Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Assoc.Prof.Dr. MEHMET FATİH DANIŞMAN
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  http://curie.chem.metu.edu.tr/~fatihdanisman/
Phone :  +90312210 7618
Fax :  +903122103200
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Chemistry
  Master's, Middle East Technical University, Chemistry
  Doctorate, Princeton University, Chemistry

Research

Thesis Supervised

  A.1 CHARACTERIZATION AND OPTIMIZATION OF PENTACENE THIN FILMS ON AG(111)SURFACES.. Msc Thesis. BERRİN ÖZKAN. (2010)
  A.2 AB INITIO STUDIES OF PENTACENE ON AG(111) SURFACES. Msc Thesis. İLKER DEMİROĞLU. (2010)
  A.3 Bazı kendiliğnden düzenlenmiş organik ince filmlerin helyum kırınım metoduyla incelenmesi. Phd Thesis. Erol ALbayrak. (2012)
  A.4 FIBER LOOP RING DOWN SPECTROSCOPY FOR TRACE CHEMICAL DETECTION. Msc Thesis. BETÜL CENGİZ. (2013)
  A.5 Investigation of Carboranethiol-Metal Surface Interactions Including Long-Range Correlation. Phd Thesis. Gülden Güney. (2016)
  A.6 INVESTIGATION OF CARBORANETHIOL SELF ASSEMBLED MONOLAYERS ON METAL SURFACES. Msc Thesis. NIMA SOHRABNIA. (2017)
  A.7 UTILIZATION OF FIBER LOOP RING DOWN TECHNIQUE FOR SENSING APPLICATIONS. Msc Thesis. ALİM YOLALMAZ. (2017)

