Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Assoc.Prof.Dr. HALE IŞIK GÜLER
FACULTY OF EDUCATION
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  https://blog.metu.edu.tr/hisik/
Phone :  +90312210 4114
Fax :  +903122107948
Address :
 

Education

  Bachelor's, Hacettepe University, English Language Teaching
  Master's, Middle East Technical University, English Language Teaching
  Doctorate, Middle East Technical University, English Language Teaching

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Ruhi, S. and Işık-Güler, H., Conceptualizing face and relationalwork in (im)politeness: Revelations from politeness lexemes and idioms in Turkish.. "Journal of Pragmatics", 39, (2007), p.681-711.
  A.2 Işık-Güler, H. and Ruhi, Ş., Face and impoliteness at the intersection with emotions: A corpus based study in Turkish.. "Intercultural Pragmatics", 7, (2010), p.625-660.
 

Conference Papers

  A.1 Ruhi, Ş., and Işık, H., Conceptualizing Face and Facework in (Im)politeness: Revelations from Politeness Lexemes and Idioms in Turkish.. "9th International Pragmatics Conference Abstract Book", (2005), p.311.
  A.2 Işık-Güler, H., The learners, the teacher and the observer: contradictory voices from the classroom on perceived participation.. "52nd Annual International Linguistic Conference Abstract Book", (2007), p.36-37.
  A.3 Işık-Güler, H. and Kaçar, I. G., Plagiarism in EFL writing: Can detection software really help?. " IATEFL Learning Technologies SIG Conference: New and Emerging Technologies in ELT Abstracts Book", (2007), p.25.
  A.4 Işık-Güler, H. and Kaçar, I. G., The impact of internet-based plagiarism detection services on learner awareness of academic integrity. "3rd International Santa Barbara Conference on Writing Research: Writing Research Across Borders", (2008).
  A.5 Isik-Guler, H., Using cultural keywords to trace bases of (im)politeness evaluations. "11th International Pragmatics Conference Abstract Book", (2009), p.257.
  A.6 Isik-Guler, H., Explicit evaluative comments on Turkish impoliteness: Building a model of impoliteness2 on impoliteness1. "Linguistic Impoliteness and Rudeness II (LIAR II)", (2009), p.36-37.
  A.7 Ruhi, Eröz-Tuğa, Hatipoğlu, Işık-Güler, Acar, Eryılmaz, Can, Karakaş, Çokal, Sustaining a Corpus for Spoken Turkish Discourse: Accessibility and Corpus Management Issues. "LREC 2010", (2010), p.44-48.
  A.8 Ruhi, Ş., Işık-Güler, H., Hatipoğlu, Ç., Eröz-Tuğa, B., and Çokal-Karadaş, D., Achieving Representativeness Through the Parameters of Spoken Language and Discursive Features: The Case of the Spoken Turkish Corpus.. "II International Conference on Corpus Linguistics (CILC-10)", (2010), p.789-799.
  A.9 Işık-Güler, H. and Acı, Ü., Teachers Use of “Silencers” in the EFL Classroom: How L1/L2 Use and Targeting a Group versus the Individual Influence Child and Adult Impoliteness Perceptions. "Linguistic Impoliteness and Rudeness III: Experimental and empirical approaches to im/politeness", (2012), p.44.
  A.10 Işık-Güler, H. & Erdoğan, Y., The representation of gender in political discourses: a critical discourse analysis of government public addresses in Turkey. "World Congress for Middle East Studies (WOCMES 2014)", (2014), p.p..
  A.11 Baştürk-Karatepe, Ç. & Işık-Güler, H., Impoliteness, humour, and multimodality. "Proceedings of the 15th International Pragmatics Conference", (2017), p.723.
  A.12 Bal-Gezegin, B. & Işık-Güler, H, Appraisal in Academic Book Reviews. "Metadiscourse across Genres Conference (MAG2017) Book of Abstracts", (2017), p.36.
  A.13 Özbakış, Ö. & Işık-Güler, H, A micro-Analytic Study of EFL Learners’ Co-Construction of Identities in Classroom Interaction. "Interactional Competences and Second Language Practices in a Second Language. ICOLP-L2", (2017), p.40.
  A.14 Özbakış, Ö. & Işık-Güler, H, Empowering Learners via Interactional Identities. "2017 TESOL International Conference Book", (2017), p.109.

