Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. NACİ EMRE ALTUN
FACULTY OF ENGINEERING
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 2656
Fax :  +902105822
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Mining Eng.
  Master's, Middle East Technical University, Mining Eng.
  Doctorate, Middle East Technical University, Mining Eng.

Research

Thesis Supervised

  A.1 Evaluation of factors affecting the efficiency of energy distribution. Msc Thesis. Onur Derebaşoğlu. (2015)
  A.2 SELECTIVE FLOTATION OF PB-ZN OXIDE MINERALS. Msc Thesis. DENİZ TALAN. (2016)
  A.3 INVESTIGATION OF CONCENTRATION POSSIBILITY OF ARTVIN-DEREIÇI COMPLEX SULPHIDE ORE BY FLOTATION. Msc Thesis. MAHİR CAN ÇETİN. (2017)
  A.4 CYANIDE LEACHING BEHAVIOR OF AN ARSENIC RICH REFRACTORY GOLD ORE. Msc Thesis. KARDEN BÜYÜKTANIR. (2017)

Project Work

  A.1 Asfaltitin termik santrallerde kullanımı sonucunda oluşan uçucu küllerin karakterizasyonu. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2015 - 1 DECEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.2 Refrakter cevherlerden altın kazanımı. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Consultancy, Test and Experiments , 1 APRIL 2015 - 1 APRIL 2015. Local Coordinator .
  A.3 Artvin-Dereiçi ve Ordu-Çamaş cevherlerinin flotasyon ile zenginleştirilebilme olanaklarının değerlendirilmesi. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 SEPTEMBER 2015 - 1 MAY 2016. Local Coordinator .
  A.4 Asfaltitin termik santrallerde kullanımı sonucunda oluşan uçucu küllerin karakterizasyonu. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2015 - 1 DECEMBER 2015. Local Coordinator .
  A.5 Kaletaş Altın Cevherinin Siyanürleme İşlemi ile Metalürjik Olarak Değelerndirilebilme Olanaklarının Belirlenmesi. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 APRIL 2015 - 1 APRIL 2016. Researcher .
  A.6 Refrakter cevherlerden altın kazanımı. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Consultancy, Test and Experiments , 1 APRIL 2015 - 1 APRIL 2015. Local Coordinator .
  A.7 Refrakter cevherlerden altın kazanımı. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Consultancy, Test and Experiments , 1 APRIL 2015 - 1 APRIL 2015. Local Coordinator .
  A.8 Refrakter cevherlerden altın kazanımı. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Consultancy, Test and Experiments , 1 APRIL 2015 - 1 APRIL 2015. Local Coordinator .
  A.9 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü endüstriyel mineral sahalarının ön değerlendirilmesi. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 MAY 2015 - 1 MARCH 2016. Researcher .
  A.10 Refrakter cevherlerden altın kazanımı. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Consultancy, Test and Experiments , 1 APRIL 2015 - 1 APRIL 2015. Local Coordinator .
  A.11 Kaletaş altın cevherinin siyanürleme işlemi ile metalürjik değerlendirilebilme olanaklarının belirlenmesi. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 MAY 2015 - 1 SEPTEMBER 2016. Researcher .
  A.12 Artvin Dereiçi ve Ordu Çamaş Kompleks Sülfürlü Cevherlerinin Zenginleştirilebilme Olanaklarının Belirlenmesi. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 JULY 2015 - 1 APRIL 2016. Local Coordinator .
  A.13 Refrakter cevherlerden altın kazanımı. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Consultancy, Test and Experiments , 1 APRIL 2015 - 1 APRIL 2015. Local Coordinator .
  A.14 Oksitli kurşun - çinko cevherlerinden seçimli flotasyon ile kurşun ve çinko konsantrelerinin üretimi. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2015 - 1 DECEMBER 2016. Researcher .
  A.15 Oksitli kurşun - çinko cevherlerinden seçimli flotasyon ile kurşun ve çinko konsantrelerinin üretimi. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2015 - 1 DECEMBER 2016. Researcher .
