağın Şimşek, Çiğdem, LaRa among Turkic Languages. "Third Workshop on "Transnational Communication"", 3, (2011), p.5.
  A.8 Sağın Şimşek, Çiğdem, Linguistic and extralinguistic factors in Turkish-Turkmen receptive multilingual communication. "8th International Symposium on Bilingualism", 8, (2011), p.90.
  A.9 Akkuş, Mehmet; Sağın-Şimşek, Çiğdem; Atas, Ufuk, Testing validity and reliability in tests of receptive multilingualism. "7th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism", (2011), p.9.
  A.10 Cedden, Gulay & Sağın Şimşek, Çiğdem, The role of a third language in language selection. "7th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism", (2011), p.60.
  A.11 Gülay Cedden & Çiğdem Sağın Şimşek, The impact of a third language on executive control processes. "Language, Culture and Mind V", (2012), p.120-121.
  A.12 Çiğdem Sağın Şimşek, Discourse Strategies in Receptive Multilingual Communication among Turkish and Turkic Languages. "Language, Culture and Mind V", (2012), p.182.
  A.13 Gülay Cedden & Çiğdem Sağın-Şimşek, Beyond Bilingualism: Does a Third Language have an Effect on the Executive Control System. "International Symposium on Bilingualism", (2013), p.22.
  A.14 Ufuk Ataş, Çiğdem Sağın-Şimşek, Functions of Code-switching in forms of Discourse Markers: Evidence from EFL Classrooms. "International Conference on Urban Multilingualism & Education", (2013), p.34.
  A.15 Sağın Şimşek, Çiğdem, Assessing Understanding in Receptive Multilingual Communication. "International Conference on Urban Multilingualism & Education", (2013), p.48.
  A.16 Elena Unlu & Çiğdem Sağın-Şimşek, The use verbal morphology in Turkish as L3: the case of Russian-English-Turkish trilinguals. "17th International Conference on Turkish Linguistics", 17, (2014), p.147.
  A.17 Gülay Cedden & Çiğdem Sağın-Şimşek, The relationship between language control and the number of languages represented in the mind. "17th International Conference on Turkish Linguistics", 17, (2014), p.43.
  A.18 Çiğdem Sağın Şimşek, At the syntax-pragmatics interface: Acquisition of post-predicate constituents by Turkish-German bilinguals’. "International Conference on Bilingualism", 1, (2015), p.113.
  A.19 Tuğba Karayayla & Çiğdem Sağın Şimşek, Pragmatic transfer in L3 English: effects of bilingualism on realizations of apologies. "10th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism", (2016), p.37-38.
  A.20 Çiğdem Sağın Şimşek, Turkish word order in Germany among children aged 5-10: Evidence from the post predicate elements. "The Uppsala Meeting", 110, (2016), p.213-119.
  A.21 Elena Antonova Ünlü & Çiğdem Sağın Şimşek, Anchoring temporal-aspectual markers in L3 Turkish narratives by Russian-English-Turkish trilinguals. "10th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism", (2016), p.9.
  A.22 Sağın Şimşek, Ç., Acquisition of canonical and non-canonical word orders in Turkish by Turkish-English and Turkish-German bilingual children. "11th International Symposium on Bilingualism", (2017).

Book and Chapter in a Book

  A.1 Çiğdem Sağın-Şimşek, Acquisition of canonical and non-canonical word orders in L1 Turkish. "The Acquisition of Turkish in Childhood", 20, (2016), p.79-98.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Sagin Simsek, C., Cross-linguistic influences affecting Turkish-German bilinguals’ acquisition of English as a third language in Germany.. "Dilbilim Araştırmaları", 2006, (2006).
  A.2 Sağın-Şimşek, Çiğdem; Babur, Ezel; Rehbein, Jochen, İşlevsel Edimbilim Yöntemiyle Dilsel Araçların İncelenmesi: bu,şu,o ve Dilin Gösterme Alanı. "Dilbilim Araştırmaları", 2008, (2008), s.111-124.
  A.3 Çigdem Sağın-Şimşek, Jochen Rehbein, Ezel Babur, İşlevsel edimbilim yöntemiyle metin içinde gösterme alanının incelenmesi. "Dilbilim Araştırmaları", 2009, (2009), s.1-16.
  A.4 Elena Antonova Ünlü, Çiğdem Sağın Şimşek, Suzan Kavanoz, Türkiye’de Yaşayan İngiliz Kökenli Göçmenlerin Dil Kullanım, Tercih ve Tutumları. "YILDIZ Eğitim Araştırmaları Dergisi", 1, (2016), s.55-76.
 