Project Work

  A.1 Ag (111) ve Au (111) Yüzeyleri Üzerinde Süpersonik Moleküler Işın Tekniğiyle Üretilen Pentacene İnce Filimlerin, Kuvars Kristal Mikro Terazi ve Helyum Atomu Difraksiyonu Teknikleri ile İncelenmesi ve Optimizasyonu. TUBİTAK Projects , 1 OCTOBER 2007 - 1 JANUARY 2011. Local Coordinator .
  A.2 Characterization and optimization of pentacene thin films. TUBİTAK Projects , 1 OCTOBER 2007 - 1 OCTOBER 2010. Local Coordinator .
  A.3 Ag (111) ve Au (111) Yüzeyleri Üzerinde Süpersonik Moleküler Işın Tekniğiyle Üretilen Pentacene İnce Filimlerin, Kuvars Kristal Mikro Terazi ve Helyum Atomu Difraksiyonu Teknikleri ile İncelenmesi ve Optimizasyonu. TUBİTAK Projects , 1 OCTOBER 2007 - 1 DECEMBER 2010. Local Coordinator .
  A.4 Ag(111) ve Au(111) yüzeyleri üzerinde süpersonik moleküler ışın tekniğiyle üretilen pentacene ince filmler. TUBİTAK Projects , 1 OCTOBER 2007 - 1 OCTOBER 2010. Local Coordinator .
  A.5 Study of asymmetric disulfide self assembled monolayers as possible bottom-up templating agents. PARTLY NATIONAL- PARTLY INTERNATIONAL A project whose budget constitutes less than 50% international funding , 1 SEPTEMBER 2010 - 1 SEPTEMBER 2012. Local Coordinator .
  A.6 Muhtemel Aşağıdan Yukarı Kalıp Ajanı Uygulamaları İçin Asimetrik Disülfit Kendiliğinden Düzenlenmiş Tek Tabakaların (KDT) Araştırılması. PARTLY NATIONAL- PARTLY INTERNATIONAL A project whose budget constitutes less than 50% international funding , 1 SEPTEMBER 2010 - 1 SEPTEMBER 2012. Local Coordinator .
  A.7 Study of asymmetric disulfide self assembled monolayers as possible bottom-up templating agents. PARTLY NATIONAL- PARTLY INTERNATIONAL A project whose budget constitutes less than 50% international funding , 1 JANUARY 2012 - 1 DECEMBER 2012. Local Coordinator .
  A.8 Düz Ve Basamaklı Au(111) Ve Ag(111) Yüzeyler Üzerinde Perfluoropentacene Ince Filmlerin Araştırılması. Projects funded within the scope of TUBITAK International Academic Support Programs Projects to support the integration to international projects and research networks (1011 etc.) COST action TN1301, 1 OCTOBER 2013 - 1 OCTOBER 2016. National Coordinator .
  A.9 Düz Ve Basamaklı Au(111) Ve Ag(111) Yüzeyler Üzerinde Perfluoropentacene Ince Filmlerin Araştırılması. Projects funded within the scope of TUBITAK International Academic Support Programs Projects to support the integration to international projects and research networks (1011 etc.) COST, 1 OCTOBER 2013 - 1 OCTOBER 2016. Local Coordinator .
  A.10 Düz Ve Basamaklı Au(111) Ve Ag(111) Yüzeyler Üzerinde Perfluoropentacene Ince Filmlerin Araştırılması. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 OCTOBER 2013 - 1 OCTOBER 2017. Local Coordinator .
  A.11 Düz Ve Basamaklı Au(111) Ve Ag(111) Yüzeyler Üzerinde Perfluoropentacene Ince Filmlerin Araştırılması. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 OCTOBER 2013 - 1 OCTOBER 2017. Local Coordinator .
  A.12 Düz Ve Basamaklı Au(111) Ve Ag(111) Yüzeyler Üzerinde Perfluoropentacene Ince Filmlerin Araştırılması. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 OCTOBER 2013 - 1 OCTOBER 2016. Local Coordinator .
  A.13 Eser Madde Tayini İçin Fiber Halka Ring-Down Spektroskopi Sistemi Geliştirilmesi. Projects funded within the scope of TUBITAK International Academic Support Programs Projects to support the integration to international projects and research networks (1011 etc.) , 1 APRIL 2013 - 1 APRIL 2016. Local Coordinator .
  A.14 Eser Madde Tayini İçin Fiber Halka Ring-Down Spektroskopi Sistemi Geliştirilmesi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 APRIL 2013 - 1 OCTOBER 2016. Local Coordinator .
  A.15 Eser Madde Tayini İçin Fiber Halka Ring-Down Spektroskopi Sistemi Geliştirilmesi. Projects funded within the scope of TUBITAK International Academic Support Programs Projects to support the integration to international projects and research networks (1011 etc.) COST action TD1105, 1 APRIL 2013 - 1 APRIL 2016. National Coordinator .
  A.16 Eser Madde Tayini İçin Fiber Halka Ring-Down Spektroskopi Sistemi Geliştirilmesi. Projects funded within the scope of TUBITAK International Academic Support Programs Projects to support the integration to international projects and research networks (1011 etc.) COST, 1 APRIL 2013 - 1 APRIL 2016. Local Coordinator .
  A.17 Metal İyonları Katkılanmış Çeşitli Borat Bileşiklerinin Luminesan Özelliklerinin ve Metal Yüzeyler Üzerinde Oluşturulmuş Karborantiol Filmlerin İncelenmesi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Research Projects in the priority areas, result oriented and with multiple participants (1003, 1007 etc.) , 1 MARCH 2014 - 1 MARCH 2016. Researcher .
  A.18 Metal İyonları Katkılanmış Çeşitli Borat Bileşiklerinin Luminesan Özelliklerinin ve Metal Yüzeyler Üzerinde Oluşturulmuş Karborantiol Filmlerin İncelenmesi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Research Projects in the priority areas, result oriented and with multiple participants (1003, 1007 etc.) 1003, 1 MARCH 2014 - 1 MARCH 2016. Researcher .
  A.19 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2014 - 1 DECEMBER 2015. Local Coordinator .
  A.20 Metal İyonları Katkılanmış Çeşitli Borat Bileşiklerinin Luminesans Özelliklerinin ve Metal Yüzeyler Üzerinde Oluşturulmuş Karborantiyol Filmlerin İncelenmesi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Research Projects in the priority areas, result oriented and with multiple participants (1003, 1007 etc.) , 1 MARCH 2014 - 1 MARCH 2016. Researcher .
  A.21 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2014 - 1 DECEMBER 2015. Local Coordinator .
  A.22 ESER MADDE TAYİNİ İÇİN FİBER HALKA RİNG-DOWN SPEKTROSKOPİ SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2014 - 1 DECEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.23 ŞARAP KALİTE TAYİNİ İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2016 - 1 DECEMBER 2016. Researcher .
  A.24 Farklı makroyapılar kullanılarak iletken polimer bazlı çeşitli alkol biyosensörlerinin geliştirilmesi. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2017 - 1 DECEMBER 2017. Researcher .
  A.25 PFP İNCE FİLMLERİN AFM ÇALIŞMALARI. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2017 - 1 DECEMBER 2017. Local Coordinator .
<< back