  A.16 Refrakter cevherlerden altın kazanımı. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Consultancy, Test and Experiments , 1 APRIL 2015 - 1 APRIL 2015. Local Coordinator .
  A.17 Yerli Enerji Kaynaklarımızdan Fosil Yakıt Biyokütle Bazlı Hibrit Yakıt Biriketi Eldesi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Research Projects in the priority areas, result oriented and with multiple participants (1003, 1007 etc.) , 1 JUNE 2016 - 1 JUNE 2018. Local Coordinator .
  A.18 EnerjiSA - Çeşitli Kireçtaşı Örneklerinin Öğütülebilirliklerinin Bond İş İndeksi ve Hardgrove İndeksi ile Belirlenmesi. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 OCTOBER 2016 - 1 NOVEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.19 Skandiyum İçerikli Cevherlerin Zenginleştirilmesi. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 MARCH 2016 - 1 AUGUST 2016. Local Coordinator .
  A.20 Yerli Enerji Kaynaklarımızdan Fosil Yakıt Biyokütle Bazlı Hibrit Yakıt Biriketi Eldesi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Research Projects in the priority areas, result oriented and with multiple participants (1003, 1007 etc.) , 1 JUNE 2016 - 1 JUNE 2018. Local Coordinator .
  A.21 Skandiniyum İçerikli Cevherler ile lateritik Nikel cevherlerinin Zenginleştirilmesi. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 SEPTEMBER 2016 - 1 FEBRUARY 2017. Local Coordinator .
  A.22 Kayseri-Kaş Altın Cevherinin Şişe Çevirme Testleri ile NaCN Liçine Yatkınlığının Belirlenmesi. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 OCTOBER 2016 - 1 NOVEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.23 Hidroksil iyonu ile ön muamelenin refrakter altın cevherlerinden siyanür liçi ile altın kazanımına etkisi. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2016 - 1 DECEMBER 2016. Researcher .
  A.24 Bakırtepe Altın Cevherinin Şişe Çevirme Testleri ile NaCN Liçine Yatkınlığının Belirlenmesi. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 NOVEMBER 2016 - 1 DECEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.25 Bakırtepe Altın Cevherinin Şişe Çevirme Testleri ile NaCN Liçine Yatkınlığının Belirlenmesi. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 OCTOBER 2016 - 1 NOVEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.26 Kayseri-Kaş Altın Cevherinin Şişe Çevirme Testleri ile NaCN Liçine Yatkınlığının Belirlenmesi - 2. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 NOVEMBER 2016 - 1 DECEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.27 Kompleks Sülfürlü Cevherlerin Zenginleştirilmesi Konusunda Danışmanlık. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Consultancy, Test and Experiments , 1 SEPTEMBER 2017 - 1 AUGUST 2018. Local Coordinator .
  A.28 Metalik Cevherlerin Zenginleştirilmesi,Akım Şemalarının Geliştirilmesi. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Consultancy, Test and Experiments , 1 OCTOBER 2017 - 1 OCTOBER 2018. Local Coordinator .
  A.29 Hekimhan Siderit Cevherinin Kalsinasyonu Esnasında Meydana Gelen Anzastın Mineralojik Kaynağının Araştırılması. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 AUGUST 2017 - 1 NOVEMBER 2017. Local Coordinator .
  A.30 Boksit cevherinden titanyum minerallerinin kazanım olanaklarının araştırılması ve titanyum konsantresi eldesine yönelik yöntem(ler)in geliştirilmesi. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 OCTOBER 2017 - 1 FEBRUARY 2018. Local Coordinator .
  A.31 Çeşitli Metalik Cevherlerin Zenginleştirilmesi Konusunda danışmanlık. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Consultancy, Test and Experiments , 1 MARCH 2017 - 1 MARCH 2018. Local Coordinator .
  A.32 Arsenikli Mineral İçerikli Cevherlerden Altın Kazanımında Kavurma İşleminin Kullanılabilirliğini. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2017 - 1 DECEMBER 2017. Local Coordinator .
<< back