Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. FERDAN ERGUT
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 3137
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Economics
  Master's, New School for Social Research, Political Sciences
  Doctorate, New School for Social Research, Political Sci&historical Stud

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Ferdan Ergut, Policing the Poor in the Late Ottoman Empire. "Middle Eastern Studies", 38, (2002), p.149-165.
  A.2 Ergut,F., The State and civil rights in the late Ottoman Empire. "J.of Mediterranean Studies", 13, (2003), p.53-74.
  A.3 Ferdan Ergut, “Surveillance and the Transformation of Public Sphere in the Ottoman Empire". "METU Studies in Development", 34, (2007), p.173-195.
  A.4 Ferdan Ergut, Review of Ryan Gingeras’ book "Heroin, Organized Crime and The Making of Modern Turkey". "International Journal of Midde East Studies", 47, (2015).
  A.5 Ferdan Ergut, Institutionalization of History in the Ottoman Empire. "Turkish Studies", 16, (2015), p.219-239.
 

Conference Papers

  A.1 Ergut F, The Grids for the University Chairs in History Departments in Turkey for 2005. "European Science Foundation", (2005).

Book and Chapter in a Book

  A.1 Ferdan Ergut, Turkey. "Atlas of European Historiography: The Making of a Profession, 1800-2005", (2010), p.112-114.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Ferdan Ergut, "Demokrasi Tarihinin Öznesi". "Toplum ve Ekonomi", (1994), s.205-222.
  A.2 Ferdan Ergut, "Adil Düzen, Eşitlikçi Liberaller ve Cemaatçiler". "Birikim", (1997), s.87-96.
  A.3 Ferdan Ergut, Polis Çalışmaları için Kavramsal Bir Çerçeve. "Amme İdaresi Dergisi", 34, (2001), s.59-79.
  A.4 Ferdan Ergut, Herhes Herşeyi Söyle(ye)memeli. "Radikal İki", (2001), s.9.
  A.5 Ferdan Ergut, Türkiye'de Devlete Yaklaşımlar Uzerine Eleştirel Bir Deneme. "Mülkiye", XXV, (2001), s.333-351.
  A.6 Ferdan Ergut, Sosyal Bilimlerde Tartışma Ortamının Kurgulanması ve Tarihsel Sosyolojinin İmkanları. "Toplum ve Bilim", (2002), s.213-228.
  A.7 Ergut,F., Yurttaşlık Haklarinin Tetikleyicisi olarak Polis. "Toplumsal Tarih", 19, (2003), s.58-63.
  A.8 Ergut,F., Polisliğin Uluslararası Boyutları : Avrupa Tarihinde Polis. "Toplumsal Tarih", 19, (2003), s.44-49.
  A.9 Ferdan Ergut, Sınıf Oluşumunu Doğru Anlamak. "Virgül", (2004), s.22-27.
  A.10 Ferdan Ergut, Çok Kültürlülük Zor Zanaat. "Adalı", (2004), s.32-34.
  A.11 Ferdan Ergut, Disiplinlerarasılık, teori ve tezden çıkmış kitaplar üzerine serbest vezinde yazılmış düşünceler. "Toplum ve Bilim", (2004), s.39-44.
  A.12 Ferdan Ergut, Polisin gözüyle Sosyalistler, Anarşistler ve Grev. "Toplumsal Tarih", (2004), s.82-86.
  A.13 Ferdan Ergut, “Tarihsel Bilginin Özgüllükleri: Zaman ve Patikaya Bağımlılık". "Praksis", (2007), s.159-173.
  A.14 Ferdan Ergut, Tanınma Siysetleri ve Sol. "Birikim", (2011).
  A.15 Ferdan Ergut, At, Arabanın Önüne. "Radikal Gazetesi", (2012).
  A.16 Ferdan Ergut, "Hobsbawm: 20. Yüzyılın Son Büyük Tarihçisi". "Toplumsal Tarih", (2012), s.50-56.
  A.17 Ferdan Ergut, Bir Telafi Mekanizması. "Radikal Gazetesi", (2012).
  A.18 Ferdan Ergut, "Ekim'i Yorumlamak". "Birikim Dergisi", (2012), s.27-33.
  A.19 Ferdan Ergut, ODTÜ'nün Gör Dediği. "Radikal Gazetesi", (2012).
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Ferdan Ergut, Demokratikleşme ve Çatışmalı Siyasetler. "İlhan Tekeli'ye Armağan", (2004), s.447-469.
  A.2 Ferdan Ergut, “Osmanlı’da Devlet ve Toplum İlişkisini Polis ve Polislik Pratikleri Üzerinden Okumak”. "Tarihsel Sosyoloji: Sorunlar, Stratejiler, Paradigmalar", (2007).
  A.3 Ferdan Ergut ve Ayşen Uysal, "Tarihsel Sosyoloji Ne Yapar, Nasıl Yapar?”. "Tarihsel Sosyoloji: Sorunlar, Stratejiler, Paradigmalar", (2007).
  A.4 Ferdan Ergut, "Polis Çalışmaları İçin Kavramsal Bir Çerçeve". "Jandarma ve Polis: Fransız ve Osmanlı Tarihçiliğine Çapraz Bakışlar", (2009), s.38-64.
  A.5 Ferdan Ergut, "Tarihi Sosyal Bilimselleştirmek; Sosyal Bilimleri Tarihselleştirmek" (Söyleşiyi yapan Serkan Gül). "Tarihsel Sosyoloji", (2009), s.191-209.
  A.6 Ferdan Ergut, " 'Ele Avuca Sığmaz' Bir Geçmiş İçin Yöntemsel Bir Yaklaşım Önerisi". "II. Meşrutiyet'i Yeniden Düşünmek", (2010), s.1-13.
  A.7 Ferdan Ergut, "Tarihçiliğin Profesyonelleşme Süreci Olarak II. Meşrutiyet". "Tarık Zafer Tunaya Anısına: Yadigar-ı Meşrutiyet", (2010), s.133-159.
  A.8 Ferdan Ergut, Modern Devlet ve Polis: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Toplumsal Denetimin Diyalektiği. "İletişim Yayınevi", (2004).
 

Translation of a Book or Chapter in a Book

 

Review of a Book

  A.1 Ferdan Ergut, Devrimci Terörizmi Anlamak. "Tarihsel Sosyoloji: Stratejiler, Sorunsallar, Paradigmalar", (2007), s.211-249.
<< back