Conference Papers

  A.1 Sagin Simsek, C. and Cedden, G., İki dilli ve üç dilli yetişkinlerin sözel becerileri acisindan karsilastirilmasi: Bir durum calismasi. "20. Ulusal Dilbilim Kurultayi", (2006), s.14-15.
  A.2 Sagin-Simsek,C; Rehbein, J& Babur, E, İşlevsel Edimbilim yöntemiyle dilsel araçların incelenmesi I: bu,şu,o ve dilin gösterme alanı. "21. Ulusal Dilbilim Kurultayı", (2007), s.78-79.
  A.3 Babur, E; Sagin-Simsek, C&Rehbein, J, İşlevsel Edimbilim yöntemiyle dilsel araçların incelenmesi II: Ünlemler ve dilin yönlendirme alanı. "21. Ulusal Dilbilim Kurultayı", (2007), s.109-110.
  A.4 Sağın-Şimşek, Çiğdem; Rehbein, Jochen; Babur, Ezel, İşlevsel Edimbilim Yöntemiyle Metin İçinde Gösterme Alanının İncelenmesi. "22. Ulusal Dilbilim Kurultayı: Bildiri Özetleri Kitapçığı", (2008), s.15-16.
  A.5 Çigdem Sağın-Şimşek, Zeynep Ölçü, Öğretmenlerin gözünden Almanya'da yaşayan Türk asıllı öğrencilerin ana dil eğitimine ilişkin sorunlar. "IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi", (2009), s.36-37.
  A.6 Çigdem Sağın-Şimşek, Adıl düşürme değiştirgeninin Türkçe tek dilli ve Türkçe-Almanca iki dilli bireyler tarafındn işletimi. "23. Ulusal Dilbilim Kurultayı", (2009), s.41-42.
  A.7 Zeynep Ölçü, Çiğdem Sağın-Şimşek, Türkçenin Almanya’da öğretimi ile ilgili belirlenen temel sorunlar ve çözüm önerileri. ". Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı", (2010), s.130.
  A.8 Çiğdem Sağın-Şimşek, Adıl düşürme değiştirgeninin Türkçe tekdilli ve Türkçe-Almanca ikidilliler tarafından işletimi. "23. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri", (2010), s.64-77.
  A.9 Çiğdem Sağın-Şimşek, Türkçe-Almanca iki dilli ortamlarda Türkçe adıl-düşürme değiştirgeninin kullanımı. "III. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı", (2010), s.7.
  A.10 Çiğdem Sağın-Şimşek, Algısal çok dillilik çerçevesinde Türkçe-Azerice iletişim. "24. Ulusal Dilbilim Kurultayı", (2010), s.160.
  A.11 Sağın Şimşek, Çiğdem; Cedden Gülay, Dilin işler bellek üzerinde etkisi. "25. Ulusal Dilbilim Kurultayı", (2011), s.115.
  A.12 Cedden, Gulay & Sağın Şimşek, Çiğdem, Dil seçim mekanizması iki ve üç dillilerde farklı işlemekte midir?. "25. Ulusal Dilbilim Kurultayı", (2011), s.49.
  A.13 Çiğdem Sağın-Şimşek, Türkçe-Türkmence Algısal Yetiye Dayalı İletişim Örneklerinden Çıkarımlar. "27. Ulusal Dilbilim Kurultayı", (2013), s.74.
  A.14 Mehmet Akkuş & Çiğdem Sağın Şimşek, Algısal Çokdillilik Çerçevesinde Türkiye ve Azerbaycan Türkçesi Arasında Karşılıklı Anlaşılırlık Olgusunda Ünlemler Üzerine. "30. Ulusal Dilbilim Kurultayı", (2016), s.10.
  A.15 Elena Antonova Ünlü & Çiğdem Sağın Şimşek, Türkiye’de Yaşayan Rus Kökenli Göçmenler: Dil Kullanım, Tercih ve Tutumları. "30. Ulusal Dilbilim Kurultayı", (2016), s.15.
  A.16 Sağın Şimşek, Ç. & Antonova Ünlü, E., Türkçe-İngilizce ve Türkçe-Almanca İki Dilli Çocukların Türkçe Sözdizim Edinimi. "31. Ulusal Dilbilim Kurultayı", (2017), s.10.
  A.17 Akkuş, M., Sağın-Şimşek, Ç., Backus, A., Türkçe-Hollandaca İki dilli Bireylerde Kullanım-Odaklı Dilbilim Bağlamında Zarf-Fiil Yapılarının Kullanımı. "31. Ulusal Dilbilim Kurultayı", (2017), s.41.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Sagin Simsek, C., Toplumdilbilim. "Dilbilim: temel Kavramlar Sorunlar Tartismalar", (2006), s.77-87.
  A.2 Sağın Şimşek, Çiğdem, Diller arası etkileşim: Türkçe-Almanca iki dilli öğrencilerin yazılı metinlerde özne kullanımı. "Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar", (2011), s.353-364.
  A.3 Çiğdem Sağın-Şimşek, Dillerarası etkileşim sonucunda Türkçe-Almanca iki dillilerin Türkçe devrik tümce kullanımı. "Prof. Dr. Ahmet Kocaman'a Armağan: Dilbilime Adanmış Bir Yaşam", (2016), s.359-370.
  A.4 Sağın Şimşek, Ç. & Antonova Ünlü, Sözlü çeviri eğitiminin işler bellek kapasitesi üzerindeki etkisi. "Dilbilim Çeviribilim Yazıları", (2017), s.180-192.
  A.5 Sağın Şimşek, Ç. & Antonova Ünlü, E. & Akkuş, M., Türkçe-Kazakça algısal çok dilli iletişim üzerine bir inceleme. "45. Yıl Yazıları", (2017), s.329-340.
<< back