Book and Chapter in a Book

  A.1 Spencer-Oatey, H, Işık-Güler, H. and Stadler, S., Intercultural Communication. "The Routledge Handbook of Discourse Analysis (Paperback)", (2012), p.572-586.
  A.2 Bal-Gezegin, B. & Işık Güler, H., Appraisal Resources in Book Reviews. "Metadiscourse in Written genres: Undercovering Textual and Interactional Aspects of Texts", (2017), p.175-200.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Efeoğlu, E , Işık-Güler, H, Turkey as BODY POLITIC: A Comparative Perspective on Body-related Metaphors from Turkish, British, and American Political News Discourse. "Dilbilim Araştırmaları", 28, (2017), s.57-77.
  A.2 Işık-Güler, H. and Eröz-Tuğa, B., Sözlü Türkçe Derlemi ve Türkçe Ulusal Derleminde (U)Lan’in Edimbilimsel Bir İncelemesi.. "Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi", 14, (2017), s.37-60.
 

Conference Papers

  A.1 Işık, H., İncelik Kuramlarına Yeni Bir Bakıs: Hizmet Karsılasımlarında Kullanılan Sosyo-Edimbilimsel Etkilesim İlkeleri. "19. Dilbilim Kurultayı Bildiriler Kitabı", (2005), s.196-209.
  A.2 Işık, H., Concerns for the teaching of pragmatic competence in L2: How sure are we that learners can interpret implied meaning in their L1?. " 4th International ELT Research Conference", (2005), s.34.
  A.3 Işık-Güler, H. and Eröz-Tuğa, B., Çeviriyazıda Geribildirim, Durak, Duraksama ve Ünlemlerin Ölçünleştirilmesi.. "XXIV. Ulusal Dilbilim Kurultayı", (2010).
  A.4 Işık-Güler, H., Dil algısı ve asimetrik güç ilişkisi: Yabancı dil sınıfında anadilde ve ikinci dilde söylenen Uyarı sözcelerinin eşdeğer(siz)liği. "27. Ulusal Dilbilim Kurultayı", (2013), s.55.
  A.5 Aytaç, K. & Işık-Güler, H., Kurgu Metinlerinde İngilizcedeki Anyway ve Türkçedeki Her/neyse Üzerine Derlem Temelli Karşılaştırmalı Bir Çalışma. "28. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri", (2014), s.44-45.
  A.6 Erdoğan, Y. and Işık-Güler, H., Politik Söylemlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğin İzini Sürmek: Eleştirel Bir Söylem Çözümlemesi. "30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Özetleri Kitapçığı", (2016), s.59.
  A.7 Bal-Gezegin, B. & Işık Güler, H., Akademik Kitap İncelemelerinin Türkçe ve İngilizcede Yapısal ve Eleştirel Dil Açısından Derlem Tabanlı İncelemesi. "30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Özetleri Kitapçığı", (2016), s.26-27.
  A.8 Efeoğlu, E. and Işık-Güler, H, Siyasi Söylemlerde Canlı Bir Varlık Olarak Türkiye: Türkçe ve İngilizce Gazetelerde Metaforik Kavramsallaştırmalar. "30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Özetleri Kitapçığı", (2016), s.57.
  A.9 Özbakış, Ö. & Işık Güler, H., A Case Study on EFL Learners' Multiple Identities: A Positioning Perspective. "The 9th International ELT Research Conference Book of Abstracts", (2016), s.58.
  A.10 Efeoğlu, E. and Işık-Güler, H., Siyasi Söylemlerde Canlı Bir Varlık Olarak Türkiye: Türkçe ve İngilizce Gazetelerde Metaforik Kavramsallaştırmalar. "30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildileri Kitabı", (2017), s.103-109.
  A.11 Işık-Güler, H. and Eröz-Tuğa, B., “Sana kaç defa diyeceğim ulan!”: Türkçe Derlemlerde “(U)lAn”ın Edimbilimsel Bir İncelemesi,. "31. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Anadolu Üniversitesi Bildiri Özetleri Kitapçığı", (2017), s.31.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Işık-Güler, H., Corpus Linguistics and its implications for L2 classrooms. "Linguistics for English Language Teaching Studies", (2014), s.311-328.
  A.2 Ruhi, Ş., Hatipoğlu, Ç., Işık-Güler, H., Eröz-Tuğa, B., A guideline for transcribing conversations for the construction of spoken Turkish corpora using EXMARaLDA and HIAT. . "Setmer Publishing", (2010).
<< back